VERENIGDE ACCU SPECIALISTEN ’’Bij mij J) DAN OOIT :s I f de eerste lenteboden bij Jamin ll likeureltjes Vadvocaateltjos GABRIËLSE 1U r phiups KLEUREN THEY abrUuusnbanket ff* gevulde ImusketelQes 0 SCOTTS gazonactie 1968 bólt u geen nummer L 719.- j SSSj.t.W.«5 NEDERLAND troontjes S Hl 150 gram 95 W 250 gram 109 A.C.Bastiaanse H Ui (PFAFF) pensée gebak 139 met gratis kwartjesreep rumgebak 139 met gratis kwartjesreep boterkoek 129 mat gratis kwartjesreep kx200flram 92 Tuincentrum „Magnolia Fa. Mijnsbergen ERMERINS F EEN MOOIER E EN TOCH MAAR 719.- »*»»4 I r i if HrtbewQs ll ga méér naar ^f/alkier bellen wMoan01100-5665-5471 niet duur ure/ heerlijk art 1968 ..DE BEVELANDER" Donderdag 28 maart 1968 e>' 7 Deze aanbieding geldt ultcriyk tot IbeprÜ*.* aAAAAaaaaaaaa aaJ J. THIERY - GOES 4 Alle typen accu's voor: Laxo- on vrachtwagens, diesels, Landbouwmachinea vaartuigen. TIJDEI.IJK: MLi UTRAIhRblLHOilL VAN 250.- BÜVLNHEI fiüKMALL iNRulLBEDhAG. I- Goes. Voor het uitdenken, spuiten on moffelen van uw auto en totale verzorging van de carrosserie Ook spuiten wij het beroemde Amerikaan se TOP VINYL op het dak van Uw wagon Kleetiageowag 5, Goes. tol. 01100-7383 TUIN-ARTIKELEN Ruhae aertsrias la: Spaden, schoppen, herken, schoffels, grasmaaiers, bladharken, cultivators, heggoscharsn. waterslang, sproeiarVkelea enz. Ekktro-Technlsch Bureau Papegaaistraat 4. Goes tel. 01100-7476 t-ï Ki Pfaff Naaimachinchuis Do meest natuurgetrouwe UourenIMaaknu L *n kjjkafapraak met ons. Verzekeringen S es iinrnnms KOM IN ONZE ZAAK DE COMP! ETE I run irs ‘trie ci wonderen lii Firma J. Baar Zn. 90 f Van 5 tot 15 april a.s. organteaart Scotts mot haar boroomda Amerikaanss kunstmaat aan actio voor extra groene garnna In deze periods zal S&tts bewijzen, dat leder gazon beter on sneller kan groeien. Let daarom op de bordjes in de 5 demon- stratietuinen in Goes. Daar kunt U de resultaten van Scotts- gazonmest op de voet volgen en constateren, dat met Scotts bemeste gazons eerder groen worden! E? GELDIG TOT 31 MEI 1968 ALS U ÉÉN KEER WEET WAT RALSTONNEREN IS WILT U NOOIT MEER SCHILDEREN ÖP DE OUDE .MANIER MET GEWONE VERFI -■ Ervaar zelf hoe mooi u schilderen kunt. Het Is verbazend wat u zelf tot stand brengt ale u ge- brulk maakt van RALSTON BON-TON VERF. Keukens, kamers, gangen worden fonkelglanzend onder uw handen met deze wonderlik licht strijkende verf. Neem nu voordelig de proef Knip deze waardebon uit en haal een proefbus wwtü Nover bot bewtis Ie Of ten tuin? Haal dan vlug Scotts- gazonmast of Scotts gazon mest met onkruidverdelger In huis. De grote 500 m*-zak is tiJdeHjk extra voordelig! AlsU voor 250 of 500 m* bestelt, profiteert U bovendien ven f 10,- extra korting op de WOLF-strooiwagen. U betaalt dan slechts f. 35,- voor deee handige hulp In de tuin. N. V. Wad. P. de Jongh M. A. do Ruyterlaan, Goes e Woatwal 13-17. Gooa IPZNOORD BEHANGKOLLEKT1E 19M uit voorraad leverbaar Machinaal afggrahd - Ook dnelbehang Winkelcombinatie LOKERSE&VAN DAMME ‘s-Gravenpolder tel. 01103-380-346 - Wateonbooid! Wat oon formaaM Scherper, groter (59 cm), briljanter. Perfecte Philips techniek. Zenderkeua inet drukknoppen. En Nederland 1 èn 2 phis de Duttaa senders. Kortom, een echte Phflipo aset volledige garantie-voor da ongelooflijke prijs van GARANTIE «n SERVICE: DEPOT ZEELAND 18 maanden volledig. Driewegen - Z.B. Voor handel en. Industrie k_. v Telefoon 01195-376. tot 48% korting. net toog. Schoondijksedijk 6. MEER DAN 40 JAAR LEVERANCIER AAN RUKS- EN QEMEENTE-INSTELLINGEN. INDUSTRIËLE ONDERNEMINGEN, SCHEEPSWERVEN EN SCHEEPVAARTMAATSCHAPPIJEN Fa. ReUerse t en Zn f 1,50 VOORDEEL vw f 4ao m uw i Ralston-wlnkeiler. U ralstonneert er 7 vierkante meter mee. Dan wéét u het wel: U gebruikt nooit meer Iets anders dan RALSTON BON-TON RALSTON VERF N.V. - UTRECHT TEL. (030) 2 9844* ARX VOORLICHTING t e i t 20 •re t i H enen irift. 1908 A Goes iiniiiiiiinwi MKUWfl Eiectrtscha graemaabnachir» compleet met gras vanger slechts 190v— L --- - rs en eins, M) tot rantie - S. U i I ,H. I I I AI N PtKI t* II PH'i |P vANAl 649.- •lij Dat set ik, de Pfaff-msn, ul Ik ken geen groter vol doening, dan n allea ta ver tellen over naaimachine». Om u persoonlijk een machine te demonstreren. Om persoonlijk te blijven waken over de machine die u bij mij kocht. Sinda jaren verkoop, ik Pfaff aan moeder en dochter, aan verloofden en bruiden. Omdat bet mijn persoonlijke overtuiging is, dat iedere vrouw recht heeft op de beate naaimachine in de wereld. Komt u eena binnenlopen? Vraagt prijscourant. MZ88HANML OPIS. ufgw 30,—- 38 i om 11-17 adem» rik wet laagde onze haken open tr met fkrijg- *k tinten. Kafawrrtrut 1 Telefoon 01100-S870 arsciAAi. voos r AcmAUN SN INCASSO VAN VOBDSUNOBN STICHTWG ..VERPLEIG- KN RUttHUttlN ZB Rouaanso Kaai 35. Middelburg. tehuis veor zwakzinnigen te Oostkspobe vrasgt: L.L. VEftZOROSTIM Min. lasflijd 18% jaar. lager onderwijs en enige jaren voortgezet onderwijs (huishoudschool, muis sax.) Hoog salaris, goede arbeidsvoorwaarden, 5-daagee werkweek. Inlichtingen verstrekt de directrice (tal. 01189-29S). Heinkonszand Alg. vMaeksvISgsp Lage roste. Bi] overlijden schuldvrij Telefoon 01108-628. vAi5 middoiburgMstroai Kf goes F Voer oee aeer apart on eraei bnridsbeeket k Willem Zslleweg 33, Goes Telefoon 01100-8120 Op verzoek voorlichting ean huis. j Sollicitatloe een de Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zoetend. Rouaanso Kaei 35. Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 17