Zekomes r 35 ■0 QUICK SHOP I Ixmerm wnBetjak UO HEMA MMMK ERVEN ITIJO 0E0 I 1 1 ft ft?.: t si «ai? a war here paaseitjes doublé eitjes gesoit chocolade elfjes 150 gram 109 DE JONG EN SNOET N.V. Scheeuhandel J. NL v. d. Wouw ryy ervaren onderhoud* monteur geschoolde konstruktie bankwerkers pensés gebak 139 mt (nu. kwanjiwMii 129- nwt gratis kwarfjesreep. dat... is de yerfekte ifeivreiilgiig fruitcaramols 250 gram. 89 gesort caramels 250 gram 85 roomcaramels 200 gram 92 engelse snljcaramels 250 gram 79 I Kom over ds Brag I KUKMHBETX I op m—adeg 1BMwM022maartr Ze komen... ook bij U! ga méér naar jamin is Uw wafelbakker voor wafelverse wafels. 200gram 79 250 gram 95 250 gram 89 parljso wafels mokkawafels vrachtonwafels chocolade wafels 200 gram 89 frou-frouwatels '4 Firma Fa. J. Boor Zn. Duvekot’s graanhandel Ml do vakman Slijpen, schuren polijsten Donderdag 14 maart M. aae? m 77ti 1*01 MMRRBPI yMtt|i»>eyy»»i|>i MHMBBBM Tai. aa»7 7Mt. K aaar 77W. T< MOT me lol Aan daa Un Machinefabriek- aa keaafmkti a erirplaf f-T - Havawwag 8.9/f, telefoon 01100-6028 F. JMMMI&Zn. Soek on nieuwreiniglng In 24 eren suiBisooTivn Laat U bl] ona oriënteren IJZERHANDEL, Goes X==SSS==SSSm^ r FAASE SCHOENSERVICE Korte Varststraat 12, Goes. Telefoon 6709 Seooeeooooeoooooeeeeeeeeeeeeoeeeeeoeeov WH govon rUloa k MGt HOOOSTRATE - 40uauWuMi auWb TERMINUS hotel TERMINUS— TERMINUS CAFE TERMINUS I TERMINUS 4 veer RECEPTIES on DINEM a in ■nos won kissss «pan t.o. Station GOES Zeeland» meest doe t zeM zaak „TIMMERHUIS** t t Zssuwss •en magaztynknecht I J. THIERY - GOES Goedkope en financiering. U begint met 20 no claimkorting 1. H. van Met OwnMttfaat 3. Go,». vrasgt In geheel ZoMBavoMM augurken* Teeltgegevens. prijzen on opgave bij: C. TRAAS Dorpsstraat 75, Heinkenazand. tel. 01106-647 vraagt voor spoedige indiensttreding voor machines, auto's, kranen en handgereedschap Sollicitaties dagelijks aan bovengenoemd adres of na bezette tijd, Kastanjestraat 96, telefoon 01100^569 SPKRA-NIELKA cv D. keten, 84 VESTIGINGEN rSEtf'W'. tl.' .'■HVaÜjWf Vwwr Uw trouwwagens tulMrlir »-f7a z T' ieeeeoeooeooeooeooeoeooogpaeeeeaaea»e« Koopt Uw schoenen Schuurpapier schuurlinnen - wsterproof bruin keper - korund carborundum - polijstvet - voorloop- pasta - polijstpasta - lappenschijven schuufzolen - slijpstenen voor alle staalsoorten 1 dat zelfs de hardnekkigste vlekken m vlot laat verdwijnen en van het HM wassen zelf 'n wissewasje maakt. Profiteer nóg meer met 11 x zo groot voordeelpak ■I voor 800 liter sop. S||| f? Ef) Vorwarmlngs Unlo N.V. w.F.XHaaMMewssaiNMimes r T<eiioa464i\ei loasari. o< laasoa VOOR EEN GEDEGEN F C.V.-ADVIES igMMMOTMMiaOMMMMNMdrtSdwA GEBR. COK W.v. 4 I OOM - KBABMWMIM f Ln ■■aMUSO-sretbanial I wprX.MiM»t^ lbo—e—4aë4a*o—s1 aso ooowoeeeoeoee—e 2 - w '.'M te fclep met riem, ibfoin, aniline f 1.» M «MM T .0 rj f. ■1 M. ttliii*i* M. «M. Oeea -.4 Lange Voretatraat 69-71, Goes, Tal. 5067. J. - X uï.' MJMeW. RMTMMMMBtP* RIJSCHOOL' Kapeloowog 35, XkMUngt TM 011064127. BIJ overlijden «chuldvrij Telefoon 01106426. RESTAURANT L_ UITZENDBEDRUF TELEF. 01100-7501 HISTOR SPECIAAL ZAKEN: ZUSTERSTRAAT 2 - TEL 011004382 GOES Wi| hebben pleet» voor - van onze veevoederafoeling vo^rjet loeten van echepen. laden van auto1», acnonen* van granen, die bij JfreechHtth»ld kin worden opgeleid ala. chgl van doze afdaling. J..A. v. d. Goeekede 50. Goes, TM 011004200. Rrfcand Beehtafcudig Adviaenr Keizerstraat S L Telefoon srscuAi, vóosIsdrfcrti in km moAsno vaw vobn—rwrwii a het voordeligste vóórwas-en I T I M W LvyVMS OS. wo VtecbtMoMre Open vlecht spiegel In VMWtiin—il» mlpw» Ue efotee» JUMfoM SMMlfo aNVtM Maifora in anllinv, kalfiear Voor gratia kleurrtalen mi schfldartip» vraagt onderstaande adraaaea „VERFWINKEL NOORD” 1 HEER HENDRIKSKINDERENSTRAAT 37 TEL611OM47» SOES TaL 0067 a. 77SS Tal 6007 a. 7706 k .9 41-. aefoeilk! -. One» agentschappen te: KapaUai J. H. C. Poley, Btezellngiestraat U OeaM Taztialh. Meulbroek, L, Kerkstraat NoardxandaSMM^ Swap van ITijmelilnge i W. F. Weetatrate. - wiihrimlnaatraat UO WafobaartaMp: Ttxtielhuis C. Minnaard, Kerkstraat M ■aaawaert: Textielh. BoSaart. Lange Geer >4teer AraaSatoarke: Drogisterij D. van der MMfeinZKuKerkrtnE» Ah.T i- inweekmiddel vannederland :NU2vor|?5 Extra voordelig 6.75 UlUU alléén In de r Goede ÜMSderingamooblVkliedon aanwezig vrMgt voor bet kantoor te Krabban- <foke vaar ^aldetog Ulagvilm en X X VLOm opleiding MSer de heer RM* i i i J'r' HISTOR lea CNr Leeter, hoog sp in antiek} kaMser -» c-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 14