A TPDO OiVM IH«i de magneet O aHHNEN arnutfii wHeRn 19 magnolia Phildar sokken ft U'i I - komt u ook naar onze bankstellenexpositie gezelligkeus uit ruim 200 verschillende modellen in moderne. ||||||R^|||B leerlieg-verkeopsierier) >•- en klassieke stijl AfZW. axel TH ''"I TAMMINGA kantoorpersoneel MIR1TBINTJES J l VROOM HEESMAM 248.- ’”788.- UcM - sterk - eoepei stank on elegants Dioten! magnolia Rapmeitatim medewerkers REVERINKO burwRcnoo. mKMtt id "L8SE- E Halp-chauffeur K VROOM DREESMANR 3 #FF ,r I root4 i TO IEN 50 T Tob niet langer. Rug uw oude naaimachine ht Schaf u de moderne Pfaff aan. AUTOM. BEDR.v.raAAmMNN.V. p* I I E B 'lm O o ft „DE BEMELAHOER irt 1MB Ml ft Ml »k in eon r v r A EKTK Ki r ird iigen jciUc F IholfMI 3 AU '2i WU vragMM voor direkto Jadigsgm ■atoms* 6 -Gees t- i num «.two sm T pZ/ffijorfe on for •346 1 on V oaten- I r Si - I kleedt U goed en bllffQk A wbaar trend >ng atie FAN f - Stuttgarter plantultjes to koop 8/22 NJUC.G. gekeurd. C. de Vriend - Baarland reparaties aan uw wasmachine richten tot Èe.ee»eeoe»o o o o o o so^hs Algemeen Handelsbureau •ril w Soos GUN ANGST VOOM MbPOniL Donderdag 7 maart 1968 è/"11 ri ^r-y Bol 4 Ft t T VooretadTO GOOB Adverteert ta ..Di BEVELANÓfT* J)E BEVELANDER" TJ C. J. HUISSOON - Kap«ll« mcmgo M MPOMMim 1 uooaosoooa as n iieee«asaebede pUets: ■sar om de ingevwldo hrisfhmrt of ta smalm a eml do irti'ierr.^ Mi 1525 of 1224 CM MM rhisHmri JmIsb M. al vaa de bee*. W. N.V; Lange Kerkstraat 11-17, Good, telefoon 01100-5856 b.g.g. 01106-674 Lange Kerkstraat IS Goes Telefoon 8154 S L 232 I—V mil am tel OMibeii ellii JJ G8m888seiB8pp8l||ke Reinlglng*dl»Mt Oort-Zuld-Beveland M'naauxmtMn DWm Oobordtae voor IfaMgoeifcMlBO pokfo wmrtn n bR het voorjaar tag* bogrootmlRtamlarmtintoa. Leuke eporttovo atoratfoota. bn atanMdadend pakje voor am M» p|MKartMGv«i>aMMMT IN^> >no<»fl3e'iaV J I "fr i g COUPON Ja! mné a8 gratta da 1 M MadadMagvoordalwwaaarsvaa Neef* m ZddMod Heeft U oen Hoover Mtomsat? dan kunt U zich vanaf heden voor i '4. A- DROGISTERIJJM GAPER", Voorstad 7pu ZUIVER! HUID F 'If 1 uitgebreid bezoek aan onze zaak.Wo hopen vooral dat v do tyd laMt nomen om - veel en aandachtfo t« zitten. De enige manier, lijkt one, om te kijken of het waar i wat we altijd boweretu anze Mustentno-maubelen zlln gemaakt op komfort, kwaliteit, styi en betaalbaarheid. i 6 i I - tit ft i5 7V>r> MAds taywrtaaa COSS—'ToL Oim-NM I i L.\ 5 Ï- k 1 i - «i .Vgr 11/4 da. itraatS go Delft Middelburg. i I Ooetsingol '54 GOES - Telefoon 7638. z U ,- I- I V A r I k.msT no >4 Tel 5 ■■Ml •w. street 8 *8808 t ■IL - y. Gelen lira W jeer. .60 uur •eg 4, k.” aanleg. 346, landen i I IM it L graf vol Mart grof vol M mart De Oirskteur van de GemoenechappolUke Rvtodbgo- di.net (J. W. P. do Jongt) J Togen bHH|ke prt»- ^H|a op aanvraag. Ook nog gelegenheid om op kontrakt te telen. Tel. 01 193-288 te koop: r i MA AMIA^HWMMTNTUr Pepegaatetraat 4. Goes, Telefoon 01100—7478 - I a a non anmAanmXI -MM 4 l pot mnl. of vl, niet ouder dan 18 Jaar. voor de huiskamer, om tuinplont|es „voor te trekken" in grote verscheidenheid. Bij elk Minttuintle gratie een pakje LaGp- hm vaad (v j bloembak!) - - - --- ■- Onze admMMroeo botaet Sch gaarne bot hot doorgeven van advertenties aan andere Naden I Vaa dor Bltttaan 43. Telefoon 01102-1264 larlcMlag. coatroto en Mlbeodee bam—dNe. I II I IdlingbefaaNmahoi MMun: EUKIW8CH. COMPLEET MET KOfTER ■r - MDMLBUM VBJMNMN VIN OT U I N ONS aGZAOPROGRAMMA LOOT VAN Oevroagd Voor hen die over de nodige werklust beechikksn sn bun evonduren produktiof willen maksn. heeft sen gerinom- Meerde Weeneiils bmsMng enkels fdertssn vecant. Na oen Inmrtperiede nd de taak boetaan uit het be werken ven nttehiitend geMrodueoordo adteeeen. Sorieioe krachten met oM geode dgsmine entwOtkehng staNvormeo kunnen met deae wortseemke- 6tn odn aeso aagtaeNMUbo i- Brieven te richten onder nr. *0-1 nun het bureau ven dM blad. Hot grofvel-progrMMM wordt l.vjn. Blddag. 13 maart aa. ale volgt gewlfsigd: Qemeeete Mtaad-Batte Evra borvtslm \met CrtOM Marchal an Uw! haar her krijgt sdn oenprrakoUjlEe kleur. Vohnaekt «wchadeink Tube voor 0 maanden t Speciaal borsteltje t MB. Ook verkiiJrbaar In dte^- zwart. Gratia folder bij: j DA NUI6HKTTWD om ts spitten om te bemesten om te planten WQ helpen u graag op weg naar een mooie tuin. Straks Hoeft u er plezier van. i— j- Tf-j. Onse MARCHAt RIMPXUCOR1UBCTOR tn d. ver beterd. sameart.lHng bevrijdt u radicaal van rim- pete ra kraaiepootjea, t wur asbtaraehf One prepa raat is thans extra-lanc houdbaar ra U hebt talbons maar weinig nodig! Prijs f S.7B Waagt amflB folder Ml: PUROL en PUROL-poedor WU geven aan leerlingen gratie een wt tenechappelljk verantwoordde curaue, aar gepast aan de praktijk. Na 2 Jaar kan gebleken geecNMmid reeds over oen fotdi verkoopeter (er) geeprokM worden. In pg warenhuis Is daarna volop do kana een cai riéro op te bouwen. voor ongeregelde tijden. In do zomermaandod V minsterw 0 volle wokett. - jjj 3 i ’z -• 1. WU ji'— MBMUtMM vt iwrasiAni rauiinjis k vurnaatom D I Z I W f F K Uitnodiging! ■ja' »*i «MW

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 11