MANNEN f TROEL VERVEN ALTIJD GOED 'u 1 ï.a. f648, Neemt u dan een CANDY wasmachine. PHILIPS u A Vlotte damesblazers Terlenka regenmantel Aparte meisjesjerkjes Meisjesblazers Meisjes regenmaatds geheel gevoerd, met cepe 140 f46 152 Leuke zomerjaponnen F. HOORNICK JR 1 If n een Candy vnnvrbewi 9 <18 Do» Donderdag 28 maart 1988 39,75 t AU il 1 - I J A LANGEVORST 80-82 GOES Fa. Galak 1 C "'2 van Oeveran N.V. MODERNE KEUKENS VERFWINKEL NOORD” 's HEER HENDRIKSKINDERENSTRAAT 37 TEL 01100-8473 GOES MODEHUIS Prof lieert van deze prlizen ze bieden U groot voordeel f Stroom N.V. Mo Coadr Winr «ooikoo KEUKENHANGKASTJES Polderman N.V. „DE BEVELANDER" N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken Fabriek Roosendaal „TIMMERHUIS” N.V. PHILIPS’Gloeilampenfabrieken Techn. Bur. Verburg Veerstraat 22. CoiljnsplaaL Fa. van Wlllegen- van Strlen A Zn. BOUWMATERIALEN VOOR UW TUIN PLANKEN f5,75 per m2 PLANKEN Bijzondere e Mille Steg. in mooie kleuren, moten 36-48 'i. r B r 49,75 Er zQb vele vmchlllwado merken wasmachines 7 In de hendel, zeveel dat bet U meeil||k wordt ge- maakt MOtM WW V DAABMM lOLMNP èemnehlne Is de BESTE kern als U tètfseiiWeeait rf -:. 13,50-15,50-1730 Wnarom zou Je ook niet proberen ZIEKENVERZORGSTER BERCO jubileum aanbieding i tot 40 jaar ■Bath f ■r... A» Z ■- •A HISTOR 1 .PHILIPS' 110 22,75. talan an tafels, ijn. ,'n slaagt er ft Huta Goes w i. <34 32,50 104 21,75 122 24J8 i WWhehninaetraat 21-23. Wetnildlnge, HKM-W 148 3430 110 23,75 182 CM 0,70 V u P y. vaa/tet 19.45- 20.30 18.45- 19.30 18.45- 10.30 150 3830 128 cm 20,78 148 0,78 187 cm 3830 Oude Torens trast 27. Yoroohe. Tel 91931-1348 Weer in voorraad pracht kunststof-keukens met' 18/8 staten blad in diverse lengtes alles zeer mooi én niét. duur. Pracht keuken- buffets. leg- en hangkasten, komt u eens kijken in onze show- room. Zaterdags zijn wij geopend tot 4 uur. In camel, grijs en marine b+i'i-TT-y 134 20,78 BERCO .- Laags Kerkstraat 11-17,0000, ToL 011004008, M 0 mr 01105474 I I 8 ri Vanaf f 20,per stuk ook met fonfilca deurtjes. achtdk deurtjas en andere modellen. •- KanaaMtaat 18. HmmmmV M 01180-1477 Licht werk Goed loon Gratis bedrijfskleding Gratie busvervoer Goede sociale voorzieningen inlichtingen iedere dinsdagavond Voor gratie kleurstalen en eeMdertlpe vraagt oodarstnande adreeeen HISTOR SPECIAAL ZAKEN: Zaeiaada moest doe ’t zelf zaak W ZUSTERSTRAAT 2 - TEL 011004302 - ----- Wij zoeken voor onze Lam penfabricage Sollicitaties schriftelijk aan PObrlek Roosendaal, Afd. Personeelszaken. Zwaanhoefstr. 2v 184 3730 Tel. 01180-204 b.g.g 31198443498 KerkpMn 07. KagoOa, Tel 31102-1333 Hard, zacht en tegelboard, Decowal. paranapijn, vlakke deuren, 'kozijnen, planken, balken, ribben, latten, tongele, plintwork. plastic golfplaten en dakgoten, betontegela 42 cent afgehaald. Wij hebben voor uw tuin prachtige banken, Voor uw tuin komt eehs kijken in ons ma zeker. 'y? HetoVCaft/Restawraat Adres De Landbouw Markt 38 De Korenbeurs Markt 0 t Wapen van Rilland Hoofdweg 40 Wij hebben ontvangen nieuw plankhout in de lengtes van 183- 214 en 244 lang, geschaafd en geploegd voor slechts f 5.75 per m2. Zo lang als aHes in voorraad la. Pracht voor schuurtjes, vloeren, zolders, zomerhuisjes, strandhuisjes, enz. r. De eeMoe vee 80 Soodr wmeoMKoo wordt door om Mtertlgd met een door Caady erkende Taehaiithi Dienet ea oea gegarandeerde 14 sur service. Oaderetaaade bedrijven hebbes do eleea verkoop voer Noord/XuMevehmd. BR M AL SM BANDY VOUWVOBtAAT VOOR f 848.—. VOOR UW OUM WA» MACMNI KMMT W NOB 8BN NOOO BMML BBDRAO NMUO. 118 122 128 134 140 830 8.08 8,88 836 838 vlot model mooie kleuren 98 20,75 140 146 27.75 28,75 100Bonk. t -■ ■»-< -i Ju 152 155 cm 28J6 30.76 33,60 3430 3530 Eind Gravenstraat hoek Paardenstraat Viiaslngen. - Hof magazijn voor zelfbouwers Dagelijks geopend vaa 8.30 tot 6 uur. Zaterdags tot 4 uur. Alles franco thuis. waazdevol diploma te behalen? In het verpleegtehuis „TER VALCKE te Goes begint op 1 mei 14. de nieuwe vooropleiding tot de cursus Meisjes, die in mei de It jarige leeftijd bereiken of ouder zijn, kunnen deelnemen. GEVRAAGD WORDT: na het lager onderwijs enigs jaren voortgezet onderwijs (huishoudschool --mulo e.d.) Wjj geven een 5-daagse werkweek, met 2 maal per maand reiskostenver- goeding, gratis dienstkleding, huisvesting op eigen kamer. Een ziekenverzorgster heeft een verantwoordelijke funktie in een verpleegtehuis voor langdurige zieken. Via voortgezette opleidingen kan men het zelfs tot een leidinggevende funktie brengen. Het salaris is zeer aantrekkelijk. Tijdens de 2 maanden proeftijd na aftrek van alle lasten, ook koet en inwoning, blijft een netto «alerts over van f 225,78. Na de proefperiode wordt dit aalaris 2N30 en als 2e jaars leerling 299,11. Een ziekenverzorgster kan een maximum salaris bereiken van 817,50 per maand bruto. V>><?lce modern- nieuwgebouwd verpleegtehuis met revaliedatie- De Directrice zal gaame alle inlichtingen geven (tel. 01100-7140). U kunt zich ook wenden tot de Stichting „Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland”, Rouaanse Kaai 85, Middelburg, aan welk adres uw sollicitatie gaarne wordt ingewacht. i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 18