s G r JÖJ Uk een klein étui F I I /c RUIL Ai U IN VOOR EEN NIEUWE PHILISHAVE*!! I 1 II 'W 1-: 4 X-PLUS r k vnDieaee een héél nieuw gezichte ëf I de '1 Ta i SASSEN i ..-.Al - 9 Hauwgert STROOM N.V. Gezellig dusea bij kaarslicht Hotel 'Do Korenbeurs’ te Kortgono Perfanerie LEDOBAL DINSDAG N MAART! LIDELLE MODE SHOW .öpéua 'Q^y/ilKampmjn JONGEDAME Fi-Drgkker «DeHsMix’ fl-1 OPTICIEN 91J. Jeremiasse 1' a ,1 1 1 V i comfortabel mi charmAnt? Wal vIKHIINIIIIm PEUGEOT GOES II 11 smgnv* yï Moeteen kleine wagen altijd nauw zijn? Joann* Gatineau 3 J ^<7 X •v I wa«aaM«iw»>«M8 d ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN N OO R D- B E V E L A N D sT' Tefalni toe* MU Beter zlen met hot beete brUogiee I - MEN KIJKT NAAR U EN UW BRIL •ÉJ Les Rat* de Saint Garmaln A S I 2 il i l Schouwburg 'JULIANA* K7MS oow ZMerdao 23 smart GEEN DANSEN .n j I •1 - I 1 'Th* N*w Black and White* Hagart-M tmaar vm MÜÜmMmL MMmMk. R-*nB-gro*fi ff SldiGwM - t flu 5* **s CT-? Garaten WÜW gesproten wordt ---i-,,...;., 'D*Go*d* Verwachting* LBVIDOBP Komt U ook? IN T LIADTJE VAN DE LVODSTSTD. v GOES ■"I 5M'; pwto-*' MM V 20* Jaargang No. 12 21 maart 1968 -■- Oplaag v. d. bl. 22.885 exemplaren ii i ■I m- r G bb of t ft V th» -A l Knig erfcsM dealer op Bevaland i- - I I -X- I r .4’ •-} Uw edree eek veer tat* m Mm t J- 1 J -• s v f ten lad" sen mmilnr **r< FILM t aMtteddb- auBlkaal geneegoa MM U wUMftiad 41 TeWeee |*UM) riM aOMDAO M MAABT 1M4 MM ear - Mm w* Oreeje PRISMA Ki MIBB MteSapIRX^ A I 1 I V I» - ERKEND LEVERANCIER i J n’l i ii tt Philips Phihshavr 3 Spn.ial Zaterdag 33 «aart - Haricots verte I Mk AM Voort uw deScstesoea IFA MARKT k. Maner VoesatMM :.S 'f ■T WANT het loon, dat de zonde geeft, Is de dood, maar de genade, die God schenkt, Is het eeuwige leven In Christus Jaaua, Onzen Here. Romeinen 6 -23 Inzending V.E2A. Vosmaarstraat 6, Gom Café Restaurant ,Slot Ostend** zeeft yMsMeg 33 arasrt 968 V jl in gj Beaeokt sa. zaterdag da voetbalwedstrijd Kl**tlng* Meeuwen Aanvang 4.15 uuK Entree M et r. Pa Mill I la mm ortta eeBaada &M88MLUMLA8M Ta huur gavraaM aam- geafaawaninc Ut event rak Ita* Ma* in plan Md. Int de Oraaflrtreat 41, Ooea, wïïËi I braüoft. Mar W ande- ïl held boort Bomdeit I Daarom even bellen I I I Philips Philish.tve 3<h’ Luk 1 stelling? Meer respect?.. Uit zo'n klein étuL I r.'v' I h c r Zaterdag 13 maart DANSEN mjn v. NeraMwa Oaeeedraein Zul Zedaadia 'fjT-'’ ïit refeSag vm peda* m emaaalsa. CeeUaa reggUaie Maa aagsM aa vdrate. Verder aeg veis eMrw'a saaie aatMgaM tanadoe ven BaalaMa niiai Ma remain». We suNea de teek aeg euen «aamaai va f. IMS,- Otaaialrit awt ki De RHta erggie biedM mgaf aa veer eea lozere Mfer Dat ha Lange Kerkstraat 11-17 Goes. Telefoon 01100-53». Na aur 011SM74. - r Aangeeieten bij de Nederiewdee Hule-ean-Huleblad Pers. Advertentieprijs 20 ct per mm. Voorpagina dubbel tarief. Contractterievon op aanvraag. Voor fouten In tel. opgegeven advert, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid. i met medewerking van Aanvatte 7.30 uur. 7 MA/iée Het beste echeerappareatrMlrando scheerhoofden, nu voer de laagste pnjs in onze grootse inruilactie. Neem 'n Philips Phikshave 3 voor sneller, zachter en soepeler scheren, zonder schrale huid. Neemdeecheerproef en ruil uw apparaat in bij Jiagw.iMis JDe DevsiamdM" Ha* tarte M gegutaivsie showeMsst vm Tealmé 'Th* N*w Black and White* Candle light draagt aorg voor *n intieme steer voor de dame en de heer XlM—WKIF-GOM - Zatardag 23 maart a.A DANSEN 4B MuTiek' - 5m Aanvatte 7.30 uur Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 u. aangenomen. Een product vm - - b‘i Klokatraat 4 Gom Vreemd, dat U niet eerder op het Idee kwam: een nieuwe bril! Ineens merkt U hoe anders U kunt zijn. Een markanter par- aoonljjkheid. U veelt zich sportiever, vrijer, gedecideerder. Ja, on ook aan Uw omgeving te het te merken. Meer betang- Gewoon, door een nieuwe briL ntrpATitoiasf »-3 Burda. Voeua, HartdBM m eimphcitz (mot da veiligs. Orstis krigvorzeko- Uitgave on druk.: Fa. Drukkerij „De Phoenix”, Goes Voorstad 24, Postbus 5. Telefoon 01100-5915, b.g.g. 8399—6034. Giro: 3 26 37. opgenomen het •t WHm21MMrt vrij anima In Mevr. v. OuthouedUn unerrNtnjapmjsKLAssaMewMSMma- Oskso. Pssssnd b| Uw type. Em M op mest Oék om do gtSuMbraott WuNteakaeertotBgsBwoosrtgsMg**** j vsrscheidsnhsM b. B*voette*M gsOMs ghuM wsn- VOOR Al t F u to kuiMkak* wgikt Do gmtakuha te M USocaol gtmsn. in Murad* M m hoofs ssaspiegsMs OEKENFONDSEN gimsa. Kom Ussm (sago? Ubsfawsaioml badM4sGuMW do IsMe In Geos, want dM kaart do led» «Mm vm Oran*»", "0 mtMogo 2.33 m *o «mo^ 7 m 3.1S uw. U kunt wssr zien hos do voorjaar*, en zomerstoffen uit hit Stoffenpalols zijn verwerkt tot uiterst geslaagde, aparte kleding. Wol. katoen, linnen, trovira on zuiver zijde. Vrfje-tljdskleding en geklede japonnen, teenager* en groter* maten, er I* volop V* be wonderen, er zijn 75 modeHenl Flower-power. Forsythe Oóg*. Bennie en Clyde, alle nieuwe mode-rlchtingen kunt U het Mtetvolgon. door zelf uw garderob* te rnakenl En, Ülumt meteen uw Ubehe-patroen Toegangskaarten k 1,50 voor deze stoffmMww ia Ladp* Kerkstraat 44 - Til*l*l* B3M hkjBoMo rteflM owt veBodte kwaStalta Eea vochtinbrengend* ■MULBU dte de zuurgraad vm do huid ideaal regelt. Do huid matglanzend maakt en wonderlijk zacht aanveolL OPTIEK FOTO Lange Vor>t»vaa» 57-63 Tel 0 1100 - 7251 Wegens huwelijk der tegenwoorthge zeekon w« per b*0ift mei tccurett voor onze edmlntetratle. did kt hirtdvesk ba last zal worden mot de administratieve ver- werking van ons blad „De Bevelander" Vereist wordt: Tenminste diploma Ulo of Handelsavondschool Vaardigheid m het machinoechrijven m kan- toortrvaring Zelfstandig kunnende werken Niet jonger dan 13 jaar Geboden wordt: Prettige werkkring Goede honorering m sociale vooczloelngM SchriftoliA soMWtatiee mat do hand geechrevon Ie richten aan Voorstad 24 Goes - Tol. 01100-8315. -*■ AXQ TUraamata tteat- mel wnrunhluMi raa l •M- au tthEwT t ter- Stroom It.V.. Lange KmfMa. 11-n, Gees, tel êll** SM* na uur 011SS4H. Bgen Toehn. DMM Maden r l p*at

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1