profijt profijt pnjs pnjs MAISON I LANGE VORSTSTRAAT 100-102 GOES ilrio fleXa. BON GIORNO \hZrv kies .voor. MANNEN -- EM.25I 12,00 Geklikte aatomobielen PHILIPS poley H 26,15 21,56 Algemene Mteverpderiag Aatonjschool ACT1 J.A.FAAUWS Kapsalon L. v. d. Eerg Speciale aanbieding hEDREI,GM Ta. M. Gmttf m Zo9n 39 3Q 12,75 1 II s t''. DE JONGE J DE BEVELANDER’ Donderdag 21 maart iwjö Done V 1 GOES GARAGE r C' l 'F< o 7 Hebt U kijk op het aparte? NaV. Philips’ Gloeilampenfabrieken Fabriek Roosendaal 7 K Ir Bouwbedrijf SLOTEMA - vraagt enige bekwame timmerlieden en metselaars u iet dubbel van uw vakantie M goede betrouwbare van nd Tarianka short b Garage P. Th. v. d. Wools N. V. PHILIPS’ Gloeilampenfabrieken Ik laat me niets aanpraten. Ik kies voor meze'* Jack Corduroy pantalon Occasions met BÖVAG- garantle 1964 j 1965 i' 1964 1965 .- 1964 1963.7 1964 1968 1962 1965 J 1M3 COOPnATWVI RAIFFEISBNBANK JtOBDBUNSKEKKr* Herhaalde oproep leerling metorhersteller 7' 1964 1964 1964 a 1964 .1964 1963 1963 1965 1965 1965 1964 1964 1964 i 1962 1964 eoaGOOooooaodooooOeeeo—eeeoooooooo— Behang leeeeëïïeaoaoeeoaeeaeeeoeeeoooooaeoaooqk I HAOoeeee ed4tobbeo6t6eoeooaoo40èèèWüi Stichting Ons Dorpsleven’ te ’s-Gravenpolder Het Groene Kruis i conciërge-beheerder Weinig tijd en toch goed geknipt Personenwagens: Food CorOna. 2-deura, 27000 km Cemblnatlewagens: Opol Caravan wtt kwalltéltsverven 7 7-7.7 RUWA bootlekken 7 11_ ïJ. - L--.J' Wiifaartes» v I ■1 I «■Mam wmim» X f 'M 19*5 ft' Voor Ante Sollicitaties •chttfMgk mui 1 a sPROor n v Fi Dan kunt U bij het zien van onze koliek- I tla Uw hart ophalen. Een verscheidenheid I in jurkjes, blazers, voorjaarstruitjes, ter- lenka jasjes, die U mot verwondering be kijken zult. Met plezier zult U Uw keuze kunnen maken. Noemt Uw kinderen maar mee en laat ze maar sens passen, want dat ia echt wel de moeite waard bij O A i[ Heats Gom Knitningen Sollicitaties binnen. 14 dagen na het verschijnen van dit blad te zonden aan de directeur van de N.V. „Midden-Zooland”, postbus 121 te Goes, -► Te koop: Citroen Ami. bouwj. tl, in goede staat Goes- Te koop 2 mooie schuü- planksn, deuren, een mooie -*► Te koop Opel Kadett 85 kisten, boerestöeltjee met bieren mat. ,i M. Goetheer Gevoerde, korte Terlenka broek Hl IS w De Landbouw De Korenbeurs RUland-Bath 1 Wapen van MBamt Bouwbedrijf Slotema. Voorstraat 32. Wissenkerke Tel. 01107-347. Hoofduitvoerder tei. 01107-489. M.45-MM i*.a-uje 18.46-1146 -■ Ol Adres Markt M "Markt Hoofdweg SB ehebMcLM Voor uw deliceteeeon I FA MARKT K. DB MOOT Voorstad 66 Wf soekaa veer onse lampanfabricago Daffodil *«1. mooi en goed en Daf 800 mech. prima, enz. Inruil, financieren E. J. de Laat. Bankértstraat 28, Goes TH. MM yl 4 NWuwstraat W44 - Goes - Tel. 01100 5361 a 6858 ,-A AA A ■*- .itA 7 7 ModUuze modellen Baafea. Camhilei. probleem loos wassen, snel droog. Draagt prettig, past ale een tweede huid. Kleuren: wit. zwart, bleu, topaas, azalea. IMbtwsek - Goed loon Gratis bedrdfsUedlng Grati» busvervoer Goede socials voorzieningen InllAtingvn iedere dinsdagavond VW 1959, Fiat 600 1962 en 1956. Uaualaareir f* aal! lm. ila.t T.l fli 1 Art m Fabriek Roosendaal, Afd. Peraoneolaaakan, ZwaanboetsU. 1 van de meest vooraanstaande binnen- en buiténtandse fabrieken. KINDERKLEDINGSPECIAUST[ LAN» «aKSTAAATD Telefoon 6538 - Marconistraat 1. Speotealaauk lagerte HiMMieeMmmsimiiseeiMMim Fiat 1809 met gersv. motor Opel Rakard 1500 Opel IMtard 1090 4 deurw i Taunus teM beetel I VW 1200 1 DAF 750 Renault61..r Toyota Corolla, cfembnstratlewagen i' Mercedes 190 D 1 Opel Kadett Caravan type1967 y Opel Rekord 1961 i* Door inruil verkregen: Opsis Rakord 1958 en 1959, -*• Wij ontvingen een partij BBSUSSllHMBUMBI uouwj. vi, in guviBv hm. Astralon heren anglets geen J. Dekker'. J. Steenstraat 12. trüwpirerende voeten meet* Tonde la praents normale prijs AM nu 116 Testielhuis C. J. Tllroe en Zn. Ganzepoortstr. 23, Goes teoeoeMseeeeeeeeHMeeosMHMsesseei M|HiiMmin»6msisssHiMmiii»i te houden op MMMS BAHM. I960 OU 8 UUR MM la Hotel ..Westerscheldo'1. Havenstraat te Hoedekenskerke. De agenda Kgt voor de leden tot na afloop der j algemene vergadering tor Inzage op hot hoofd- kantoor dor baak te Hoadekanakarke. O^We lUSewwM M.V. WATWUlDiNGMAATSCHAPPU JMBNDBN ZKILAND” te QOES BH da maatechapplj bestaat plaatsingsmogelijk I^SAdB ymms- aam ■aew'wSRwwan '-P Gevraagd voor z.sp.m. vrl. kantoorbediende H (16-18 jaar) o' voor licht administratief werk en bediening. telefoon Mulo-diploms strekt tot aanbeveling. AwtemsblsRedrW DE GROENE N.V. AajeMeratraat 6-7, Geee. tel 011004910. eeeaaeeeeeooaeeaaeeoeeoeeeoeeeeeeoeee ----J-r Leeftijd: tOA 16 jagr Opleiding: Technische scholing en handvaar digheid Salaris: op basis van rijksregeling vólgens loongroep I. afhankelijk van de leeftijd (15 jaar 180.45 per maand, 16 jaar 189,80 per maand enz.) Indiensttreding: zo spoedig mogelijk Joch mot toekomst m-* «-k M. H. Trompstraat 22. Oom Tbeerio-oveadsa amt IsMbeaMM Modem leomatertoal UwlseaatbteVW 1000 teisfooa 8309 Voorstad 9. Goes. tel. 8398 lux umus-gaes piastic tol 4e volgende maten: jl Wijngaardstraat 28. j i L 1Sollicitaties in te dienen voor 30 maart a.s. aan het 11 secretariaat van de „Stichting Ons Dorpsleven", i1 p Raedhuisstraat 23. 's-Grnvenpolder. Havelaarstr. 1. Cplijnsjlaat, Tel. 01199-287 en 324 De besturen van de J' i' en de afdeling 'e-G ra ven polder van roepen hiermede sollicitanten op voor do functie 7 van, voor het te bouwen Dorpshuis annex Groene 1 -, Kruie-gebouw. In deze taak Is onder’anders bogfepórt hef* schoonhouden van het gezamelijke gebouw. 40 cm teug tol groen en gaai, per rol 25 mtr. van 41.38 nu veW 19.—: M cm boog to groen M geel por rol 2» rotr. VOO 50.75 nu voor 40,—4 90 cm hoog In geel, per rel van f «w voor «jMi I lie soorten hormomcagaas.. gegalvamooerd ook 4 voor apodate psWM- Zaterdag tot l uw fMipoM. Maak een afspraak Charmeur In zakfo- St04a een aantal keurig gebruikte automobielen iq voMmad. Wacht niet, de kous is nu groot. Fote Taunus 17M. 4-deuro, 99000 km Taunua 17M, 2-deura, wit Taunua 17M, 4-dours. 61000 km Taunus 17M, 4-deurs, 73000 km Fote Taunus 12M, 2-dours, 48000 km Ford Taunus 12M. 2-dours, 82000 km Ford Taunus 12M TS, 2-deurs 78000 km Ford Cortina. 2-dours, 67000 km r Ford Cortina. 2-deurs. 65000 km Ford Cortina 2-dours wit Ford Cortina 2-deurs. 74000 km Ford Cortins 2-dsurs, 65000 km Ford Zephyr Six. 6 cyt. grijs Fiat 1300. 4-deurs, Mauw Ford Taunus 17M, stat. car. geel deuren met glas, balken. antieke haardplaat, deken- oudtveden an Zandweg Z3,

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 6