typen wat mode is r L. de magneet TRCJOi Voor jonge heren die weten I I p I fi r De Indola Electric haardroogkap maakt iets moois van haar...! NSCHOOL-GOES 11 PEELS Voltooi aw garderobe met een driqee tas is meden» et|l Dames blazer P 62,50 PARAPLUHUIS HUSH PUPPIES PEELS heeft ze ’t Gomddoppertje DESIREE drskkerö „De Phoeiix” PITMAI ■VERKOOPSTER Firma Gebr. Vermealea t r 'F Intelligente Qnalftdt k nieuwe cursus r l I irtcfo J<> F^S-7^1 O i 11 I I h <j lutumatlUMle samenwcrklns In dc ruimte Geen dure boringen meer - - 1988 Donderdag 28 maart 1988 ..DE BEVELANDER” Eind april aanvang uit de kodektle vmk 1 V: JONGENSKOSTUUMS 3 f ie,eo - f 2i.ee t 22.80 JONGENS JACKS a CULOTTE-PAKJES MAAKT U HET LEVEN LICHTER’ l - l I F 0 i" L: de meest gesorteerde SCHOENZAAK in de allerbeste én bekendste merken. Lange Vorst-hoek Papegaaistraat. Prijs i I t. 3 f De volledige nieuwe collectie Prt JONGENS BLAZERS JONGENS PANTALONS Goes, Lange Kerkstraat 35. .Telefoon 01100-5355. P.S. Bezichtig ook regelmatig onze „Passage' aan het Kerkplein (Singelstraat 17) Vrij parkeren M Is Mg Reed véor haar. Ia «taakt ar late ecWtterands vanl Trouwens, Indota Electric geeft nóg een schitterende zekerheid: oen schriftelljke garantM Mot muurpiaat heat den haardroogkap 59,75. in de kleuren: marine - bottle - lover bordoM. N.V. Lange Kerkstraat 11-17, Goos. Telefoon 01100-6855. Na 8 uur 01105-674 Eigen tochniocbe dienet Opleiding voor het erkende UNI- Aanmelden vanaf heden. diploma. Telefoon 01130 1355. GEVRAAGD: 5-daagse werkweek (om de week zaterdag en maandag vrij). Reiskostenvergoeding. Sollicitaties te richten aan: e AFDELING ZEELAND 3 DER NEDERLANDSE WOLFEDERATIE G.A. y Papegaaistraat 13, Goes. KLEUTER-BLAZERS TE KOOP met BOVAG-ganurtfo: Opel Rekord 1966 P i Ford 12 M 1965 I’ V.W. 1300 1965 Ford Corsair 1964 <i V.W. 1200 1963 i; V.W. 1956 voor/ 250.— i' Sparta bromfiets 450; TeWoon 01194-298. -■ O L i I L i 4 rrV f 5 •i- -Nopt r Terlenka leeftijd tO jaar 82.78 i' 'i i Terlenka én nylon is 28,80 Sta OVERHEMDEN BLOUSES POLO-PUUS SWEATERS •3* I' 1 9 4 -a» r». 9 1 f I I1 I' I 1 I /l I I an geologen met •tenen van de be--- leiding van de er op groeiende vegetatie. Echt fats aparts, exclusief an voBtoreoo Mauw van lijn, model materiaal on J k.eur. Tientallen tassen zijn uit allo modecentra van Europa. In één woord buitengewoon. buitengewoon. Mjm fa skal vanaf 8.88 - 838 - 1230 -18,88 MM. fa snéde vanaf 23,86-3630-2836 mm. M «230 fateervaaef 10.86-2430 sas. tot 117^— Handschoenen bijpassende kleuren van 238 fat 1838 In onze jonge nsefdeling vindt u een keur van artikelen en kwaliteiten p .4 r I sage VuetetraM 43, Geeo IQ Juwelier - Horioger Korte Kerkstraat 12 Goes Tel. 5004. I 1 l' In spijker model, ribeord eevoerd terienka. Kruit ’5 jaar. Beva-huls. I.inge van f vit dt prachtig» DESIREE nrkxi K Zo'n ktun nrdlant J Uid »n aandacht. Dat Un Of ons. ellptieche baan omonze planeet draait in div. moderne kleuren en uitvoeringen. Ift 10 jr va, vanaf kelijk wend de satelliet In oen parkeer- baan rond de aarde gebiecht en daarna vla een nieuwe stoot in de gewenste elip- tiache baan. Elke omwenteling van de satelliet duurt O uren. •I* menten te doen, die de geleerden een beter Inzich zullen moeten bieden in de mystiek van de wereldruimte. Aan de opbouw van dit ruimtelaborato- rtum hebben universitetten uit verschil lende landen meegewerkt Zo bevat de satelliet o.a. een instrument van Ueder- landse makelij, waarvan het experiment op naam staat van de Letdse universitelt, de werkgroep Kosmische Straling van proessor dr. H. C. van de Hulst Het internationaal laboratorium werd I Ook Xederfand leverde een bijdrage et betref hier de 000-4 (Orbiting Geo- physical Observatory), die In een sterk Er wentelt momenteel een satelliet voo en een compleet laboratorium met vele ondersoek an de ruimte om onze B®rd< vua.vtuc pi die ene produkt la van internationale sa instrumenten bevat bedoeld om hiermee °k8 ■*8<1*r exparl- 7 f 2830 - 30,80 - 32,80 t--' richten om te ontdekken ot de aarde hier W of daar exploitabele mineralen bevat. B Dergelijke beringen zijn over het alge- taneen een kostbare zaak en soms zijn de k vondsten niet van dien aard, dat men het W onderzoek geslagagd kan noemen. U In de Verenigde Staten werkt men mo menteel een hieuw systeem uit dat de giogelijkheid in zich bergt, dat in de toe komst dere dure beringen niet mper aood- zakelijk sullen zijn. Reeds geruime tijd weet men, dat de bo- p en haar infeoydt van invloed la op op die bodem groeiende vegetatie en nici maken reeds jarenlang een stu die hiervan. Het ziet er naar uit dat vr aan fajMwfag vguahthaag aagMaMMakfav Men hoopt doormiddel van de 34 experi menten die via deze satelliet zullen wor den uitgevoerd, enige wetmatigheid in de buitenaardse ruimteproceasen te ontdek- Haar Is fats heel persoonlijks. Verdient een persoonlijke behandeling. Alleen de beste haardroogkap is goed genoeg voor uw haar. Indole Electric dus. Een ruime, praktische haardroogkap. Modem van vorm. Zacht van kleur. Met perfecte warmteverdeling. 11 verschillende warmteetsnden. Met pracisiwthorrnostaat De motor is ontstoord voor ikdio sti TV. Draaft trouwens fluisteaacht De Indole Electric haardrootfap te vooral vsllig dear itetihste leqteöe. Een handig tafetetattaf, unfvsreeel statief aa een aaaMtagjhe afatSMtehadtentag hoopt a er -► Te koop: _primai skelter -► Uw televisie detect T Geen zorgen, U belt Stroom 011ÓS-474 •5IJSLaSrttn^,S --gelost Tel. 01100-4146, na 4 Te koop: 2 pers. st. ledl- uur 01106-074. Eigen Te^hn. >t en bed f 30—, 1 gltear Dienst door geheel Noord en - Zuid Bevelend Wij weten handige oplossingen om op Uw drakwaridtooten te kant en bed- - f 36,—. J. D. van Helle straat 20. Goes -► Neff fornuizen compleet met taxe pannenset voor sl. f 66B,—Tevens ontvangt U f terug voor de aanleg Goes. tel. 01100-5M5 na U. 01106-074 W- Te koop woning te Hans- weaet. Bevr. Maartanbsoere- Tot nu toe dient men boringen te ver- In de toekomst mogalljk is tussen botanici »-4r»3sf«e» KOM 4 a nd sin mmwwén kin* nn -e *1- *- - X T a w hek eld naar aan- De mineralen in de bodem veroorzaken allerlei veranderingen in het planten- vlten °p <«- verse wtjzan. Kent men heid van desa verachte ree» de vapstatte tan en hierdoor zouden kostbare proef boringen niet meer nodig worden bij het zoeken naar mineralen. Reeds heeft men _4* V-*- dsae wijze successen ge- Grandioos nu bij Stroom N.V, Goes een Philips haar droogkap voor f 44 ,06 Stroom N.V., Lange Kerk straat 11-17, Goes. tel. 01100- 5466. na Suur 0110S-474 Te koop reen Koelstra kinderwagen, blauw geruit Kerkstraat 2, Nieuwdorp -► Ruil uw oude stofzuiger nu In. U ontvangt f 30.— tenu als U een Philips draalfop stofzui-er van f 168.— aanschaft. Stroom N.V., Lange Kerkstaat 11-17 Goes. tel. 01100-5856, na 4 u. 01106-M4 -► Korte jongens broekjes --- j leuze uit Mentallen kleuren van 4 tot ’6 jaar. Beva-huts. I.inge Vorst 64 in» haardrooekappen 8.06 nu f 40.M. N.V., Lange Kerk- ^r—«-IT. Goes. tel. «Ng. 5*55 na 6 uur Olltlg-OT» Jongeman, onderwijzer te Ovesanp» zoekt pissend pension in de ^tneente Ove- zande. Brieven aan: R. Wentzler, Jt ItaMMBI M A Zmc scherpe prijzen. vanaf MISSE -► Wij hebben enkele be- 2- - schadlgde koelkasten binnen Lindenberg, Westpeldec gekregen, deze gaan de deur Wolphaartadljk, teL 211 uit tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Stroom N.V., Lange Kerkstraat 11-17, Goes, tri. 01100-5836, na 8 uur C““ In het planten de wetmatig- «B onder-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 13