BRILLEN us sw ■1 I s ^^lleHen 1 A SS LI RmMi H MAAKHRDAIIIinilWBUJK ANKER m tot de meest gevmagde machine -f Spertttms Ketene KRUGER-TOURS -Goes r Opril Grote Rfark -I ULEB STURT Fima J. de Kok en ZoeeB i Rywiden es bromfietsM ■odd 1968 i ib I' i ^te-isr-u <M. Lanprrille A Via Weekredam UE REGT Dolle streek v. d. week De Modehfolksslagerï GEHAKTDAG t.1M per «00 pr.. de Be 800 pr. IJ» Vsb der Graaf-Goes kantil rias edi ad, Werk-overkemdea i 0 Altijd raak bij de Textiel Superzaak ff A J GAZELLE n aim anmw «m, uw MtartManr - ''■—■■••■■■MPepeMaaaMmaiJ SPk.' 6 1M8 B f de aan de Opril I' AjRUrtJ* n$v t. f S- A ^*>00—eoeooeeeeeeeeeeeeoeooeeoeo— i 3T 7,50 It g! .- -T - 12,90 -• 4 d. 3 I -7 MO LN 14,90 17,90 19,75 10,00 11,90 voor al Uw reizen i; - A ±lt±tt*tt±i±±t±j±±**t±ttt «55^8 HUISHOUDGOKD 4 CL D?Sm Tuinbouwhuis ,Het Hert’ GEBRS. DE JONGH. AI i Voor vakman en amateur k hebben wij groentozaden, bloemzaden, krulden. 4 HUISHOUDDUSTKRS Mouwloze duster, eï2l I V ---- 1±± j, .ftliMt ih—ta—n WILLY ENGELFRIET Goés - Opril 5 - Telefoon 5703 ROKKEN -.r," -J -IGoes- g® •I winkelen dit. ook de rekb "warton van tie» ’dl I'.r EN TOCH..... worden er steed, meer ShhnepuniM on Zuid-Slavtech appelgebak gekocht. DEN SOETEN INVAL Opril Grote 4, van Melleotraat 32a. GOES. -f w MEELWORMEH voor de vogels TUBIFIX |L r .4 f' 1,50 *o>*9 - NACHTKLEOmO 2,9A i,o<r 2M 2,98 --- JAPONNEN JUMPERS, VESTEN Voor Uw bril naar FO TEXTIELHANDEL UMQi OMSmAAT M WF.W» - «J® Noord. gezdllg Panty nylon» 230 y OVERHEMDEN b te» vottMMMK Ns m '.’JCs-i''S Nadrok vMtaBbn I r I» voor do vtaaen 1» /S In diveroe fraaie kleuren. a -*- Wwr hoGEST A «I Lgjtx. o’. sc I» n-V ■3 9’ i met g c~ Bwi. Telefoon 011004208 blank tafel ■street «lijd»- blau- irhuur panta- rahub, •ndjaa. ikeno- htau Poch - Rap - Bertel Fcopers - Bbiptex Uoieo Voooo-oo idodoritoeoos. 3 *ooooo»»oooooo»»o0000000»00»0»0»0000 Beestenmarkt 12, GOES. ToWoon 01100-7253 Vorder allee voor vepeb, vbeeo, hoostao eoo. In der ar, 10 'em I. Ka rt, ML Uwe XI V.O. ter - s rae- 0 IMO ■nhao- i' baby k een> de igtaM ben- |in« t SL- d. Ince t yW. da Ml ilen paar met ■ar i£ Hi mjwS MB. t wit— werfc, I. Al- tel. as it 1 ér omS De B« ■et». Koboretroot 7. Goee. Tel. B7BB. aortaring roestvrij -» Door tnruU ta ■talen kenkeneata la gewel dig o-a. to- Karaat, Sol c email!», ooh lodar inket- Hoote, estunt ,00 Pain oekje, oo gr. ct, 98 Ct ;rb»O- ir Speciaalbedrtyf sinds 1893 'V; 5,00 6,95 9,95 11,90 MAANDAG pevop ofl oen 1 ha magere nmdortappoe 1 hp MCDora earimoeiaMoo 1 ha vet e—k f 1,00 De nieuwste monturen I Ontspiegetde glazen I Onzichtbaar geslepen I A.3 i Tik «1 fOMMO Prim, gladde doop bedaet geborduM 4 ken Stork NleoHM^^0# Krndiendoeken inoWroyers, filtoo dotslns Badlakens, royato maat mado, Sola, firoppal, j B.K., Tefcl ena. «M U voordelig an jMtUg ■aak waar O op alle len lillllll krtlgL Franc van VredaoMa, kade IT. ML «0». Oo^| i' I» i> 1’ i' dahlla'a h 0,75. gloxinia's, tuinfreeeia'e, ranon- 4 kelt, anemonen, zuidewtndlelie etc., cultivator» k niet steel v.a. 3,00, hakken, •choffele, harken. i spaden enz. d Graemachteee voaof f 44,S0, eiek- trieche- 00 motorgaxoamaaler» ta eao J naar oMoabvaide keMrtia. Wlj eOpoe j eo repcreeeo voer o sDe PMOlera. - DonSerdag 7 m—rt 1868 Tricot-nyten met mouw Effen geweven nylon Franco modelletjes Mon- Rood L- Door inruil td I 1 Peugeot brotnfiet - roor- en .chterverinj en 1 Mobylette ECG. v fGoee. ’e-H. a K. straat a I we w M VOOBLHA1MOH. Carroetjes 90 cent per 250 I gr.mb.nket iltahmdr 100 cent per 250 grom. Fijne sortering koekjes en gebak jes. Zaterdag, 5 chocolade ou blie, 115 cent, 6 roombrood- jee 89 cent on 4 «lagroom- moorkoppen 130 cent KwaMdtsbrood. prime rozij- poabrood. Zweed, weekend brood, Spaan, brood oen heerlijk gekruld koekje met amendelen 130 cent per 250 grM. Brood-en B—teethekkertj h. Weasel H.kinderenstraat 33, Goee. teL 3005. GOES 'a-H. H.kinderenstraat 20 Tol. 0358. w'wwwwww”w”<rww'w"v'w’w''w^ F BMW SsTe^ 1 M 1 Honda U 100 met n aha 100 ec, TeL MM 0001, heb 7271 on 7B22. GOM VEX He V» Sla BPVWn, »-H. H. KbderoMtraet 10. Gees, TOL 7TBB i f ABo Aoof ardhobe zoab potgrond vanaf 0,00, kamerplantonmost vanaf f 0,45, compost, stal- 'J mest, etc. steeds voorradig. 3 Geheel nieuwe kolioktio In tortenka trevir.enz. Diverse modellen In torlenka Trevlra zoor mooi en apart CourteRa In prachtig ruitdessin Enorme sortering en brood assortiment Wij zijn weer boot voorzien van beet rand, eariMMk||pifci* |eea pModoMsoe. Allee voor de bekende bwe pfliML opsbf 130 Mdt halooi MB »0 ^M. «ba d.^ f 0,75 O6R86 KgBMkltgUDBg Speciale aanbiedingen: srffrlHkaaM’s IBO,— met 25 kbrttag Ehkdleche tdmedWpe, Mouw 308,-ta NU 298,— Handtelmachines, nieuw, 2M, NU 248.— Nieuwe handteknochine,, diverM merken nu met 10 W korting Goldtadon 155,— I k, l(Er b teven» een ten en bloembakken. ei r oooeeooooeooooooooooooopoooooeoftj- Te koop, i.pr.etz. Mlele l Oectr. weemachine m. wrin- ’-u eer, theekart en radiotafel. J Beatrixlaan X Goee 1I a dk.jb.aL4k a. -4L A-d MilHlMdddig DU—P. TN W— MW*W«****** Dameepyama's Herenpyama', MoMespyama', FHIalen k> Zoeiend en We,t-Brabant. Grote Kade M ^GÜfeidK Heeft u het al een, geprobeerd BANKSTBAKURU Naahtbtmden brushed v r e’-<b<V^>. 10,00 10,00 t4, ,14 15,00 5,00 Leacrfl Japon met rondo hob on fraab gar nering 25,00 Pracht mouwloze tortenka japon zeer apart 2730 Leacril Japon met revers, een booM*s 29,75 Diverse modellen mot tango mouw slechts 29,75 Unieke aorta tortenka japonnen u tawit ze niet van trevlra onderscheiden geweldig mooi 30,00 en 35,00 Mouwloze deux-pieces In heerlijke leacril30,00 De onweerstaanbare voorjaarkoltaWta vol sprankelende modellen. S Jumpers zonder mouw 11,90, 13,90, 17,80 19,75 met kort mouwtje 11,00, 15,90, 19,75 23,90 Vesten tortenka 19,75 enz. en astralon 24,90,, 26,90 enz. w w wrw 1 ■tra ktadevww «t-MNlXh ®F bratnflob of r Gebruikte Triumph met dubbel folio wagen en voorsteek-inrichting t Door inruil verkropen: -£^-1 div. tol-rekonmachine, x schrijfmachine, r elektrische schrijfmachines Dlcteerapparsten f Mipdilmésaal 4, Goes. tal. 01MD-7107 Showroom: koteerstraot 3a Pracht werkovortwmd Tricatmytan ta stroopjea Oei O bot fa» tdt Weohsodsre mot mooi Een automatisch knoopgat zonder draaien van de ttof. Eén- knopbediesting, geen apparaten; opschroeven. alles Ingebouwd In de machine. Dat gaat pas makkelijk, In enkele seconden het kan niet fout gaan. Maar niet alleen :hte naad,voor de Btretcheteek, het yer- alle rekbare stoffen maken de Dit zlje slechts son peer pteepentM vee de ANKER 488 Er ie reeds een zig-sag voor 288. W.p, ■■.■--■ y '.-A-jgiPp-j Vraag demonstratie bij NAAIMACHIMEHANOCL behoort ^lêes. 6Bt 7982 - Oostburg, tel. 2012 - Middelburg. 3bL 212L Temeuzen.tel.2908 I l mooie koltaktta houten bloeflspot- 4 ->• Oom sortering roestvrij ent och ta ahnetotann en Ioodeideel

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 9