•n voor Opleidingen Lerares N.O Beroepsonderwijs voor Meisjes QUICK SHOP magnolia 1 STWTVERKOOP H.D2 Het Timmerhuis VAKSCHOOL VOOR MEISJES v.h. Hollander GEZINSZORG gezinshelpsters ■et wnketaettje P. VAN DE UNDE r* POUR vous MADAME... Ben cethétfctama wa hst Rw» Hnb OR. LANE xai binnenkort Is ooze zaak aanwezig zijn iitoo. is ie perfelte ileivreiilfiif Fi MLES.vorf, Um butt verlovingsringen iV .’t^ouöi»oppcrt|C'| lnwrlier Hotlo:;er SneU en nleuwretaiglng in 24 uren 1O AUTO RIJLESSEN 47_50 vshvojO- en toast isssni- «ZO FONKELNIEUWE VWlS ►k! „Salon Elegance” ..DC BEVELANDER** U gt4cve w aftpraak to makas t>0: #ET korting ƒ3 Tetofoon 67SS4027. p InUcMaoME <M«aJks MJ de directrice^ telefooM 011004353. MMteflaaJe ij» conserven delicatessen Kloosterman H EK BERGWEG 8 GOES. „FOLBATE” grasmaaimachines NU f 43,- maaibreedte 12" van f 49.— NU ff 46 ......dankzij SCHOORSTÏEHPUTEM van zuivere asbeetvezal Ook NJ QmWNUageea Vakken «f «mu- ren. Qemakiafljk aan la brengen doorwekka boekMripkonetnikt*. fMae keuze aft igk gevarieerde natuursteen- en EEN FRAPPANTE VERBETERING MA/ magnolia - preparaten en uw penooniijkheid Ie naitivr- tr~n-nirr^sp fc <to nieuwste kteuran. Bij aankoop van aan laken en sloopje ,1.3. Ma tMb* «eidewd wcdea wtegdskentjs »*e» f 04** i Gevraapd wapens uitbreiding: FOTO DE CENTRALE’ PPA H-- I - V 4’ Wacot iHWbrwkh folder *j 4 I in ■MUs «MB - T< 01104' I' Fa VERBEEM Modern^ stoffen, DEZE WEEK Lr r Gees, St Adriaanstraat Telefaan S845 AO Op ds wereldberoemde ■- Kortr Ketkslr.l? Cops Tc!.50941 i Zusterstraat 2- -Goes Telefoon 01100-8302 i. ■r- VINDI U IN Kerkstraat Oansweert: Textialh. Bogaart, Lange Geer ‘■-Heer Arendskerke: Drogisterij D. van der Maale en Zn., Kerkring 9 K Oude Vismarkt 4. Goes (achter het poet kantoor) Telefoon 6367. maalbreedte 10" van 46.—. -*. Wij kopen konijnen dul ven. wild enz 3. v- d BHek Pr. JullanastraEft 11. Goes telefoon 7386. i?* In smeSili veraMeeorUa S awt fraaie roUfweridng. Koai earn kqtaan bg: A. M. Verbeem Wijngaardstraat 9 - Goes Telefoon 01100-6726 -*• Pracht collectie teakhou ten wand- en bergmeubels I en aanbouwsels. Ook eiken broodkasten en eikenhouten ladenkastjes. Woninginrich ting Franse Kwadandamme. I Nieuwe overgordijnen geven Uw kamer dlrakt een ander gericht Wij hebben een mooie collectie in prijzen variërend van f. 4,80 tot t 18,50. Woninginrichting Fran I se, Kwadandamme. -> Een goede nachtrust be gint bij oen goed bed. Wij hebben voor U voorradig in Olga en Pullman Schuim-1 rubber, polyether en blnnen- vering. Op alle bedden 18 I jaar garantie. Woningin richting Franse Kwadendam- I me. I - -> Terienka vitrages met kanten, geborduurd of lang. I Verschillende prijzeh. Zie de etalage. Woninginrichting I Franse Kwadendanune. a Nu de zon weer door- 1 breekt denkt U dan eena aan I het aanschaffen van alumi- I i i nium Luxaflex jaloezlin. I 11 Uw adres: Woninginrichting I Franse. Kwartendamma i i Pracht teakhouten twee 1 deur» linnenkasten - half leg half hang. Slechts t 147,90. i i Woninginrichting Franse, I 1 Kwadendanune. J -> Eethoektafels, met of i i zonder tuimelblad. Ook met i 1 schuifbladen. Reeds vanaf t 58,Woninginrichting i i Franse, Kwadendanune. II ->■ Enorme collectie bank- stellen met pracht stoffen i i of prima kwaliteit zkal be- kleed. Komt U geheel vrij- blijvend eens kijken. Wo- i nlnglnrichttng Franse, Kwa- i dendamme. Eethoekstoelen met skai of dralen bekleed of geheel hout Ook Oud-Hollands. Woninginrichting Franse 9 Kwadendanune. Salontafels in teakhout, met chroompoot of marmo ren blad. Vanaf f. 48.—. Woninginrichting Franse Kwadendanune. ->■ Zoekt U nieuwe vloer- bedekking? Vraagt U dan 1 eens inlichtingen bij Wo- 1 ninginrichting Franse, Kwa- 1 dendamme. Wij hebben voor U: Jabo, de hele collectie f Arte Veen Parade tapijt, 1 Heugafelt tegels (altijd B 5 kleuren voorradig) K.V.T. I Moquette en bouclé, Lana Tredford, Beltex enz. enz. Alles wordt vakkundig ge legd. -+■ Zuiver wollen handwee! tafelkleden of pluche Desso tafelkleden. Halfwol vanaf f. 17.98. Woninginrichting Frans* Kwadandamme. -► Ds grootst gesorteerde zaak in de zak van Zuid- Beveland. Wij halen en brengen U zonder enige verplichting. Woninginrich ting Franse. Kwadendanune. Tel. 01194-848. muw BAU «AG’ -MilJlUUEN i .Alg. Stichting voor OOE8 sa OMSTREKEN GEVRAAGD: in vasts an losse dienst Min. leeftijd 17 jr. Min. salaris f 303.per mnd. 6 vacantie-toeslag. nlichtingen en sollicitaties: Zuidvlietstraat 63, Goes. Tel. 6565. Het adres van de leidster mevr. Wijnnobel is pér ,1-4-68. Goesestraatweg 26, 's-Grsvenpolder, tel.. <43. p» >015 Tl Ct'MfllNAllt VAN Ai'Tf)q:JSCHO^I HOUni RS IN NI Hf »'l 7 ND daarom kiest u Brixon... 1' I' Onze agentschappen ta: KapaOat J. H. C. Poley. BlaaeUngseatraat Ggcn; Tsxtielh. Meulbroek. L. Kerkstraat 88 Terseke: Textlelh. Snoep-van Willigen, NeordsaMistraet 9

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 6