V BERCO 1 I J a| I I Qo *****4Mfr4^***4^*e4^*^****4^**«<********************e*ee6e*6esi^<BÖ l mi Z£SÏI^M WEER’ll AND-iN-HAND? CPHÊD NAAIMACHMSBSDMJP Phil dar sokken i VROOM BREESMARR 4 MEHBELSHOW VROOM DREESMARM HOLLANDER fl ll Paauwe’s woninginriclrtiig LERTE FRIS w zijn de kieuron van onze zeer exdssieve zomertdlsstie BELANGRIJK HEBTUHART VOOR UW HUB? Algemene vergaderiag Op satard«« S'apM'ldM dos namiddags om 2 uur M tot Vorenigingagebouw. Plein 3. Firma W. van Geest Zn. J Ikier bellen ,d D&n moot u onze Tob niet langer. RuR uw oude naaimachine in. Schaf u de moderne Pfaff aan. leerling on op do z 4 LANGEVORST 80-82 GOES FE WEGTREKKEN SCHERP DÓÓRZETTEN MKXMLBUM VUttMMN VANlStm. 26 MAART DapoHjto van 2 tot 10 aur goopemi in Zeal .ntoltana” op de BEESTENMARKT TE GOES hulpchauffeur kantoor personeel aankomend an mat Jaron ervaring mat of vr. I11 i Verzekeringen Yereeke. telefoon 01131-1623 iff Donderdag 21 maart 1968 - „DE BEVELANDER” -Jiimffilf MpbesM medri toMO PEUGEOT DE BROMMER A1Q M VAN ALTTOKLASSE «^fltl3a BEHANOKOLLEKT1E 1966 uit voorraad leverbaar Machinaal afgerand Ook enelbehang Winkelcomblnatle L0KER8EAVAN DAMME 'a-Gravenpolder tel. 01103-360-346 2 woningstoffeerders all-round of met enige jaren ervaring H r I P. MELSE, GOES kollektle meubels en woningtextiel eens gaan zien. U bent van harte weOcmn NJ wiaimiMNiigiiiigMMMMgKMMMM^^^^^^^^^^^^^^m COOPUAmVI RArraaSNBANK .BORSSELE’ verkoopstors(or) E ZOOUWSO v J Vorwarmlngs Unlo N.V. 4 F C.V.-ADVIES Bestol nu uw knolselderijpltoten In elk gewenst soort Onze moer dan 40-iarlge ervaring staat borg voor de Doste kwaliteit. 4 PlantenkwokerIJ „DE POEL”, Poelkade 32, Naaldwijk. Telefoon 01740-4672, b.g.g. 5913 4 LAAAAAAAAAAAAAAAJ Lange Kerkstraat 12 Goes Telefoon B154 - 16J5-19J5 16.50-20.75 17.50-21.75 14.25-17.25 K.75-19.75 19.50-23.75 19.75-24.75 17.50-2175 t L DAN IS DE LENTE IN ONS LAND! A w - s J j j. I J1 I 4 H KI JK HI taau met oei an rite smock tussenstukje I vóór. Maten 104/140. Maten 92/128. J. J vast M da zemar I I *1 MIDDELBURG VLISSINGEN w4 geven san wetenecMppeWk van antwoordde cursus, die na 2 jaar oen leeritag tot vorfcoper(ster) opvoodt Salaris aangepast aan daze tljd. Goads secundaire arbeidsvoorwaarden PoroonoalekorBng. Opname in pen sioenfonds. Gegarandeerde 5-daageo werkweek. Volop mogelijkheden caps- dtaiten in dhrerao richtingen ta ont- telefoon 01100-5ÓÓ5-5471 Het Ie fijn klant van ta zijn. fcBw- Km ’m den an proberen. Dat b Mms AMsMmnl Mat rasechte Paugiot mater an machtig comfort In aan opManda serie van Kr Mgt «M pracMga Manna» fcMar voaraMnas. Loop vrijbHfvond even Manen A.a. ataodaral Lat ap da atontverteap ad* I n OOU «ASMNWOKINM CULTUMU M6TKLUNQ6N (MC) Du tirdag M maart 16— ..DE PRINS VAN ORANJE’ 20.00 uur. Prof. dr. G. C. van Nlftric, Hoogleraar aan do Univoraètait van Amsterdam mat aan Id ling over M6PBRM6 TNIOI.O6II Gratie toegang voor loden ZVU. AWB. NUT Noord Bavoiand, SAK en houders CJP. Kaarten voor aiat-Man t f 0,75 verkrimp baar doe avonds aan da taaL WU VRAGEN voor dlrekto indionsttrading SoMettetiea aan de Afdeling Parsonaslezakon. Lange Doth lts, Middeiborg. - pe/i/MMNo ^27 Rtodtian te ■reasBeteen Mlddolburgeeetraat 16-22 -Tei. 7253 1 1 Boreaals. De agenda en do Jaarstukken Rggen veapf boden voor leden tor Inzage. I Het Bestuur, j i i m amw******!*etw.mo'o* I ONS DOZAG-PROGRAMMA LOOPT VAN 248.-™ 700.- ELStmeCH. COMPLOT MET KOffiO AC. BaaMaame, Pepfuliuiat 4. Goes. TeMooa01100—748 f DFAI FR voor^Rveroe vakken mat gedegen vakketaie on verkoopkrachten k M.611BMM1*,B11BMB7t.B11«B4to VOOR MM MDMSN Goede flnencioringomogelijkhoden aanwezig DIANA houdt van KATINKA voelt zich BRENDA o»« ook SILVIA Is nog «en beetje romantiek, parmantig In dit kitti- met de jonge mode echte „spring-in-de- daarom koos zij dit go Terlenka jurkje met mee In haar modem wei”, kijk maar naar jurkje In atroepdessin, korte mouw I Zij ie gekleurde robe man- dit vrolijke jurkje met èjfe afgazot met fijn kantje, charmant In de maten **“u 1 X Maten 104/140. 1 104/14<X Maten 104/140. ROS1UENTJE Ie ook MAUD wil heer eigen MARIJKE wordt al NATHALJf weet wm M| met do lento In stijL Zo draagt dit modebewust In haar mode voer een ipebje haar schattigeTorionka opvallende. Dralon up4o4ote broekrok- betokanL»Anto|M> voorjaarsjurkje met jurkje mat h fleurig Jurkje I" Terienks je met bobbed kreeg Ti leuke strik. Maten 104/140.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 5