Verkoopster STICHTING SPORTBELANGEN GOES L C. van der Weele de magneet J K^O K FRANSE ISntojt KDBK 't £ud&.... UEraWQDW DOT IS MWS61A6 3M.W6MNM MM0T M K06TBN LAAiK geen luxe geen bezorging geen zegeltje© geen credieb maar eenvoudig I SOEP di\A smaken «miKjOOkWAïnjK WIT-BROM 66 bchtdichb verpakt gesneden BWHHMW81 r jbiwI PI HERMANS SEIZOEN 1968 DE GROENE N.V. STEUTEL I I VERKOOPSTER BAKMBÈL^U Gevraagd 7W ft Gemeentelijk zwembad A ANKLETSpp Moderne kostms m u r I i i Kloosterman vri. kantoorbediende n flWEESPER UKLUIT \cH.eulbroek'3 Sl lx 1 lil IM H h PONO NERAPPEN n matee rnoqere KI 2 Lï 21 Donderdag 28 maart 1968 „DE BEVELANDER" 11982 die verfookEe l I1 b k TT KT i, I TARIEVEN! Damesmode r: 9 Stretch JBbhk hondevoer 1 - 1 V leertlng-vorkoopsters Soes. 90. M- ITE lint. ’s Maandags-, middags GEOPEND -4 U I BLAZERS 8PORTCOLBERT8 PANTALONS $tl Firma F. Jansen Zn. P I C. J. Til roe en Zn. Uren van openstelling mantels mantelcostuums regenmantels, deux-plèces japonnen rokken en blouses lil Margriet - modeshow op maandag 1 april 1968 In de PRINS VAN ORANJE Menerataat 14, Beee pondspak literblik XÏA rollen IN ONZE Sl/eeRUAFD. Trouwdag - fotodag Foto P.v.d. Undo De zomer Is In aantocht TEXTIELHANDEL langs 28 Iaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4 I Gaat U zich verloven Schoenmaker^ Hlllebrand repareert vpordellgl Ine mi rer Klokstraat 9, Gom, Tal. 011004204. tot 6.48 Drt alias bij -ƒ Ean fijne baan In een fijne modezaak R Grote Merkt 6. Goos, Tel. 6015. A iL X V I» I1 ft een strand In da maanden juli an augustus: Op wsrkdagen van 07.00 tot 19.30 uur. Op zondagen van 13.00 tot 18.00 uur. MO 030 rf TV O ^jevrEt^N^i^i lil vaar i sehool Lange Kerkstraat 14, TeL 01100-0903. Gee*. No Iron witte meisjes blouses v.a. Spijkorbroeksn reeds Hsrsnmatsn Khakl langs broeken 6.45 8,50 i ziet het in onze pracht collecties Prijzsn 119,- tot 279,- In Terlenka en scheerwol Nog even uw aandacht j, - voor onze grote kolMrtio - JONGENSKOSTUUM8 JACKS BLAZERS PANTALONS POLOS SWEATERS Vijgen, olijven, amandels, conserven delicatessen Jwwsllei - Horioger - Braveer St. Adriaaastr. 11, «el. 8824. Boos Gevraagd voor tapj*. (18-18 laar) voor licht admMetrwBof wat* as bediening telefoon. Muiedlplema strekt tot MwbeveSng. AdlMDgMMbGdlUI AaMeratraat 8-7, Bees. tai. 811084818. Herenmodomagazfja Klokstraat 2 - Goes Telefoon 64188429 Bij de speciaalzaak voor dames- en meisjes- kleding „De Magneet” to Goes kan een vrlondoNjko en vlotte geplaatst worden. Voor oen ambitieuze kracht met gevoel voor mode Ie dit oen bijzonder boeiende en pret tige baan. De arbeidsvoorwaarden (o.m. 3 weken vacantia en 5 snipperdagen por jaar) zijn aser gunstig. Inlichtingen en sollicitaties: IWJSSLAG Korte jongens Helanca broekjes, 3 kleuren, v.a. 4,96 Twrtielhoh Ganze poortstraat 23. Goes Steeds voordeliger door In de maanden mei, juni en september Op werkdagen van 07.30 tot 19.30 uur. Op zondag van 13.00 tot 18.00 uur. Voor personen met een leeftijd t/m 17 jeer. .ƒ8,- f 340 f 0.80 I ll Aanvangstijden: 7 uur en 9.15 uur *s avonds Kaarten verkrijgbaar dagelijks bij Het Stoffenpalels, Lange Kerkatr. 44, Goes Op de woensdagavonden wordt het bad om 19.00 uur voor het publiek gesloten. Op de maandag-, dinsdag-, donderdag- on vrijdagavond ia het bad na sluitingstijd toe gankelijk voor do loden van de zwemvereniging ,,'t Sas" en „De Ganze'. mits deze leden in het bezit zijn van een abonnement. -' Aanvaag van het seizoen onwtreeka 10 mei. Verkoop en reparatie alle elektr. app. Fa. van Drlel, Pattjnweg M, Doetinge, tel. TOT#. -*■ Turbnolm tn nHrin van M liter. Saadhandel - Boom- kwekerQ R- 8. Drtjfliout, Wljnoeardstraet. Ooea -► Rshinse en -tellen, Met TEiuer lopen, dïj DiTjinout kopen. Zaadhande! - Boom- kwekertj H. B.’ Drtffiura*. Wijngaardstraat - Ooga Do TO-badenkaarteh. welke niet voorzien zijn van 't stempel Seizoen 1968 zijn ongeldig De hierboven genoemde abonnementsprijzen gelden uitaluitend voor abonnementen, -, gekocht vóór 30 april 1968. Daarna zullen alle abonnementsprijzen mot 1.— worden verhoogd. Bij do berekening van do verhoging over gezineabonnementon zullen echter per gezin niet meer dan 5 gezinsleden in aanmerking worden genomen. Zwemlessen worden uitsluitend gegeven aan hen, die tevens In het bezit zijn van oen abonnement. De aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst. Ds aanvangs datum van de zwemlessen zal nog nader worden bepaald on zal LZ.L vla het mede delingenbord aan de kassa van het bad worden bekendgemaakL Vanaf heden kunnen achriftolijke verzoeken om abonnementen on leskaarten worden gericht aan het secretariaat van de Stichting Sportbelangen Goes, Grote Markt 23 te Goes. Inwoners van Goes en omgeving dienen gebruik te maken van hot In dit blad ingelegde aanvraagformulier. *<r - Bij de aanvragen te vermelden: neem on voorletters, volledig adres, geslacht on leeftijd. Tevens duidelijk te vermelden of enkel oen abonnement wordt verlangd of dat ook oen leskaart wordt gewenst. Aan de aanvrager die hot bezit van oen abonnement afhan kelijk wil stellen van de al dan niet toelating tot de zwemlessen, wordt verzocht dit even- oens duidelijk te vermelden. e Aan beianghebbenden wordt verzocht hun aanvragen zo spoedig mogelijk in te zonden. f 148,96 1 129,96 J f 89.96 1 f 198.— T f *8648 J t M.H d Voor personen van 18 jaar en ouder. 1. - - Soizoonabonnementen 8,— Selzoenabonnementon f IA— -10-baden kaarten f 340 10-baden kaarten Losse baden t 848 Loeee baden -Zwemleskaarten voor diploma A. Zwemleskaart voor diploma A per seizoen. f *0,— por seizoenv Leekgarton voor diploma's B. C etc f 3.50. ongeacht de leeftijd. Gezinsabonnementen: Het eerste gezinslid Elk gezinslid boven het eerste >937 GO^ TBff5,3 Wij kochten wederom aan fabrieksprijzen suède lange mantels 9/10 lange mantels korte jasjes Nappa lange mantels 9/10 nappa lange jasjes kort model Bekijk deze kwalholtoa ea vergelijk do prijzen. Laat dato mooi deer ene verzorgen. Spoedpaaeon binnen 5 minuten. GOES. Hoek Lange VorsUtr.-Pspogealstr. 1817. Telefoon 6783. b.g.g. 8027. Koop nu alvast voor uw kinderen Jwkjee ef evergoeiertfee aan de scherpste prijzen Terlenka jurkjes v^. Nylon jurkjes v.a. Terlenka overgooiertjea v.a. 646 Terlenka rokjes v.a. 4,48 Torienka m.bloueos v.a. 8,45 Terlenka jongensblouses v.a. Badstof k.sweaters ».t 426 Badstof hersnsweators v^. 13-90 No Iron dames blouses I I I Wij kunnen u de H.DJZ. ringen leveren. Op de fraaie handgravure kunt u desgewenst wachten. Hoe U bet ook bekijkt Ganzspoortstraat 17, Goes Erkend OOdoMoeeter .1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 21