v.a. 16,80 Herencostnums Pantalons Jongenscoshiums v.a Vesten v.a. 15,90 Overhemden v.a. 10,00 'i if ^2^ I 1 van den -30 °|o korting I Sportcolberts v.a. 39,75 v.a. 10,00 10-20 1 Twen pantalons Diverse restanten Regenjassen Jongens regenjassen Gebomtekaaatjes fwma muau 3E raoöiüc WEGENS VERBOUWING EN UITBREIDING VAN ONZE ZAAK NU ENORME KOOPJES n I I Oaze koelkasten noelea de dear ait 15 tot 20% korting Op do ta veerraad zijnde mMm Automobielbedrijf do Groene N.V. i apart' PARAPLUHUIS 'f i #4 l> 1 I I IMMAm K.MMOOV Voorstad 65 komende Kapster met IntereoM voor de verkoop van make-up artikelen Op vele andere artikelen Ziet onze etalages of vraag blnnenv w|| kunnen niet alles etaleren Nonnekens (v/h Verheule) Papegaalatraat 6, Gom Tol. 5623. Heren* en Jongenskledlng f artlMB ..DE BEVELANDER" t i UD VAN COMBITIX N.V. X. •J A- V.. w uuKt vwuTsnt.M-coes ———mi EIGEN TU'N - ^recttt ••n LT w Langt Voratatraat 14, telefoon 6213 ALL ES VOOR UW TUIN I g I Geet AnJetteratrMt 5-7. Kapotte - Blezeingeeetraat 7. Olijven Frogeta Hoe|o 1.00 SALON ,Elegance’ k AL VERNEEM Wijngaardstraat Gom, «el. 6726 na 18.00 uur, tel. 6502 Natuurlijk «Men wij u doagovaaeet ook ophelen, beft u dan even: 01106-66KI et 01102-1267. (Orate vertegenwoordiger des zatordega NU ZAAIEN EN PLANTEN! 1 XaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAZ A leowaoeeaaaaaaeaaeaeoèecfaa^aoaaeooaaayaaaaoaaaaooeaaaaoaow INK— lovap- >uterve nasar L Do Nobel l tekonplaat - U een uitkomst voor: Wilt U hierover meer weten? - Graag geven wff'tT Her over alle gewormte Inlich- tingen. Uit voorraad leverbaarll •’’•WW 6PUNT6ltNIKUW6 MOOnUAN. ZONOK* ENKM BCSCHAOKNIM PHMJP8 AM C* V4#è S» M WW a- dd koude grond zoele: l^uVed^eaeoanaee'» Pittig en Nu voldoende keuze uit onze voorraad febndkto automobielen, thane vnnrrpdW >j Dtveree DAFFODILS in prijzen vanaf f tttOOr- 5666, Dtvoree DAF-600 on DAF-750 in prijzen vanaf f 260,— tot f 1260,— DAF-Combinatiowagen a i 1687 ■OAMeetefwagen- ,ee7 DAF pera.-wegena h pr*aM vanaf f 6100.tot t 6360^- DNerae end» ra poreonanvragena, «a MineUH Dauphin. Renault Sor dini, Vauxhall Victor 4 cyl.. Ford Anglia an Ford Prefect, Ford Tau- HUB I2M boatalauto. DKW FtZ In prijzen v.a. 100,— tal f Koart u araar eoae NRraa, u otaedO eMfii >^,2^1'J I W^’.. AF 10.06 OIOAAM Groentezadon zaaien 65 cent par pakje Kropela-, blaaadcool- on apltekoolpianten Iedere dag vore Pootaardappeton kopen om voor te kiemen kiaoM A 26/35 Uw tuin bemaaten met Aoelkorrola, compoet of koemoat Voorjaarabotan planten, anemonen, ranonkola. Mm, bolbagonia’e oa nog voel meer 1.40 por zakje, dahlia'a 65 ct G^gszggd zggisn, GtezavIe, BrMjgnt of Scotts StruHcrszss 1s kwaliteit 2.— per atuk. nu ksn het nogl Uw gauidbokap aanvullen! Straka hebt U er gemak van! 'jfc VorochMenda bloemen kunnen al gezaaid werden ep lathyrua. O.I. kera enz. 45 ct por pakje y Iedere dag van: aajare. duizendechoon. violen, tovono vaato planten W Zeek nu roede oen fijne etool uit onze koHeMe. zeer grote koue. aMo modeOen 1060 In voorreed! Echt toto eparta. oxdualef en vo6tomon nieuw ven Ujn. model, materiaal en kleur. TieateOea taoaaa 16> a* aio modecentra van Europa. In Mn woord buitengewoon, buitengewoon. t ■- - I i fit} LU Schosnhan- 5 uur M s DENNEUWI l MOM lUBfcy *4* «uunriRNW- 140 NwAn NtMHMIli. |L - •- A' v.a. 29,00 r GOES ooooooo* ■j. we:ST WAL 13-17 GOES bI(01100) 5BO1 A i y I Mnwezig tot 17.30 ugj|^| >r iee» rd ate- v.w. k Opel *•.- d. raat Fta» v.a. 98,00 v.a. 19,75 .50,00 -► Fut heven* en jon ac hoen en in twen en met V, jaar echte par. (kin nen 4 dapan^nieuwe) atood* voorre del NI *'laH 1Q6g •J V GranfflozfOpruiming bij KLUMPERS O MB F- BMCIAALZAAK VOPO H666M r x' f

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 9