MAISON LANGE VORSTSTRAAT.100-102 GOES 1 li ORLANE en II beat De Regt, Goes De niewste verlichting I K IHolen f Phildar’ speciaalzaak J. A. STOKMANS winteraanbiediag Phildar,, Goes als U rijdt I by de tijd panty nylons te Penna jalui zieén, recht streek» af fabriek. T» bevr Verbeent. Kapelle, teL 01102- 1780. Philips koelkasten .ELEGANCE’ as, Ti'ss- ■sus. str. 21, Goes. pngoed i Aanstaande bruidsparen Hotel Terminus Does vanaf 359, Mobylette V POUR VOUS DAME... »yiow u I autoshop. :os W z- I J’ i w hulp-amanuensls J 5- S2?out’ gaardstraat Goes I ■SS-TtL” b“ traaed. Kreukelmarkt A Goes tel. 01100-7427. En dat is erg weinig voor zo’n mooie jas. Modern van lijn, zorgvuldig afgewerkt en topkwaliteit Trouwens, U verwachtte niet anders van Tiibury-Diolen, leerling verkoopstel^^ 5 daags* wariewaak Verkocht wordt dames, baby en kleuterkladlng leuk afwisselend werk aanmelden far Donderdag 21 maart 1988 t IM* „DE BEVELANDER" i I I - I I r. - S3 a. I I 11 k ÏH -8 „D SPEETJENS I 1 0 W Roombotersprits reclame, per 350 gram van f. 1,50 nu t 1,30. Slagroom- - b -® i jj BCLUUR jalouate 15 korting 1 ’t Kleutarhuls VERO8OL - t zonwerende goMtinen a yr—-M-j*. PARIS NEWYORK zuilen onze zaak elke maand één van haar esthéticiennes TILBURY WORDT DOOR MEER DAN 140 VOORAANSTAANDE KLEDINGMAGAZIJNEN GEGARANDEERD normal sneli ooeeoeooooaueAdaogoooooooereeiotonoteo' atci i aiw VIROBOL BIJVERDIENSTE 11-15, M'burg TeL rrë i Paradiso - Zwiv- 1 Venster Ganzepoortstraat 1», geen Venator Ganaepoortatraat 11 berta en 'yngaard -> Alla elektr. installaties t 15, trekhaak- 1.50. Colbert wedorp. tai. 01155-555. j Boul. de Ruyter 14, tel. 2323. 7 bendyke. 5 7 Italic. 5- ‘"S Vraag gra- Shlne van 7,50 nu voor PROFITEER SNEL. i e-H. H. K.etraet ■»-H. Hklnderenstr.13. «I 1 Wol vanaf 1.— Beugeltjes in diverse maten Ornamenten in metaal, bamboe en hout A regenjas Onze sokken zijn absoluut krimpwlj 69 7 de wereldl 140 liter van 269.- voor 155 liter van 340.voor 185 liter van 420.voor Thuis bezorgd en Philips garantie. L vereist, 1 it Electro - Technisch Bureau 11 a J /.f ■rt* i en honderden Heine ai Wielen naar de kleinste winkel met de grootste sertnrteg -te Vert Fa. van te Jeans geneest nu nog Gaarne gesprek. Brieven postbus 75, Middelburg. I t I 1 I Lijstjes in verscheidenheid van maten Ook merken als Eva Rosanstand, Carl Permin, en Erna Lucas Grote keuze in Soedan kussens v.a. 13,85 in kol Ook in ipL sart ■te Accu-laders Oaerhikt voor 5 en 12 volt slechts Gevraagd voor direct verkoopster I»' jl wash „Delta" Reinigen f' i IIIUIUICU, rtj cunciiiHUAl u, Goes, tel. 01106-7427, -te Voor leuke baby en kin derfoto's Lange Vorststraat 36, Goes. TeL 01105-7374. h «rol, sokken on handwerken en scooter. Roggeveenstraat SI, Goes. me bakker zijn. I f Magdalenastraat 12 - Goea TeL 0077. Nog oven en de van van de jaarbeurs is ook roods binnen dus nog steeds voor RADIO - VDtUCHTNM TV -WASAUTOMATEN KOELKASTEN Lange Kerkstraat 12 - Tol. 8154. MSte'S per r lande, teL 01105-306. -- --»- Te koop z.g.aai. 4 pits te Gummlwaren zenden wij gasstel gesch. voor aardgas 5- - fc I O m» houding. Drog. „De ’vyzel”, hoofdweg 06, Bellingwolde. (GrJ tel. 05073-324. - Zandkreekstraat IA' Lewe- dorp. ■te Schouderspultjes tankje 5 Hter 30 gld. H. 8. Drijf- 'a-H. H.kinderenstr.13. te t Is zo 't was van Gurp Emigrantenen familie prijs een moderne omlijsting voor tuindersglas. S. van asae, Goea. ->■ Verhuur -► Gazongraszaad bij Drijf hout in de Wijngaardstraat. Hand Gazonmaaiers, zeei voordelig. H. S. Drijfhout. Wijngaardstraat, Goes. -te Voor t vegen der schoor stenen gelieve u zich te wen den tot Hopman’s schoor-" stenvegersbedr Goes, 's-H. H.kinderenstr. 67, Tulpstr. 44 tel. 5257. -te In aetralosi poio>» 1TJS De echte astralonpolo’s mat garantie 30J0, 34,50- Koog in de vertrouwde zaak: Beva-huis L. Vorst 54. Venster Ganzepoortstraat 10. Goea. Telefoon 7516. -► Siebau kanteldeuren v.a t 300,—. Te bevr.: Verbeem Kapelle. tel. 01102-1780 Zelfbouw centrale ver- Inlichtingen ■nevmaawuer „rirweu n.v., t kooP'- T°rd Taunus bij retebur^u Oosts ingei 1. tel. 01100- 7515, akelmarkt Goes. I3^_ TLr Zandkreekstraat 35, Lewe- dorp. ■te Te koop: kleiaardappelen reizen Tm H. Müller Co., zegels*!* Korte' Noördstraat P. Boonman, Schippersweg E 32, Nteusrdorp, tal. 01196-454 VMesingen. te Prima kwaliteit hygië nische gummlwaren, enz. Prijakourant en gratis proef monster worden op aanvraag franko toegesondenll „Fata" Postbus 93, Middelburg! •T W1LL»IK>RDCOLLEQE.r k.4i b^ Fruitlaa.1 3. Goea, te<. 01100-7363 vraagt Tachniach Inzicht in vaardighald l.t.a.-opleiding gawonat - 4 - Salaris volgena riJkaragaHng. Indiensttreding zo spoedig mogelijk. Brieven enz. aan de directeur. Papegaa 1st raat 14 Tel. 7966, Goes na 6 uur 01131*1852 Goea. TalafoonTSÏl BELLA» n zonwering aeherpe prtjaan t Is voorbij dus nu nog straat 11-17, Goes, tel. 01108 3866 na 6 uur 01106-574. Bsof^nu droogkappen v a. te Te koop z.g. a n. ol ie- ters 300 met olievat en lei ding wegena aanschaf van gas. Hoofdstraat 11 Hanv- waart. sê95SL*,e^S!? "y wflri «na. J- ’.JU»- 14 d®?’ f|telefoon T»8. chiire bij reisbureau Intraned te Te koop kinderwagen 51100-7437. •te Te koop: Erres wasma chine z.g.a.n. met butagas- -te A.EG Tumamats tronj- mel-waacombinatie van f. 958— nu tijdelijk f. 708,—. .T--wm Stroom N.V. Lange Kerkstr. vraagt aktieve personen die 11-17, Goes. teL 01105-9855 m hun vrije ttfd verzeke- na 6 uur 01105-674. Eigen Techn. Dienst -te Te koop Lassiehond met mand, halsband en riem. Te te Huur nieuwe telgvlria gaat alle progra 'n gerlnc bedrag Altijd recht van vooruWDetaHiif. j te Stroom N.V. Lange Kegk- reparatie en on< -- - - Vandaag besteld, morgen ktjkon. Inlichtingen (ook •a avonds) Suyver Rooeen N.V, Middelburg: 01180-5573 at Goes 01106-5357. kiehri l~£ïr Z£T^eriTÜo- Breedteetokken. aOMThoeaan. tSTÓIIOO-WA - - voetpompjes. gelijk richters, - bandenspannlngmeters, kln- derstoeltjes, 'i caravanspiegels, doppen, enz. Ie schoonheidssalons van zenden voor* een behandeling, zoab den ia het Pargae instituut wordt gegeven. Wf itaan u gaamt ttn dhnsfr mer offlr MtMagn: I Deawekapealea-BehoenheMsealen A. M. VERBEEM Wtfnpoardjtroat 5. Goes, teL 01100-5726 Polen 6, Yerseke, zaterdags of na 6 uur. drukwerk. Laat Uw stencil- -te. Stroom N.V. Lange Kerk- a b. Bergweg 49*Goës. 1 ----- JS_^ a aaa - Hond’s Copiêerinricht. Goes 5855 na 5 Schengestraat 41, tel. 01106- 7044. daagse busreizen, compleet “T,-. Vraag gra- lel, Kloetinge, Pa- tis prospectus. Reisbureau te Te koop: z.g.a.n. Solex tijnweg 04, tel. 7076, Intraned. Kreukelmarkt 6, T%—1—MP— —8 A - - -te Aangeb. wegens overcom pleet een i.prJst.z. haard te. voor de kinderen levert mms lis» vwrorgd 550.— de fietaenspeclallsL Jeremi- J^faJsmeu^InteanedLKrwH - kélmarkt A Goes, teL 01100- 7437. te Gazonsnast en Mj Drijfhout in de straat ■te Tb keep: transporteur», en reduktor- SWSWVMMU w**|__ -_-^r T -- Pre radio deskundig en snel. ATn<’torT?‘ J'Vfïït iiF™’ Oghet-lllt prijskaartje van deze Tilbury/ Diolen teKlw inrol en naar maat ook op doktersadvies.'Alle vóet- eorrectors in voorraad. Voet- kundige adviezen worden gratis verstrekt Martin Wil demans, medisch gedL voet- kundiga Schoenreparatlebedr vJl van Unen, L. Vorststr. IA Gone. -te Dahlias in vele soorten: Decoratieve, cactua, Mignon. Pompom en Anemoonbloeml- ge. Zaadhandti - Boomkwe- «-"«•- onze -te Aangeboden: man kanarie in 3 (3) delige broedkooi ge heel kompleet 3A—Gte vraagd: boa met vloer, kin der ekelter. Noteatr. A Goea tel. 7053. te- Stroom N.V. I any Km^ Heeft nu Jiuugtregipen v. d. f. «».«g te Sp< edwaah JJelta" Chemisch Reinigen Mantel - Jae L ASA jaa t ATA WJM A» Gordijnen per kilo A Am Bteri^de 3. tel. 7»A Goea. nanciertng. ->. Voor efeer en gezelligheid Bierkade 3. tel. 7338, Goes. - 1 „De Ganzebar” Grote Markt 3 Bussen VALMA Wash and Citroen IS, Goes, te Ons stendlwerk is gelijk werk verzorgen door de ringen willen sluiten. Br. onder no. 13-1 b.v.d. blad. te Sparta bromfiets, l.g.st in te rullen voor goede he- rensportfiets. Kaatanjestr. 106, Goes, Kamperfoeliestraat 31, Goes Tel. 01100-6237 - 7575, erkend -- C.V.-instalateur. Vraagt -w .Vraag gratis tomending van hat vakantiaprocrainma voor reizen'per autobus, trein -► Te koop: broeframen. 8. en Rijnreizen aan reisbureau van Gurp. Molenweg 30, Le- ■te Bij 1 Jantje van Alles Intraned. Kreukelmarkt A vindt U steeds tegen billijke Goea, tel. 01100-7437. -te Verstelbare hoofdsteunen Q sn M w» aaecnw 1^7*1 «r-d^nte f’ a’M 1 *,S° bl) te Krulden iaden. 30 soor ten H. S. Drijfhout Wijn gaardstraat, Goes te Wij bieden U het gehele jner vast en goed betaald pita gasstel met form, werk op ons atelier als naal- -te Te* koop: broeiramen. 8. hout. Wijngaardstraat, Goes van Gurp, Molenweg 20, Le- wedorp, tel. 01106-306. ->- Verkoop en reparatie ra dio. Fa. van Drtel, Kloetinge Patljnweg 04, teL 7076. JWenst U de meeat perfecta verzorging van o uw huwelijksreceptie en/of diner tegen een ,J redelijke prijs? Reserveer dan vooral tijdig bij: JI to. Station Goes, tol. 01100-7501. o o T,1 te Speedwash „Delta" onze uitgebreide documen- Chemisch Reinigen Costuum A 3,50, Mantelpak - i [f. 3.50, Deuxpieces t 2,50 van emigranten! Laat Uw voor Uw foto, plaat, ets"? reis per vliegtuig of schip tegel schilderstuk of borduur desk, verzorgen. Het kost U niets méér. Voor al Uw te 15-daagse jongerenreizen naar Torremo- linoe, Spanje, f 480,—, voL- ---Vraag gratis -reisbureau In- te Pak-af tasaen, dubbelelte Te koop gevraagd: 4 te* en enkele tassen, ook voor de 5 pers. bung, tont met od klnderan vindt U in grote zonder togbeh. Brieven met sortering bij de fieteenspe- prijsopgave onder no. 12-0 cialist Jeremlasae, Goea. |b.v.d. bied. berg N.V., Industriestraat 7. Goes, telefoon 7686. te Te koop: Slaplanten in perspot voor de bak. A. Nieuwenhuljzen Reeweg A Vlake, teL 01150-1503 -te Fijne Banketbakkerij C ----P. Verschoor», Voorstad IA teJVoorjaar.... dan je eigen Goes, Tel. 5123. Pracht ooi- vUg^”« ---v™. straat 11-17, Goes, tel. 01100-- - - J uur 01105-674. te Te koop bruidsjapon met Heeft nu droogkappen v. a. sleep maat 38. Spaarllngstr. t. 40,55. 33, KapeUe. Kapelle telefoon 1250 te Te koop wagens vertrek: Volledig eiken slaapkamer ameublement (2 pers.) met blnnenv. matras, eiken bu reau. divan, fauteuil, enz- 4 ta- feitje (aardgas) hulshoudtrap ster of leerllngnaaister. Am- wringer met bok, eng. allee - - - in goede staat Te bevr. na maandag 25 maart. Donner Wllhehnlnastraat 26. Goes. 11 1 -- -te Te koop Batavus brom mer en le.rfn jas. Jac. Rogge- veenstr.- 10, Goes. kunnen maken, al lectie Paaseieren: Voor groot onze meisjes doen het Wij - kunnen nog enkele meisjes dit mooie vak leren, tegen een goed loon en reiskos tenvergoeding. Demesregen- kledlngateller „Fitwell” N.V.. -te Hotel Café Restaurant ,.D» Schelde", Havenstraat 0 Colijruplaat, tel. 01150-225. --~ Specialiteiten, verse paling. bevr. Lodljkertraat 0, Krab- Te koop: Wandelwagen tong en mosselen, zo uit de k—aui— - -xe< voorts ook zalen be- schikbaar voor partijen. te 15-daagse vliegreis naar Joagoslavié. Compleet v«r- zorgd 1 415,—. Inlichtingen en brochures 1 Intraned. Kreukelmarkt A Goes, tel. 01106-7437. Kermis met sleutelhanger. Dagelijks verse broodjes, bolussen en koffiebroodjes, dorp, etc. Reeds ---- 30 JARIGE te Te koop z-g.a.n. geh. uit- ervaring. Voor kwaliteit neembare blauwe Koelstra naar Uw warme bakker. kinderwagen, model 1067. jalousH 15 te korting Venster Ganzepoortstraat 15. Gaas. Telefoon 7516. aonweresrde gordijnen Venster Ganaepoortstraat 10. Goea. TWefoon 7*16, ooaa. Telefoon 7018 te U kont het niet rlske- te Te Mn Uw vakantie teL.' ven. Boekt daarom bij ANVR-reisbureau Voor al Uw reizen Wm H Mh'ler A Co-, Boul. du Ruyter )4 schuurtjes a. f 850, ML 2322, V ergen. onze prognmima's. Ok de weekmarkt te Goes. OOF Ibakken. LgliM «TiWtolm|’Ptei'tefon «te Wrik» fltnka jongeman ^rtjfhout, Wtjngean^ Bierkade 3, teL 7338, Goes tussen 15 en 17 jaar wil een -- goed vak leren en een be hoorlijk loon verdienen. Regenkledlnglndustrie JTit- wefl" N.V., Oostalngel 1, telefoon 01108-7015, Goea. te Wegens verandering te koop: in prima staat zijnde Maico motorfiets 250 cc en oen electr. wasmachine r verwarming tn prima staat te bevr bij: J. Hoekman Molenpolderweg 22, Yerseke teL 01131-1256. -te Te koop: Bankstel als nieuw, koopje. Vermeerstr. M Goea. ■te Verkoop en reparatie alle Patljnweg 04, Kloetinge, tel. Gurp, Molenweg 20, Lewe- automoblelen, banden en ac cu’s. Nieuwe banden 20V. korting. Autohandel Ver- triest, Kloetinge, 's-Gra- 5164-01103-473. Inruil en fi- Oostenrijk en reparatie TV verzorgd f 305, -► Betonnen iwr ■VUUUTMWB te i «te,—, trats- t rnagt ko huis. Te bevr.: Verbeem op Kapelle, teL 01103-1710. veet-hoed-daa. De Magneet. - per stel, prima ka- Langa Voeetotmat W-55, Geae ’•■-'I wu repararen televtefe^ vertraging» wtelsierringen, worden door ons deskundig theewagen f. 15,—. Koningin Boonman. Burgm. Andriee- venpolder, teL 01108- 388. -o---- senstraat A Ovesande, teL 01106-306. garages en trao- Kapella, teL 01102-1780. -► Dubbelbloesnige begorri--- hangbegrxila'» voorfJumpar - Vaat 0,05, Rok Zaadhandel - Boomkwekerij J*Pon 2J5 straat, Goea I _1" j geeJwaate elektr. app. Fa. 'van Drtel. IA >4, M, et 30 maanden naar Bemlddellngakantoor ^Ma“ Beheldaetraat 14, Le- wedorp. TaL 11196-285 Stuur deze advertentie aan ona in en U ontvangt nadere gege- vena. Verzekeringamaatachappij C Ié- te Wjj kopen konUnen, dui- test ate ven, wild enz. J. v. A Bliek. Jullsnsstraat IA Goea. grart» MA—Inlichtingen en*bro Kreukelmaskt A Goea, Tel. boog model l.g.*t. f. 75,— Ruyterlaan 72, Goea. te Te koop 3 atol ligstoel- jaquets Geheel --kussens, z.g.aj>. rood-grija a Lange Vorststraat SA Goes t 15r- -- s chej -r;-7--11 dressoir t 20,—, 'opklapbed - -23,— damesfautoaul t 15,— :- verzorgd. A. Boonman Ove- neweg 10, Goes, zande, teL 01155-306. -- - 11 r*~ J' k<x>P z g-a.n. 4 pits franko onder strikte geMm^lrönd model Te bevr. Ïïieuw^ straat 58, Goes.- /°°r Uw foto, plaat.' ets’ werk! Vraagt vrijblijvend ?ril1f’P8’/e en gratia zilver- te- Te koop:' Koelstra kin- 34, Krulningen. -■ Te koop Planet met ploeg-cultivator en schyfeg op luchtbanden en in seer goedé staat. Dijkwelseweg 7,

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 13