Goes ESCORT 4 in Hotel „De Korenbeurs Grote Markt V Sb zilverzegels Altijd raak in de Textiel Super Zaak Overhemden J HUISHOUD- l DUSTERS effen tricot-nyion lange mouw C N L I 1 maandagmiddag dubbel Wy tonen 0 daar de nieuwe GROTE KLEINE WAGEN GARAGE „ABRIA" GOES Dolle streek vn de week ,DC BEVELANDER” ..DE BEVELANDER" Donderdag 28 maart 1068 Don - Japonnen Rokken Hulshouddusters Damesvesten 5,00 25,90 WE VORM TH i lil Lees aandachtlg, JUPONS LOVABLE NU 2,00 Dames] um pers Gehaakt mouwloos Jumpertje Badstof sweaters, zeer mooi Een keur van antron modellen 1 Z 4,50 7,50 6,50 9,50 HmamiMiiiiiiimeeeiaiiiiiNemL WEERBERICHT IN 5,00 9,95 •r staan .veis knopjes voor U In 'Z De Bevelander Huishoudgoed *"“f 14,95 BONNETERIE Badstof sweatertje in frisse kleuren vlot modelletje zonder mouw van 104 ■•••aaaaawaeeeeoeoaeooaeaeaeeeeeeegpaoe Nachtkleding - Lijst van agantan 5,50-7,50 MSB-?; 9,95 9,95 11,90 Astralon jumpers ronde hals 14,90 Diverse fantasiemodellen 19,75 Np** - ■STS' 1 jeeedeeeeejgeeeeeeeeeoeeedeeeeegedeeeeegeeegwgei jL* 1 14 N Bezoekt de grote i 4 -u- i i i INI y i M a. Maak aan deze gelegenheid gebruik om kennie te maken met de nieuwe ESCORT. Gedurende deze show kunt u desgewenst In deze wagon een proefrit maken. 4 april doadardaa 14 eer 1st 12 een april ngdeptaa 10-IMt aar ea vm 1M2 war; april zaterdM vaa I MO aar. 1 Fleurige bloemdessins 6.95 tot 176 met mouw van 104 tot 176 antron, zo gewassen, zo droog De weerman gaat niet met naar Bussum. ••'Irjfir 4^ Moltondekens In zware blanke kwaliteit 4,50 6,00 1,00 1,25 2,98 1,50 show eten gooiden. dan liep bet een enkel, ■Mal wel eene mis en kon de weerman op Wd halon. Dat ia nu atee- het KNMI is een kleine tele- o gebouwd en nu wordt al het Ierplaatse gedaan. Dat biedt Voortaan krijg», we nu elke dag een b.l*l*n UI*vw bet KNMI, behal ve og aenjhg in mettoand ®et 4e per g«MMo8»e M aak gaotMa* Torienka rokken in strak model, In grapt aantal kleuren 12,90 Terlenka rok In het modieuze waaiorplisst slechts A •A 12,90 Diverse fantasiemodellen met ceintuur e.d. Studio in het KNM{ te De Bilt maakt dogeltfks weerbericht mogeWk. Kindorjumpers m r- 'met ronde hate of met col van maat 1®4 6,75 tot maat 164 10,50 Terlenka vest rondo hate 19,75 Astralon vest in zeer mooi model alle kleuren 24,90 Terlenka vesten mot revere met tras of •jours Da «jote wagon mot de kleine prijsII In diverse uitvoeringen. Tevens tonen wij u o s. 12M 15M 17M en 20M, Cortina 1300 1600 GT on Stat. Car., Van Weeghel Vacantie-aanhangwagentjes Leacril japon met leuke biesgarnering 25,00 Terlenka japon zonder mouw zeer fraaie kl. 27,50 Diverse modellen in terlenka met col, ajours e.d. 30,00 Trevira 2000 In bijzonder geslaagde model len slechts 39,75 - •ÏA riU v .1 Nylon nachthemd met pasje afgezet mot kant Zeer elegant dubbel sparkling nylons js.m.L Nachtsets, nachthemd met bijp. duster 14,95 Dusters, nylon en dlolen, gewatteerd, pracht deeeirw 15,00 Horonpyama'e in prachtige gedokte meer- kleurige dessins 10,00 Tifdvak 20 km. M meert ISM GKBORtN: Leendert Ctornell», soon van J. G. We>- leman en van M. P. Metjaard te Gom Bendrika Diana, doehter van J. Geelhoed en van S. C. Snoep te Goes ComeMa WW Petm, dMhSer ven W Moe» en van C M Harinck te Goes Jacqueline, ir van T. we den HU en vak> M. Zwartepoorte te Gom Jf l --- te Beanekom m Jan 82 i*ar wed. van J. Fraanje te Wol- --- -- - phaartedtjk van der SHkke. Mastte, - wed. van C. Roeiende te Goes Danker^ - I",, - --- T-«- nlnten M aNn enne ageaten en besorsen waar advertenties sa bestelMneen op drete - ‘i van famitte- beschikkinc. werk Ben uttsebreid modelboek drekwark staat tet hun bei •«New ArswMsrks 3. Poelman. Kerkwet S3 ’a-Heer Abtakerka G. Minnaard, Dorpsstraat 22 Baarland 3. van Hemert, Dorpsstraat 33 BieseUnse Mevr. Lindhout, Abdijstraat 45 Borssdc Mevr. Wesdocp, Westslngel S CaltJnaplaat M. Bakker, Havelaarstraat 52 Drlewesen P. van Weele, Nleuwstraat 32 EllewoutedUk ven Doorn, Zomerstraat 37 Gecrodtyk Mevr, Veralute-Kleppe, Oostkruisstr. 7 Gramiii Dhr. gehrijver, Oude Zandweg 4 ’•-Gravenpolder Mevr. Mierss, Prov. weg 7 ’«-Gravenpolder A. Anthonisse, Burg. Vogelaarstraat S Baarland Hanswoert J. P. 3. Aertssen, Nwe Kerkstraat *s-Heerenhoek _T.<teJ0c<e.^Ujt. v.Horsighstraat33 Dhr. de Regt, Pr. Irenestr. 15,. Kloetinge HWnkenssand Courtin, van Citlerstraat Hoedekenskerke 3. Bouterse, Campenanieuwland 4 y i»tii. Dhr. Langenberg, Wemeldlngsezand- wed'7 Kat» Mevr. S. Korteknie-de Wild, Dorps- straat Kattendtyke F. van Stee, Dorpsstraat M o - Kloetinge Mevr, dé Laat-de Fouw, Kerkplein 15 Kortgene D. Blok, Ooststraat 1 ■- Krabbendljko L. F. Waterman, Oostweg 43 Kruteingen Mevr. C. Nieuwénhuyae-Lavooy, Nieuwstraat 27 Kwadendkmme J. de Jonge, Kerkeboomgaardstr. 24 Lewedorp Mevr, de Kok. Schoolstraat 3 Nleuwderp Mej. M. Vader. Dorpsstraat 28 Nlsse 3. Schipper, Molenweg 12 C Oostdtfk M. de Bat, 2e Vlietweg 21 Oudelande 3. Óele, Dorpostraat 18 Ovesande "d F. Menheere, Molenweg 3 RHland-Bath M. Nieuwenhuyze, Vinkenlssestr. 8 Waarde D. Weetvoer, Havenstraat 17 Wémeldlnge Mevr, hamper. Dorpsstraat 98 WOhelmtadorn B. de Jonge, Westhavendijk 74 Welphaartedtfk 3. Maas, Pr. Bemhardstraat 1» - Wissenkerke A. D. Fortuin. Tuindorp 13 Yerseke 3. Adriaansen, van Randwjjckstr. 17 —Nokken streep verboden ia. indten dn turn i geparteeecde voer- De verwarrende strepensituatie die er atra0*’ mimter bedmagt daw tot voor kort heerste is er in niet geringe mateoorzaak van geweest, dat de weg- ^o rijstrookvordaUng gdbrulker zich over die strepen totaal geen zorgen maakte, ze selfs volmaakt veronachtzaamde. Met name het negeren van de middeo- streep Ipidde veelvuldig tot zeer ernstige vorig jaar voorlichting is gegeven «ver de wetteltjke consequenties van het over schrijden van de doorgetrokken streep kan een korte samenvatting van belang sijn, temeer daar thans aangenomen wordt dat de weggebruiker zich voldoen de vertrouwd heeft kunnen maken met de strepensttuatie en er vanaf heden door de poir worden opgetreden tegen overtreders. Sinds 1 juli 1987 geldt het verbod om een doorgetrokken streep te overschrijden. Dit geldt zowel binnen- als buiten de bebouwde kom. De weggebruiker mag een dergelijke streep onder geen voor waarde overschrijden: zelfs, zo heeft de officier van justitie mr. S. 3. van der Hoeven bepaald, als er in het betrokken vak een wegopbréking is dan is da weg gebruiker nog strafbaar als hij de streep overschrijdt*. -Niet alleen betekent de doorgetrokkenTstrèep een verbod tot over schrijden, maar ook Indien deze over een kruising is doorgetrokken een verbod tet linksafslaan Ook is. Indien voor een uitrit de streep is doorgetrokken, het linksafslaan voor de uit een uitrit komende bestuurder niet-- - - -.--- meer mogelijk. -. ken streep. Ia de streep «mderbroken dan Tenslotte heeft de doorgetrokken streep nog t consequenties ten aanzien van bet Oersterke overhemden 6,95 Terlenka weekenders 11,90 Bal-O-Fast wrt 37-44 i - 10,00 Jong.nsw«ekwxjers In zelfstrijkende kwal. ..te Amsterdam en van Boven .Djgna Ja-’ eomina, 22 jaar te Goes de Jong. Jo- hannis, 19 jaar te Gouda en Verkroost Marja, 18 jaar te Goes van Oosten Ma- rinu» 24 jaar te Krabbendljke »n Boer Anthonette 20 jaar te Goes SUjger, ^5*5’ 28 i*ar T*i<len en Metselaar, Idelette, 25 jaar te Goes OVKRLXDKN de Broekert. Jannetje Maria 82 jaar wed. - van J. M. Verdonk te Kloetinge Vu- burg. Izak Anthonie, 83 jaar e.v. J. Stroo te Goes klfjn. Johannes Josephus, twee weken te Oosterland Borghsttjn, Ag- nets Cornelia, 88 jaar wed. van G. Budde te Goes Willems. Petra». 84 jaar, wed. van L.' Jolmen te Goes Schouls. Pieter i - - -- - Anthonij, 87 jaar, wed. van H. J. Rentier 3. A. Zwartepoorte te Gom „te Goes van de Bande, Abraham. 88 jr. HUWKUJKSAAUGimMe.v. F. W. va. Houte-te Kapalle Kloet, Pene en. Wam. 98 tear te Beanekom Ja° 91 >aar Tan J- Fraanje te Wol- Jobee, Maatje, 28 jam- te Gooi phaartsdijk - van der Snkke. Mastte. GZtrVPm wed van c- Roeland» te Goos Danker! Ligthsrt schenk. Andri., ftendrfk. M jr Marconistraat 1 Tsftfoon 0110MS38. oo Q 2—r mooie mouwloze duster in frisse kteuroh Tricot-nylon dusters met mouw In zeer veel dessins 6,95 Geweven nylon met mooie kontraetgsrnering 9,95 Uitgebreide kollektie Franse modelletjes VA. 11,90 1- pers. 2- pers. SneMrogers, frisse deesine Extra grote .mast iBgdMwne grate maat - Slopen, glad - Textielsuperzaak Meulbroek ^^^hdddDRlfGkGbf 20 6754 langzaam het weerbeeld in al en wordt oosebouwd. door een ca mera opgenomen en yta een straalzen- KNMI doorgezonden naar Bussum. Daar wordt door middel van een speciaal technisch foefje er voor gesorgd, dat de man die de cellofaan wsest. Om bet”weerbericht ^7" tijd ’in bladen oplegt verdwijnen en dit ge- ssntstoren reeds tijdig in de studio in ---•- hetgeen vergde, men moest na afloop tenslotte zij door weer an wind We zien de weerman helemaal niet meer. Inplaats daarvan ziet de kijker een soort tekenfilm, dat wil. zeggen beelden die een bepaalde tijd blijven staart en dan wijzigen, terwijl daarbij door een nieuws lezer da tekst wordt gesproken. In de Blitse TV-studio staan twee inoe- derkaarten en Wel een van Europa en een van Netterlsnd Op die moederteer- ten kunnen dan doorzichtige cellofasn- bladen worden gelegd, waarop met voor gedrukte letters en symbolen karakte- zijn aangebracht Men kan het ene blad op die manier over bet andere lesgen, waardoor langzaam het weerbeeld in al zijn facetten wordt opgebouwd. J’ Deze handelingen worden door een ca mera opgenomen en vta een ztraalzen- der, gemonteerd in de hoge_toren van^het wordt door’ middel handen van de -- -1 «n - heel op ampex opgenomen wordt daar na uitgezonden. Inmiddels hebben de medewerkers van het KNMI de bijbe- horende tekst, die precies op seconden Maar daarnaast beteken- nauwkeurig met de beelden moet kloppen, vta da telex een Buesum doorgegeven, zodat die tekst door de nieuwslezer gs- piaasnintri kan worden. Al mat ai am» knap stukje samenwer king tussen NTS en KNMI, dat overt- sens in verband met de technische pro blemen die er aan verbonden waren laren van voorbereiding heeft gekost. -MUROWritelljk efficiënter wij- -- -1 brongen van bet weerbericht in beeld bestoet ook de mogelijkheid om elke dag bet waerpreatje uit te „endin ^2-^- S de toekomst ver wacht men zelft, dat de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat het weerbericht meer dag eeninaal per dag op het te levisiescherm tal verschijnen. Al met al dus een belangrijke verbetering, ok -1 MslVama «MM Jl IIP De weerman, de oude vertrouwde ver schijning op ons televisiescherm, waar van we veelal slechts één hand leerden kennen, is verdwenen. Het is afgelopen met de persoonlijke prveentetie van het WRGUMB MD WDcrbcricht In zijn nieuwe vorm, soato dat sinds enkele ristleke kenmerken van het weerbeeld dagen wordt uttgasoskden. Voer de .weannaaDea” van bet KNMI, zovel als voor d^ leis risttetfrero heeft dgze nieuwe vorm oen voordeel. De man van het KNMI die het weerbericht dien de te presenteren, behoeft nu niet meer speciaal Bear Buesum te reizen voor zijn zeer kortstondig optraden. Dat is veer deze weerkundige medewer kers van het Instituut een dikwijls zwa re en eoans wel moeilijke opgave ge- de lucht te krijgen, moesten deze' pre sentatoren reeds tijdig in de studio in Buesum aanwezig zijn, hetjeea veel tijd oefc'wMt «te het ei_^_ - moesten reizen en wanneer meen wiel •f gtodheM hi ds winter roet in het Door deze ze van beeld _L.-; (behalve de zoiMtagj. In ntet~i» ’uitgestoten, dat het weerbericht - - - -- *- iëvïslsscherm zal verschijnen. Al mri al auUea we db .we»Mta“ missen. parkeren, dat ter hoogte van een door- vrtJe ruimte turnen bet 8 ieter. mU - Indien de rijstroekverdallng geschiedt door twee naast elkaar liggende strepen, dan mogen deze slechte worden overochre- den indien de streep onmiddellijk link. van. de bestuurder een onderbreken streep ia. r.”- ongevallen. Hoewel sinds 1 juli van bét Rebfuik wi (te vnav bm stoplicht of wegkralsing. Ihdien in deze vakken pijlen zijn aangebracht mogen bestuurders op de kruiring of «plttrin» geen andere richting volgen dan die d??r Pijlen is aangeduld, eek men dat verkeer* ia voor- ré t- r~------ Bworvêrnl illtie strenger dan voorheen zal j opgetreden tegen overtrederz. «Venrimahl^, van egtalvak^^dua niet blSjTom’ de esügo" oploastaJ*?J^,, fc er door middel van strepen op hot wegdek oen aparte rijstrook voor de bus aangebracht, dan man die rijstrook al leen door npn. lijndtantebuss^T^Xtoe! politie-, brandweer- en ziekenwagen) werden gebruikt. TRMlotte dient men bedacht te zijn op de belijning waarmee kunstmatige fiets paden (herkenbaar aan een wit gaeteil- derd fietsje op het wegdek) zijn aaage- geven. Fietsers en breeafieteers zQn ver plicht dit afgescheiden gedeelte te volgen. De. overige weggebruikers mogen deze baan beslist niet gebruiken indien de afscheiding bestaat uit een deorgetrok- mag wel van hot .Reispad- gebruik wor den gemaakt, mits men daar geen fietsers en bromietaers hindert. t Onze administratie belast zich gaarne het hoi doorgeven ven advertenties aan endro Meden

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 14