ft fa CM ne y S°«X Verfwinkel Noord BEHANG 3 Fmaa Sebraikte aitrarabielei Voediagsmarkt ïan Sabbea aette verkoopsters Z/ord cassiére jeugd vakantieweek IMS! RAP .H BEVEUÜUEI” P. MELSE-GOES Extra verrassing voor de schooamaak Prime witte dweilen. Beroemde Ga daa niet over één nacht qsü EXTRA WITTE-WEEK-VOMREEL U gaat een geknikte aato aanschaffen? J. F.' Casteleyn •V 1» IN QÉÜREN EN Ki i 1 r V dl •W' •I. 5 familieberichten i: r 1 b.- AU zoo gaat schijnen ^gaat ook do tuin u lokken 6 «rt 1968 Donderdag 7 maart 1968 „DE BEVELANDER' ft t Philips koelkasten vaar I I f- Algemei GOES GARAGE, eeeaaaaaaa—aeaaoeeeeaeeeeeeeeeeee p P P l J P P P r «- - Fa. Gebr. Vermeulen Autohandel - Reparatie Inrichting Nieee. telefoon 01194-296 J. A. STOKMANS, Magdalenastraat 12, Goes. tel. 6977 Foblon plakplastlek Nezon-kwaston au Presto Flux auto lak epray jacThkrmans^iPRIJS-SLAGr^Z Comblnatlewagens: P laeaaBBBBaaBMBigaMBeBaBBBBBaBeeeBBM ervaren later recht, eterk. kw.ut.it 10n te Waarde-chèque in Btn zicnta stance Kwaliteit ion SchoenmakerlJ Hlllebrand servetten Waarde-chèaiia -•. •lopen Waardw-chèaiM Gsbrs. van ’tWestelnds „Ds Klokken- wfakal” •C.MUNNCX vergadering machbmfabrwk A. van der Linden n.v. Personenauto’s Tulnartikelen Firma J. Boer Zn. «USMMML 1 VABEfretet p Vaste stoet - 1530 T» 11.50 t PROFIELEN Firma «I. Boer - A Zn. 140 liter 166 liter 185 liter Het Bestuur 2.78 I.aa heeft plaats voor een Marconistraat 1. telefoon 6638 Aanmelden dagelijks NO per stuk 1,68 GOES FIRMA 6. TH. MEUERING OPRIL GROTE MARKT 13 - het taal- V p p Groot assortiment - '»6W-.Wat-€fcX3^^3gg PUCH DE VLIJT B 3M I' 1' 1 1 De zuinigste en goedkoopste bromfiets prito/aea.— Een vlotte bromfiets in vele kleuren combinaties prijs vanaf f 779,— 1966 1965 1965 1963 1960 Wij gaan nog even door met de SPECIALE WBHER AANBMDBIQ VAN De agenda voor deze vergadering ligt vanaf heden voor de leden ter Inzage op het kantoor van de bank. Dorpsplein 8. Wemeldlnge Enorme sortering Vlbtte modellen Nieuwe kleuren - - - - BMB m.'. r’.. 1630 22,50 1336 836 1138 330 030 LekBng kan zich NU al opgeven bij: Sekr. JVW, Meidoomstraat 17, Goes Mej. P. Postma, Stalstraat 15. tal. 8138 „De Veste**, Keizersdljk, telefoon 8142 KVITA THKKDOEKEN Prima katoen 70 x 70 cm half linnen 65 x 70 cm ook van erstandlg overeen- Naar be/ nieuwe auto’s BJLW. weedm araatte KVITA BEDGARNRUREN Met gedistingeerde borduursels of mot rijke galons. 150 x 250: o.a. 19.96 - 1836 14,86 180 x 250: o.a. 2736 - 2336 1936 TV KOOP 2 toonbanken met vitrine sa laden 1 woBcaet verdoold In 96 vakken an 24 laden voor K rwlHVMK 1 knopen machine an Te bevragen WBngaardetraat 23. Goes FA. GBM. VERMEULEN biedt te koop aan: Opel Rekord 1966, 4 deurs Ford 12 M TS 1966 Ford 12 M 1964 - 1966 Ford Corsair 1964, 4 deurs V.W. de Luxe 1965 Simca 1000 GL 1964 Simca 1000, 900 1964 NSU Prinz 4 1966 Vauxhall Viva 1965 Opel Kadett caravap 1965 Sparta bromfiets Tevens autoverhuur zonder cheuffeur Nieuwe porsonenautobanden tegen aantrekkelijke prijzen 'a-Zaterdags geopend t seat de et blank pi m Het wordt nu tijd voer *a wendeiwagea e krijgt n Palds- tebouwd ngte sal ituw- Pakittan re meer k werd eombl- es. Een reef in Amerl- .or> tn iid-W«stji e maken.\^ reeds tn in Zuld- dere zijn de mod- wording ■eloeland. ren moet [en ruilt en tegen :ht zo tot die het L De re- t hiertoe Biljoenen rechlllen, sport en Men «tel- verslo- KVITA KEUKEN BADDOEKEN Stuk vóór stuk kwalltsftsdosken. dhr. Doe mos mat de voor ALLE kinderen ven de lagere echool 29 JsB Lm. 2 aagaetne vraagt voor haar filiaal te Goes vrouwol|jk winkelpersoneel casslères en leerling casslères t ie hard werken In onze prijeslag supers, daartegenover staat: hoog loon en gunstige werktijden. Al uw vragen worden beantwoord op don derdag 14 maart 1968 tussen 18.30-21.00 uur in hotel Centraal. Grote Markt 40. Goea Ate U liever achrlftelijk aoBidteert schrijft u den aan het hoofdkantoor van JAC. HERMANS PRWS8LAG N.V. Blauwehandetraat 2. Bergen op Zoom I asoo,— ’WNr- 73S,- 47»,— 37»,— De onverwoestbare bromfiets met sterke Puch motor, prijs vanaf f 839,— Uitstekende flanellen stofdoeken in frisse dessine. 40 x 50 cm. Nó per 2 stuks 1,— van 100 te katoen In bonte kleuren. Geschikt voor vols doeleinden. Nu per 3 stuks 1,— I lucht- hten 16 ide we- per 10M Nocrd- tafwesr die een omvat m van Jkt ook Dectre Tochatedi Bureau I 3 i taal en dat hun in eigen op. Be te stam- op het dest bo- n enkele of ver» WH DAMAST DBMBBET Bestaands uit sen tafellaken van 130 160 cm on 4 grote eervetten. Compleet f a normaal 11.95. Tegen Inlevering van deze T ZgM coupon 936 's-Heer Hendriksklnderenetraat 37, Goot, telefoon 01100-6473 Ford Taunue 17M, stationcar, geel Opel Car a van, kleur wit Opel Car a van, kleur grlje Komt U eens vrijblijvend kijken ONTBUT/LUNCHLAKEN Franco import. 6-Klourendruk In oen S EaW”V.SSWU|uew prachtig zonnig deesin. Kleur- en wee- S echt. Witte Week voordeel! Normaal 7.- T -■ Tegen Inlevering van deze coupon 6,60 <L 1' TERRASKLEEDJES van 100 te goed wasbaro katoen In fleurige dessins. Bijzonder handig bij uw picknick. Voor huls, tuin en keu ken vierkant 90 x 90 cm per st 336 Vanaf vrijdag komen wij met oen bijzonders aanbieding van TV taMa, kaetfee eg draaWere meehsh Radio, grammofoon combinaties met Philips platenwissolaar tol teak en palissander vanaf 378,— Stereo versterkers vanaf f 198,— Erros auto radio's, nu f 126, i Radio, TV, Verlichting, Wasautomaten In do kleinste winkel met do grootste sortering Geen kneusjoa, geen licht beschadigde, doch zo nieuw uit de doos Een hola week plezier J U Vindt dit bij DE DEALER iMiddolburgeostraat a Ook voor de HANDEL ruim gesorteerd ieeeeBBeeeeeeeeoeeeeeeBBBeeeeeBB688— met nylon versterkte kwaliteit. Met groenzegel der Ned. Ver. van Huis vrouwen on 3 maanden garantie. 60x56 cm Geurige W.W. vemeelng B|| uw aankopen van minimaal f 25.ontvangt u een fijn gebord. Zwiteers dameszak- doekje met een fors stuk heer lijk geparfumeerde EVITA-bad- zeep verpakt fh Waie doos voor slechts 60 coat Kom eerst NI ons kijken, steeds een ruime voorreed keurige wagons eenwezig TEGEN B0LEVEMNG VAN DEZE WAARDE-CHEQUEB UfTKMPPEN 11 DOET UW VOORDEEL i* W| vragen voor dtoect p - om onderdelen ven houtbeworkingemechinM in elkeer te lessen Enige ervaring met plaat* en bankwork strekt, tot aanbeveBag Voorts kan geplaatst wordsn een bankwerker monteur katoen. Kwaliteiten oogjes sn hydrofils. a 6 stuks 8.-. Tsgen Inlovsring van dezs f coupon 6 stuks 7<— 1 I stodsrs comfort voor uw Uw adres f- Gaazspoortstreet 17. Goes Zaterdags HAKKENDAG. klaar terwijl U wacht min.iiêi~in_~ ts----- 1.78 •36 Sterke workdoekjeo .- - EVRX ONTBWT/LUNCHQA*NITU- RSM Een klasse apart wat kwaliteit on verpakking betreft, in deze collectie vindt u zowel geweven ato bodiukto - dessins, gj.of niet „met bijp. ringer» doekjes, prijzen van 17,66 tot 8,86 100 te katoenen damast. Grote maat 46 swages x 46 cm. Per 3 stuks 3,— Tegen inleve- f 1 ring van deze coupon 3 stuks 2,— J M KEUKENBADDOEK Met een exclusief modern dessin la iWBBrdO Ch^QUB klsuroncombinatios. Brengt sfeer In uw keuken. Grote maat 65 x 66 cm. Per 3 XI CA stuks 6,60. Tsgen Inlevering van deze J IjvV coupon3 stuks 4/— I' KVITA HUI8-. TUBS- KN KEUKEN- KLEEDJE8 In drie beschaafde pasteltinten. Vierkant model 90 x 90 cm p. st. 336 (udsbetaMexaeL KVITA LAKENB EN SLOPEN Groenmerk 160 x 260 vanaf Goudmork 160 x 260 vanaf Ook rerkri jgtorer tol extra brede metea van dexolfdo uitstekende kwaliteit aio do«wrere-*-. lakens. Met handige hotalsiuiting. Per 2 f 4 stuks 5.50. Tsgen Inlevering van doze T - coupon 2 stuks 439 BEDGARWTUUR ^ANTABtA** Een meesterstuk van Zwitser» borduurchAflUM kunst. Een sieraad voor uw linnenkast. 1 pers. 150 x 240 cm 1 sloop 13,96 a Tsgen inlevering van deze coupon 1136 T Z.“" 2 pers. 180 x 240 cm 2 slopen 18,75 Tegen inlevering van de» coupon 16,76 THEEDOEKEN Hf Van oen sneldrogende kwaliteit In 3 frisse kleurencombinaties. Por 3 etuks f 4,-. Tegen Inlevering van do» coupon T R."** 3 stuks 3,— ONTBMT/LUNCHLAKEN Met een stijlvol Ingeweven dessin. EsnWMI*«fo-Chè<|IIB sieraad voor uw tafel. Van 100 te ka toen dus goed wasbaar. Royale maat 130 XI KA f80 cm. Normaal 8.—. Togen inleve- J IgürV .ring vee de» coupon 630 (uit|.z.tfgeprij«le overjarige modellen) De speciaalzaak voer al Uw bal)y-ar«kelen L. Voretstraat 26, Goea f 199,— t 266r- 2M^ Met schriftelijke Philips garantie, zonder extra koeten thuisbezorgd, door geheel Zeeland LAKENS van prima optisch wit Twents graflinnen. Met royale zomen. Speciaal voor ons Waarde-ChèRPMT; geweven. 1 pers. 150 x 240 cm 2 stuks voor 17.-. Tegen inlevering van de» coupon 2 stuks 16,— 2 pers. 180 x 240 cm 2 stuks voor 20.-, Tegen inlevering van de» coupon 2 at 16.— Werk met meer plezier in Uw tuin, door W wat nieuwe en jonge planten tot te ver- WH tebBan m nog een mooie sortering Mee»- ea Medheeatere, Ure Bruis, kflm- rouen, Hmplaatea ea coeMerea Ook zaterdego gelegenheid om af te haten Kwekerij „Weeteor*. VHeer Areedekariw Telefeoa 91106361 (K»a. 216) - Laags Voretelraas 36, Gees van 04 Ceóp. RaMtelaoabaak .Womeldtage' te houden op donderdag 28 maart 1968 in het Dorpshuis om 8 uur namiddag - KVITA WIT TAFELDAMABT Van Nijvend glanand 100 te katoen met fijn gedessineerde motieven 130* x 160 cm servetten 16p x 160 cmj extra grote maat 130 x 226 complete garnituren 130 cm rond 4 servetten 160 cm rond 8 servetten 130 x 160 4 servetten 1965 1964 1994 1964 1964 1965 >966 1994 1963 1966 1966 1964 1964 1963 1961 TUdane de wMe woteea eea gebost virsiaewiia kedektte EïlTA wiens taak hoofdzakolijk zal bestaan uit hot i monteren en vastmaken van onderdelen ia 1 nieuwe machines Sofllsltettei. eventueel bij totefaateehs ategraak ook ^avonds, aan Nieuwbouw van houtbówerklngsmachines Fruttlaan 20. Goes, tel. 0110G6936 KVITA BADDOEKEN In geheel Nederland vermaard om de mooie dessine en royale maten, en natuurlijk prima kwaliteit. Uni baddoeken in 8 kleuren bijp. washandjes I Jacquard 'on bedrukte baddoeken van 6,96 tet 2,96 Ford Taunus 20M, 2 deurs, 56.000 km Ford Taunus 20M, 4 deur% 68.000 km Ford Taunus 17M, 4 deurs mot echulfdak 50.000 km i Ford Taunus 17M, 4 deurs, 69.000 km Ford Taunus 17M, 2 deurs, wit Ford Taunus 17M, 4 deurs, 63.OOG km Ford Taunus 17M, 4 deurs, 72.000 km Ford Taunus 12M, 2 deurs, 38.000 km Ford Taunus 12M, 2 deurs. 39.000 km Ford Taunus 12M, 2 deurs, 68.000 km Ford Taunus 12M, TS. 2 deurs, 78.000 km Ford Cortina 1200, 67.000 km. blauw Ford Cortina. 2 deurs, 65.000 km Ford Cortins, 2 deurs, kleur wit Ford Cortina, 2 deurs, 74.000 km Necksr Fiat Eur. Spec, wtt Citroen, 2 CV, wit. 47.000 km Wij hebben een grote eortering In QnHiiiiwiiBhii CuMvetere Hakfcaa liraikeuteteiriri Vraagt prijscourant bij I Alum, tochtlatten ■Alum. O«dbrdorp.ls Alum, teattekaringsprofiei Alum, cofjdensprofiel Alutn.lSdkproflsl 5. J AiüriL ^istproflel m lichte sn donkere dessins, prijzen Ahum^T-prefist MMwten roeden PlaeiOc roeden Plootlet bekleding ;- - IJZERHANDEL, GOES

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 5