ie H.J. Coign van I I I —J I B Ih ^bijj “*1-119.- DUIDELIJKE .Inruil Act ieJ I 1 2ir nKSCMLir EEN S. ICT 1 t n dam p»o CP Fl A. C. v. 1M m Zl Be— Ruytorie— 86. totofo— 71*7. ■is NIEUW I -ai—■*ew««uw - ONvaRKCmT - bSSSS^* AMBEM LI, GOES bd—Maatraat 7, taL 7888. l madrieestiksters b. leerl-HMchiaestiksten Gehele jaar door vast werk. Hoog loon. BOSCH SERVICE SESSm* fe Ih w §3 i H I hi Mibmi W9MR|M^ 31U ti Dopderdsg 14 tn—rt 1088 ,JX BEVELANDER" tart 1MI Pahrtawh a i 'ila 3^ fl I r I Uatoara-I mot BMUL *fa .- :S i “r j' I f va<- f ttt—. E roo [-■ M- r - .1 ffU' flflwM— bromfloto— j-U BAk V *6-4*95* 40—47 Voor het aMaabaa, apaMa aw* van uw auto an totale verzorging van carrosserie Ook spuiten wi] het beroemde Amirik—n x •a TOP VINYL op hot dak van Uw wagen Kleotinpaowog 8. Gaea, taL *118*7888 Utfi.UMM'* swart calfaleian hereadcrby SMt laren xool ^>£3» —4mwCT. ttlTaC JU< f - - ■- p 1 P11 it <i «1 WCTM CAPRI SB* cm automatiek MifMREN AOMHWTItATWV KRACHT mat kantoorervaring, in bezit van praM|Mflplomp Boekhouden SSaSnïnm kracht inbmM—ndiploma Mulo of MuTYFIST* SalarMrfng naar bekwaamheid. OOK VOOR HRT OUOOTK T0WT1LI In verband mét verdere uü> v breMIng van de produktle vragen wij voer direkt of later Aanmelding kan zowel persoonlijk, schril* tslljk als telefonisch geschied— aan bovengenoemd adres. BINAMKOUlKni 1,W Ook onolboSng*0 LOraDHMAVNI DAMMK teLOIMBBMMM* 9 Riet Ms. N.V. il I NP—Lcawonnpiiii A CaMaoteet. OtnO—L Zmuwm I RHfWiaww MR. M Wijngaardstraat 29. Goes J—eeoeoooeeoeeeeeee—eoeeea toeeeeoeeeeoeeeeoeo—eeeeeeeeoeeeoo— L V MEN9H4 DRAGEN 9CH 1 ut-V 'Hl v i 10 ld— service i. •oeeeeeeeeeeeeoeeeeooeeeeeoeeeoeee— OPROEPING tot bijwoning ener AIjMMRNK VERGADOHNd dorCedporadove Ratffeisenbenk „Driewegen”* Driewegen. Do agenda mot bijbehorende stukken ligt ton kantore dor bank tor Inzage voor de tot afloop dor vergadering. Driewegen. 29 februori 1968. Name—hot bestuur M. W. Staket—, voorzitter Clous, oocretarte. eeeeeooeoeoeeeeeeoee—i 1 L tost a4 torn -••• x. - '.JO .«S A - ga» M, MIS I Middelburgoostr—t I 16-22. Gool I Telefoon 7283. I V—«w I !t: w hebben dkm maar de ootste kma uü de nieuwst» arjaanmodeUen: van geer Wf tot heel gekleed. £n de tageprffgenkentuak wantdht is altijd heel gewoon bff B van Haren! f. l^^H 5’ -t i. s up. ■,t v te r *T I IV MCIMC. MX. C3 Wt ■x -Ï- V’ hist geschieden aan n OOMBMOOWMMBM n. fl ■M* -r»*w A :X ,-v '••ft Mi A Oo ia brain 37.w rd, leer van der V traat 41 traat M k 5 ha.ri raw Dy— formaat ESQBE9 SANTOS 89 cm automatiek Em technisch hypermodern toestel In oen stijlvolle notenhouten kast, te programmeren voor z— zen ders door adddol van druktoetsen. Luidspreker ia Mat Super 8 IL—mot MRUH. x? IMvataael 19*8*—% urat MRML. televisie I daaroM| UzonMr meer betruit I Hft J, 1' i i V -V 4L- r SAMOA 89 cm automatiek Eon luxe toestel met e— afsluitbare jalouzlsdour. ook leverbaar ale conaolemodel, etijivollo noten* hout—kast met frontluidepreker. v„ ”W'; r” - Ean uniek toestel met n draaibaar beeldscherm U kunt vanuit allo hoek— kijken zonder het toeatai te verschulvM. I Mparf 1*18^-, met MML. 78A— IMvereoei 11*M-> amt NMNL f *M<— SportiemhMhlam barealaaftrmat ir "VmqH *5> >"F IfWtSTtAAT 43 - nOilMQI TSK 0 11004101 90NMBMM BOOMMONh MNN MM MMCI •;1’ i EZ3SS JAVA 59 cm automatiek Een meesterwerk van techniek, mot geheel edeL houton front waarin ook de royale kridaprekor M S—w 988^-, urn t INRUIL 888r- Ubearaooi 1188^ mol NBKNLf 818p- ca'.t «?'t :<n- V' 'b c A f-i. I M J—W Jhg'j Aangepoot a— elk Interieur on oerdegelijk gefabriceerd, daarom met Metz-televisie en Hifi-stereo-installatie bent Op ZATIRDAQ APIN. 10M des —middags ts 2 uur in do zaa I van de hoer J, v. d. Guchto te - j-j ii i no -. DUÖOKKAMAIdQM ‘L MAmnN "Betttaa” '|- than» t. kMsO— «War no. 01130-1216, M* ar* aaiaa-uer I --HLnnL. t. eunimea» .iJÜw Ca k Tv Jwü« Ju vr’-t ,yi4wri4.r'. ,x x Nog iets bijzonders van Haren?

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 15