V A 1 ÖS alUtafade1 f ANKA A I I PRUfrSUG 4750 NIEUW! &U-SANFOR- LAKENS J v.a. f 648,- Neemt u dan een CANDY wasmachine H.&Z. .'I rtvaortfeHg '1 IT L. WTIJOEUJK ELK^2* J r 5- ar I fep ■’■-•? verlovingsringen f t JAC. HERMANS IO AUTO ►h ..de BEVELANDER- Dot L vaa vrS* watdagen drooipt V mals» V* - 1^ UZM V. - - lit* •-• ;- I tc I i I I ,,DE CENTRALE i 1 c ;4'-- le-Axd n ,DE GAPER’ t Donderdag 7 maart 1968 Splsgsls, Maubal- an etalage-gia* -1 I k WMl"**,a0 ^WMltMfclNanteii -AAAAA H.DrVfhout pmSmtoup p^niihhfippdljC luwelier Hoilo^r Gevraagd meisje i vanOevor^NaV. Polderman N. V. Miieeeeieeeeee»ee Goedkop» auto* v»rz»k»rlngen vow Mn persoon, voonien A. H. van Riet Dennenstraat 3. Goes. tMMSMMaaaeMM a H Tochn. Bur. Verborg Stroom N.V. Fa.vanWIII»gon- van Strien A Zn. NOOIT KRIMPENDL KLASSE LAKENS nu t ht gouden qoftikeiirint|srfgol BEHANGKOIXEKTIE 1968 uit voorraad IdVirbaar Machinaal atgerand Ook snelbehang Lok»rs»on van Dammo Teiefaea 38Ó - 348, St. Bomhard- 7 'hond.-; met papieren, reu 1W Jaar. r »m Candy wasmachine Is d» BESTE keus als U "V w w v v v i Fa. Gehik 4 t it' 3 ••••GG.de ••J A- ■I I Q i ,o arw* I t p ts «Te c( r: I voor A. - t Ji >1 □lite edhi T 111 il •nH t t i uano Km ook dienen veer r-t AwhwRMWb I t* J Wl F‘ f -pe ch rihir» n M ABa Candy typee norfcoa SOOffi OFROEFTOT KRNNWMAKBM Zend Mi vw Uta. geboorte I ■«•H. H Jdnderenstraat 8 Goos Telefoon 8808 1 rzuur I t w bij: J. L. H. van Damn». Gra ta Kade 2, Gaaa. tal. Ot ISO- 7256. a Cosmetic» DA Drogisterij Voorstad 7a. Goos :'S’K y ‘4. 7:'r; I lte‘< WMam ZoBewag 33. Gaaa J* vtxvtM- B. toast icaatN /as a ««MMaaMa <w»a Oaaa. St. AMaaaatraat Talafaoa SMS I t W® «araiea Boomkwekarlj-zaadhandal I Wijngaardstraat 3 Goes I aaeaaaaeeo sea eat a w •K i IM y:' -.r. V. .i - -> -. - In gladde uitvoering eenpersoons 150 25C 9a75 oil.75 6.5° OBATIS MONST» van hyttlatoalt, artftals. wardM^Ü'MaMwea» Stalt a^M aan cxW segals fa v. portokost Fa. JUMA1’ FaattswMU, BOTTMU>AM Vo._ *Gtt» h.-rfc fr 1? '"oes TpI 50 voor winkel en huishouding Eventueel reiskoeten vergoeding FOTO Verschoor» Rijksweg 45, Kruiningen, tel. 0113&1232 Lange Kerkstrast 11-17. Goes. Oude Torenstraat 27, Vlreeks. Tal. 0110OMM, m uw 01IM074 Tel. 01131-13M Kanaalstraat 11. Hanaweart. Tel. 0113AM77 - Ti huw ztt-slaapkaiiior van gas- watarieMtoe M elektrisch. Vrije In- en mA *^e^' U begint reedamat MUker*ng.f. kantoorruimte. Te bevragen Voorstraat 22. Coiljnsplaat. TeL 011M204 b.g.g. 011M-343-3M Kerkplein 87. Kapalle, TeLQ1102-1330 V’eloge^iedt v portel MAM« •w e»»eeee»eee»eeeoeoI Erkanwoer I goplant worden Ligustrum- Taxus- Thuya-1 Berberis I voor hagen I Wilgen voor windschermen I Heesters In soorten I Struik- en klimrozen Dsncelrt orae kwekerij aan de Rijksweg onder "I. Heer Hendriksklnderen Gemakkelijk parkeren Ook bij gunstig plantweer I op zaterdag van 9-12 uur I- JVMM MUMII ZN. pT" •t. Geen. Nf(brl.Vid‘e V»rrn.<| (1 H»ir Wlnkelcomblnatie L0KKR8C&VAN DAMME 's-Gravenpolder tal 01103-380-346 Alle soorten verwannias. gas. ofte en kolen Vakkundig erkende aanleg. WMkblopMMMrtto - Wagens verhuizing te koop: lieve Tol. te bevr. na 18.00 uur 011M-443, Klaverwog 4, Wolphaartsdljk. ieeqw, ketorse... eesmvaw Ook arrMirlmn IamBoM i «CTaeEweSM in KuuatgVOn j ÓZ<. -.Jrv AaaWkhoMa pritiy De sendee ven do Candy wasmachines wordt door one behartigd met oen door Candy erkende Tochnieche Dienst on een gegarandeerde 24 uw service. Onderstaande bedrijven hebben do alleen verkoop voor Noord/Zuid-Boveland. 7 - n M AL MN CANDY VOLAUTOMAAT VOOR i48r-. VOOR UW OUDI WAR- MACHMC KRURT U NOG MN HOOR MRU1L BEDRAG TERUG. MOQRNWUUDAARMMHHUWr Veer een neer apert en nwei bnddebeeket Bloeawtoriwaat Fan R»W»rB» fW’ Wilholmlnastraat *1-2| WemoMbtge. TeLOI^-m - Tlilbli 61169*180 datum «t beraap oa u eet-1 vaagt vaa aea bericht af w I awoMMwclan s*i veer aan I contact met oen Dvltao dame Deze inlichting la «oer u| gahaal wRbSvend. .1 ANaan W met eariauaa htt-l achrijven aan: Bemiddelingsbureau F. NNR/WWHOVRN 424 Emmerich. W.-Dultaland RM0MbMM.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 10