i|!p? 1 BAAYENS "'CLM’ Dl Fabery de Jonge DO :s 1 l ie fl GOEDKOP Tel. 5915 Goes 3^1 I MEDEDELING! BRIL l „De RevehMer” HISM DsS Dl Geheel nienwe KLEDTER- KLEDING Het Klenterhnis GONST MyHome Het Kunstmaand Orkest i; DE NIEUWE HERENMODE I. f OM- volautomatische wasmachines van 100,- tot f 400,- één „DE DEVELANDEN” OA g :itvM g 1M DE JONGE KJNDERKLEDINGSPEC zeus hüïF“ Et- j RORST RFTFR I •tisaanltegnp ANTIEK LOOK LOAFERSflnW: lel ii i W - .JX. BEVELANDER Donderdag 7 maart 1968 Donder -x. i' G 3. Koop du* NU Uw wasmachine bij ij TIJDIG teleurstelling I I Arm. -- H 11 1 II 3 aan óns op Dit voorkomt Geeft Uw advertentie totale kollektle bij e D E GOES, Lange Kerkstraat 11-17. TotofoeaOllOO—«855. Na 6 uw ook voor sorvico 01105—674. Eigen technische dienst el J MODELLEN j - P P •H e,. \.nw*f$nwS9w Voor Zeeland vindt U de :cialisH 1 en wethouders van Goes, wensen iV r. jrtjMgfo. WV Ja RIJK kno In .-■9*1 Een Wereldmerk - kll4't>s 1^42 WemoMIngo WU weten HANfDIGE OPLOSSINGEN om Uw Drukwerkkosten te besparen •Irukkerij „De Phoenix” Voorstad 24, Goes Telefoon 01100-5915 V -7 - De nieuwe voorjaar*» I made voor Uw I kinderen V boomgaard on bouwland bWt te koop aan vrijstaande woning p Gemeente Goes ♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦eeeee»»»«»«Jt TBKOOP: winkel» Inventaris W.VERBURG Grote Markt 1», Ooea, taf. 01106-5604 I I KOMT U EEN8 PASBEN ÈNNNMiMl«BmAL E& O’ Bij Stroom N.V., Goes zijn de 1 het dubbel woonhuis met garage, echurea, erf ea tata te. 's-Gravenpolder, Langeweg 1 Openbare r verkoping 8U iyh ^4^* populieren ♦♦♦**99******6***»6«***6*M49*9**8 --J- 'I f J. P, A. Röss^T^t-1 ^leta te JU* M Trtmpe B "wbarówlBBd1 Kap^to-KkrotiRflB &A 1 J -■ ,-MV Vlugge levering, perfecte afwerking vlotte service H. de Groene, Schouderweg blazen, jacks. F I' WW Gonzepoor 1st raaf 21 - Goes ■j kerk* -ta 01130- MM aan I 1' Pr La S«B. M rr> Vi Gfl I •M» M24 Ti 5 i 4 SPROOK J6SACHTIG VOOI B»m-— •ore van eenoemde noteri« '«el. 01KB-1J37) alweer de kadastrale kaarten ter in- •••e Heren 0» Ui nk Mantelcostuums M 4 4 ZJLVERZBQELSf «bonds de J ‘We* LANGE KêetSTRAAT 52 GOES «- ’-e V ■’-.c voorwaar- percelen 1 1 np worden D< »F Ju La s ’a Couné 1962 i.g.st.tevens meeterij. Hoge hypotheek, tel. Ot-196- 2S2. - i1 1 1 p i' i' De epodaaizaak voor Uw s I I r bij inschrijving te verkopen (gunning voorbehou- Overjassen 'els Leisure Waar Lodenkledlng 'Regenkleding Wintersport GOUDEN HANGERS In ora» koUektie vindt U dieren riemen, munten met prachtige startenden of fantaaie modellen met oj. granaat of gecutti- veado oeêtarpansta. Prijzen Vanaf f35.- JMMume - in Mc aan smm nes iams swuma.sevat, na - ooee roe i -> Fijne brood én abnlrati: bakkerij C. P Veréchoote, Voorstad 18, Goes. S j Deze week: ala reclamestunt 4 appelpunten van f 1,60 voor t 1,39. 250 gram Pain de amandel, heerlijk koekje, voor slechts 99 cent. 200 gr. Kwartet Melange nu 98 et, 250 gram ijscups ook 98 ct Specialiteit in luxe vloerbro- den. Uw warme bakker en 11 maart uur. Betalin.l vóór at op i 3 uur Reparatie van KUNSTGEBITTEN Ook gouden tand Waar U op kunt wachten DE LANDBOUW Grote Merkt 38, Goes Te bevragen bij: Molendijk 24, Tel. 01105-288 'e-Heerenhoek. -*• Spotgoedkoop. Reeds nu voorradig bruine ji- sandalen met i - f 13.95 per paar. Smits «choenhandel, Nieuwdorp Volautomatische wasauto maten f 489 f 008.-. f 70*.- f 998.-. f 1098,- ta ruil f 150,-. f 175.—f 200,— en t 300,- Fleetro Technisch Bureau T. A. Stokmans. Magdalena- straat 12, Goes, teL **77 Modehuis „Gracla" Kloetinge. Voor uw kinderen leuke vestjes en truitjes •esen zeer voordelige prijs- 'es. nakies vanaf f 5.*5 ne jongens- voetbed van 2*-M f 11,9* per paar, 35-39 f 13 95 Oer naar. Smits ,1 ----- p Regenjassen I Als de vorst i over Is, wordt het weer tijd Kil t ==5S=aa NB «M 8* IWMfaaMB «SÉ gefc*M«tt «MT twiwe b wMUmk e«PL W| tarween U de» atebete mede roede ->• Modehuis „GracigT. Kloetinge. Op uw hele baby uftzét 10*« korttng - ook een "ehele kollektie voor de baby-verzorgign -’ .->• Te koop: Chevrolet Man ’s Couné 1982 i.g.st. tevens V W. de - Euxe 1957, goed waeentje. Langstraat’ 9„ Schore -4—-i. -> Pracht hoogslansverf wit te aflak voor binnenwerk, bus 4 liter voor f 23,50. Al leen bii het Timmerhuis tel. 01IÓ0-8382. Het verfadres voor Goes. Zusterstraat Z Htrtor verven altiid beter (Bij iaaehijvtag ta knop WEILAND gelegen aan de Postweg Yeraeka Groot ha, 47 a, 10 ca. waterleiding aanwezig inlichtingen en briefjes voor 1» maart bij r. Hameltak N*A ebterwe, 55a, Wrnnrt- J Ta koop •05ROERU kmtuaiia uit riante woning, aanaz ruime gebouwen, ge- haai vrtjataand en geschikt voor kampeerterrein op Iggg m2 grond, gelegen a.d ^steracbelde (wordt jacht- hmmn imuM Whb— MM H H Te koop prima tuingrond pkn. 120 m3, op korte termijn leverbaar W. Fa. J. H. Neanekaa 5 «s. Westsingal 78. Goes. telefoon 6393 of 6519 Notaris J. C Kram te Ka palle is voornemens op don derdag 21 maart 1968 daa voonniddagi 11 uur in bet i Dorpshuis te Wemeldinge. krachtens art. 1223 B.W., I publiek te verkopen: het woonhuis met schuurtje a. d. JfteuwemWk 5. met het I «rfperhtrvrhf ven «te grond. groet I ero. U en. Bateo«iriene toestemming B. an W. op gebsuik te ana- vasrdan ne betaling I Bertrtrfiglng saterdag en saterdag 16 maart aa. tel- I bene ven *-* nar I collecting dames en hangen gereed. Loopt u eons binnen. Wie nu koopt heeft do moeste eortering. Voor de domos, twinsets iets aparts, modieuze pakjes japonnen blouses, jumpers, vesten, J BH's, stepin's, gaine'*, leuke kinderjurkjes, jasjes. blazers, jacks. Badstof awoalera tot 14 jr. enz. Papegaaistraat 14 Tel. 7966. Goes. aaot ednmr 0.83.85 ha bouwland aan de 1 ajb tan Kapelseweg (tegenover de molen) te Kloetinge Alle percelen zijn ohverpaéhf en op gebruik te aanvaarden ->a betaling te Onder bepaalde •«en mag op de 1. 3 en 6 een woi -ebouwd a. bot beMeedje beet, uit woonhui* u egt on boomgaard - gaweegje 10 te Kwadendam ma, gte. Hoedekomfcerke groot >4.90 are. b. bouwlaag f 1 - s- u -V-- - M. SlabbOiKOCL,- TUrorianrlainme, gta. Hoede groot 51,10 are. dMtte van o en b ik te aanvaarden Nadere Inlichtingen ten kan- tk na betaling dei n*an, beh. toeat W. van Hoedekens Hebt U 't al gezien? Dagelijks koillbn ze nu binnen, de nieuwe modelletjes In jurkjes, blazers, truitjes en noemt U maar op. Nu zo heel anders, modieuzer dan ooit en volgons onze klanten .ietty jaar weer leuker'. Ge ook oens kijken en proef reeds het voorjaar bij ia voornemens Lv.v B. Cok te Krufnln gen, Capelleweg R| b0 in a^trtjvtng te verkopen: bet perceel aan het Denfcsrswsgj «er Knriutagea seeds N I* *uot LM** ha. weervar ara* boomgaard (Getoet Miatoua. Cart Sterk Bar Te aanvaarden vrij van pech na betaling van de kooppen ntagan. Inechrijvingablljettet in te toveren bg genoemd* netarte, ulterfljk 1* maart -88 bi Ovezande. HuUtenszand KapeNe-BiezeUnge enz. voor vakantie of permanent ƒ8000—, f 10.000.— f 12.000.— f 15.000.— 23.000—enz TE KOOP: degelijk als nieuw met garage, voor- en achtertuin centrale ver warming (oliestook). Beneden:' zit- en slaap- xamer, keuken en bijkeuken. Boven: 2 grote slaapkamers, omloop én bergzolder, staande aan d* Vander Biltlaen 53 te Kapelle, leeg te aanvaarden ('behoudens goedkeuring) bi] be taling. Bezichtiging na overleg met G. Dees, C. D. Vereeke- plein 40, alwaar ook inschrijvingen kunngn worden verwacht v«5ór of op 15 maart b.s. Burgemeester b'i den) p i' Regenjassen! Als de vorst -rvoorl Korte an lange mó- •tellen, diverge kleuren ter- lenka en wol gabardine f 56,- tot t 1»,-. 1 Bevahuii, L Vontatraat 64. Beethoven Symfonie nr. 2 in 0; p de Falla - Nachten in Spaanse tu'nen Jantcek - Taras «tulba - g Entreeprijs 4,75. .'CJ-P.-houders en scholieren beneden f6 Jeer Voor huwelijk en belijd»- nis brengen wij mooie blau we costuums alsook verhuur van zwart colbert en panta lon, hoed enz. ’t Bevahiris, Lange Vorst 64. -- ->■ Spotgoedkoop. Ntopwe.'. modellen herenschoenen va. f 19,95 per paar, donker - bruine heren pantoffels «le pel zacht leer van 38-46 13JB per paar. Smits schoenhan- del, Nieuwdorp -----«o -> Te koop: jonge hondjes. Meekrapstraat 8, Hetakene- zand -»■ Te koop zeer mooie blaak eiken kamer, 4 clubs, taM en dressoir. St Jacobestrnat 19, Goto - .n wm asm -> Te koop stalen zaagtaM bladmaat 65 x 45 f 25,—, ben zinemotor met vertraging 50.-, Solex brommer f Morris Minor '54, goed. Kapelseweg 31b, Kloetinge -> Spotgoedkoop. Reeds au voorradig heren sandalen met voetbed f 14,95 p.' paar zwarte beren slippers met voetbed f 13,95 per paar Smite schoenhandel, Nieuwdorp Te koop: i-g.stz. kinder wagen geh. uitneembnar, 16 maanden gebruikt Teven* lange lederen damesjas. Ka- - 22, Hansweert. tri. Depot voor de wereldberoemde Zeiee giazea en Marwltz meeterM n QOC8 SAMEi‘WERKENDE CULTURELE IN f STELLINGEN (GSC) JVrijdag 16 maart 1668 - 20 uur i „DE PRINS VAN ORANJE" TE GOES l t tf.Lv. Anton Kersjes j! Solist: HANS HENKEMANS. piano Weger» beëindiging der zeek ze goed als nieuw bestaande Uit loeee leasten, gemakke lijk te verplaatsen met ge bogen toonbank en gebak- kast Tevens kassa en snelweger 'V’ t v., i inlichtingen en inschrijving 1 en een Triplo opmaakmach tot en met 21 maart itaa SCHOENHANDEL Bevo veu Oauaeae *e Se^eAaa wa*e 1 -Mt) IJ Natuurlijk bij Goes, Lange Kerkstraat 25. tel. 01100-5355 P.s. Bezichtig ook regolmatig onze „Passage aan hot Kerkplein. Singelstraat 18 Vrij parkeren t. el* inhoud baal 24* rol slechts a* van Nattere tnl. tan kantore van de notaris, Wijngaardstraa 58 00 Goes. Deze week *on 7-M maart «jD t« ral bataten ee24 heien 4 Groot 760 m2 Op gebruik terstond, behoudens toestem- j ming b. en w. van 's-Greveopolder i Bezichtiging op zaterdag 9 maart a.s. 10-12 uur en dinsdag 12 maart aX 1-3 uur Inschrijvingsbiljetten worden gaarne Inge wacht uiterlijk dinsdag 19 maart 1968 bij burgemeester en wethouders van Goes I Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar ter gemeen- tesecretario van Goes (aid. Algemene Zaken) tol. 01100-5732 De notaris W. Hamelynck te Ooee aal op woensdag 13 maart I960 om 11 uur Lv.v de erven A. de Konlng-Boon mau in Hotri De Kroon van dhr. P. Doene te Kwaden damme In bat openbaar ver- Te koop bij inschrijving, de voormalige pastorie ruime woning, geschikt voor der Ned. Herv. Oomuente te Ovezande kippen, kalveren of varkens Nleuwstraat Gunstig gelegen en voor alle doeleinden ge- oehikL Grote total Het vooi waar- de «lat toestemming wordt verkregen van het Provinciaal Kollege van toezicht, terwijl het behoudena^toestemering van B. en W., Tl» bezichtigen maart 1*6* tussen 3-4 uur 's-middags en voorts na afspraak - Inschrijvingsbiljetten kunnen worden ingeleverd Lm. 16 maart as. ten kantore van het Algemeen Handelsbureau C. J. Hulaeocn, v. Büttaan 48, Napeile, teL 611(0-1294. alwaar ook nadere taMcbMBB» fc—on werden verstrekt CD i i Voorverkoop kaarten: P 11 GOES: Boekhandel van .Klaveren, Lange Kerkstr i 39. tel. 5163; MIDDELBURG: J. P. Bosdijk. Sin- gelstraat 13. tel. 2700 en up 15 maart des avonds 1 aan de zaal. J Geen plaatsbespreking. Tandtechnlcus 3» Wemeldinge J k Notaris J. C. Kram ta Ka- 1 pelle ia voornemens op woensdag 30 maart 1*6* des 3 uur ta Hotel -ww» see het Kerk- Zitdag dinsdag van 10 tot te Kepeile tv.v. Mevr. M Trtmpe Burger- van Strien, te Domburg, publiek te verkopen J 1 2.35.30 ha boomgaard (peren) genaamd ..Schuur stoepje' 'aan de Wrange- weg en de Abbeskinderen- weg. gemeente Kloetinge 2.100.00 ha boomgaard (appels) ten zuiden van «ie Dijkwelse Zandweg in Jagthoek, gem. Kapelle 3. 1.57.00 ha boomgaard fmorcllen) aan de Rriteeweg (hoek Dtjkwelseweg) gssneente Kloetinge t plm. 0.44.00 ha bouwland a.h. Noordhoeksewegellng te Kapelle (voorste gedeel te) 336 40 ha bouwland, re naamd 4» Grote Weide', i "•hij het Woordeinde te Kloptfnge J

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 8