I BOLA I repen f VERVE ALTIJÏ GOED gemberkoekjes gevulde koekjes banketschelpjes 250 gram 69 1 j.f. hopmans Si i i I s m s ïwr dz^JJJ,IDELSVAKSCH00L Jxt, w I E3 chocolarte ks chocolade 'Goese- '^Mossuit-nuiuti Pla&tZ8Rd B.d.TMwp»r P a friAtIvetwMi (2 ker opleiding volgens linaiigiiMP I I choc.fondanteitjes 2Dagnm89 gevulds zangvogeleitjM m gras 85 fruHsIQss 2Wfmr 85 ga méér naar K": Zoekt II voer Uw meisje of joagea een opleiding voor een funktie in de handel? pensée gebak 139 botericodLr 129 mot gratis kwartjesreep T! ie .£4* Ho n.K HET HEINSTR.3-GOES StUks o< puvr Fniet duur we/ heerliik P.'i Lm* «tet verder M DEN HER: ZR f7 T mat gratis kwartjesreep original onoa- ••eeee» Ml 33 )uur aannemers! ÈT. AALTJESVRIJ ZAAD P. '•<Y Bel eerst 0e specialist ook voor verzekeringsschade GCF I. U adverteert toch ook In de ,Dd Bevelander' ■dMMdMI II ilk -- d; THiERY -GOES THefoM. UMS4M ll U,; ■beSedtaHhSaSSa ibedrljfi INDUSTRIE- «n HUISHOUDSCHOOL IMwmwtee tSS. MMMburg. Tof. (OHSO) 2S17 AANGIFTE UAN LEERLINGEN voor bet nieuwe cursusjaar I. OpMdtagaeeistaateK WM geven RIJLES met ygt. fiesRV i mw^rweu.^ ^REL Rekerd swurvenmelling 4 i TUINIEREN NIEUW!! o w o awvvvvvvvv; t Zbmiwsb k Vsrwariiiigtgs Unie N.V. V0MUNMMMN F C.V.-ADVIES Firma Geljon én Zn., Lange VorsUUaat 62. Goea. Tel. 6623. b-g-fl 6247. 3-Jarig« Chr. Middelbare DetallhandelBBcheol (Opleiding tot ondernemer en topfunctionaris In de handel). 4-Jarlge Chr. Detallhandelsschoel iJgw JJdb "fUÜlQSbSk' 139^'inef gratis kwiirflMfeop VoVtLK CHDCOLWOE qOf »Sb£ i I OOK VERHUUR MOGELMK f 4 I PtRSJER- fooooeeaaeoaoa—see—0Ó» 4 b - »-wwwt'V'V»t SNRR#- /Ai run w ST v f" t blue p. MM V. Bet i' 4 en de ls NU: eordeel fKL. RW^.-s v. -<*i se. Uw ichoen- net Gee* I'. p iete erkleed gebrui- Korte it-arti- k. Pr. I'. In de vensterbank 1J N iraama- italen rerwar- Goes, I W| Nsere* U med» gm ksMMfbnMSsr van IOC imp. te gaa- mtje, 1 :euken- rtoel, 1 tafeltje ■rde r> kol- X>k tn ««neet. I. Goes- utorae- irt aj. «un - it bled penny Jeer, L Bak- ’ereeke. C 11 1 1 11 1 utomo- [e Ca- vrijdi* irt a «un - It Wad pareert u tele- bon ot Lan- Goes, es uur inliche Vra* V vrtbUjveud Hkhttagwi asn Ttef dleenri I Gom s? Tat (01100) IS40-490t A InridirtlnQBBosMtwnte Hf »fcioocteW» A H (of N) «F V 1 4 - Ale merken bsscbscHgde auto's kunnen hi ene moderne gsspeciaNseenfe bedrijf u» gedeukt, vernieuwd on in onae dubbele overdrukcebine gemoffeld worden AUTOSCHADE hersteld in een bedrijf betekent •nsMer Heer bete» afgewerkt t HISTOR LeerprograMRat t- Bedrijfseconomische recht- en wetskennls. F Rrkeud Knklsk—Ste Adviseur gWmre»aM -» Teladooe #11000670 grneiAAL voor mcbwai» KN IMCAMO VAN VORDERINGEN RECHTSZAKEN HtSVOR SPECIAAL ZAKEN: Zoetende meoet doe 't nN zaak „TIMMERHUIS” ZUSTERSTRAAT 2 «L. StMSSMB •osa ▼eer sreito Uumstatan en achUdertlpe vraagt onderstaande aitr«wa> „VERFWINKKL NOQTO’’ 'S HEER HENDRIKSBNDESSMrTRAA»«7 TELOWSOOM •OCR 4 Z-? Toelatlnggelsgn: a. ULO-dlptoma. a. Elnddipkxna 4-jariso DeUilhandelsschool. Bewijs van onvoorwaardelijke overgang naar de 4e klas van oen school voor voorbereidend hoger of middelbaar onderwijs. wbnSegoplsiSae etw^' ■gge' ammrws-»-» 'fw fe-öO p' ,3 Leerprogramma: e 1. Bedrijfseconomische scholing: economie, commerciële vor* ming, administratie, calculatie en statistiek s recht.' 2. Algemene vorming: Nederlands, moderne talon, maatschap pelijke vorming, esthetische vorming. 3. Warenkennis gebaseerd op biologie, physics en schei kunde. Het einddiploma geeft vestigingsbevoegdheid in vrijwel alle branches. SPREEKUUR DtREKTEUR: *s maandags van 2.00—A.30 uur en na telefonische afspraak. Fökfisjrs op aanvraag veriuijg’tfiar.' Itrw. r»r» ’’i «^rv tssr.rvo -vu.,;;,i J.«. i Z» .-v-- v x. Maandag 11 maart a.r voorlichtingsavond vanaf 19.00 uur in het school- gebouw met o.a. lezingen met discussie. 19.3020.30Het handelsdagonderwijs na de lagere school in het kader van de Mammoetwet. 20.45—21.46 Middelbaar handelsdagonderwijs na de ULO of M.A.V.O.school. JAMI BOLA hoeft een forsere groei BOLA geeft zeer hoge opbrengsten BOLA huldvast en geschikt voor machinale bewerking BOLA oen aoüde ATVk aeiektie «SKXwwU-n. V „DE BEVELANDER’ Nu rMds orota torterino tuinparasols ptaiW i bakkan in otarniot, rood aardawark. aikan- J hout, taak an rotan, harken, kappara, achof- i fals. btadharkaa. anoaiacharan. praaacharaa. I Aaafkorrela. klimpiaatrekkan. turfmoim. an. i Zeer grote aortaring graamaalera. Plastic, broaikaatjaa voor in da prijs van 4,50 - 4.50 S.TS S.SO 17S0au22^0. MsAAMsanMaaassS. Tsraauxea L Tbt eflSO-Mtf, Ottse-5S71, 011SS-503 Goeds flnanclerlngamogelijkheden aanwezig V V Naluuriljk btt. 2. Algemene Vorming - Nederlands, moderne talen, aardrijks kunde, geschiedenis, maatschappijleer en esthetische vorming. 3. Vakbekwaamheid Een brede algemene warenkennis. 4. Praktische bedrijfskennis - Etaleren, reclame, creatief technische arbeid, tekenen en machineschrijven. In het einddiploma Is het zgn. middenstandsdiploma begrepen. RUNSTRAAT 14. MIDDELBURG. TELEFOON (01180)—39S3. Na de lagere school: Ahorens te worden toegefotan tot de brunktoe worde» de Mr- lingen op school getest. Kiedoworwgeiw1» 0rtnnlihanw (1 |o»»> gibi»«ihrtft siililinOi A H (ef (fr£^Lnmte. 2 Isar) gstufgeehrtft A. H (sf N) WmstaM» iBssOrisr ^MsrdagmMdi vsa^ u Gesseetrestweg 10. .-GrivenpoWer, tstsOBM 011004M

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 17