!ÏÏÏÏ™"‘E,U RUISAARD LH MS 1>S6 Dit is Doreen K. diagonals! streepstofl i ARMANT Mraww Mdihnis VAN IJSSELDIJK-SNOEP BEHANG 1968 f poiey poley poley ELEGANT, 1,78 0,95 0,75 KWALITEITSSLAGERIJ RUISAANO L0IIS8E - GOES N.Ï. C. J. Tilroe I AtaU dit nogal ee i dOeteoe e Japonnen en pakjes van tricot zijn IN DE WILDE, k y H ■- f.- mZi. Dondoi ..DE BEVELANDER 1 - t s S i SPORTCOLBERTS PANTALONS - 'i&w U bent op zoek naar oen gebruikte auto 1 1 k P P P P P U NU moet U rijles nemen I 10 voNe uren auterifee voor 00, AANGEBODEN U'- TOP-SPECIE voor tennis- en geNhaaee Wordt frank o geleverd J- D. Vu d. Endt- Louwerse c.v. NACHTKLEDEN! ONDERJURKEN geef uw advertentie TIJDIG AAN ONS OF, Dn VOORKOMT I 1864 1062 1063 1067 1964 1964 1964 1964 1962 1966 1961 Het Pentagon r-p skm do *b» ei echte I Verkrflgbear Wj: 1 1 r M de VAMOR Autorijschool „SUCCES” Vauxhall Bedford Gebruikte automoMeloo GARAGE Centrum Zeeland N.Vu 1963 I 1965 I 1964 I 1966 - •a 500 gram MAGERE BTOOFLAPPEN 500 gram GEKRUID GEHAKT b t 500 gram SPEKLAPPEN Ib 250 gram FUNE BAKBLOBDWORST f 2 SLA VINKEN jram MALSE LENDE MtoWMM KwRD CDeaS) g*!. *31 CL- Nw ^B *1^— 1 Koste Kerkstraat 13, Baaa, Tal. Lingerie - coraottorie speciaalzaak 4 9 NIEUWE KOLLEKHE ■jk' i if Nu ptoaton: kropela. Waamkaal an spitskool Iedere Sag vore. Nu kopen an voofklomon, pootaardsppelen vela soorten, maat 28-35. klaaae A I! .11 ■Wnpraeaana w niA 1 11’ Atr-.* F" 4- T I In diverse kleuren mat mooie bijpassende Kom nu passen an kiezen in STURKA ”7 verkrijgbaar bijt Goes, Lange Kerkstraat 35, tel. 01100-5355 r- Waar vWt U dto? 1 •StSto I 1 veer Ragarle, zto etalage ia extra lage prijzen Niet zomaar om aataaridkl d fcaa b aaa Nieuwe atodoRen, vol fantasie hi nieuwe tere daten, zoele Azato do „Europa" tiet Donderdag 7 maart 1068 Lingerie corsetterto speciaalzaak Ganzopoortstraat Goes vele detains en prijzen zelfkant desgewenst af gesneden P.s. Bezichtig ook regelmatig onze „Passage’ Kerkplein, Slngelstraat 17 Vrf parkeren Vrijdag on zaterdag (•••••wwwwaMwwwwssasswwwwwwwwwwwwwet Nieuwe leerlingen kunnen zich weer opgaven voor autorljles One speciale tarief oeWt nog steeds: U krijgt dan een deskundige opleiding met unieke theorie cursus if Binnen kunt u planten. 60**1 70 et p. stuk. BeBegeMa'e 40 et. Tevone grote sortering atndkraaM te— oor stok voor uw tuin. 4.. Postbus 20. Yareoke, tol. 01131.1581 of 1562 Nu zaaien spinazie, krepela, snijsla, radijs on wortelen 06 coat p. pakje JUPONS ONDERGOED, CORSKTTUtOl iT. «Te .T. .Vee, 2,99 1 1 Over de aanlag vast has leegte naar E_ IMM wordt reeds onderhandeld. Van ologheho ztjde wordt opp» mui kt. dat «te «lts toensinand gebruik van aardgas lage ruimten zal veroorzaken in de aard korst, die op de duur vragen doen rijzen. nL over de invloed hiervan op de vulka non, ever de stand wan de aeeM ah de genoemde loge nstastaa vol water tof—, daaaaoaeaaaaaeaeaeaaeaaaaaaaaaeaaaaeo plotseling deae geweldige massa voldoends veiligheid ondergronds moet zoeken. Maar ook hierop h gerekend van—If HetlmreetotdateMc mealdopoen ptoziorta «Mntor.gMdar te knel of to hinderen, want Ooreen Kb gemaakt v boeriUkeieattodiLyQre zorgt veer veknewcto peevormenec rondom. In wR cup B en Q meten 42-80 cupD,metan 44-52, L6K- Schattlg gebloemd meiejes onderjurkje f 3,88 Pent» nylons f 2,48 Voorgevormde Stretch Beha 3,78 I1 Pi BIEDT DEZE WEEK i Bet Pentagon, het Amerikaanae seinbtorie 1 vag defensie to Washington, b in de hele wereld bekend en er zullen wel niet veel i examinandi zijn, die op de vraag wat *t i Pentagon Is, ab antwoord sultan invul- le*l een gletscher, die elk jaar een paar deepmeter opechuift Hot gebouw, dat tn Washington van elk punt uit «ragden gaston, Ufct moer- St*StaiM eed —WW I groet waai ook USA «Ra sser vans vea bet waadt aan go oatuuritjk zeer reaktaa van de kan de grootte *-* er MM voer MMadrt eedaeade to MMnfcPe MSAr«S*aSI E.1r“ niaatie van sulk een departement, dat de van een stad taadt, owe easrwis to en hoe voel uwsmrdsr deae taak •jf Goed gereedadhap Ie het halve werk, koop daarom Wolf geraedschappenl Grote keus. u.. SaMPOfRfken nu geteeld worden, o.a, Grazavla, de pore ondv d» graetapijten. j' ■■r Bemest uw \uin alvorens Ie zasien en te planton, wij hebben hiervoor Asefkorrels, gedroogde koemest, compost; voer uw gazen Scotts (onovertroffen) Ni WEBTWAL 26 BOBS TELEFOON 91100-6210 INRUtt. GARANTIE FMANCMRNMi V - 4 SUPP-HOSE ,.0PRCiAU8TK" TEXTIELHUIS I Ganzopoortstraat 23, Goes l-e- Doer plaatsgebrek Lvjm. verbouwing te koop aanga boden ca. soos kg cons, aard appelen, bintjes, t t,- per M kg. Gratb thuisbezorgd in Goes. Mln. afname 50 ka Brieven onder no. 10-t bur. Ivaa dB bied -► 100 jongaasfieteen ka do De Fut jongens sandalen l..8andy” zijn nu reeds voor. radig met half jaar echte garantie op zolen en boven werk. Bij ieder paar een gratb wedstrijdformuller handel. Ntoiawdoup .1, Lapeistnurt 1, Yoraoka, Tal. 01131-1539, (I. Nog meer aardgao Aardgas gaat boe langer hoe meer een J rol van betekenis spelen. Wie goede'bron- nen hoeft kan zich gelukkig prijzen. Prins Philip van Engeland onderstelde zelfs, dat da aardgasexploitatie wellicht in staat sou blijken Rtagetand uit de ecoetosnbche sor- gw> te helpen Maar nu komt ook Rusland op de maakt. In de Oekraïne ztjn enorme asrdg—hmrmsn ontdekt, die Rusland in staat stellen om na aftrek van hot zelf be nodigde jaarlijks 12 miljard kubieke me- .1 ter naar Weet-Europe to leveren. ran ptjpleldtngen van 1PM Dedtalaad, Oostenrijk en I stopdea e-waawdshesriii' eawMMtagwa Opel Rekord 1700, 2-deurs r Opel Rekord 1700. 44oura. luw Opel Rokoad 1700, 2-doura n Opel CaravM, Odeurs mbm Opel Caravan. 3-deurs Opel Caravan 3-deurs Opel Kadett Caravan met rek Flat 1800 B ^.^rwt.T. -e>w Ford 12M. stationcar D.K.W. F 11 av<-ug%<<wrnwnf..rwwiaBaRVnU«W7v Ford 12M. stationcar fsw<--^Mw..re(mpnp>«-to*w Msrcsdss 200 D automatic r.-.v..^.u..4vw*w-- Mercedes 190 O., radio, schulfdak Vauxhall Viva met radio - rrwnrrrpt Volkswagen 1300. wit. 21.000 km .J L te. HEWBOER Lange Voratotraat 46, Goes, telefoon 7067 i i en Jan van Brabants traaf 2, ‘a-H. Hendrikskinderen iggwepgp»—6PW6PPP66B6666d>66666666d aoeaeeeeeaeeeoeeeeeeppgeeeeeoeannnnoe Wagens enorm succes vm onze show kunnen wij U nu de volgende GOGDC GEBRUIKTE WAGENS aanbieden, welke onder ochriftolijke garantie worden verkocht Vauxhall Victor 101 super 1965 Vauxhall Viva, oud en nieuw type 'B4, 'BB, '86. ‘67 Opel Kadett, oud en nieuw type '84. '86. '67 Opel Rekord met achuifdak, 2 deure 1700 i I; Opel Rekord, 4 deure 1700 - - - i Ford Taunus 17 M stationcar Opel Kadett stationcar 19M Ford Taunus 12 M TS Renault R 8 Major J 2 Volkswagens r 2 B.M.W. 700 LS 1963 en I Fiat 1100 Sim cs 1000 1955 en. Stenca Elysee INRUIL FINANCIERING Marconistraat 14. Goes. tol. 011006092 B. Rijk. Provinciaieweg 6a. 's-Gravenpolder, telefoon 01109403 J' -■ zwarte Tnunifihl INTERNATIONAL., Nee, eM wagM uraar U vm ap om kaat Een van deze bOvoerbaaldt Opel Rekord 1700. Adeura. beige 1967 Opel Rekord 9-cyt» radto, achuNdaO MMMaatMOB WW v mwmi ai M—ra*H 1W4 ^Maa*MMau_o 1M3 ■auagHMgwawM 1901 BMsrewwmNw».1N4 l Ml L1MW1. 1962 ■Mrewramw-*'' ,0«5 roenawsaoaMew-'-ra 1964 19M 1965 w-F-<enwM>w.<».A.. 1969 I Gannpwrtotreat 10, Goes, telefoon 0376 - - - - - Onze kollektio la geweMfg groot, zowel In gekleed als sportlef. 500 grom RUNDERLAPPEN

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 2