Radio VAN DEN BROEK haal? I I 1 i Mi Nederlandsche Middenstands ERMERINS ll IfflgQWiw KUUKN-TV II KbEOR. I MM Sïïï?SS^^ ?^J,*,*Og^0 mea^ AJAX-FWENOÓRO tiOOtus’ i r v v morgen umtoer i tzitzien RemouW-bsihle»-'- ALS NIEUW naar ca.40% gtadksper Bandenhandel M. M. CLARIJS Eigen service-dienst - KLOKSTRAAT17-GOES-TEL.7635 IS HET INSIGNE „ELECTRA” f 62,50 voer 10 volle gren rflet Antor'*$choolATLAS’ NET MEISJE „DE SCHELDE” Enorme prqsverlaging PHILIPS TRANSISTORRADIO’s 79,56 A I CULNN EXTM 2 GOODYEAR; T I UW VAKANTIE Zh la onze zaak de grots serie Philips tv-apparatoiviDaf 629 e* .7 12! 0 Donderdag 7 maart tMt PMUM L#- t A TERMINUS J I De Directie MMMaa E i \l I 3 TERMINUS Kapsalon Rentmeester u u I* TERMINUS Niet alleen vossen verliezen hun haren* helaas mensen ook voorkom dit met i V dl n M: TERMINUS UITZENDBEDRUF TERMINUS voor RECEPTIES en DINERS In alee oen klasse apart to. Station GOES ..DÉ BEVELANDER" „De Casembrootschooi voor Christelijke ULO", *’*-*'“' G“' C. de -toeer van de apstibodqss van ons agentschap Wolphaartsdijk AmUmhai, Hrrangrsrtif 580 Ter kennis van bdanghebbenden wordt Levering via de garage en de handel f Ook hi wifltsrprofisl Ziorikzee. Zuidwalleetraat 36 -. - - AUTO MIJ. zeeland s=ssrnrsu Mstfarns, oadlsps kast met naturel notehsutM ootitf.ScterpMcontrast rijk beeld zondor hinderlijke reflex dank zij 59cp Direct-Vision booMbuis. Geschikt voor do ontvangst van do NsdarfandM on Duitse zenders. Voel aateaMtisdMfuaktios.Zenderk»iu tour. dreitoeteea. Philips, dus supe- riMrotodreMc 5 het verpleegtehuis „TER VALCKE” te Goes het staatserkend diploma behaald heeft. T)t ^aariaai waar iahnte dd» dam wdt P. PAARDfKOOPKR, Vroonlandeewag 38. Kapelle-Blezolinge. Het afhalen en thuisbrengen in begrepen. Elke woensdag theorieles met kleurendia's I Julianastraat 24 - Hansweert. O I ipooeeeeeooeooeeeooeoeooooaeooeoeoeess ZitiwsitogshdesWi Fa. Alumex Goes nSONDUNinUNtt Van Gend Loos, Utrecht J boden. J Vraag vrijblijvend daakufxHg advteB bij erkend Pelattti-dépoettaks: Molendijk 12a-14 I 's-Hoerenhoek I HOmCAramTAURANT zal plaattvindea op'' tea kantore van voornoemd ag^tpchsp, alwaar de boekjes let - M Hotel „Ockenburgh Plakplastlc 45 an 90 cdt breed. Ryate-ea» Flrnth Gd jon on Zn. Lange Vorstetraat 62. Goes Tel. 6823 b.g.g. 6247 •♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦eeaggod 1 xtuufiumiia .1» 1 Autorijschool ,vlot en volllg’ pi/ paardekooper >oeeeoeo»e»ooo»eoe»e»»ooo»eeoooeooei O BCMODMCHAP VAN 8CHOLIN VOOR CHR. VOORTQEZET ONDDtWUB Tl OMB, KRAB- rkzee f Voorlichtingsbijeenkomst over de studiemogelijkheden aan do scholen van j! bovengenoemde gemeenschap twi V J t A o o o o i 1T. J) UW) ■.r 15 A SMMMMMhMMi f A j i Ongelooflijk koopt HOTEL grootbeeld voor 699.- Buys Ballotstraat 10' I Kloetinga I Telefoon 01100-5217 Ook onze instrukteurs zijn In het bezit van het VAMOR-diploma. J ZJk\ icai RESTAURANT Erkend elektrisch SCHOORSTEENVEGER - Vegen bij alle weersomstandigheden in vertrouwds honden R J HAARPREPARAAT Stopt haaniltvai on rQoa Stimuleert krachtig de haargroei Geeft een gezegde glans aaa uw haar Speciaal voor dames met versteviging en voor horen préttio* geparfumeerd ■e Haal vandaag nog een flacon voor 2,95"- f 7,60 f 18.- Lange Vorststraat 9, Goes Aktfveer do werking van het preparaat met JOCHEM S SPECIAALSHAMPOO f*M) TELEF. 01100-7501 Op deae bijeenkomst zei eiie mogelijke voorheb- ting worden gegeven over het onderwijs onder do Mammoetwet. ALLE belangstellenden hartelijk welkom. Molenweg 11 Induatriatarrein GOES Telefoon 01100-6607 Ternouzen, Oudelandseweg 23 Gent (Belgié), Brusselsesteenweg 597. AUTOCAnaZEN C4teto, hsedKwr, Europe bprate, Jmf Ce-. Zwlond Town. Europobu. VUW1Z1II Hnlltytate, Pt, Cantouri TIIINHB» Hotelplan, F.TA SOOTTOCHTEN op IQn sa Mon.1, hcUdiWu. EIGEN AUTO Autoptan wnorgt toch «w hotels HUW AUTO'S te nsarwsm b> sw vokonltoptoate DAGTOCHTEN pw sater ie dsw Nsdsriead, EsjpW snz. tBUttjmn voor eWte vflseteifl. boot a Reisgidsen op aanvraag voricrijgboor bij i - Radio VAN DEN BROEK dat de ziekenverzorgster draagt die na een 2- jarige opleiding in Op 1 mei a;a. begint wear een vooropleiding Voorwaerden zijn: In de maand mei tenminste 17 jaar oud zijn. Na het basis-onderwijs enige jaren voortgezet onder wijs genoten hebben (huishoudschool, mulo enz.) Wij bieden: - Een prettige werkkring in een modem verpleeg tehuis met revalidatie-afdeling. Een salaris tijdens de proeftijd vair 2 -maanden van 317.89 per maand bruto vrije koot en inwoning (netto loon f 226,78). Daarna een netto loon van 279,50 (hier is do onregelmatigheids toeslag inbegrepen), 2e jaars leerlingen netto f 299,11 idem. Aanvangssalaris voor gediplomserden: Bruto per maand 657,50. Na aftrek van koet en inwoning en verdere lasten 308,42 honorering van on regelmatige diensten. De direktrice verstrekt inlichtingen (tel. 01100- 7140), - Sollicitaties te richten aan de Stichting „Ver pleeg- en Rusthuizen Zeeland Rouaaneo Kaai 35, Middelburg. Goes - Lange Vorststraat 89 - Telefooa 0070 Tel I2U7. - Goederen ter verzending en orders tot ef- halen worden aldaar gaarne aangenomen. gestaagd veer het a^. eelzoea. Prettige J - sa t -- M- Bestal m uw zooeescherm of jaloezio U hebt er dan het hele jaar profijt van van Postbus I t tr GOES. Telefoon 01100-6892. b.g g. 7392. Dealers door geheel Nederland. «•••••••••••••oeoaeagoooeesawaaaaaggE* Help veer bet eaBeeeasaiwa eaa de keidtea ij vee *a mergege 7J8-1840 eer. GeecNkt voor gepeaeloneorde Jaerbetrekklngen. Eventueel Intern. iSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS»»» N.V. ALQEMKNK TRANSPORT EXPRDI s r- Mat ingang van 1 maart 1068 kunnen een o het' station van do Nederlandse Spoorwegen tg gMGM WNUCfetMtGlkgOGb* deren meer ter verzending worden aanga- Par genoemde datum Is het agentschap ven onze onderneming gevestigd ten huizo van: de heer leren-haarwerk In Nederland geïmporteerd dooi FEIeATTi: TeL 01105^82. I Havenstraat 8. Celijnaplaat toL 01198-225 Bij u een subl ieme Philips Qtphmer heren-haarwerk In Nederland Zoor geschikt voor het op-| knappen vj|h oude meubelen beplakken van kastboorden, vensterbanken enz. enz. In 100 kfcuren voorradig. Wij hebben ook een grote oortering wandbekleding o.a. Japeneriet Chinees* mat PlakvB Alg. Assurantiekantoor I Hainkenszand II Alg. vangt ei lagan II Fieaaclering ante's, I luMishouirfgiUkn nctikglnii 11 Lago rente. I Bij overlijden achuldvrij 11 Telefoon 01106-626. Goee, tel. Öl 1004303 of 7227 vraagt Ofte-•- u A. Uniting bsWoWedhnde i (mnl. of vr.) ■x-i- Als U wilt leren rijden in oen auto met zgn. „dashboard-pookeehakeiing", kan dat bij ons gemakkelijk, omdat wij in het bezit zijn van - een Renault 4. Ook voor toekomstige Citroen 2 CV- en Ami-rijdors .ie het belangrijk te weten dat do R 4 dezelfde soort schakeling beeft westatagoi 18-20, gene. Met midden- en lange golf, tevens babyfoon van f 109,— voor BKNDUKE. WISBINKnKK. VUNUK RN Zit- Do Caaanriweotacheei veer Cbr. ULO ta Goes VggdggggflDGgl WGGr ULO op OorofgmMlslag te Goes. ChrietoMjke ULOecbeel Sa Yereeke, ChsMaMka ULOocboel te Wheeakerite, ChihteGke ULO ee>eel te Krahtoegdthe. Chris te |»e ULOwchegl te Berikaeo. Op maandag 18 maart 's avonds om 8 uur in da J

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 12