t nVEIST» cmK tsl bum mm. een mes 7O/& r Wit is warm, in de winter, koel in de zomer en mooi, mooi? u. Koop •EÏEGT Verosol'gordijnen Mobylette Wat is warm in de winter koel in de zomer mooi t 1 en mooi., mooi ïow ‘siu.ssr^ nieiwe 15M0 ■yloas Ook dit knstprodukt is verkrijgbaar bij Uw ZONWERING-SPECIAUST Goes paity-nyjons ei 120 cm breed Ganzepoortstraat 19, Goes os - ygaË-- autoshop 120 cm breed n >- ire ..DE BEVELANDER” Talloze kleuren - I Tel. 01100-7916 ra VaesMto M retasn V ii Cl; Donrfertteg 7 maait TtM ■mnm a. «um VOPO» va MJtstr. 13. f?' I I lg& I VEROSOL transparant ff 9*9S p. m. VEROSOL half-transparant ff 13,50 p. m. VEROSOL nlet-transparant ff 15,50 p. m. 120 cm breed ge raagdaawW wanten, te I. X Mnterast 5, Tjgdte tank f 150,-- SSSwit 1 Ggea, teL OlMSdMB IotVcS M, tak 1 teB Ctaesb Geen ra Oostenrijk: 7- of 14- daadte treinreizen naar o.a. Seated, compleet verzorgd^ -T- M t^moai, MdMte ia Go<*J. Ivan, wm M ra TBtettk aotexxL testera iren wm 1108 voor *SB 1 zonwerende L werk, typ. wwrfc sM. sta •irr taL 01106-659 8 ->- Turfmolm In zakken van Wijngaardstraat, Goes Te koopt Waels ponny ►- sorgd f ra Lugano - Paradiso - Zwit- GoM en hm VWi F. 1 I» io 1 was ra T. heep: koop Knslstr. ktater- TaL SllOg-M». 's-H. H.K.str. 13. krirat. omo- Vlissingen Huur nieuw» televisie Goes, tel. 7686. 674 t Tel. NL- ra Rekenen en tellen, niet 10 bureau van dit blad Goes ra Te koop: lange bruids- -.‘ "V 4 «a» MS dl tat Ml Ta bevragen na 6 uur, telef. 81188 WW --....ra. waaks. Ta bevragen: Zaagmolenstr. 'T VENSTER Heinkenszand, taL Kapalle, tel. 01102-1780. tong on steam zee. vM8tp schiMwapvoM ittaad bij Drijf- Wijngaardstraat. s—ra Wilt U b-v. peg I Adres M Zuldweg en Zn.. Antwerpen of per Atina Unne Knn» A 't Jantje van Allee, Korte Noordstraat IS, Middelburg, voor tuindersglas. 8. van telefoon 3633 WH bieden bet gabota betaald ta naal- i. Arn- fraat 7, ra Alle elektr. installaties worden door ons deskundig i rereen kan. Grote keus bij de tweewielspecialist T* kpo*. klein, pa in Hotel De Korenbeurs Garage Ca- Grote Markt te Gom. Banstraat 2, Oveiande, tel. 01195-306. traned. Kreukt tel. 01100-7437. P. Boonman, Schippersweg 32, Nleuwdorp, tel. 01106-454 ra Te koop: Lpr-sLz. V.W. 1200 bouwjaar 1963 met per. motor en nieuwe banden. Perestraat 7, Oom, na 6 uur ra Basoek de grote autamo- bist shew van Oarage Ca rol» op donderdag 7, vrijdag ,>1®,*|P.G'. Brieven onder no. II bureau' van dit blad i l i ra Ta koop z.g.a.n. wasma chine met roestvrij stalen bovenblad en losse verwar ming. Nassaulaan 9», Goes, telefoon 5432 i t I ra ..Speedwash Delta”. De kens wassen f 1.7S gewasser ">f f 2.25 gedroogd. 'S Mor gens brengen, 's avonds ha- vra^q het ook Uw handelaar ra «Autoverhuur, zonder chauffeur. AU-risk, radio, schuifdak. Kievitlaan 11, tel. 01I0O-548L per vliegtuig naar Torremo- linoa, Spanje, 489,—, Vraag UW HUIS IS HET BESTE WAARD/ 1 v. t tet- St Adriaan- tel 554» Hwreis-' 10-8 bureau vao dM. blad ra Te koop: kinderwagen met wandelwagenbakje. Ruisdaelstraat 24, Goes post 20 g assurantiekantoor A. tel. 324, Ellewoutsdijk. U dagan ItsdW 438. Ml wm. Te koop z-gjun. gaskachel tje met kruik en nieuwe lo per 4J> meter lang, 70 breed Koopt Uw rolschaatsen Oude Singel 77, teL 7908 Chroom voordrager met mandje voor de fiets, slechts f 0,80 per set bij de fiets- specialist Jeremiasse. Goes Faase schoenservice. Uw al Uw schoen- onderhoudsmiddelen met vakkundig advies. Korte Vorststraat 12. Goes .Bezoek da grote automa Met-show van Garage Op reis op donderdag 7, vrijdag ee zaterdag 9 maart u. Hotel Da Korenbeurs - Grote Markt te Gom. Zie advertenties in dit blad buis sauL M Cl L» sast. Goes 8 ag saterdag maart as. postbu, m Middelburg kt Matei Do Korenbeurs - u«uour» Grote Markt te Goes. Zig advertenties in dit blad Welke flinke jongeman tusaaw IS en 17 jaar wil een goed vak leren en een be- hooritft loon verdienen. Regaadcledingindustrie „Flt- wd’K.V, Oostsingel 1, teleteen MMS-731S, Goes. traas", L. Ki teL Tm Pt Opper Tan beate dto ar tel t LM Te koop: 1 vierplta gas stel, 1 elektrisch oventje, 1 kinderledikantje, 3 keuken stoelen, 1 eiken leunstoel, 1 karpet, 1 slaapkamertafeltje Oostsingel 123, Goes, telefoon 6474 A- Jongerenreizen Xrd^l^n. bU Driifho" kopen. Zaadhandel - Boom- In.abirij B. g. Dsijteeut, - Wijngaardstraat - Gom -► Dame, jaar, door om- Standigbeden zonder werk, aaafct tetrakMag ala hulp ia met linnen bak. teL 81105- biel-show van Garage Ca- l“‘ rtea op donderdag 7, vefjdag 8 en zaterdag 8 maart a.s. m SeOeb D. Wnrrafrewi - serland. 12-daagse busreizen Grote Markt te Goes. j Zle advertenties in dit blad aan t Te knop: Neckar 1863, an Renault 4 L 1962 en Daf 888 I960, -koopje, mooi en goed. Z. J. de Laat, Bankertstraat 28, Goes, teL 7494 Inruil en fi nancieren mogelijk EMftctors te voorraad. Vest- Mradlgs ateteaen wr riten (ratte vMotrakk Msrtte WTj- Te koop Mercedes-diesel •60. Caravanbedrijf Slaakweg Heinkenszand, tel. 01106-659 msivn, <mg» metejse doen het Te kunaan nog enkele meiajei iggp m dit aoote vak teren, tagra GweatBc m« goed loon en rilli ng ijgteall i Dnmesregenkto- «n h din^ndustrie JFltwMl" M.T, stagt. g PROFITKER SNEL I VALMA Wash and Shine p. flacon 3,75 NU: 2 flaeeas v. 445. Veordeel LH, n .ti nog gratis spOM. PROFITEER SNEL VALMA chroompollsh en cle aner, per tube 1,25 NU: 2 tubes voer 148. Voerdeel 1 048 PROFITEER SNEL 1 VOor sfeer en l Ganzebar" Grote Ggga au m. lichte Oiidten ijzeres, woeknaam instaande. M| het blo geadk teeeen, -ageeteal voor moeMk leren de tenderen en gehaeadteap- ten. Ook lessen speciaal voor -7„ - Tl- Bankstel volwassenen in Ieren lezen. f 13.50. Alleen bit het Tim- - - schrijven en taal. Omgeving merhuis. tel. 01100-8362 Het d*-. Bteoek de grote automo- Biebahow van Garage Ca rols donderdag 2, vrijde* gB saterdag 8 maart aj. L in Matei De Korenbeui. - 3730, Giste Markt te Goes. - Zig advertentiM in dit blad Te koop 1 houten 2 pen. ->■ Gevraagd: admtnisttatief ledikant met spiraal, ook 2 "2 apart, 1 butagaadriepoot D. thuiswerk. Brieven onder no. Verwijs, Karel Doormanstr. 10. Gom StUHChoesen, hoofdsteunen. rugMaunen, panoramaspiegels sleutelhangers, ultlsatsier- stukkan, magn. asbakken, ZU transfers, cara ts, buswassers, was- m. 30 m. slang 18,-, rubbermatjes. kokosmatten. -► Jesus geneest nu nog. Gaarne gesprek. Brieven postbus 75, Middelburg. -► Te koop gevraagd: mo- --- deme hoge kinderwagen --- Duinkerke, Margrietstraat 28 liefst zwart of donkerblauw -> Bezoek de grote automo- VaveaLa A11W1 4 MEA 81—1_ e_ a—1 aae es» Vouw- en gezlnsfietsen reeds vanaf 128,50 geheel compleet bij de fietsenspe- cialist Jeremiasse, Gom Te koop gevraagd oude tuinbank, grasmachientje, no. 10-3 bureau’ v. d .blad garageg sa u f 850.—, tean- Te bevr.: VMbeem teL 01MBU1M Prima grote ZeeuWsche Bintjes. 1 3ct per kg. ’s-Gra- venpolderseweg 1, Kloet’inge ->■ Te koop: schuurtjes, ga rages, planken, balken, golf platen, éternietboard enz. P Dvuu*ri.c. Yerseke. TeL 01131-1060. -»■ Echte kalfshuid, iets aparts voor slaapkamerkleed je of als decoratie te gebrui ken, fantastisch mooi Faase schoenservice, Korte Vorststraat 12, Goes. Uw broeiramen door ons glashelder, weerbestendig plastic, slechts 245 per m. Speciaal afdekplastic 2.40 m. -> Bezoek de grote automo- biel-shaar va* Garage Ca rets ep dngtterteg 7, vrfldeg a I en zntentag 9 maait aj. In IfcM - De Korenbeurs - v Grote Markt ta Goes. - Zie MtowtentlM in dM btod -► (ta steoeilwerk te illui. Laat Uw et verxorgen <k>or (ffc naA Coptoerinridte B MWgirtrrat «1. I S-J M aMte-iia -► Ptein kwaliteit hygiëni sche gummiwaren enz. Prijs- bre^ 0,75 per meter. courant en gratis proefmon ster worden op aanvraag franko toegezonden. ..Fata”. direct leverbaar bij Wm. H. MOUer Co., Boul. de Ruy- ter 14. tel. MM yMeatapra -> OostenrW* - llelM, te vêrpL Voor bllM Sta Verhuur gedistingeerde gelegenheidskleding in kol- berts en pantalons. Ook in faquets. Geh. komoL met vest-hoed-das. De Magneet. Lange Vorststraat 58-61, Goes Penna jaloizieèn, recht streeks af fabriek. Te bevr.- Verbeem, Kapelle, teL 01102-, 1780. -te CtevraaB* te gautea rutase 81 zoadat pegglte deer beer b-bJUk Bataven onder no. 8te9 bweeu van <B9 blad Wtebau kanteldeuren v-a t 300,Te bevr.: Verbeem, jpar vast en goed werk op one atelier 3 CV Her óf leerlingnaais 888»-. berg N.VM Industrii Gom Goea, telefoon 7086. -P- Verkoop en reparatie alle elektr. app. Fa. van DrieL Paüjnweg 84, Kloetinge, teL 7076. ■l!’ compleet verzorgd 388, Vraag gratis praapectate c_L $mïïï?U6. tel. ->- Reclame aanbieding Hagelwitte schrop vaste muurverf, bus van 5 kg voor f 13,50. AUeen bij Het Tim- mehuis, tel. 01100-8362. Het verfadres voor Goes, Zus- terstraat 1 Histor verven altijd beter leumtegels. houtbrand tek sten, diverse soorten. Wijn gaardstraat 38, Goes Te koop meisjesflets, Ift. 7-11 jeer f 38,—Pasteurstr. -> Bezoek de grote automo- biel-show van Garage Ca rets op donderdag 7,- vrijdag 8 en zaterdag 9 maart a.s. in Hotel De Korenbeurs - Grote Markt te Goes. Zie advertenties in dit blad -> Stroom N.V. repareert deskundig en snel uw tele- visie, radio, grammofoon of recorder. Stroom N.V., Lan ge Kerkstraat 11-17- Goes, tel. 01100- 5855. na zes uur 01105-674. Eigen Technische Dienst „Bpsedwesh Delta". WH 'Uw gsopend: maaqteg, din» .*1^ donderdag, vrijdag van 8 uur v.m. tot sur ajn Woensdag en zaterdag van iam 8 uur vm tot 4 wr n a. - ga Bierkade 3. Tel. 73M. Gom - -ra Extra «efckeuds grant -► TB knop wegens over- kompteet een Solo hakfrees 4 pk, 9 fiSMbakkan en mes- mu M S3, 68 «te aan- ■ortra aüM ta prima staat TinBtlii M mmwM tetad—t 81185-384 ra Vtaor 1 vagen der schoor- biel-ahow stawata gelieve u zich te wen- «S® A MteflimBCcnbMr. Goec, -- ra Gevraagd leerllngnaai- sters. Gehele jaar vast werk Arnberg N.V., Industriestr, 7, ra Te koop wegens omstan- het toch al? Voor |een goede gasaansteker met recht bij de zaak met de grootste sortering in alle a ra Te koop 4 stuks goede prijsklassen. 18. Oom 1 ---MweagB f Jra KCkBLCtT. w, UOCC, teL 7630. Z11 verzegel Goes. Brieven onder no. 10- verf adres voor Goes. Zus-u- - - terstraat 2. Histor verven. ”*1 "*r,oll*a ra Te koop: xg.a.n. Typhoon teM< Franken, Wjlhelmfna- Rraat Kloetinge, tussen IMUB M8, tel. 6453 ra Verkoop en reparatie ra dio. Fa. van Driel, Kloetinge Patijnweg 94, teL 7078. Altijd recht van koop, geen vooruitbetaling. Altfld gratis 01100-5855 reparatie en onderhoud. Vandaag besteld, morgen kijken. Inlichtingen (ook ra Acculaden omschakel- baar, voor 6 en 12 volt 39,50 Jac. J. Sandee, Kapelle, tel. 01102-1350 ui ra Te koop: 1 paar voatbal- ;r. schoenen z-g-am. itaaat 6 Violenstraat <1, Gom deskundig e - visie, radio. bedrag meari a-ajositvengt U lerag voor Uw wasmachine ata U een Candy nasninmsat aan- - - -^Kerkstraat i 1-17, Gom. tel 01100-5655. na 6 uur 01105-874 i1 ra Voor al uw drogtst-arti- kelen Drogisterij Luyk, Pr. r gebruik pkkaUjker iBonidde- Jeremiasse, Goes Lewe- 14. teL ra Te koop gevraagd een veestomer plm. 200 liter. Aanbiedingen C. C. V. Ooe- iww.wer, owvwi .s.v., Lan- ten. Bos Beweide 36, 's-Grs- ge Kerkstraat li-17. Gom. wnpolder, tel 811P3-415 ra Te koop: bumpers en gril len van Taunus 12M en 17M, - Anglia, Cortina, Simca 1000- van Gurp 1S«>- «>t 600-1500, Peugeot. Renault enz. enz. 1962-1M7 Wle onie hond heb_ -- 1240. Garage P. Th. ben, hef dier, goed vOHjncRmBt* MM en at. M, Qoa, verhuur zonder Irizk verz. 78, Goes ra Dubbelbloemige begoni a’s, enk hangbegonia’s voor baMsn. Lelies en gladiolen - mdel - Boomkwekerij Drijfhout, Wijngaard straat Gom Tnltehttnéen en’bro- ou<ï, reu. Te bevragen onder[de beste service kimt u te- f hiue bij reisbureau Intraned Kreubelmarkt 6, Goes, Tel. P11M4437. WWy aan de Opril 8t stomen, verven, L ladders ophalen, --jsn en ceintuurs maken, mantels, rokken en mwtarjurkM inkorten, rits- riMtttagsn Inzetten, over- bataten repareren. “I adres voor hmsdtM. Beate Hoofdweg 8C BsCl ->• Bezoek de grote eutomo- reis op ^dwd«V^dag|^7“d^tenttesVirdft Wad|*b«ft. J»™*»,,N zaterdag 9 maart a.s.| ïn Hotel De Korenbeurs -| ra Te koop duivenmand ra Te hoop: klatoandapataa Ivmbeut), rato, oud 6 jaar, met kar en tuig. J. M. Bak ker, Steeweg 32, Yerseke, telefoon 01131-1655 Kltepei, Van Goghstzaat M booMtuktee ihUp8** Meuren f 14» per peer. Faase schoenservice. Korte Vorststraat 12, Gom voor ra Voor Candy afwasauto- maten Stroom N.V., Lange Kerkstraat 11-17, Goes, tel. na 6 uur 01105- 'T VENSTER ra DahMao in vele soorten: diiiredm, cactus, Mignon, taaapeai ca Anemoonbloeml- M. Ssndbaadel .- Boomkwe- MStt S Drijfhout, Wljn- straat 9. 'ak hagelwit, bus 5 kg voor ra Financiering van uw per- 80 liter. Zaadhandel - Boom- tor, volledigs bedrijfsfinan- voor W>4»WM*Ws T^ene^Üj^'in urito dan U^bij de “man, die ze“ook"re^ sonenaitto, bedrijfsauto, trac-|[kwekerij H. S. Drijfhout, nutate »»- dagen. Maak dan even bel Ungteantoor 14 dgn. digheden een boxer 8 mnd. no. 10-2 van dit blad oliekachels, waarvan 2 stuks t”*”1 - geschikt voor meerkamer- 765 verwarming. 2 stuks Miele wasmachines met wringer. Heinkenszand. tel. 01106-386 naar Hong Kong, ten voor dichtbij ra 7-daagse Rijnreis. Arn- hem-Rfldesheim. Complete prime verzorging. Prijs vjl [er 150,—. Vraag gratis bro- cbure aan reisbureau Intra- ra Stroom N.V. repareert - - - M smI uw tele- grammofoon of ra Vervang duur glas voor recorder. Stroom N.V.. F teL 01100- 5855, na zes uur 01105-674. Eigen Technische Dienst Si

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 16