1 I 169.- ■V: I I BEHANG BrMweaaar v. t Kamr tSEnMTO. n oeeeeoeeoooeooooooeoeoeeoooooeeeeeeft HÜüiiï^mmËmiÊ] m* «He programma's voor non gering bedrag por maand. Altijd racht van koop, goon vooruitbetaling. Altijd gratis reperetio on onderhoud. Vandaag baatold, morgen kqkon. toacMngen fook *s avonds).: IL I. Tm Madmlte DE REGT - GOES 's-Heer HendrikekinderenstrSat 20, tel. C ZDNDAPP 1968 NET HORSTHUIS Laag* Veratstraat 1-4, Goao. r ksolssMtnjpliRten UERFWINKEL NOORD 's-Heer Hendrikskinderenstraat 37, Goes, telefoon 011004473 FIRMA JAN GUNST -AAug Vaa der Oruf Goes kaeteeriectallaties KRIJGER-TOURS SPORTHDIS PIHERSE, Keizerstraet 7, Goec. TelaANft B70S. FOODS is een en al oog vur D L jp£ff£' Opril Grote Markt, Goes V -Bandages - Elastieken koueoa Broek- Firma W. van Geest Zn. leerling-verkoopster 5-daagse werkweek. o 0 r™ r lp AUTO RIJLESSEN 4%50 a vmvolo. m looss tgggaa fame FOMMUMV.r>s FTT’X.'t"?! lÜMPl IW-I jl»; 2X7S „DE BEVELANDER" II 3 IT r A a. HOUTHAL 1WI j i :arii$>' I» N DA 5=> P> r DE CENTRALE t IMS WW LEVEREN U: hard- en zacht haat board, triplex enz. in elke door U gewenste maat trieotie en nuIuibmi"* en repareren voor a aRe GEBRS. DE JONGH. 4 Filialen in Zeeland en West-Brabant. 4 Grote Kade 38 - Goes Tel. 01100-6340 4 Nu ook leverbaar mot voor- en achtervering DE VOORDELIGSTE MERK! ETS 4 'o Hoor Areadakarka. TeL 01100*7000, b-g-g. 01100-8027. - V——I easeaêsseeooe^ ta Donderdag 14 maart 1968 F CARAVAN-CURSUS F Goedcscburc Onda Rijksweg 93, Tuinbouwhuis U -fi P Bestel nu uw i Lange levensduur, bijzonder fraai voor afrastering Tevens vele andere soorten gaaa, o.a. voIHroyaas luxe siergaas, kippegaas enz. Willy Engelfriet Goes, Oprit 8. totofoon 5703 Gedipl. Cami» CorMttière POMjOH FLAKPLASTHK n NKZON4CWASTEN m PRESTO FLUX ftwtolftk ogrnp Groot assortiment G. M. BrouhMa. Koningstraat 5, Goes. Daar slaagt U prettig Beestenmarkt 5, Goes, telefoon 01100-7261 (6173) Acryl-linnen Speciale aanbiedingen: schrijfkassa s 198,met 25 Vs korting Elektrische telmachines, nieuw 398,— NU 298.— Handtelmachines. nieuw 298,— NU 248,— Nieuwe handtelmachines, diverse merken nu met 10 Vs korting Geldladen 155, Stalen bureau met 1 lade blok 2 laden Blad maat 125 x 75 cm tegan speciale prijs Door inruil verkregen: diverse tel rekenmachines schrijfmachines elektrische schrijfmachines Dicteerapparaten Gebruikte Triumph met dubbel folio wagen en voorsteek-lnrichting Megdeleamotoftat 4, Goec, tel. 01100-7107 Showroom: Keizerstraat 3a. WftftkrBclAiiDB Voor vakman ort amateur n v. '5 hebbsn Wij groentezadsn, blosmzadgn, j U - JBI te windollss etc. t cultivators met steel wJJM hakken. èèéètfdéeeèée se s e eeeeeeeeeeee ee eeeegoftf uw reizen Beestenmarkt 12, Goes. Tel. 01100-7263 eeeeeeeeeeeooeeeeeMeeeeeeee—egge» De gehele koilektie kop on schotels van ROYAL ALBERT vindt U in „Hot Serviezenhuis” Voer uw sjw. - bloemen. pUntan en «He ,g vootfeomende MmmnmAm - Lange Vorststraat 34. Goes. tel. OtlOO- 7621. Tegenover Papegaarfm^l^ Firma Vleugel p* «i«^m« -► Vslon plastic te onbreek baar, reuk- en emeakloM, Ideaal voor kinderen, caste- van- en zomerwoning, bo- tervloten, borden, vleee- schaaltjes, kop eh schotels, drinkbekers enz. en Zilven- legels Zuldweg. ’s-H. H. ;>»r A|s ,nlet 8-,’Jk hoe U wel lijkt met een bril, hebt U in FOCUS Uw opticien gevonden. Bij FOCUS staat U een sortering brilmonturen on een «SkkundigV A advies ten dienste, welke zijne gdljke niet hebben. Ga in Uw eigen belang naar i banden [p.- In elk gewenst soort Onze moer dan 40-jarige ervaring 4 staat borg voor de beste kwaliteit, 4 Plantenkwekerij „DE POEL". Poelkado 32, Naaldwijk. Telefoon 01740-4572, b.g.g. 5913. 4 n—«na—nee o e o o soooo—oo—i GEVRAAGD: Reiskostenvergoeding. g. Opleiding in hot vek. Een geheel nieuwe vezel, die een - - heel leuk effect geeft. Kleuren: rood en groen k SUYVKR ROOMN N.V. J I BeveUmdun rtyschool L van Damma, Gaas krulden, dahlia’s i 0,75. gloxinia’s, tuin- freesia’s, ranonkels, anemonen, zuide- windolles etc. F schoffels, harken, spaden enz. GrasmacMneo vanaf J 44.50, elek- mo tornars nnraalt~i in oen j a^ahrolde CoHoktie. Wij slijpen tparoron vaar a aRa Maaiers. Er is tevens een mooie koilektie houten bloempotten en bloembakken. 4 Allo Aoof-artikoloa zoals potgrond vanaf 1 0,00, kamerplantenmest vanaf f 0,40, compost, stalmest,, etc. steeds voorradig. Deze uitgebreide koilektie vindt u bij: „Hat Hart” 4 -.1 V 4” ?i -■W* X' A Nadruk vartoodta I 2- |i 1’ i' s 7 -i' ■land u nog niet «w de nodig* rijvaardigheid om (ook ■5. i i 1/MO I V l -j i 1 treto| 4 M5 >60 MO >58 M2 M2 MO MO 987 «7 non orte- ont- ot er een da- voor Vraag het ook uw handelaar. Wordt de mooiste aankoop van uw leven. Dealer voor N. en Z.-Bevelend en. 17. tig MaMP. MtMaoaLMM voer dagsWto Staaft ta S^rSSjT’ ■MMia m eeee MNbk 1 eeeeeeee—eeeeeeeeoeeoeeaeo— -te WontogruU. Aangeboden to Gora Wrat’ Geaaid” dito woning h» Ooe» Oost Brieven onder no- 11*1 bu reau van dR Maft - -te Dahlias to vele soorten: Decoratieve, cactus, Mignon. Pompom en Ansmoonbloeml- ge. Zaadhandel - Boomkwe kerij It B Drijfhout. Wijn gaarttetcaat, Goes t A1 de echte gnedgekeurde Cromwell en Manxman val helmen to voorreed. De 1 Goes, 's-H. H. K. street telefoon SSM. -te Profiteer snel. Roest» rtj- •talen pedaalemmer 17.S5, personenweegschaal IX». H. H. trappen, staal vanaf 1».», nest pannen a 4 stuks smaffle IMS. beslagkom 1JB on Zilveraegete. Zuldweg. ’s-H. H Ktoderenztraat 1 Goes. teL 0110S-MM -te Wij item ueeti eren door lopend met div. gaskachel» to ones, rtwwreora. WM Je» Keus uti maar HeM M mo dellen. Erkend gasfitter. Ei sen plaatsing sn reparatie -Zó Vraag geheel vrtfbtfjvand to- lichtingen bij Zeelands rijkst- - B,a o torkm “BMil ICVIUI KMCaWlXWK. «»«■■—- vw w- Zutdweg. •s-H. R. Ttodartn Mobyiette*a E.E.G., 1 f**- straat i. Goes mti voor- en eehSer- k J •i> cobstr Kt, Qmie geeft de boogste wshrOt voor gehele of gedeeltelijke inboedels, ‘waeelunder- et —easD» WWWWWWWW 7WWWWJ s-H H.kinderenstraat 33. Goes, Tel. 7»74» -► Voor gereedschappen en tjaarwaren naar Zuüdarag, ■s-H. B. Klnderanetraat X Goes, teL ttiSO WW Spaart U ZUveraegsia T r - mei, frituurpan, braadpan, raam- en vloerwtsasr, asem, „hu-i nmdo. fcü; garde, closet garnituur, vsr-nuf twPwI n.s.elo. rdn^U T' ea. *L~. v» vuwtuwub wn |aaw«M« au w Uekelsn. koffie- «u theepot.|,„v u op afie artW»- ne. vuurvaste dekschalen ansi bij Zuidweg. ‘s-H. H. KIn- kade IT, tel. WM, Goes derenstraat X Gooe, teleftinnl-- sim mi a va. mm vanaf «M kmk- strijkplanken, f gram en cocoemecroontjea trappen, rolvegera, droog- 108 pw 250 gram. Fijn. vreg en ZUversegela. ’s-H. H. Klnderenstsaat X Goes Wegens verbouwing rui- -* - - - aftorte lis,—1 Batavus Super Sport 175.—, 1 Sparta diverse koopjes. De Ragt, Vraagt gw4l* Eükïïrsc to Rfinretosn w r Öoee,teL 8tM Mff. .•II Sinds 1893 gggnaegeeaaaaageegaaeeeageagaeaegggaagggggeaaggggagggaeè e**oo***nnnnneenneneennnoee*gnnnoe*e*oeneneg—oeenwoeg. NieuwGeplastificeerd harmonica gaas Corset speciaalzaak ->■ Lmze guiteiiSg rwescwTy stalen w UJg e-Ms Ml Age*aMM*gaM, JMCX* Karsat, Sols, Polarla, Kobe enz. ook to aluminium en emalUe. ook ieder onderdeel Is los verkrijgbaar. Ba op alle artikelen Zilveracnsis Frans van Vredegem, Tmf- kade 17. teL OOM, Goek. -V- En voor een koelkast wan Boseh. Msrtjnen, Zanuesi slaagt U beter bij Zuldweg ’S-H. H. Klnderenstraet X O0*" ,i PULLOVER gsbreld mst -► Door toruil te knap: 1 «M. SST Ï"X: ‘X“. --- Sperts’s nM m tosuw te -mderscheidsn. 1 Ctossfte - Grand. Dv Ragt, Gaas. ’s-H. H E ,tr**t SM Wear hebben wtj ankala niausrs opbouwsarvlaaan aan onsa toch al soto prachtigs sortering toegevoagd. Ook 4 nwbcrg on Hohasibarg. 'ader ondardsel te tas vor- 'rrtjgbaar en Zttvorasgste Frans von Vradsnoss. Tteri- kads CT, teL MC, Pass -► Gaat ntauws pannsm kopatt. laat U stek dan 4s*> 'ctiTKhg voo rl i chf<m O4it vrfjs tz&l guWwBgwfi ihratinhwn. smsffia, TsM, B.K.. Mr. ah» ft'«NBr modritan sn Zilmaigite H. Ktefttws- «traat X Goes, tel. Will MM Door tanill te koop: two* - - -- -- OTot met voor- en achter- e »hdb*- 4—na s^-S - -4— - OaWmH MftwF -► Wij rep*rsren uw rywlwi veslUg# NV* ouwzen w^ww» bramflato of motor goed. f. M.—1 Rertai L Ito,—, vtag en btinjk De Iteet, Goes oracht bromfiets r* n c —raat M tel. IMS AHorhando 90 cent p*r 26 sortering koekjes *n gebak Jss. Zaterdag 5 appotg*b*kjesl w<fen, „rbouwtog rui- t15 cam. 4 slagroommoor- non wtj op: 1 Batevus Cosn- koppon 130. Cém W 5 forte 1M,-, 1 Botevus M»or Doms luxe 80 cent. ^Vkoopjes^S. r£l'~’ Spaans brood, een heerlijk *tr“t gekruid koekje 130 cent per 250 gram. Kwalttoitsbrood. Wilt V «n kweliteHs prima rozijnenbrood, ZweMag,^^; weckend brood. Brood* oo BoaftodbaMMHI 'vr Vw wee automaat van Miele, Erraa, Zanusst btj Zuldweg. Eigen plaatsing en reparatie. Zuldweg, ‘s-H. H. Klhderete- 7 Ktoderanstrast X Goes, teL Koopt dan Uw broodtrom- **1 -te Voor sen hutetiuulsIM artikel vaa Brabantia. Tte- Sola, Arcopal, PhjMpe voonteUg M*praSg bTXs .V1"*?8*’ wak waar U op alle artftw- broodplank, broodsnijmachl- len krtjgt -£• -7 s Zj 71 Frans van Vredegem. Tost- Bant tei het bwtt van een aeto en caravan, of t wilt u a.s. zomer caravan rijden, maar beschikt u nog niet over de nodige rijvaardigheid om (ook achteruit) met zo'n aarftsngwast» te rijden? - l ip De vierkante hals en het berduurwoafc zijn helemaal „IN", tei I ...SOK) GÉKOZENII MMWMM I MSMhliig: 01180-8873 r Goee: 01108-5897 Wij etaBen e te de «stoeenheM sm ceder J deskandMR tefdtag de nedfte riboeMgheM J te verwenen. 0 tart het In *e htae deg T -fawa.- Deelnemers die bewezen hebben over de nodigs j rijvaardigheid Ie beechikken. ontvangen namens 4 i ons een certificaat 4 J i Aanmeldingen of Inlichtingen verkrijgbaar bif: j Leteeetraat M. TeL 01100-6871. LA^.A.A«kXh-dbuM.Jb.Jh.A.dh Jft.dk> AAAA* bromfiets et motor seed, r to.-. 1 Rertai L ta-. •s-H. H- K. straat M. telef

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 13