wiwï 1001 I 6-w ii I 3EVLMT (2) Altijd raak 3s-ooi snt I t L Vow en r I I van untv-nvloM V geniet J. NoekMM si Goes I -U I >u tub2 .^"iSrtessr. s ■MIe streekjeMPweek pas ecim|| Goes I tstIïï' wt3Unr»SE at ft JAM T t 9 rnrrr I ET _„D ïóèi»’ 1 n/wfiaSfti i?. rr*‘et” 4R MwiwwiSfi soöciwu hl temt I H. S. Drtlfhoirt Boomkwekerij-eeedhonciol Wijngeardttreet 3 Goes ,l£XTIE@iANOEL - UNCf KHUSIMAT M te». HS7 «XS Mpradsgaiiddag dpbM ZBaeraagate Heren poloshirt* Jumpers, vesten v.'f Hengelaars 11,90*13,90 14,90-16,90 Werkoveriiemden S !Sm V tel Te ko< ftlen X X SK, yT- iSSu.f mDCBBYKANDST Fl f «lÜJAsJtf ittihfcU- %W1 I al 1 10,00 noji G w« SI’.' 1 Ac wc K V Donderdag 14 maart IWuT ZT ^‘^Xb^e toSi Mm aarttoppeto Btatto •»hg|7/-> ,Ds Klokken winkel' ’Xe* r*hM 11,90 - jaC rri o te v< bi:i. ;WU.IlUff h’ 39,75 mouw- 79,50 ir '••;<t¥T •- Z R W’ s? èeA.HGr - Hulshouddusters WH - 5foo 6,95 7,95 8,95 9,95 Bel-O-Fast overhemdan j prijs kal u M46wHa»>T"^.- soeoeoseooseesSei Weekenders Japonnen Erkavawssr geplant worden IpMtrwn Taxug» Thuyg- Berberis VOOr hagen «te 4 Frtma kwaliteit hygHni- «n reparatie ra- Te i: twoatrawwn Utt Inna' Goes, Oort- 71 -rt W« i L 8o>e« •M. si Hof» 5. Gaat 'm kin s’! M iMf triest. te era. Te koop: In goede i werkbank Te ’trast -► Te koop: SMlkwagent'e 4. Goes h-ange Voert 64. MMO .A Wil Ta, kn IUMrt iiiWset» ni 4 V| V» Tï’ Vraag gratia i 3 I *- »rr MOP Philip» haardroogkappen sneL A. Andriee- met open dakj^^-triefooc 7 te- «tod» hmd st.z. meubels. 1 Mt gehele i betaald r tbnte- ater. Aro- - tb ,'C (motoren J de Visser. ‘s-GrS- Pr." Julianastraat IX Goes Lange Vorwtatraat «2 Goes Tel. 0*23 btete #247 He Te koop: Kreidler Florett Goea. kotferrek, spiegel era. -■ IW mi rei—ijjs - -> Te koop: l.pr.st-Z. olie- haard, Kastanjestraat 4. Goea kinde kagen si, na 4 5, Goea 10 kg Goudreinet f 4,— M kg Golden D. f 4.7» -► Te koop i.g.stz. herer flets L M.— en dameaflel GMATT8 MONSTER kygMMOrtbekrttkelen e K- Yt BMW IBM ‘45. L8 IX Opel re- C. Harinck Lange Voretstraat 35 Goes I. 5. 4 - per ideal. hoek 8 easBw. bater aas.... goedkoper! Paraas-ea herenkapper Mag.Irs«r arkt, Goea. dtso Zwll el id f 3M,-, epeetus aan vhikl ned. Kreu- - i. tei 41166- P' t '8t. kap van f. Haardroogk L MM Hm 7»,7S nut I eiiee-eit. nE' V jalauai» 1» TWMaaZ keuring toagaataan. Ftema ta. Keia 4 Za. 'gltoer Arandakarka Schoenreparatiabedr. Unen, L Voratatr. eent; 4c J'gram fruit 747T.. *t beate adree ia en M ceaL Uw warme bakker -k-'^e koop Batavus brommer worden door Fa. van Driel. Kloettnge, Pa tljnwag M. tel. WB -► Nog voorradig 3, rol behang vanaf 1, ~Cen- 14 meter. Hoozem' Oo* 01 mn Oom, t®!. 8M1 WÏ Olsa. -k- Te koop: UStpê' -> Ta kooi BMW 700 cord 4 ciL nus 13 m -04. DKW 1Ó00 W Fiat 3100 Fiat 1100 *9 Flat 000 "80, Flat MO. W Benault 4 voor t MX—jta ruil en financiering moaélMl autohandel Hoekman, K --T---- |«W. Zuidvlietstraat 10$ kleur: Porehe grijs, Indus - P. Frantzen, Oostsingel 04. rWH*J MJ0W00W laStar *1000 OStfn Real, JOT Cli bevr T. Jonker. JU «matraat 17, Goea. 00-7731 14. Vliastngen -►Kbop Uw tdbrtiaWi WiT.T wlelapedalirt Jeremiaaaa, Goea. 1 -► Te koop? liOsrnte met _j gewichten; 14 tjzeren draad- palen in beton; cirtcelzaag- bank met 3 zap 44 met 13 Man - -» Alle elektr «nataltatles rv>k met extra lan«- os»«. <<eelmndie koapje Van Goghrtraat M. verzorgd A Boorman, Ove hnriflne Ooatenrijk - ItaliA, 4- daa*e bsareiaan, compleet veraorpd 34X- Vraag gra- «Vraag r la-O -*■ Flnllec plakt aai a la mlnuis. Veor fl, bromfleta an aute «w prijs verlaagd Haard: tap van f. 34,74. nu f. daardroogkap van L 0X78 nu L M.48 Haardroogfcap Sant »,SB nu f. M.M Stroom N V Liapge Kerkstraat Iljl7, Goes H144-474. -»> Regenjassen! Nu wor het de geschikte tijd ervoo WU baanpan- anper koude -. - -nsouwt -’'•line ♦e-ler'ke .*n| fr Goghrtraat 44. verzorgd A Boor;man, Ove hérdtne 40 M M - 1' Te koop aatt MMWm tje met dekena en matn dlvan MWTW^t Sluit oJÈian port- zegela In vTWrtokorten M. „IMMA" -> Te koop kinderwagen M—Rlemersma Rembrandtlaaz 04, Goea. Tel. 4344. ^t^in^ien cu’z Nieuwe banden 30 *A Autohandel Ver- loetinge ',-Gra- mtsunwrr s-Hoer Hendrikekinderen saamT"Óteaande. tel" 01116- voor 3 buissn op tuehtban- schip liggan voor U klaar. Belt U even 01104-3323 en de volgende dag kunt U Uw keuze maken. Wm H. M01- -- Ier Co.. Boul. de Kuyter wark varzorgen door do Wij hebben alle aoos kasten voor U in eiken- i Mantelpak bonte en geschitterd, pre van kabinetten, dressoii bankstellen. Neem eens v Reclame overall, Bev. Venïutu^^^^r isaa w—iVendu-huls St Jacobrtr. Goes. Voor persoonlijke lening of financiert, per port in 13 t|. M, M, of M maanden naar: Bemtddelingskantoor Alfa" SeheMertraet 14 Le- «vedorp. Tel. 41100-345 Stuur deze advertentie aan ons In eh ontvangt nadere pege- waa- i koop- ^.- MmdWe Mtag per Fa. G. Th. Motoring Opril Grote Mnrirt 13 Goea Ooee. - - *n 30 maanden. Oprturen naar assurantiekantoor taL ML nic X Wegena i koop: Engelse aparte slaapkamer. Lengte C. v. Boven Jr trijs teakhout 130.—. Mte 7 snete« r Ta koop grijae kolen convector 1‘/, jaar gebruikt Prijs L IX—Hoogesteger Kimsneiandplein 14, tel. !- mm 0U8, Goes. Nieuwst r 13.46 Werkster gevraagd voor '1 Hole of *- - wer week. Radio vd Broek ->■ Te koop huisorgel Itaaa, teL 4U40-7»M. r- -—- - - Welke flinke jongemsd Lange Voratstraat 54-41, Goea tussen 15 en 17 jaar wil eaè goed vak leren an een brt hoorlljk loon verdienen. B Regenkledtnglndustrie ..Fit-ft lasaiemKr*» "L" '..-at; 5.’= - teW'M's* S- 4 n*’ l!x 1.46 Ml^S nu fF 7 UWA dv^fooipjMH «Tec 7 LanU*Xerfcrtra'at8!^!?" Goes ynap ^r\m>> 7^rw^ Tel. fill no-5486, na 4 uur intoor A. Hursen. 01146-474. lewoutsdtjk -- T' te róte'huwelijk en beHjte- plaatagaosak 4a nte hrenote ia» mooie blau "je cava van met we coatuuma als ook verhuur van zwart colbert en panta- --voet- jea f 4.M per stuk. correctors in voorraad. Voet- Jac. Klaaijasenstraat M. Goes kundige adviezen worden gratis verstrekt. Martin Wil demans, medisch gediph roet kundiger’ -• vj». van Unen. IX Goes. ■aar *ni beaft U O hoogste waard -»4 Vouw- en 1 radda verat L 1MJ0 geheel compleet bij de fletaenapeci- 1 ajy Jeremiasae, Goes. Voorjaar dan Xd^MB li W ÖNtajes doen het. Wij tegen LaacrÜ japon mouwloos irr diverse kleuren 25,00 Terlenka japonnen ih prachtige modellen 27,50 Restant japostnen met lange mouw, slechts 29,75 Diolen loft japon in zeer mooi model Trevka 2000 in vijf modellen en prachtige klewtei Deux pipcewlp zware lp loo. Astralon deux-pieces In diverse uitvoeringen 32M km. geL Appelstraat 177. Goes. Jas f. 3,25, Règen- Bierkade X*"taL fÏM Ooee. f •Mpg-’WMteai «rage Bteete. Mtete* wasmachine met wringer Hond's Copiêerinricht Goes, tehengastrai. 7444. Te koop: kloiaardappeten P. Boonman, Schippersweg Philips haardroogkappen 32. Nieuwdorp, tel. 41156-46* Veppolder Tel. 41103-346 15-daagse jongerenreizen K.”SA.T«Era. iedla verzorgd. Vraag gratis brochure aan reisbureau In- traned. Kreukelrrarirt 4. Goes M. 01100-7477 •^v^Ottrp 30. Lewe-tel. ték |te weet hst teak en •t*» «2*» gaoMMOetai M StOOfpO’WV Wcr deze prijzen gratis bij MteSiitegd Gebr. Ztddweg 20 Tel. 011M-3K NtSSE -► Te koop: schuurtjes, ga- ragte. P. IXiInkerke. Mar --- -r- srietrtraat 3B Yarseke, tel ?um21w,™2wtJ Hl 131-1000 -- -► Te koop van part. Ford r 4VUKU uivciiicuixaniFi i - Z* aeê <s super spiraal f 54.- iu^vLIÏL J wilfcÏÏCZ ■ijlt, veerweg so, Woltaarta- tel. 447. -► Programma's voor reizen van Molenweg Wf T* wedorp. Tei. OHOO-gM -► Zo iulrt ontvangen T<e koop: transporteurs rertrsgings- en reduktor- 'Brichei fftutrt rir WlndeHe- ^~|di kantje. Schengeetr. IX PW— -> Te koop wegens aanschaf Woninginrichting Franse, Kwadendamme Prachtige zuiver wollen handwee! tafelkleden en pluche Deaso tafelkleden in moderne en klassieke de» sins. Woninginrichting Franse. Kwadendamme Bouten dlvenledfkenter i— - - Ook voorradig .Auping Cle- JLt op»tra ledikanten Wchlngini Franse. Kwadendamme Enorme sortering kamerstoelen, geheel hou' mst dralon af skat. ook Ouri Hollands Woninginrichting Franse Kwa tndamme te Teakhouten tweedeurs linnenkasten half leg. hal' hang. Enorme bergruimte, ■echts f 147.M Woninginrichting Franse. Pracht teakhouten slaup kamers met skat of vvrlich tteg. Geheel compleet vana 1 t MX—Woninginrichting France, Kamdendamme -M EsthoektaMa, roet of son dar tuimelblad - ook met achulfbladen. Reeds 1 M,—Woninginrichting Frons». Kwadendamme -W Teakhouten bergmeubel tea. Keuze uit wel N ver O*» te'Te koop: kleine uitneem- batv kinderwagen, kl. grijs blauw ■,->. Nachtagaallaan 194, Goes Te koop: bruidsjapon m 43 niet in Zeeland gedragen. vr. na 14 uur Jacob iraat 4. Goes. ^-itt^ei^^pl^ K^rkrtr 0^ Hoedekerakerke. f 154.—. Vraag gratis bro- 1 reisbureau Intra- Goe« Te koop Fiat N« -► Te koop Bungartz (7 pk) lijpe Fiat Europa 1663. 1 - en en Dat 440 ---pje- Inruil en finane eg.. Dijkwelseweg 7. Kapelle E. J. da Laat, Bankaztefgaat -- M, Goes. T»L 74M. »- Philip» haardroogkappen in prijs verlaagd. Haardroog- kap van f. 54,73 nu L 44.65 Haardroogkap van L 60.75 nu f. MM 76,75 nu Bezoekt on» kwek*ri|! Mn do Rijksweg onder 's-Heer Hendriksklnderan Gemakkelijk parkeren Ook bij gunstig plantweer op zaterdag ven b-12 uur gapend se meeuwtjes t X— par paar 11 -iii f X— per stuk kompleet, ge- «teuraolen naar maat, ook brulkte kanarte broedkart- jes f OM per stuk. -V, 9 C' Een prschtlgb mouwloze schort gsbesl strijk-' Tricot-nyloh schort mat mouw wser nieuwe dessins -. Zware geweven nylon schort effen kleuren Een fonkelnieuws kollektis Franse modellxr>-‘ tjes vanaf Het overhemd dat absoluut «rit Mljft hoe u het ook wast, mot versterkt» boord en manchetten Jongans overhemdje* bijzonder leuke weekondortjes ook allemaal strijkvrij 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 rat sok aadaii *t Bevs-huis Lange 'orrt 6L Chemlach Reinigen muurverf f XM Hoek St- Jaeob- gMdMpsi Goes, tel «ardanpelen Bintie 12 cent p kg. Bestellingen worden Inasbezorgd. A. de I^guw 'e-Grevenpoiderseweg 1, Kloettnge 7 Is zo 7 was vgn Gure - 7 --- v—- roor tulndereglas. 8 van 2°?**" P’rier Ion, hoed era. 7 Beva-huk Gufn Molenweg M traw» iAnge Vorst 64. dnfl?. ■^5 nu f. 46.55 p van t. M.7S nu droegkap van f M Hteaam N V K m 6 ara ra Ira iX AV 5 Zondagse hemdjes in tricot nylon en BelO Fsst 6,50 7,50 8,50 In heerlijk warme leacril, divorce kleu^n 18,95 Astralon met langs of korte mouw slechts 22,90 Do allerzwaarste kwaliteit Astralon 35,00 Wat Morin binnen gekomen is zowel voor dames ab kinderen ia niet ap te noemen, komt u dat sens zien. Terienka. trevtrS, diolen loft. astralon enz 6nz. en de «.f- tetttet. u hteüwe vloert*” Wtj hebben vooi uHeug*telt tegels, altUr* ta kleuren vtrnrZmte - K.V.T. Moquette en' BouSé dendammo^ X-jt^j r*de n“Shtrurt be- WontagMMtlng Frarith l**1**^*^ Kwadendamme De nieuwste bankstel Ie: in generfd skat. wollen sto' ot dralon. Al onze bank wellen worden met ftegHran ^eerd8 stoffen verkocht Woninginrichting Franse. ICwsdendsmme >n, blauw Jontemi -* Hotel CaN Restaura ..De Schelde". Havenstraat coittjwpiMt teL aim te» MrisadBK t HssreahaeX. (ZaeSraM. seL «sat-ea». Onze voorjaarskodektlo is thans kompleet. Werphengels an werpmalaae W| MM aak nog ««taring ste malt zaak la de zak van Zojd- Beveland. W» halen brsagia Q snaiier enige ver pllchting. WontnginrichttM Franaa. Kwadendaorase, M. M144-2M P. Frantzen. Oostsingel 64. T Goes, tel. 01100-4534 ver- [.Stopen, glad i1Keukendoeken JfOO J: Theedoeken 1,QO a Stofdoeken -,1,00 te: Speedwash „Delta" 'i Reinigen Coatuum t. 1.50. ICL^___ f. 3.30, Deuzpiecee t 2.50 Voor sfeer on gaw ..De Ganzeber” Grote IX Goes. Dg Ganzgbar hggft wggr ggwomsM Te koop: 1 Union Sport herenrtjwiel als nieuw, met remnaaf. 1 Lokomotief da mes sportfiets met 3 versnel om" zelf''op te kraiptoen t |prijs Wtesekertte W.teMo 3XM. I NSU moterftets 1 anderstraat U, Kortgsne tact 3 versnellingen elk sen- ---r. ---nemeftfk bod. is compleet brufken^eor trekker. Molen- ifommer Jeuneeee. Haven- enz. era. C. Ooetwe* 34. Krabbendtike Goes te Erkend Luxaflex de»l<-f T'f*rkoop rwaratle alle elektr. app. Fa. van Drtel, Pattjnweg 64, Kloetlnge. tal. 747L Te koop: diverse land- '- bouyrwerktuigen voor paar- Chemisch den,- ploegen, «ra. en een C:~t houten aardappelhor me' vefgchillende maten horren Bierkade X tel. 7338. Goes en een hormehok en een----- windmolen, speciaal roor njae iaden Molenweg 6, Htate. tel. 304 -► Te Turtmolaa la sakken vanF* vakantie is -• u S^aoi K^Fa.' .L hFetFMrVB^mhnamt’ Jer*ml***e' voor uw foto, plaat, zoals Wm H. MaUeTT"S> ■-- Boul. de Ruyter 14 .teL 3323, kooi t 16,- kompleet. Ji VMasingen en op de week- 7 De ntoewe vdqr^arekoSgktie mot geheel nieuwe dessins natuurlijk aUemaal strijkvrij Een reeencMIgo sortering oersterke kwaliteiten ad» maten voorradig in prijs verlaagd. Haardraog- kap vaa f. M.7S nu t 46,66 Haardroogkap van f. 66.75 nu f. N.66. Haardroogkap van f 75.75 nu f. M.M. Stroom N V lange Kerkstraat 11-17, Goe« Tel. 01100-5666, na 6 uur vans! n 1106-674. -> Voor verjaardagen en ju bilee slaagt u altijd Mj de ’pectaalzaa' 81 gm a^et —T amuter elaa alte ma trum". L. Kerkstraat 4, w» m a—aue m (e| Wash and ghine veer L 4.44 financieren. Bankertrtraat M en gratis spons, due f.^ XM Goes. tel. 744L -,.°^*CL^L rT<i^iirl<*i:>e~ te KMeshoekan. Pbekets, prims verzorging, narewien mer rirtpa. relsgid- f 150.-. ^2 sen. puzzelboeken alias bij chure aan °°«tsingeiw. Oro< Kautaaam. ovezande ned. Kreuketmsrirt *1 41146-30Xtel. 41106-7437. te Te koop VW 1640 mei roidsk Garage Ntjase. tel. I1146-4MX Vetuwewe* 6. en Orcon 15,66. Voorts keu rt uit4 betere kwaliteiten n wil khaM. groen, blauw Lis 4- yrrt lÜiMg^Mfra Tsrienk* »n Lindtlu Berco. Goes. lAigsno Pi MTltpd tx-dsi D A Drogisterij .DCQAPER' Voorstad ZaLGoeA- Z, ts sport. P lAf- ^I*11 tel Te koop 1 Mm, ji 143 x 116 ra 101 X 134. P. derseweg V* Óoe» oud sn rotsw -- vragen Bparronstr 1% Ooaa P«»riM» Tel. 6UMM44B 11 1—- - -- - TetespMd 2400 toerwa en 1 machina mdteH - je. Parallelweg 16 Kloetlnge poet afloeeen ta 1 11 II -► Ts koop: 4 viame aeppel- llngerT en kabêïremmen Iets frtke combtfoor zeer ttUljke lm-™V•^112^SS^“, T, koop wegra. mrach^ -vaw^^. sfc I3|S bj. 1642 ger. motor en d uwe banden f 2JM.-, IV treat 7. Goes. J Te’ttem brommer WmpI Veer binnen ea bultea a,sr - - - KUN8TGKBITTEN- OWPABAnEa Sneller, beter eaJ geedkoper I I Ook gouden tanden In kunstgebit - t ■ifrfiakiaaatoo I r' W. «CMUBTKR, Koningstraat 4. Goes. 24 jaar oes af. -► Te koop Berin! wee 14. Goes bit A.K.F t>4 inzetkooitjes voor kanaries Ooee, teL 61146-1 koop t^JUL ven. lefoon 7236. franko onder strikte ga hratogDrog. -De Vtte Angïia 1660, motorisch mèch <Qt-) tri 46073-ML Zelfbouw centrale miAf Jac Koppejan 6116X4257 - 7676. e onae uitgebrelde documan- tatia. o- Ons stendlwerk is gelijk trukwerk. Laat Uw stencil kap vaa f. 50,73 nu L <65 Haardroogkap vaa f. t 40,56. Stroom N V. Oostwal, Goes. - -o Ftjne Banketbakkerij C. - P. VessHtobrs. vooretad Goes Tri 3133 Als week- i jend reclame: allerhande f. 1, hesnlaadjes drag 46 cent ding kunnen maken, al tnan nog enkele meisjes mooie vak I l goed loon en voeding. Dame ■aMIe» ..Fttweir M.V., ■teingel L tel. 01140-731L 2 - j** dieMsaawaaehltatte m v ontvangt nadere rage -T” -» Jtotorawa sa tenen, ntet Tbvene wiedaMohtae en eer» vens. 'Walsen), ook tevens te ge teeg X Wisse, teL 3M 9»469»^»94694»»»4>W Wi Igen voor - Haest«r* In soortan Struik- on kllmrocan I '5 te T». koop Bankstel blauw rijkestraat 47. Goea. te Totesept T.vf MM f Nachtegaallaan 27, Goes -> Gazongraszaad bij Drijf- in- en verii hout in de Wijngaardstraat, automobielen, -> Gebruikte bromfietsen delig tegen wtnterprijsen bij venpoldersewegH. tel. 6111 de bromfietaspecialtrt Jere- 5164-01143-475. Inrull en mlaase. Goes.- nanclering. -► Verhuur gedistingeerde gelegenheidskleding in kol- 11TO berta sn pantalons. Ook in f. jg violenrtr. 16, jaquets. Geh. kompl. met vest-hoed-das. De Magneet. W« bieden U Ciitringii, ster of leerili Plat 9M D OM- hra» M.1L, toebeh. en «piraai, 6 stoelen, divan, schuiftafel en enige met kar en een planet met ploeg an cultivator en schijf- koop; Telefoon 1256. -> Dubbelbloemlge begoni a's. ook hangbegonia's voor bakken. Lelies en gladiolen -Lange Kerkstraat 11-17. Goes -> Gelegenheidswerk. Tel. 41100-5665, as 4 uur Gevraagd: dame of juffr., 41106-474. gd voorkomen, wel bespraakt-- 11 vr bezoek aan huisvrouwen -► Tc koop: Flat 504 D Ql- om Belgische kooklessen te «rdlnlere 1463 In goede staat koopt U nu nog extra voor volgen. Goed loon on- ook ruilen, Moerbeiatraat 4.jf—- korten. Schr. Gast J. Van Goes. -Daele, Statiorartr. 1, Asee- Verkoop en reparatie TV nede (Belgi«). dorp- -> Ts koop: 1-gra.z. wandel «ragen, laag «bmM. oprouwb Waateratr I4y Hetekerazand in ^Maggitet" Staat een „FWimo^ «1st as rat M de conectie van Berco. Goea ra Speedwaah «DeMa** L—Turteaia ia sakken van"- Uw vakantia liter. ZradhracM Wijngaardstraat, Gom “"«■ritolg Ml *t Mmtje vanlmarktle Goes AMto Vraagt vrijblijvend - pr^?Fgagr sn gratis Zilver- -*■ I ÏSS» Korte Noordrtr 11-16 op doktersadvies. Alle -* Vooi huwelijk- en belU Middelburg, tel 3733 denis veie moote boutbrand tekrton. Wijngaardstraat M. BVlORS Goes end l ,r1 --fsioehts t Irat Reclame werkhemden LM Voorts Msure tot 6«n-l Frtrs aanbieding terienk» bilt ft Beva-hule U Vore» 2 middagen Bostrizwag 3X Wemsldings.’GoM Speedwash „Delta" Reinigen l L X73, Pel irdljnen per

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 18