HISTORi VlRVtN I KTI .^1 11 teaeboaseoeifr ■^BEniy iwoaa! ALTIJÜ G0EÜI I bssis; Svenale f filialen 1.1 l .r>< .'..A M 0 FOUNDATION t>4 ttw speciaalzaak ltaS«rl« a!4 tt fo^aA'- i i lag 14 maart’ 1MB 9 h j tj’ I Goon r -j H Tl Wij hebben «en grate IS XH? MF. it wig niet besorgen* it XT het self kost haj 5 wij grote hooveelk afkanen» it wij naohts kunnen aanvoeren, betaalt U 1t oent sxndar voor elk brood* ttaiK.it l m nosy.. r_ s a- Ml aan T.V. Radio Bandrecordom Grammofoons Xtewy—oidx f de otfen. Hot Io «tot langer aMtn oen decoratief olomont; In de moder ne make-up M* do ogen hot otralon- de middelpunt v AL1ES voor uw ogen vindt U Ml Lm^o Korkctraat 40. Gooe.. telefoon 01100-7088 lueiitfiMilfOe*-.. - ulnartlkHM eorterlng In T - i '“"Harkon^^ I Caftivatero iteMaa I WINKEL) 5-4 I fr I T>‘ I .- I VJ 45ifi i V4. itil tar i ;v ti p issmiol nfev-sSvotaiJi C

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 16