O O F- ’Bos BAAYENS WMI ZEEN UNO fflnmi ilBUHL OOK U IB RAIFFEISENBANK spaarbank en alle bank 89.- BRIL Fl ZUI DE STOFFEN SPECIAAL ZAAK J Ni DE 's-Hee Vraag MET HET BESTE Divekot-Rotef N.V. „De Bevelander” PARAPLBHUIS Grote mesbel- en hboedelveilMg ht Geknikte aatomobielen Nu tegen sterk verlaagde prijzen. Automobielbedrijf BE GROENE N.V. E. Klinkert Garage van Damme Te kotp het mime woonhnis J ken r SUVL 8m'7o’uGr'72 .*,'".7« 7. F b. u B2 Donderdag 14 maart 196® Dondai De speciaalzaak -\ >eeeoe8>*>aaaaaaoaaaaaoae ♦♦♦ooeo MA corstbns- VMBCNUMN 1 1902 1962 1960 1960 1966 1966 1060 SLECHTS één week Als U i Teken* machines div. uitvoeringen Te koop te Blezotingo: ruim woon- en winkelpand met royale magazijnruimte Voor diverse doeleinden geschikt. Inlichtingen: Krabbendijka -710. ZOU SFORTKVI SCHOEN ZDNDB VETERS DAT IS 6EMAKKELUK Mm? - J. P. A. Rössel Dottderdae 21 maart sx: „Concertgebouw” VLISSINGEN - Telefoon 2287 Kijkdagen: zondag 17 maart as. van 14.00—22.00 uur. Maandag 18 maart as. van 10.0022.00 uur. Publieke verkoping V te Driewegen ..staat de Zeeuw. Luotor et Emergo. Met oen rotsvast vertrouwen In de toe komst bouwt hij aan zijn Zeeland; aan de voltooiing van het Zeeuwse drio- Mk: landbouw, recreatie on industrie. De Retffeieenbank werkt mee aan deze voltooiing. Ruim 460 miljoen gulden werd er al bij de Raiffeisenbank In bndkt wordt om Zaelandé eoonottee gT zond te houden. Goes j m—ndag 18 m—rt tot nadere aankondiging afwezig Huls Baarland Notaris Van Dissel te Goes sal ten verzoeke Van de heer P. J. Pot te Baarland ba buchrtfvhip verkopen- HUIS Womeldlnge TEHUURi ZITSLAAPKAMER voor 1 persoon, voorzien van gas-, waterleiding an elektrisch. Vrije In- en uitgang. Kan ook dienen voor kantoorruimte. Ta bevragen bij: J. L. H. tas Datums, Grote Kade 2. Goes. Tel. 01100-7265. DE WONING aan de v. d. Biltlaan 53 te Kapalle (zie de Bevelander d.d. 7-3-68), is inmiddels uit de hand verkocht. 16 rollen behang betalen en24 rellen halen I z (een auccea) nu zeker 60 deeeine In voorraad Extra Houtbehang Vinyl wandbekleding „DE BEVELANDER” Boomgaarden en bouwland" Kapalle, Kloetlngo on Schore V/ •oppp» voor uw •n ruitors; gazon rpn m. platen; aardappotecharren; zakken; Z1LVERZMKLS M. Loova, gerechtsdeurwaarder lik I' l' zolderruimte. Totale zij- an achtertuin t 900 m2. Te taanstraat 14, Goes. Bal garaat 01183-448. 140 br. f 21,90 .24,50 p. mtr. F; A i (Aparte braideetoffon, gratis knippen-knipadvies) Voor ¥i prijs van 178.- NU l ♦*5 V c ■te i 1' I' 1' I» p staande te *S-Heer Arendskerke, Stationsstraat. 8. ind. voor- en achterkamer, gang met draaitrap. 1' 1' 1' de sportieve schoon mat voetbed. ORIGINELE TYROLER LODEN JAGERSJAS GOES L. Vorststraat 56 Wordt Dealei DE JAS DIE HET HELE JAAR GOED IS M WEER EN WIND DIOLEN -KAMGAREN .in vele nieuwe mode tinten 3 uur. Reparatie van Ook gouden tand waar U op kunt wachten DE LANDBOUW, Crate Markt 38, Gone Uit voorreed leverbaar I BmHbmmW nonnexe» tr/h Verheule Fapegaaistraat 4 Son, tel. 5S23 6666»5006»+e00ee»» Wij verwerken de boste fabrikaten glazen en monturen vlugge levering „1.^4^ amrw^^a VIOVLW etertvl -► Dahll Decorate Pompom ge Zaad kerb H. gaardstri Zachte - soepele mat glanzende DIOLEN- KAMGAREN voor stijlvolle deux on trois pléces UW OGEN zijn alleen gediend maarten L 0—witte papje» kieurpcpjeo prijs naar Futtar-baataard man ti,-, ssbrs» takjes f- 1 3J8. portoeten valkparkieten op VopslB hrmjra •ré® Ganzopoortttraaf 21. - Goes I LANGE VORSTSTRAAT 43 - GOES ZATLtwAG IS MAART voor de laatste maal in dit seiaaen MANKANABIBS f. UB. papjes t 3,-. witte witte aÊffiSx M Gaas mJs-11J8 uur Stat Oetrads, WnaMnat V -► Kruiden zoden. te taer- ten H. ■- Drijfhout Wijn gaardstraat. Goes OMimmaat en gasomsnsd te te Wijngaard Tandtochnicus zitdag dinsdag van 10 tot O .aaXw GARAGE VAN DAMME te Wissenkerke Tel. OH 07-477 biedt te koop aan Opel Record 1900 4 deurs Dec. 1966 37000 ^1' ;~i.- v -► Attentie Attentie! Bewo-K. nets Fruitwtjk vanaf beden komen wij eek bij u venten met aardappelen, groenten en fruit eventuele clien tele gaarne berichtgeving. WJj konten dinsdag, donder dag en zaterdagmorgen. D. Fokke on Zn. Couwerverstr. 1, Goes, tel. M1A -*■ Te koop Muteeerta kin derwagen, hoog model. l.pr. st geheel uitneembaar. J. - Roggeveenstraat 55. Goes S - En deze bale ra z9* mo dern, voeg dasr nog by da Mtshends CfVSTALLpoe- wml dat sarMhdMft U protdg wandelen op DAFFODILS, vanaf 1962 tot 1966, eventueel 2- kleuren en open dak. DAF-ComM 1987 DAF-Beetolauto, (16000 km) ».....v..,.^ 1967 DKW F 12 met vouwdak (moet nog binnenkomen KOOPJES: Ford Taunus 12M bestelwagen gwuw Paupaot 403 K->sr-*MM»K-«w*teMa VmndtaH Victor 4 eyL ruw? ejju- <.ctpws Ford Anglia en Ford Prefect bxiv 1966 an 1968 Renault 4L mot nieuwe banden Renault Gordinl Renault Dauphine F«.x.^,.gr.KMC>£>>ar4:<«tei DAF-600, 1959 en Bromfiets „Berinotte" automatic. Hebt u InterosM.Jcom dan eens kijken. Natuurlijk willen wij u desgewenst ook ophalen, balt u dan oven: 011004810 of 01102-1267. (Onze vertegenwoordiger des zaterdags aanwezig tot 17.30 uuf) Leeg te aanvaarden na levering. Ini. C. Meulpolder Steeaewei 1, Hetakaneaand, 01106-596. l l.g^. merit Altijd rake cadeaus omdat ze zo praktisch zijn. In efce prijs iets tonka. PORTEMONNEES M LEER 3,50—01,60 PARAPLU'S 9,96—29.50 OPVOUWBARE PARAPLU'S 19^0—36,75 TASSEN to skai mmT 8.56. to teer rwd 16,00 bijpassende HANDSCHOENEN vanaf 2.95 GOES - Anjelierstraat 6-7. KAPELLE BiezeHngeestraat 7 Oproep tot kennismaking Zend ons uw foto, geboorte datum en beroep en U ont vangt van ons bericht of er mogelijkheden zijn voor een contact met een Duitse da me. Deze inlichting te voor U geheel vrijblijvend Alleen zij met serieuze huwelijksplannen gelieve te schrijven aan Bemiddelingsbureau P. v. Nteuwonhoven 424 Emmerich. W. Duitsland Postfech 1468 - Bfr W EBM FUBUKATK VAN DE GEZAMENLIJKE RAIFFEISEN- BAMON OP NOORD- EN ZUID-BEVELAND EN WALCHEREN. *1. Lo*** OP ZATERDAG 23 -J w e. heer. j. togen contant geld verkopen o.e.: ..Agrla 1700" tractor m. 2 w. kar en frees m. ijzeren wielen; fruitsorteormachine ..Janson" r.g.a.n.; „Jaffa"- weegechaal 50 kg; rugnevelaar; rugepuitbus; zaai- en wiedmachinee; bascule; ladders; plukgereedschap. appel- Er zQn 130 veetigingea van de Ratffeb oenbank In Zoetend on reeds 100400 Zeeuwen maken gebruik van de dien eten wn da Ralftetoentiank. De Raiftek asRbaefc te opeerbank. maar verzorgt tevens olie andere bankzaken, zoete rekanlng^ouranL bankgiro, uitbetaling wn peneloonan en AjQJW^ reiedovie - aaiL «tteoten, enz. mochten ontvangen. M. W. JEREMIASSE C. JBBKMIA88E- SCHOUWENAAR ■newmttodljk. maart 1M La—oriete M Tandarts vattende huls met erf, tuin Otte, wonende te DRIEWEGEN (Z-B aan de Schoon 8. een dien, woonhui, publiek bij opbod naar oe Acnterweg, groot - 1.SÏ are, bevattende beneden- voor- en achterkamer met tueeenalcoof. keuken, bij keuken en w.c.; boven twee slaapkamer», zolder en bel ees Ontruimd te aanvaarden bij hiaten, kiembakjss, diverss kleingerssdschappen; partij de betaling der kooppennln- r .w.„ ra B*«U£n* toert*!ram,n< baaltjes; enz. enz. Bezichtiging op woensdag IS Bezichtiging van de goederen raaf 9 uur op de dag en saterdag 16 maart ISgg van de verkoping van 14.00 tot 10.00 uur. Biljetten In te leveren ten kantor» van de notaris vóór of Op dinsdag 15 maart 1968. alwaar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn Notaris J. C Kram te Ka- PeGa te voornemens op don doering a maart 1B08 des voormiddag» 11 uur in het Doevataite te Wemeldtnge, kreAtens eri. B.W., publiek te verkopen: d. Ntevwendifk 5. met het erfpochtrecht ven de grond. gresO f ere, IS co. Behoudens tesetnaming B. an W. op gebruik te aan vaarden na betaling. Bezichtiging zaterdag 16 maart as. van 5-8 uur - Op 8 are, ingezaaid met gras- en bietenzaad, hetwelk eerst roven oogst 1988 kan worden aanvaard. Op het perceel bevinden zich 2 regenputten, terwijl op korte afstand aansluiting op de waterleiding hrwrblkbaar Het perceel beeft destijds toebehoord aan nu wijlen me vrouw C. de Jonge. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemde notaris (tel. 91102-1227) alwaar de kadastrale kaarten ter Insage liggen. km. 4 bak Opel Record 1700 nov. 1965 4 deurs 62000 km 3 bak Opel Record 1700 2 deurs 1964 60000 km 4 bak 2 Opel Kadetts 1965 60000 en 40000 km Ford 17 M stationcar 1960 VW de luxe 1961 met roldak VW de luxe 1956 met roldak Heinkel scooter Vespa scooter 4 persoons caravan Gebruikte brommers vanaf f 25,— Het pere die <tef de koper. C. Lv.v. de beer J. T. de Jonge te Lamswaarde: perc 8. 2.77.10 ha boomgaard met stenen schuur (oppervL 40 m2) aan het Nikkershoeksewegje te Schore, waarvan 1.57 ha beplant met hoofdzakelljk peren en ged. appels en pruimen, terwijl 1J0 ha niet beplant doch voor nieuwe aanplant te gereed gemaakt. gebruik te aanvaarden na betaling, uitgezonderd - r i roven oogst 1988 kan worden aanvaard. keuken, schuurtje on boven 3 slaapkamers en grote 'i zZ - ...s j Wissenkorke Telefoon 01107-477 Leeg te sanvesrden na levering. Ini. C. Meuipolder i f— genl-»- Hand Gasaorégafara, ëaër la- voordetlg. H. a ftffflwut. Wijngaardstraat, Oog». SCHOONMAAK VOORDEEL ^Behang 16 reien etaraetenr bebeas betelen on 11 roRoe beton, natuurlijk ook loaae rollen bij te kopen. afwasbaar 2 rollen betalen 1 ref grade near koene. 20 deeefoe to voorraadfl puur afwasbaarl DUBBEL VOORDELIG por rol 60 meter voldoende voor een kamer 2 x 10 V» korting ook por motor verkrijg baar 1 x 10 W korting. te BEHANG SOUBURG g Groot- en kleinhandel mW W Paspoortstraat 23. 'a Maandags gesloten. Notaris J. C. Kram te Kapelle, te voornemens op woens dag 10 maart 1988 des namiddags 2 uur in baSei ..De Zwaan a.k. Kerkplein te Kapelle. publiek te verkopen: A. Lv.v. Mevr. M. Trtaape Barger-vaa Strten te Deawberg: perc. 1. 2.35.30 ha boomgaard (peren en prutasen) ge naamd „Schuurstoepje" aan de Wrangeweg en de Abbeklnderenweg. gemeente Kloettage. perc. 2. 2.00.00 ha boomgaard (appels) ten suldsn van de PJlk.wetae Zandwe8 Jagthoek, gssnaante Kapelle perc. 1. 1.57.80 ha boomgaard (morellen) asa de Rijksweg (hoek Dijkweteeweg) gemeente Kloettage. perc. 4. 0.44.80 ha bouwland a.h. Noordhoeksewegelins te Kapelle (voorste gedeelte) perc. 5. 3.28.40 ha bouwland genaamd „de Grote Weide", nabij het Noordeinde te Kloettagou perc. I. 8.83 ha bouwland aan de Kapelseweg (tegen over de molen) te Kloettage. T Alle percelen zijn onverpacht en op gebruik te aanvaar den na betaling. Onder bepaalde voorwaarden mag op de percelen 1, 2, en 6 eea «eetag werden gebeuwd. t B. Lv.v. de beer M. Trimpe Burger te Geen: perc. 7. 248.50 ha bouwland (de Lange Hals) a.d. De- nltlrweg, gemeente Kapelle. erceel is tot M november 1968 verpacht en is per itum vrij van pacht op gebruik te aanvaarden door

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 12