380 poley I DUIZENDEN DAMES VERDIENEN steeds bandrecorders L GOEDKOPER .1>RNK Z2J ONS FANTASTISCH VeRKOOPSYSIEEM KOPEN inde STOFFÊN^EtfMRRKT is VRRKDEHRLVt PRV§ BETALEN 1 1 w "W| 328,- DE KLEDINGBOKSER specialist In betere dames- en berenkenfektle TERNEUZEN TK120 Dames regenkleding ft Lowsse-Goes N.V. Meer GELD WANT Wy WORDEhl VOORTDUREND EEN ANDERE AUTO TK140 f Aangifte van nieawe leerlingen gruddig) I ■fl’- 1 Zuiden Noord- Bsvsland grhtls woldt verspreid -T - 3- Leuks vlette modellen 1 I I 1 4 - t t Z? i'F Joden in arablsche landen mder tste is „DE BEVELANDER" i GOES Wijngaardstraat 6 HULST Slerkaa latraat 30 js- ■i met vale waarde vol Ie GRATIS aanbiedingen Alles wat goed Is heeft succes, daarom Met een oplaag van bijna 23.000 ex. UITERST VOORDELIGE AANBIEDINGEN 1087 1088 W 1064 1064 *- 1061 1064 .1062 ...1066 1064 .1066 on 1063 1666 1060 1062 1064 1066 I Ma|.' KLOKSTRAAT 17 - GOES M I T»U Lees* aandachtlgp. er staan vele I W r Burgemeester van Dusspldorpschool MlftKDKEWHK N06 EEN LEUKE STIPPELTJES JAPON. STOPPER JAPON*. 390 490 790 Ds het bh en het advertentle- veis keepjes voor U In De Bevelanger B IMG Donderdag 14 maart IMS a i MtACNlMC WURQAVt -! E V? Alleen verkoop voor Zuid- en Noord-Bevoland GAMZV00RT8TRAAT BOSS M TUD GAAT 8NCU SS -V- o- 8 i 4 f OARANM RBABCISMMS INRUIL 1 GRUDDIO UNVOUDKM SUNDNWI MECHANISCH BIJZONDER STERK Het is.sinds Juni 1997 roede Mn 24.200 Joden gelukt. Frankrijk nam er van hen WWWAL2SG088 TBL.01100<310 Vi'’1 - - - Ata u dit voorjaar wilt kopen, wacht dan niet tot het zomer lal Kijk nu vaat, of u een keuze kunt maken. Vler-oporea recorder, cetafeoee prfje 430,— ••1 middelt*. technische echelon mldcWb. landbouwscholen mldtMb. detailhoncMsecholen echelon voor mlddofc. aeon. scholen voor jeugd* on «pórt daH.TjI. den gaarne verstrakt door de n uur tot 1 s tl STOFFIN OUMRMARKT -‘J Radio van den Broek 16.000 op. Rechtstreeks naar Israel gaan veroorloven do Arabische staten niet; wie daarheen wfflon-(de-moesten) moe ten ven dort -omweg maken.-MeN** nam 4000 Joden uit Lyblè op, waar er nu Sinds do juni-ooriog van 1967 hebben n°0 100 wonen. In Irak, waarin J948 de Joden in Arabische landen hot veel slechter dan vroeger, toon het er trou- wena ook el niet beat voor hen was. Een commiaaie te Genève doet al wat moge- Alléén een edel- ■nid met liefde I voor stjn vak kan soieto mooie maken.... 1 ro’n gracieuze gouden hanger verfijnd tot in details, vroww aiq het heerlijk vinden zich met ton «ieraad te Prijken vanaf f. 't Goud- doppertje Juwelier Hojèogef srM^- Tel. SOM Juist iets anders dan gewoon v. a* 59,79 Ook U slaagt neer wane bl] OPENBARE SCHOOL VOOR MXV.O. met 3- en 4-jarige cursus. Voorstad 78, Goes voor het cursusjaar 1968 1969 kan vanaf heden mondeling of schriftelijk geschieden bij de directeur van de school Telefoon school 01100*6765 - >a_ Privd-edres directeur: de hoer P. A. ven der^Weele, Wilhelmina* straat 23, Goes .telefoon 01100*6225 Om te kunnen worden toegelaten moeten zes klassen van de lagere school met goed gevolg zijn doorlopen Do MA.V.0^3 Jarige cursus (examen in 5 vakken) leidt op voor eenvoudig middelbaar beroepsonderwijs Do MXVXÏcd Jarige eureao (ommen In 6 vakken leidt op voor ho' r WtBNrilWKM Opal Commodore 6-cyl.. 4-doura, wit Opel Rekord 6-cyl.. 4-deurs, lichtgrija Opel Rekord 1700. 4-dours. beige Opel Rekord 1700. 4-deurs. blauw Opel Rekord 1700, 2-deurs. zilvergrijs Opel Rekord 1700. 2-deurs. geel Opel Caravan 3-deurs 4 stuks, wit, geel. Mauw, beige Opel Caravan 3-deurs. 2 stuks, groen, rood Opel Kedett Caravan met rek. geel Fiat 1800 B, met schuMdak, wit Ford 12M. stationcar. Wit Marcedee 200 D, automatic, donkerrood Mercedes 190 D. met schuifdak. Hauw Ford Zephyr 4, wit Vauxhall Vwj motTodto,^* Volkswagen 1300 wit scholen voor mkfaMb huishoud- en nljvorheldsondorwij acholon voor mlddoib. aeon, en administratief onderwijs via oen schok. Eventuele nadere InlMhi j_wn_w directeur. Spreekuur iedere dlmdig ven’ 14.30 uur tot 15J0 «ur •PRdaM F Tenolndo een wintiali doerwomlnt van herikven bb* soepel m» gelijk to laten veriopaa, werkt do Burpsmeaeter van DueseidMrp* school In een gemaeaeAap ven aehotaa samen met het Goeee Lyooum Aanmelding kan ook geochleden via het hoofd van de lagere school 120.000 Joden woonden, zijn .er heden nog 2500 over, die het zwaar hebben Maar het argot zijn do Joden in Egypte eraan toe. In Cairo bijv, zitten van do lijk ia om hen te helpen hun land te 700 er wonende Joden er 220 in do Mriatan gevangenis zonder dat hiervoor enige awjam baatoat den dat Joden zijn. Spanje sUat open voor uit Egypte ontkomende Joden. Goes Lange Keritttraat 35 Telefoon 011GMMS pj. BoEichtig ook regelmatig onze .Passage" a. h. Kerkplein, Singolstroot 17 Vrij porkoren. -■ ■-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 7