LEUKE Z.OMERJUW een ervaren electriciën lii he* beta van diptama V.I.V. «SOEDKOPER 1 JB™ MÉÉR DRN NODIG IS 5T0F VOOR EE.N r Enorm nieuws! OF EEN VLOT ROKJE MÈrfiRflTIS KNlPPRTROON DE STOFFENSUPEKMftlWT iS RLTÖD 301ÜT60% - De mode Pijnlijke rug hult u i poley poley i HALLO TIENERS M TWENS EENWLDErt - MANFERDMANN ROB HOEKE R B GROUP JOLITA NYLONS slechte 1,80 ZELFBOUWCARAVANS «Riff. 1940,-compleet FIRMA NUYTEN GOES Tte^s.^jm.cjp^osw»» PIK’S GARAGEBEDRIJF i I SUI*UV» ueai sw veer êe sawesmsMs. strekt t GOES b-- ..DE BEVELANDER** Dor ’n LASTINA gain» 4 Speciaalzaak voor: Corsetterie Lingerie P -s 1 r fame GARAGE i- 3' V I" taeles soepel pmeende' Negede I profiteer zolang '1 *Si j devborraad d»«4 p •- .4 9,90 tot 17,90 Dtatfordeq 81 m—rt 1W >"T VJL 159,50 SCHIESSER onderjurk ’T CENTRUM ZEELAND N-V. Ma. l it 14. Peseta HM Vertegaeweesd^ar. B. Bfk. QANZBFOOBTBTBAAT BOBS door BIJ aankoop van de bekende een Jovanda product vbor Ook zaterdag* Muwgzlg •mi aantal personen voor het verrichten van controtewwkzaam- J •TRIUMPH’ i»geeeeooooeeeeooeeeeeeooeeoo»»oooeee»ee»eeeeeeeee»»» - f t,.‘ Ogei 1700, Zrtteure 1962 DKW. Auto Union F 102. In et. van nieuw 1966 DKW. AutU tetag 6d 1 de l iwa. mtas s«MM j -■ ^4^. - <-’7 AttentieU betaalt dus slechts EEN gulden voor de plaat, en 1,80 voorde «lolita Nylons i 1 Plantenzlektonkundige Dienst: „Landbouwcentrum Zeeland" WCeteingel 58, Goes onneeneeeeeeeoedeeeeetanee—ei Vauxhall Bedford Ingoruilde automoblolon 1»62 10»2 10B4. 1WB. i«BB» 1W 1»d4. t»87 X -te T* A •Mt q r V t 1963 r> f V PCUGCOT DCALBft veer db Bovelendee. 7 6 •I1 A I I- y. r I den Flaoactorieg f zaMEal r Wegens uitbreiding der werkzaamheden zoeken Mmi ander letter M. mb tarnen .«an dM Nad. Voor ewt vakman goede veornttztcMM P I' -.met breed elastische rugband geeft heerlijks steun aan son pijnlijke nig. Verwen u met zo’a Charmante 1'. !HF*. v 1964 p 1966 U Z Schildpadsoep blik 446 Voor uw delicatessen IFA MARKT K.MMOOT I p i: kamar- ittalaan N. Tar- Eindelijk 'n (verborgen) rugsteun die tbch modieus vrouwelijk lel prijzen van Puntaspergee blik 140 I Voer uw doNeetooeon IFA MARKT K. DB GROOT Voorstad 65 3etrrl niet u Mootauae UNesw n t L P iiluililewoaBa. *e Geniea» elder, tol 01103-406 j ■menen van O Schoenen t 18.N p£ S voorrad!» Bel. Nieuw* Voor (2?°) koopt- u 'j .- Thuiewvrk tevraagd b.v. plakken, vouwen, sorteren, adresseren enx Brieven on der no. 12-7 b.v.d. blad. -*• Kijk goad uit uw ogen! Bij ons mag U dat doen solide scheerwol en terlen- ka costuums fabrieksprijs *e.—Regenjassen colberts 1»,—. terlenka pan talons 25.80. Geen cadeau*, u moet ze toch betelen en misschien hebt u zs niet nodig. Koop ze dus in de vertrouwde zaak: Beva-huls LVont S4. DB ebtam jaaja ki aleaam Idawaa. SUIDC NAPPA - ANTIKA - Kom (vrijblijvend) passen bij: -► lAgt wei ara we 4M8. Smits Schoen dorp- -► Te koop: 1» zwsre plas tiek golfplaten. 2 meter lang P. V. 4. Vteea Oaea, WlUem W. rut voetbed jostgens sandalen met reeds nu Mj om voom> dig. m»we BehoaedMta*- Nleuwdorp. - -► Pracht kwaliteit soup sim Tertwaka van 14* mater 18* cm breed diverse kleuren slechts t.75. Texttelhuls C. J. Tllroe en Zn. Oanzepoorstr. n. Poes. -> Te koop schuurtje* en garages van bont ag ster niet Steeds fa voerraad. P. Dulnkerte, Margrtetotr. M Yrseke, tel 81181-MN VauxhaB stationcar UM L 1750,—. Morris Oxford sta tioncar 1N« t IBM,—. V.W, IN* MM S E 18*0,-, Opel Record 1083 1700 <L t NN.- Ford Corsair ION 1 d. met pookversn. t 2060.—, Flat 88* MN «J01 km t 8ta, Inruil, Inanciering, Bovag- garantie. Garage Wouterse Tel 011N-8M of BIN* 8MT Neff fornuis aaragteet met pannenset voor slechts f. 5*6.—. Tevens ontvangt v tot om aaaximum bedrag van f. te,terug op de aan sluiting van de kooHeidtng Stroom N.V. Lange Kerkstr. 11-17, Goes. tel. eilOO-aaSB na uur 01100-07*. Klgoa Techn. Dienst. w- Te koop: brosnftota, merk RAP, nog geen *N0 ka* ga- J lopesL am. moet wee wegra x aansdiaf auto. Te oevr. bij 4 Slguttaedfft W. 4 ;te Weer ontvangen effen keperflanol *0 cm brae A per meter 1.78. gebloemd keperflanel N em brood per meter 1.0& TSKtteltarie C I. Tllroe en Zte 0Mgg*MgNr W k<*» Ptasa M hotyonium. J* fMai Stat strakke danker eiken kast f. U»f- tel ei 100-0711, >**T*-.‘AI* non maaoË*y D van Mei- lestiMt 1T. Oom. i -—- -te Ftat meisjeeschoenen met voetholtesteun van 11-N f. 30.N en f. 22.N p p. met */t jaar echte gar. (binnen 4 da- sen nieuwe). Smits Schoen- haadel Kleuwdesp. - - *te Te koop Nieuwe 4 per soon» caravan. 1300 gulden ewXéTobSZi leweg N. Goes. - --w* Bronco koten- baard. Billijke prijs, wijte gaardstwmt *7, Goes. -te A.E.O Tumamats trom- mel-wascosnblnatie van f. OMr- nu tijdelijk f. 78*.—. V Kerkstr. U-17, Goes. tel. 01100-5*13 na 8 uur 01105-87*. Eisen Techn. Dienst NU VOO» «LICHT» Grammofoonplaat VM v*t viaaa. tg N. Goes. Zeer mooie kwaliteit Poplin te’ Wit voor rokjes of gpm luritJes N cm broed per meter 3.38 Tertlelhuis C. 3. Tllroe en Zn. Ganze- ooortstraat 23, Goes te Te koop kolenkachel Jaarsma LprM. Kapelle. Vroonlandseweg 13 te Te -► Te koop: butagesstel theekastje koperen h-,’ Gevraagd voor het tijdvak van 1 m*l t/m 1 november 1968 c heden o.a. In boomgaarden. EMg* kansd* van beman *n etridkaa atnkt i tot aanbeveling. D* voorkeur wórdt gegeven aan pereonen J die gedurende de gehele bovenvermelde pe- ,r riede beechikbaar zijn. Aanmeldingen voor een voet aantel dagen per weak in deze periode kunnen ook in overweging genomen woorden. te Ts koop t.s.st.z. rotan- wisf saet nylon bekleding en bedje. Kon. Jullanastraat Kleetiags TaL 86U ■te MeS tomuia oonsptest met pannenset voor stechu f. Se*,—Teven* ontvangt u tot een maximum bedrag van f. ttr- terug op de aan- aluitlng van de kookleldtng Stroom N.V. Lansv Kerkstr 11-17, Goes, tel. 01100-5*86 na 8 uur 1*8-47*. Eigen Techn. Dienst ■ZL-’-’ B Te koop- Muteoars kü>- tarwagen LgM. aand *ud gWMel uitneembaar. W. de Jenge, Ptet Heinstraat 20, G*ss. TeL 8M3 te- Te koop dressoir, buro, mooie kinderstoel, ktnder- jaaje 1 jrs 2 pers. 8 d. bed. Weattoroat 1*. Kapelle, teL eM*a-taB.. 2 1 1 maakt opvallend jong en zelfverzekerd, steunt, maakt alank. Beleef het overtuigend in onze paskamer. Vauxhatl Create Vauxhail Victor stationcar VauxhaH Viva %Opel Kadett Opel Kadett stationcar Opel Nekord 2-deura 1700. Opel Rakord Opel Rakord J Renault M major B M W 700 LS Ford Taunus 17M, stationcar Ford Taunus 1 TM FM Tggnue 12M w D.K.W. F12 da Luxe i ■V' w G w Stmca 1000 GLS te Te koop: zellsloep, 1 teg^t DOrrenhiig met 2 fokken, a. n. an Geagu» 8 pk Kb. motor nniengnliierwsg 27, Ysrroke te Voor een pracht cefleetle dahlia’s naar de Fa. Serra rens. Brouwsrsgang 1,. Goes Teven* voorradig bolbego- 1 nia’s en mu utigebroide epr- j htang sseenae an WaaaaeaMn V - Peugeot 404. 4 stuk*. «Ne wagens weinig gelopen en ven eerst* eigenaar 1965 i Peugeot 404, Injection, elechts 27000 km let* bijzonder* i Peugeot 403, geel, beetelwagen 000 kg, V gezond*billijke auto, weinig galopen I Peugeot d.ssel 403. 2 stuks 1»61 en i B.M.W. 1800. 4-deur*^ pracht auto, vouw» dak. prima staat, als nieuw II Ford 12M TS, 2-deurs, met sctaiWWlE 5 1 keurige wngen i Flat 1800 B Familiale, 4-dours, gave, i strakke nut*, zeer goede etaat 1963 - j Flat IBM. 0000 km. nieuwe auto Ford Zodiac. 86000 km, 2 kleuren L M. A de Ruyteriean 36, tel. 011004688. J! Vert. Hr. C. Vermeire. tM. Ó1100-67B6. r- 1 Gosa, Lenga Kevketreet M, t*L 01100-6355. r P.S. Bezichtig ook onze ..passage'* e.h. Kerkplein F (Singelatraat 1F). te -1 - --- - - tal— i» ■M.,...,Ni..... A Aanmelding kan geechieden aan het kantoor »en de p k MM. 1W7 - 1»B4 I«2 1»61 1964, 1966 1064 1N3 1d03 i IBM 1M3 s IBM IBM

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 2