328. KMI. F room fondant eltjos 250gram k199 CllOC.1 fondant ottfos 200 gram 89 VERVEN ALTIJD GOED- Lw 1 F I ^50 r 380.- BOLAl origineel vrouwelijke medewerkers TK120 TK 140 t«5lr r- I boter Jmeppea' t«9J I fabriek doublé eitjes 150 (ran 109 N.V.DE AAL vroEwelyke admiBistratieve kracht boterhernhutters JSOgram 89j fe.. (gruodigj ^paasfiguurtjes^ mNkMpwr J 50 gram 109<J P'-- I pensés gebak 139 met grfctis kwartjesreep Bruingebak 139 MBt gratis kwartjesreep I boterkoek 129 met gratis kwartjesreep 1 K: r 1O AUTO j j J ga méér naar ■Fniet duur wveZ heerlijk p Jansen a Zn. Jwwslars soes J l „DE BEVELANDER" Donderdag 21 maart IMS A a I UITERST VOORDELIGE AANBIEDINGEN g< k 3 tem. *- öll DE CENTRALE' AUTOM. MDR. v.HtAASSEN N.V. Voorstad T9 GOES AALTJESVRIJ ZAAD Adv woe i F C V T b G s F UUI amandel JSOgr A E Bsvslanden rijschool L van Damme, Goes UW VAKANTIE ^0 in vertrouwde honden wuMom I k B' „VERFWINKEL NOORD” te HEER HENDRIKSK1NDERENSTRAAT 37 - Hfafoi 100^473 1 "V i CARAVAN-CURSUS AUTO MU. ZEELAND 22.°-iv T-, Mm mm? Dat vakantie VAKANTIE mo«t xQnT. Gtenleten-en-verw«nd worden- •n-’t geweldig hebben en elles? Zoels HOTELPLAN-vakantie? Bel of schrijf ons dan oven, of beter nog... kom zelf langs en kies uit liefst zes gratis ver - XÜRk schillende Hotelplsn-Vakantio ""*'■"1 programma’s boordevol ver- F rossende Idoeftn. viiegrelsvakanties per extra vliegtuig Hotelplan-Expres, treinreizen per eigen auto, Autoplan bungalows, appartementen Ité-vliegreizen per lijndienstvllegtuig Hotelplan wereldvllpgreizen zomer 1968 t en folder speciale aanbieding Qanarische Eilanden It Adrissastrast II BOLA Is bolrond en vroegrijp bola fo duurzamer BOLA heeft een forsere groei BOLA geeft zeer hogs opbrengsten BOLA te huidwt en geechikt voor machinate bewerking BOLA eensoikfe^pte setekfio TERMINUS HOTEL /TERMINUS; TERMINUS UITZENDBEDRUF TERMINUS voor RECEPTIES en DINERS F R In slee een klasse apert to. Station GOES TELEF. 01100-7601 t A Vi PRACHTIGE WEERGAVE EENVOUDIGE BEDIENINO G MECHANISCH BIJZONDER ^TERK T 1 i t- l T 7- v 4 -var 1». /.-< 4 ■3 ■j' X’. P - dhto ‘7 4 GRUnOlG 7 Lj J U J mm L to B*mm, tours, Wij hebben voor het keuren os sorteren ven ene produkt enige vacatures voor HOTEL Pt AN IA ■- Alleen verkoop voor Zuid- en Noord -Be velend p p te V. Weetsingef 1, Goes Tol. (01100) 7600 MM Aanmeldingen of inlichtingen verkrijgbaar bij; Leliestraat 50, Tel. 01100-6671. In een prettige, moderne werkomgeving droog en schoon werk la vaste die^tbetrekkiag tegen hoge beloning Postbus 1 Tel. 011604161 b^o •7'7- Middelburg Maisbaai 6 Lampvooten vóór electr. gloei- en gasontiadingslanmpen, metaalwaren. Radio.i van den Broek KLOKSTRAAT 17 - GOES Kruiningen komt binnenkort VrtMQ anol gratis on vrijblijvend advlA Sver alle uitstekende vakantie-mogelljkheden van Hotol- plan Internationale Reisorganisatie bij Komt U eons Informeren of schrijft U eons asn de afdeling Perso neelszaken N.V. DE VITRfTE FABRIEK. Postbus 1. Middelburg. Telefonisch kunt U one bereiken op tel. 011804161 tussen 08.00 uur tot 12.30 uur on van 1X30 uur tot 17.30 uur van maandag t/m vrifda». Deelnemers die bewezen hebben over de nodige rijvaardigheid te beschikken, ontvangen namens ons een certificaat. m» - Vopr mstta Keurstalen en eehBdertipe vreest nu lirrtimti steeman JAMIN Op ene kantaar te j plaats voor s* p Schriftslijks soMcitatteS aan: A.MX. Voorweg 16, P Kruiningen. mtaf vsnvma- sa Jm'umm T fU» KMOIMSUMI V.W-aS *rn Qn^. Motaawes M, Lm i Beat b M het bectt vee oen auto ca caravan, af AUlOCAMazm CVMo, Uiücr, hra, Sml O Ce., ZwtanJ T VUa<MaPMN HoMpfcm, R», Cantoeri i nsmeemM howMm, f.tx OOOnOCHTW op *i|n m Moetal, Ud»rij KaM IA BOfN AUTO Autoptae wrrorgt toch w> hotoli rttvt AUTO*» la raMivoran fel vw aofcenUwlanh PAOTOCHIIH par ovtocar door Nadartand, BaleM J OBSamamN «oor train, vUestvig, boot a A Reisgidsen op aanvraag verkrijgbaar bij Gunstigs extra voorztenhigsn zoels aperte dames-kentine gratis werkklsding winstdaling —r winstdelingsspsarrsgsling reiskostenvergoeding Demiaimumioeftijdtez1«jsar. ffl bandrecorders - 'dMB verf-» Gevreesd learitasneel- IS0 liter. Taai—ipr-’ll - Boom - store. Gehele jeer vast werk kwekerb M. 8. Drijfhout. ,|A<abers N.V.. IMuatrteetr 7. 1 wSt u ex. zomer caravan rijden, maar beschikt 4 u neg niet ever de nodige rijvaardigheid om (eek 4 k achterutt) met zo’n aanhangwagen te rijden? 4 b do gelogoabeM em esder 4 U kast het te ’8 hates dag 1 RESTAURANT TERMINUS CAFE HISTOF HISTOR SPECIAAL ZAKEN: Zoetende meert doe *t zelf zaak „TIMMERHUIS” ZUSTERSTRAAT 2 TEL. 011004362 GOES

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 20