GROOTS f 2.70 per stuk J BAAYENS Fabery de Jonge SINKE-DE GRAAG '..J p p p p. BRIL dames- herea- ea Wenst U compleet te meabileren? kiaderschoenea met Super *Spw*«^ioSm*m^ pü - f wedstrijd Geloven in morgen BETA HIIS BEKRIB COMPLEET TOTAAL f.495,- Lechtbiks- ^presentewn Jjetveraagdekost i -label BE STOFFER SKCIRRL ZRRK COMPOSE ia Trevira 2000 I Don ..DE BEVELANDER" Donderdag 21 mwrt 19BT MODE s 8 Tal. 448 BERGMEUBELS f 450,00 EETHOEKEN VLOERBEDEKKING SALONTAFELS f 59,00 r Bet et. I"- is onze nieuwe voorjaarscollectie. Zowel in Op nieuwe modeleest geschoeid. bankstel en salontafel en eetkamertafel en 4 stoelen Zie onze etalages. MtasSaM ZNvarxagola. F11 f De speciaalzaak Speciaal voor zelf te loggen nylontepels Ir dhrerae Meuren slechts dSaadw rwrtintie op)mr eflemra. Een MARWITZ brilmontuur BANKSTELLEN 'ïl' 7\ vanaf f 56,00 J.P.A. Rösssl slechts f325 vanaf f 23,50 per stuk oooeoooooooooooooooooooooooo»o»ooo»ooooe.ooo,eoeooeooeoeoo AANBIEDING VAN DE MAAND: J. J.de Schipper WOONHUIS i— per meter f 50,00 per meter f 75,00 DrJ.W. Tidenum 27, 28. 29 maart geen spreekuur Wolphaartsdljk p p i: ■eMdehrtohlif tubeNI Voor uw damestassen IFA MARKT woning of schuur 4 Huls Ysrssks i «M «Mb- 1 D» bril hot belangrijkst» deel van Uw utterfljk V TREVIRA 2000 de sterke schakel tussen mode en kwaliteit Achter- A echts ch. si aan de Asnvang KWART VOO* ACHT j voor uw (afritsbaar) Laaee saaaeaa. aa - m. amsoom leuke keerblad tafel 'i.. Profiteer dan van deze aanbieding: Me- Ganzepoortetreet 21 - Goes in 0 AAAA j b F V beams ven aAsieti rn ens dwb- LAURA JACOBA fat 4e caetieo van dé •srgweg te Goes. Medewerking wordt verder verleend door het Geref. Kerkkoor te Goes en het zangduo van Westen uit Borssele. Iedereen Is hartelijk welkom! Het montuur dat U past, in vele variaties RaoM 2-pertieeR. *J9 Veer uw deücateeeee IFAMARKT K. BB GROOT Wantod 66 stropen en uni 28.80 27,60 pjutr. 140-100 breed. Te bevragen: A TH. QORMMONDT Ie- en verkoop onroerend •eed. Lange Vorstetraat 2. Goes Telefoon 01100-5050. Gevraagd door gezonde heer van middelbare leeftijd een kamer bij deme van BO-65 jaar om de oude dag gezellig samen door te brengen. Br. onder no. 12-6 b. v. d. blad. Olilfolle flesje 1,76 Voor uw delicatessen K. DE GROOT IFAMARKT Voorstad 65 ..Fanta” geheel skai, kussens moderne stof RavMI 3 porties p. II. 240 Voor uw debcatessan IFAMARKT K. DC GROOT Voorstad 65 tafels rond en langwerpig PRTRONXLLA AIXXMEKINDERS WBd. ven Adriaan Vermeulen Brief fes in te leveren ÜM aDer naam Vasa. Vermeulen. Belnkenerend, maart 1M Tandtechnicue TC KOOP: te Gaas Ie bot weoahate Perestraat 17, 2e hot weeabab 3e het prima onderhouden 2-delig. 200 cm breed Te koop vrijstaande woiiig ■WC echuur en garage. Direct te aanvaarden. Oude Kerkstraat 19 Zaterdagavond a. s. DIT ALLES VINDT U BIJ KLOKRTRAAT 7W. GOES - TELEFOON 01100-7103. LANG* VORSTSTRAAT 31-33 - TELEFOON 5604. LANG! VOR8T8TRAAT1 TELEFOON 6*61. Hierover spreekt De Bosmen ven Vrouwen polder op donderdag 28 maart met garage de GraaNetr. 33 To Weawidhgac ■ea woeahaie In prima ataat van onderhoud. Noordelijke Achterweg 7. Te KnrinhwoK Lange ¥ere« 84, Gaea „Modern" en „klaseiek”, stoelen maar dan 200 dessins nu In voorraad van uiteenlopende soorten vanaf I gulden per 1% rel o - - o Wegens huwelijk net meisje gevraagd voor hulp in de huishou ding en winkel Textielhandel *s Heer Arendskerke eg S00 m2 grond, blijvend vrij uttzkJrt. zoor degelijke bouw. Inhoud 415 m3. ruime ge tegenheid voor bouw gerage. Aio penden direct of binnen hert teeg te aanvaarden. taMMegaa: Makoiaarskant. BRBLACY KlieSwgi, tel. 011004965 NbepMIlwdrihhth Notarie Van Dieeel to Goes zat ten verzoeke van de Fa. Gsbr. Vm FrsMSMi t» Goss ■RbmchriMravorkopoa: bat woonhuis met echuur. ve^^kenshok moestuin en weiland aan de Oude Singel 54 to Goes, graat 90.44.36 ha. ia eigen gebruik vrij van huur aa pocht te aanvaarden iMaefljk 1 auguetue 1968. betwadoM toestemming B ea W. Bezichtiging dinedag 28 meert ra 2 april en za terdagen 23 on 30 maart 1W8 teHwac van 2 tot 4 uur. bwchriMrecWjetten tot te lavoraa tea kantore van de aatarie vdór of op 6 april a.a. SfMNMT RSriMB lniichtinG®n - - - -O -Pf 4 —tl— vonuTiRDnor zijn. Te keep: z-aa-n. beige kolenhaard, 125,— J. Vis ser, Westhevendtjk 82. Wll- hetanlnadeep. VERU7VING8R1NGEN In onze komplets KoSskde aaft U veie mods>sn aan. Ook de ring met hot tirRsnlji. PHjasn vond f 120.« fkp. In clusief hoste gravering. ^ORST Paspoortstraat 23, SOUBURG 's Maandags gsalotan. 3 uur. Reparatie van KUNSTOKBITTCN Ook gouden tand waar U op kunt wachten M LANDBOUW, Grate Markt 38. Qera Ta koop even buiten Goes: Geheel vrij gelogen met 1500 m2 Mn. Spoedig te aanvaarden. nylon kamerbreed tapijt Des so nylon pooltap ij t kamerbreed'. Sinke-de Graag >ooooooooooooeeoooooooooo»oooo»ooo>ppooo ii VOORJAARSAANBIEDING Te koop «.ga n wasma chine mot wringer. Vei meer»- straat 3. Goes. ->- Te koop bruidsjapon met sluier maat 38-40. Bekhof 14 Yeraeke. ->■ Te koop een In prima staat zijnde motorfiets, merk BMW kleur zwart, bouwjaar '48. Th bevr. Molendijk 10 's Heerenhoek. - -► Een nette hulp gevraagd voor de huishouding voor 1 of 3 halve dagen in de week Mevr. Serrarens, Tulpstraat 37, Goes. -»■ Fut hoge jongensachoe- nen voor zware sÜjters met V, jaar echte garantie (bin nen 4 dagen nieuw,) steeds bij ons voorradig. Smits Scboenhandel, Nieuwdorp tandarts Yeraeke dbiedag 29 maart AFWEZIG Xanvang 19.30 uur in café ,,'t Olietunnetje bij Ovpzande. deelname voor dames en neren. Te keep vrijstaande woning met aangoboutvd schuurtje, voor- on achtertuin Indeling: kamer ra aulte. gang, keuken, toilet en douche. Beven: 2 elaapkamere en ruime overloop. Zeer oeMde gebouwd. Dirokt vrij te aanvaarden. Prije 18.500. Inlichtingen: G. ten Voorde. Pattjnweg 48, Goee. Tol. 61100-7897. P. n. Kale WJR Kole-Overt>oeke Marjan Watfcartsrtljk. 1» maart U88 Vera de wie bewtjaau van A^nSZrke’ DasiBMBatag, mm betoond bd ra* oraclQdra wn anus 11e- W raeedw. behuwd, groet on Ta keep bg iaeeto«vtag: hot woonhuis weg T, groot 8 a 18 ea. Leeg te aanvaerden emetr. half april, behoudens goed keuring B. en W_ Bezichtiging in overleg met da bewoner. Bah. teert. B en W op ge bruik te aanvaarden na bete- üngk Bezichtiging: saterdag 23 en saterdag 38 maart telkens van 3-4 uur. t 4»4 p p I, Notarie J. C Kram te Kapal le, Is voornemens om en donderdag 4 april 1888 dea namiddags 3 uur, tn hotel .Jtelet” a-d. Lepelstraat te Zitdag dinedag van 10 tot Yeraeke, tv.v. Mevr. 3. Kra- mer-Oom. publiek te verko pen: het wssahaCs asrt aehuurUe a-d. Talartreri A greet 1 a U K.DR GROOT VooraUd 65 Particulier vraagt op Noord- of Zuld-Beveland vrijetaande kleine met enig terrein boetemd voor ateNer-werkplaats f Brieven met ligging on prijsopgave onder no. 12-5 A b. v. d. blad. - - Voor al Uw zakelijk drukwerk DRUKKERIJ „DE PHOENIX", (Apert BruMeetoffea - grafie knippen - knipadvies) Trevira 2000 strepen on uni in vele nieuw, modotbtfen voor leuk, modem, combinatie.. j. V ------ voor betuigen wij onze oprechte 8 april aa. bij dhr. 3. 3. van ^_L. Iwaardan, Middel Zwake 2. s-G raven polder. ■Mfct M» eieepicemer met etromend weter on ver- warming, liefst In Goes i of omgeving Sr Mvwn ondw no. 12-4

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 16