ooffl I c I JMM 1 MÖJI Tiwniiiii$ Enorm is ons sekses met de chef magazijnmeester U2 ■drioj I ili I poicy Pik’s girsgebedrijf, Gees Geknikte aotomobielen Met een Oxford costanm mag' u gezien wordeid Fa. J. F. Castoleyn Garage vaa Strien N.V. KT HMMERHUIS I J.1STOKMMS A nieuwe Philips koelkasten voor de speciale winterprijzen my*,-1 - j^dsroe» sr gwehikt voor aardgas A. -U. OemoBstratie tegen de oorlog inVietaan vrl. administratieve kracht f»';- A. vaa der Linden N.V. VACANTIEPLANNEN •ebumb wabéne i DE JOMOE °‘- Diverse Simca's typen 1000, 1300 en 1500 Volkswagens Ford 12 M stationcar Opel Trpbant Flat modem comfort voor uw baby 1 Mt Do I 1 «tee we GAPAGE I J veiloviügsriimên „DE BEVELANDER" IM4 1 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeèeeeeeee *ËSt£SuFMOWDf Donderdag 14 meaft IMS I ~i r sees»esaaeeneenneeeeeeeeeeee Wij vragen vohvneeee of eenkomonde i TROCKMONTEGR ted!—njT^-" hemd VA fLM I 0IMGA Goes, WiJ—aardrtr. Set MM GOES Hotel Restaurant Centraal 140llterf 109,00 lSSItterf289,00 1S5 liter f299,00 MINIPAC COMBI DP 8S1 7 227.50 Combi’s leverbaar vanaf f 192.50 Tas/ 11.50 SCHOUWENAAR De nieuwe I I kindermode I Trouwdag - fotodag 4 i k mj^STbMsr.wnt ïJKi*ZZt*Mch^-wUt- X-SlTXmuSStaTmoet Fïw'taf schilderen, self timmeren, self veSwwm, zelT'oude meubels om Het Bejaardentehuis - ;HET GASTHUIS’ 3B F/?' 1 PersoiMii - auto’s ComblnatlMwagens 'v.*''"' a' KOONS .1 Mta£ta SS^ ft ?&r. 'W” t.; I. f Oi':. weer, I-- Xi -J T 4 t i 77 V M k’-i i e- voorrtad. I ner* LV. 7 j w s. 2 aaak van Keota—. XUMBBaTBAAT a. GOBS llJte twee V V I doe het reiver» en streven ernaar, om 1964 1964 I9®4. f- houten wiai Meuten umrtsa ven- log iota wand, wij hebben in voorraad: pahsmnder an tn imssahsut oak wu—- MA. do Ruyterison 35, teLOIKXMMBB. Volvo Truck hoofdagent veer Zoetend M West Brabant. zacht- oeurme, i i >;i J .ntj 0 Br ft#»' i <i ■■ta— hSfere dear, behoeft niet La—e VfWWiiH M Sm. R— V—W All I all 1 B«ero- |k vanaf beden Mb bij u veSten -T -.-j ,-...7 k GOES ^GANZEPOORTSTR. LINanOG/COttStHERIE SPECIAALZAAK i 1 r’^ danig op te bergen, det eon system»- ■wrwWrW'v w w Wij zoeken een ervaren zelfmooworiconde Hit moet de volgende kapacltoiten bezitten tartssierib to om W Im veer hetees ,A •n esn lust hi hes dragen. Wot vlot vaa •Heen Novena km hmHoit. A zijn nu de grote j® mode, naar want zT^ ook met panty mat kant va. (X« Jj L off. VsUawegendeeior Wilhelminastraat 74 Goes Telefoon 01100-4644 Speciaal dames hoedenzaak r Eversdijk - Schrijver - v- - -Gonw complete *^a MSeüs üto Baê7'Mië'Morten, vHmwSmnTv» voor het boren. Vroeo om een vernouwta enjinderdaad knapte hij Thatamsj l_il v.m «ma OOK mSTOB ▼KBVBN A- X. V'. De woest geeortaerde dee-hst-oe« tink ontstaat - t Moot administratief onderlegd zijn - Moet in staat zijn zelf Inkopen te regelen veer u kavel eti in atke gewenste maat bord, meubeiplaat in teak afro, tt öfce soorten latwerk, planken, lijstwerk, sier- en afeet- tn.01>*”.u enorm uitgebreid, wij leveren nu direct iaa^ atro. Ifanba. pallaeander, mahonlp, noten, wenge, essen. Wemeidtoigs. Dorpsptein t, id. Ml Oenb ML MM ■A Tto knop aanfOboMn pop kanarie* dtroen alleen sa. STXS -W Fhilipe haardroogk.— tap4—n'ï' mïts L MM te w i Hoge Inruit In de kleinste winkel mot de grootste sortering EhMrs TsrhskMh Bureau Magdalenastnert 12 - Goes Tol. 4977 Grote Marttt 40, Goes, Tel. 7040. a Vraagt voor xspzn. indiensttreding een leerling BUFFET BEDIENDE Opleiding tot leeriingMIlner mogoUk. geoetdrtftige uitree- Mot aoer willen wachten. Een bewi|e voor ons, dat deze coMoctio beter ggglcf«d te doe ooit KIMDEItKlJEDMtGSPSCUUS lANOI SMKWtAtefi GOM^O Levering door geheel Zeeland zonder bijkom stige I .ton. Ook hebben wij eon buitengewone aanbieding ven radio grammofoon combinatie meubels Grundig, Tolefvnken on PMMpe vanof 37S/-— Juist ontvangen de nieuwe zending transistor draagbare radio's vanaf 21,90 4 iden reuse roordsilge prijzen inden j 7W cm, f. 130 10 cm f. 4,05 13. cm. f. 6,B5 15 cm. f. 8,95 re tfo. f. 1130 eeK uw beuken, WQ uw t echlidersn rutae tesus te In minstens 10 ultvosringsn dtact uit vsorreed ieverbaer; esctrae tea arada, grote eortwtag jurkjes, pakjes, jasjes sa truftjss M do instap M. 74. 80, UB. 92. BB. - onrt ••>A. ^tosdersri ep tijd Meer te Ispgsa Goedsrsn in magazÜMteitaasa 1 r Vrijdag en zaterdag speciale show gebruikte automobielen B.M.W Ook enkele koopjes: Borgward, Slmca Arisne, Montholory BOVAG-ANWB garantie Ddn progfrit DDilWDliflo GARAGE H beeft ooe beei oigeo geeicirt j n Stelt U zich daar som van op de hoogte. 1 voordat U Uw goede geM uitgeeft, kijk I I sens bii DE JONGE, die do toon ata I 9o,t- I Enona te nu 0e fleurige eoBoctte jurkjee. voorjaarotruitjes. biazore êa SertoMia Dagelijks horen v pon vsa moedors. Laat deze mooi door ons verrongen, aedpaman binnen 5 minuten. M V.(d. Linde GOES, Hoek Lange Vorststr.-PepegMlstr, MR7,. Telefoon 6783, U»g. 8027 <1 l JBWGP-'-.;. I' Nfeuwboyw vaa houtbewsrklngsmacMnse 4 Fnrfttaui 20, Mm, TeL RftOC 8888. AahAAAAAAAH -*-■» PB"* s»n«teas hebt u nooit esutate psee gu ecMMf teesr aha— reaar oppiaAsn, past op 8—sag ot eovuHüst te wordsst, te ta— ia do Grote prgevertegteg Hu aoer aantrekkelijk. Modern M» trasten uw huis on hot staat rijk. Mu reads voor Sy— ast. Mist u ook Mo— ydea—Jap. tedk, Java teak. schrootjes ta parenapiiü. Am. grenen, afro teak en mahonie. Bgb kmWwi we tcgklMoe Maar ver beneden de topprtje. Waar gaat het hart van een vrouw naar uMf MaSuuriRk naar eon aseote keuken. Wtj bieden thans keukens voor de smalle on bred* beur* WUsKtKun Gta, llaor. Mon, plastic, u kunt ta bot Timmerhuis terecht voor al uw Itjmprobleroan. Wij leveren euperhoutlijm. kontaktklt, plasUc-Ujm. vteer- lijm. tauwtharoUjm. Bison KH on de ouderwetse kooklijm. Mededeling ten behoeve van onae klanten: Wij zijn geopend iédere ererk- dag ook zaterdag* de gehele dag. Wd ^vragen hulp voor de zaterdag, bij voorkeur een aankomende jongen niet -Mof Tlusnrti li i Lange Vorststraat 73 Goes i f brengt in hoeden z Clasee internationale -L - l'r' „Angelique” „Touriste" OMSK 8BTABIMG GW VOOKDBBL - ‘emand «V” aannemer die NM Ttamwbuu’ 5tnfc2or^r’,e,‘ d®«. M w*aoo« «*eur«n moderateeren at vlakmaken, self plafonde 1>np de voomad strekt De grote schoonmaak begint weer 8 ka s HJliiintlg^ V<>Or UW k>rten dan 100 kleuren plak j Heg een apeafala aaabtedtag mSLi^rrtyrrtnlSTmSa* V*n tnaU *ule ■etfeheolbei Om I"??**** WU leveren u One aoeortimi uit voomad, t eiteanoek in I Mei I* er veer ateMta"--r op de doe het raff Markt. Wilt u op de hoogte blijven, hobbyisten, bezoekt dan steads het Timmerhui». WJj t «■ortiment steerta aan te passen naar dé man die hoge eisen stelt en wij brengen u steeds het allernieuwste. Vele hobbpteten s«a bijna vaklui Trouwen* te kunt het aan hun gereedschap zien. Ze hebben liy het u ook ta de bedoeling, een doe self meer l SSÏ-Wr“ sstfr booreseeMnes, de veiligste, de medemte, zagen, slijpen schuren, houtdraaien, polijsten gn nog veel moer ■oCWtaSNtabteaata' f O-twM 31. Gita. M.1188-5119 heeft plaats WMr.bsn huishoudelijke hulp intern Leeftijd minstaoe 20 jeer. 'y. g Salaris van f 418.tot f ttT^— naar ‘ge lang leeftijd (etausief 8% vakantie toe lage). A O W. kamt vcor rekening van de werkgever. Sollicitaties te richten aan de Directie op boven genoemd adres. '1 TeoGït w soSdGN^teO^ GBet f^et ^fletuGUReee vofk Zaterdag 18 meurt te Goee Vertrek half 3 bij do Stenen Brug Organisatie: Zeeuws Vrsdescomit* —te.» y u. M*— In om modern garagebedrijf hebben wij - Ortze gedachten gaan uit naar een meh- je met enig begrip van boekhouden en eon goede algemene ontwikkellig Sol. mondeling of schriftelijk aan ƒ■- Van deze hoeden hebben wij de alleenverkoop. 1 i' Ook bijpassende sjaals en handschoenen. 1 1 -r weergaloze coups •tec fraaie dessins T 1 1 zddractarp.-^^^ De grootste keuze Oxford on Superdah eoetuume brengt u ’tBeva-hnis Langs Vorststraat 84. MilTOPSSA^' repelen Goederen In ontvangst te nemen on af te leveren F Schriftelijke sodWtatios te richten aan: MACHINEFABRIEK Dan nu reeds kijken voor son goede betrouwbare ga* I brulkto auto. .4 Steeds oen aantal keurige wagei FORD Taunus 17M, 4-deurs, 69000 km FORD Taunue 17M, 4-deurs, 63000 km FORD Taunus 17M, 4-dours, 72000 ktn FORD Taunue 12M, 2-d. 1,5 Hr. 48000 km FORD Taunpc 12M, 2-deurs. 58000 km FOftOfawtae f2M T5 2-d 78000 km 198> FORD Cortina, 2-dours, 67000 km 1963 FORD Corvee 2-dsura. 65000 km 1968 FORD Cortina 2-dours kleur wit ...J 1964 FORD Cortina 2-d. 1.5 Hr. 74000 km 1964 FIAT 1300 4-deurs. blauw 1964 HULMAN Mlnkx 4-deure, l.grijs f988 FORD Taunue 1?M Stat.car, geel t968 OPEL 'Stat.caf, ‘Mlidr wit 1968 WegdM uitbreiding te koop oen prima flïltlPS Inteer - dbia ifotaUetlo met 4 aMeNngon, d.wz U kunt spiekeg w rwiaaobd^A bodn* --meubelhandri f 800,— zelfbouw «SS^-. zeggen done prijzen u ntetsT „j., - Voor 6e MtodeMaasor 4>- Grtastakta. Ktaóerledlkamjte M-. MMertoxen tTMO, eotamoda 8A-. Dorgrelmte prebte^asü °yy. t?*2n |Ptt yw ,Probl*<nen- Wij bieden u aan tegen scherpe ta edele houtsoort jfaKè; melwtaVofro Zesasl ta oog- als twee deun. Twu deurs kastel sn tartt BvouCuels rtlSn- tels gaarne bertrtrtgrrtnk Wil komen dtaoMg. dosMen* 4ae en zaterdagmorgen. D. mat uw kaappan, aait meubels maken, sltfjd wolkam. ,°*^.,eO1?Ctie «rweldi« ««»ot en aonens voordeliger. vergeujK as prijzen eens. riiiiiikrtp* Mo*—Jeprt^s Normale p^t Normale prtjr

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 4