1 TRDCh I ï^sww-2=:=ss====^-~-"- FLORENCE fJERSEY ^SAINT JOSEgH fiet fin DANSEN .DELTA SUCCES’ .The Everly Stan’ I I I I I i w i w morgen omt uer S idtzien I I NIEUW! NICOLE haarkleurshampoo In, veie natuurlijke BAISEI in do gezellig versierde zaai van de Jeagdhoeve JletOstarie’ ■■m Niui i Optica Kampman Gezellig dames Ml kaarslicht Hotel ,De Korenbeurs’ te NtartgMMi HULP I 1 I I I I I I jr**' r Tl V o. BMMtriM, i. M "1 r - L Ji ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORD -3 f VEL AND I i V I I I I I I I \L MO cm breed 6.00 P P a^ns ^SSrf eet JSZaor •«---• Nieuwe brillen SchouwburgJULIANA’ The Norman David Group (Amerika) Aanvang 7.30 uur. Ano/Arette.*.. aaa uulaw FÏ - Klowtliaso Torlonka, Tergal, Trovlra, Torltal on Dlolen Havenwerken» gevraagd voor Rotterdam van 21 tot 45 jaar VOOR AL UW GESCHKNXEN aesseess448e66oeeoe»eeeeoeeeee»eoo' I BIJRWDUt MVRAAGD J. M. VOSEL lain 1-3 eeeesawxxveeeoeeeeeVr F 81^1. 1 - - 4* 1 kaalt t Deze 9 kwaliteiten (er zijn nog 14 andere) garanderen U«een zorgelsoa zomer garde robe I p p j j 1 I I' per flacon 3,50 *r Sfeer en gezelligheid i r i I k f 9; IT OOK VOOR FOTO EN ALM 4’ aaa 4 4; ■''-''I' '.A L *r arm wi ’aiaenii^ het „Ze^uwsch Advertentieblad" waarin opgenom «eik FILM FOTO A P I' Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 u. aangenomen. Kapealee Rentmeester p i; p- Libelle-modeshow op 26 maart in „De Prine van Oranje’ kaarten reedt nu verkrijgbaarl ff I TERGAL katoen 90 cm breed 8.60 TERfTAL wol TWEVMA wol 140 cm breed 21,60 i i 1 ■p’. Relatie-geschenkon en toegiftartikelen TERGAL kamperen 140 cm breed ISA# TERLENKA 100 Wr 140 cm breed 6.20 TERGAL 100% 90 cm breed 14,96 P P- P P p p' p HMtonMW Aanvang 4,15 uur entree 50 ct. p p ZDM BRILLEGLAZEN het beate voor uw ogen MEUW masterpiece glazen change Uto glazen BRIL ETUIS PRISMA KIJKERS THERMOMETERS CONTACTLENZEN TREV1RA Jeraey 150 cm brood 24,60 Charmant, elegant en sterk MOLEN scheerwol 140 cm broed 16,60 TERLENKA milou 90 cm broed 11JM I Jacob V^ ffy»- - J >00000001 PARFUMERIE van Dienen KJokatraot 4 Goes Burda, Vogue, HorMNon on ElmgEaky (met de veSge. groNe kaipveraalwrtag) -V GO£S Zc S>— Zondag 17 maart L ’s-Heeronhoek mjn.v. POF-GROEP Univsrssl Delight Leeftijd 16jaar KUH'- Aangesloten bij de Nederlandse Huis-ssn-Huisbisd jis .^1- - -p p p p ■p p p p -*• Sehoudenpuitjea tankje 5 liter 10 (M. H. S Drijf hout. Wljneaardetreet, Ooea -a- TO koop Koetetre wandel- wacaa ae Hoever waama- chln m. verw. v.d. Baaaotr. 117 WoUaartadOk. NIEUWE MOM NIEUWE GEZICHTEN P SCHUTTERSHOF P P Zaterdag 18 maart met medewerking van The New Black and White H^be^e s^eer- i ■4 i .Ap| Tel. 7253 OC» Zaterdag 14 maart - P kleuren on fantasietlnten w.r^jL per flacon 3^0 TW^^ w^rlg four, alriak ven. VMuaetr. 70, Ooea. Brehmer heren-haarwerk fn Nederland geïmporteerd door I“x:i-ATTI Vraag vrijblijvend deskundig advies bij erkend Pelattti-dépositalre: Molendijk 12a-14 I ’a-Heoranhoek I Tel. 01105-492. I Uitgave en druk.: Fa. Drukkerij „De Phoenix’*. Goes Voorstad 24, Postbus 5. i Telefoon 01100-5915. b g g 8399—6034. Giro: 3 2637 GOES ZATERDAG 18 MAART aA DANSEN Muziek: J ■brOen wnarovar paaproten wondt ^ffiïSeeïSflS! VoorpaQina dubbel tarief. I Contracttarieven op aanvraag. Voor Huten in tel opemevon advert, aanvaarden *Meen enkele verantwoordelijkheid I - 20e Jaargang No. 11 14 maart 1988 Oplaag v. d. bl. 22.885 exemplaren - C' r GvU IvUvlU K';' die tot Jews zegt: Here, Hete, zal het Koninkrijk - dar hemelen binnengaan, i maar wie'ddst de wil zijn» Vaders, die In de 8^“ 'Uk hemelen Is. Ij Matthews 7 21. SP Inzending V.E.Z>. Vosmeerstraat 6, Goes Beeoekt ba zaterdag BA de voetbalwedstrijdi 3» 5 verechfflende namen voer de polyeether wonderveael met de vete voortreffelljka •jgenechagpenl Soms gemengd met wol, katoen of rayon, in dlvarw Mmenatellingen. vele kleuren en In heel veel bedrukte dessins. En, aatuurlijk. allemaal met voll«dig« kwaiitaitsgarantiel Ske enten M b neg mywdamumtNinite^ hee an mW SBSMM U I MODEHUIS van IJsseldijk - Snoep Lepelstraat 1 Yerseke - Tel. 01131-1539 Voor zaken en verenigingen Wij tonen u graag onze monster-collectie. 'i Bel of schrijf Tel. 01100-5797, lepenstraat 6, Goes v, Goghstraat 40, Goes na 18.30 uur, telefoon 01100-8066 OPTIEK ik TPADTJt 'vAN L.VOuSISiD. GOES Lange Vorstjtroot 57-63 - Tel. 0 1100-7251 LangsVorststraat48-Goes-Tstsfooa0110G0388 (Z1LVERZEQ&8) •-. i o Transport as Vertsristedrijf 1 vraagt P voor 3 halve dagen per week Gevraagd tagatzsttere sa leer* Goed loon Tegolzettsrsbodrfjf Rembrandtlaan 29, M| Goes. tel, 01100-6298 Philips haardmortBleien in prijs verlaagd. Haardrooe- tap ven L tt.n au L «Al Haardroogkap van L «.78 nu f. 8BM Heudkeogkap van f. 71,78 nu L «AS. Stroom N V Lange Kerkstraat 11-17, Ooee Tel. eiioo-seaa, aa s wur 01105-474. -*» Te koop: witte udm

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1