218 218 in 1 48 29 98 I 1 r 158 - I I® 1 -L I fan M iB Ni; 78 ..141 I -89.- B I f 71 IN i 5N grim magere IN BRAADLAPPEN 250 gram BIEFSTUK IN gram ROSBIEF IN 1 grote zak CHIPS I. i 100 GRAM HAM 500 gram iets doorregea mderlappen goudrenetten I I 2 krop sla doorr. nmderi gesneden prei N 500 gram KARBONADE IN gram HAUSMACHER. IN i: 4 eream ge bak jas N oeeeoeoeooeeeoeeoeeeoooaeeeeéeeoeeee aAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^ MAANDAG 500 gram .0< VOftO WOftt 3 stak Tabac zeep VER L26 voor 2 bietstak tartaar 500 gram witlof ii Jas d’Orange IN ^nBNm i i braia speealaas ii 3 pakjes paddiag diverse smakea sperciebonen a. Tijdwaarnemer kwaliteitskoatrolenr b. Kantinejuffrouw 15 mooie jaffa’s. 178 18 5N gram gehakt 5N gram rode keel18 iHml i:'- Filmavoad Ned. Chr. Reis-UereaigiBg I i i i Een greep I I 9 a „De mvclander** Vrijdag m zaterdag I 138 500 gram zeer dik gez. vat spek 88 r VLEESWAREN I I 3 1 Klokstraat 15 telefoon 575G VARKENSNIEREN PER STUK SLECHTS één week GEBAK H l kreetebroed. me auMMMNMKam MUMie ilES i I •.3 uit onze grote sortering groenten en trait 4 2 kilo i y i i extragroot DONDERDAG 500 gram hierbij 600 gr<F 1 ca B I oeeseeeeooosepoo— 200 gram BONBONSIN hierbij 500 gram gekookte bietjes. )ARSf r* hierbij MBuawesAAM BA-, L 11500 gram - 1 literblik #«5 y 1 literblik doperwtea, ffa ’II» voedingsiwkt Q keurslagerij i/a/i Subben, A/ A/ O aam; - Machinefabriek Konstruktlebedrljf 600 gram geschr. worteltjes 1 1WHJ Donderdag 21 maart 1868 298 4 248 I Si I :4 '1 - -j S f 89 I RWö Voor W prijs wort 178,- inft 1 V I bL 1JO M •i ■r S-- GOES L. Vorgtetraet 58 ORIGINELE TYROLER LODEN JAGER MAS -■ i a a DE JAS Dit HET HELE JAAR GOED MMwmn WW4D I bmH - -► N»tf fonuia eomgleet mot pannanMt voor «teehta L 086,— Toren» ontvangt u tot om omNwoa bedrag VM t «r- tem sluiting vm Sa kockMdiag Stroom W.V. Urn Kertatr. 11-17, Ooaa, toL 11108-480. na I uur OliaS-SN. BIsm IWhn DIwmL T« kM LpU WM- L— 2_.li" J •traag U, OM II I j IS WOSNGDAG Spaohttti 2 portie» bL 1. Voor uw dollcatosaon IFA MARKT E. DE GROOT Voorstad 68 U. i 124 t 4 I 4 -► Netf fornuis compleet mat paananaet voor «lecti'i t. •SS,— Tavena ontvangt u tot een ^axlaana VM t a».— terug op 4» aan sluiting vm kookleidlna Stroom N.V. Langa Kirtwti. 11-W, Oom. tel. 01ÏM.IMI na 8 uur OIHS-EH -*■ Te koop: voorgekiemde i Maarlanden. Klasse A. nul «MC. Geluk. Ooatstr 16. 964 ,i B65.-I1 964 964 p 963 984 968 r J62 ji 965 967 i'-.; 581 -.. ‘59. i--1 --► Ta koop AgJun. kinder- gets Eerstelingen. Bintje» en 7- 1.--^- 1 wagM, hoog model, gahaal flats Berinl Sport. Bankort- uttnaembaar. Vm Sehenge- lataM* M RaflMBaMait Momtorweg 41, Borgaete, tel 01105-555 vraegk voor so spoedig mogelljkj Den •ekombineerde funktle biedt voor hen die prak tische ervaring In de metaal en minimaal L T. S. opleiding hebben, goede mogalijkhodon. Nauwge zetheid en belangstelling voor werk met hodeverbe- tering on produkUvitoiUvarhoging zijn onmisbare eigenschappen voor het goed vervullen van deze funktie. Leeftijd bij voorkeur 25 - 35 jaer. voor het serveren ven koffie, beheer en onderhoud van de kantine exl., aoeken wij oen nette juffrouw. Liefst voor hele dagen, eventueel ook voor gedeelte van dag. Vervoer met porsoneelabusje vanof diverse plaatsen In Zuld- Bevelend. Inlichtingen on sollicitaties voor beide funktle* zo spoedig mogelijk aan bovenstaand adres. «V 49 DINSDAG hierbij Zon, zee, safari Is oen klourenfllmprogramma, dat boel- onde, Interessante, zonnige en zeer spannende aspekten omvat van vakantielanden tussen de Noordpool en Oost- Afrika. U gaat op ontdekkingstocht binnen de Poolcirkel, wan- - delen en gondelen In Venetü, flaneren door het middel eeuws aandoende Dubrovnik. Een boottocht maken naar de Griekse eilanden Rhodes, Mljkonoa on Kreta. Een bezoek "brengen aan Athene en de Akropplis. Vele Heilige plaatsen beaoekon in Jeruzalem. Op safari in Oeganda, Tanzania on Kenya. Ongetwijfeld zult U genieten van dit programma. De filmavond wordt gehouden fn ,SIÓt OstGIMfe’ Op woensdag 27 maart. Aanvang 20.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 7