toilet L TROD van den ieeö héél nieuw gezicht. watten Uit een Heta étui... I ier 15 DANSEN MEDEDELING! KOELKASTEN 10—15 voordeliger Van Biomes KINDERKLEDING? Maak het zélf aft Dralen GEZELLIG DANSEN bij kaarslicht Hotel „De Korenbeurs” te Kortgene FAMIL1EDRDKWERK Hel Goese Lyeenm voorlichtings-avond i; DANSEN Tert Just Married DE MENS Dar De Loods vm 100r lol 400, GOEDKOPER! „The Rythme Stars” r' „lm Weissen Rösa!” .Optica Kampman DANSEN 0 I T-I Kïl J. Jer^moag rl IMO F ij I - J i -f - bij J 4 dèt is het Ineens ontdekt U, hoe anders U kunt zijn. U voelt LAKE VOR5TSTR6Ö-6OES DRUKKKRU „M PHOENIX”. OOK VOOR FOTO EN FILM er’ a AüVHTfNTIEBLAO VOOR ZUID- EN NOORD-BEVEL. AND 2 I ziet '..•ft I GOES. Lmo» Kerkstraat 11-17. TeMaoa 01100—8866. PHILIPS AEG Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 u. aangenomen. ERKEND ft LEVERANCIER VOOR ALLE NIEUWE BRILLEN Na 6 trar ook voor service 01106—874. Eigen technische dienst bij be- sreeke- Les Rats de Saint Germain irr Vreemd, dat U niet eerder op het idee kwam. Een nieuwe bril. Kiokstraet 4 Gesa. to^-JVS' at 8, K, I MMm •ortto. Vmm l[ Huls-aan Huisblad Pers, a 4 -^1- aa n Bij Stroom N.V., Gom zijn ds volaatomatische wasmtc ..- - JgtaMtUVGaaa. tob H07 Uspaktoa. teL MM» SM tutte. 20e Jaargang No. 10 7 maart 1968 Oplaag v. d. bl. 22.885 sxsmplarsn Uitgave sn druk: Fa. Drukkerij „De Phoenix”, Goes Voorstad 24, Postbus 5. Telefoon 01100-5915, b.g.g. 8399—6034. Giro: 3 26 37. M. de Leeuw-Nefs, 3 y n koop Kreidler I Floret! motor leeeeeeoo—ooo— F Koop dus NU Uw wasmachine bij mm. Voorpagina dubbel tarief. Contracttarievan op aanvraag. Voor fouten in tel. opoegavan advert, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheio. Goese Operette Vereniging Schouwburg „JULIANA” i/tWDDE VAK CE LVCDSTSTD. zich prettiger, zelfbewuster, vrijer. Nee, 't is geen verbeelding, er wordt ook met andere ogen naar u gekeken. Meer waar dering? Meer sympathie? Een extra complimentje 1 Gewoon, door een nieuwe bril. Uit zo'n klein étui. OPTICIEN Clcvcr-leaf Zaal „Zeclandla” Hanaweort. /♦♦♦♦o»oeoo»o»ooooeoooo»oo4»poooo»o »pooooee»ee»»»»»o»op»»o»o»o»4 nette winkeljuffrouw gen 4 1 I •*‘- -toto.’ p 'V- geopend van 8 tot 2 Mr len, •Ft, nogmaals op 30 maart ’««8 •- ik. Zaterdag 9 mauwt -V m.m.v. Muziek voor Jong an oud. e il Dr. A. Schaper, rector. h- r i ZeeuASch Adver'enfieblad" HIM FOTO OPTIEK Bij open haardvuur en discotheek TELEFOON 01100 - 6214 GANZEPOORTSTRAAT 3. GOES ft' NIEUWE MODE NIEUWE GEZICHTEN Onze voorraad keelkaeten wordt verkocht tegen aeer MrtMkfcoajke prijzen. De allerbeate, zachtste zuiverste Voorziet u tijdig van kaarten ter voorkoming van teleurstelling. Charmant, elegant on sterk tie vsr- 1 slaap- 2 grote itaande -4 vordeo Zaterdag 9 maart met medewerking van 1' V.x Aanvang 7.30 uur -•« 4. Lange Kerkstraat 44 - Telefoea MBS. eek eg de UbeBo4Bo<toebow (M meert a->-) keet veto mededoa vaa doao Dvafoe alaflM bewonde ren Normaal pak bonte wattenballen 0JB dubbele verpakking 1JN 100 gr. zig-zag watten RJM 200 gr. zig-zag watten f IjBB Katopctroeea: s Te koop: s«aa. Idadee» wegen, hoog model D. Srhip M?"- w* Rijksscholongemoenechap met sfd. Gymnasium, Atheneum en schooi voor H.A.V.O. voor ouders van leerlingen die hot bragjaar willen volgen, op dtoedag 12 maart a^„ 20.00 oor In het Goeee 'Lyceum, Van DusMldorpstraat 78. Goes. Modehuis „Onieta**. Kloetfnge. Geweldig modi eus 1» onze kóRektle iapon- neh pakjes, lanonnor In tre- vtra 2000 vanaf f 27 95 jum- ook eenvoudige terienka -► Bezoek de grote automo- biel-ahow van Oarage Ca rds op donderdag 7. vrijdag 8 en zaterdag 9 maart a.a. In Hotel De Korenbeurs - Grote Markt te Goes. Zie advertenties in dit blad •i' - SCHUTTERSHOF GOES Zaterdag 9 maart Muziek: -*- Spotgoedkoop. Zwarte hoge schoenen van JS-39 t 7,tB per paar, van 40-45 t B.BB per paar, tn bruin suède 40-45 f *.95 per paar. Smits schoenhandel, Hieuw de rp Inrull Miele wasmachine met electrlsche wringer, pr. f 115,Electro - Technisch Bureau A. Stokmens Mag- dalenartraat IÉ Goea, telef asn Zelfbouw centrale ver warming. Jac. Koppejan. Kamperfodiestrsat 11, Goes Tel. 01100-8357 - 797», erkend C.V.-inetaUateur. Vraagt ---- A - onze uitgabniS*! doeumem- T» koop: 4 nieuwe dak ramen, tjzer f 50,— en plm. 50 ra. plastic -afwatering» pijp f 100,—«L OJIte-708 pers, fijne kwaliteiten maar T* HndortoJISant- ook eenvoudige terienka Ue. haH jaar gebrulkt- modenetjee, gevarieerde pdk Bevr. ZuMvUaOataaM -94, aan IGom -o» r-*»,—-- met al zijn praal houdt gaan stand; hij ia gelijk aan da boetten, die vergaan. Dit ia het lot van hen die op lichaaN ver trouwen, het einde van wie vertrouwen - scheppen in hun eigen woorden Paakn 49 13. 14 gezelligheid en stoer Kirtgoai LEVENSMIDDELENBEDRUF If van Goghetraat 6-8, Gom, tel. 011004423. X I k*am. mo< beènaoUMmi snelheid 00 8 90 km per tam I Slechts 3.0M km gNepen i f 480,— beneden nleuwpcBe I wSrachTdwr *MaaHa I Geruepoortstreet Geen Teie/oon 9063 -> Spot goedkoop. Lege werkschoenen met rubber onderwerk t 10,18 per paar. Hoge werkschoenen, hielen zonder naad, rubber tulen op loron tuMMMoteö t ELM per paar. Smite echoanhaidfat Nieuwdorp ■>e Perretjes KapeB. *ƒ*-«*«*■ --S- Electro - Technisch Bureau mruu ixwuTuiiuci, ‘--"ir i n i i - ruil TV toestellen Zaterdag straat 11, Goes, tel. 0977 rum» koopjes. .’v’4 - Eleetro - Technisch Bureau Te koop V.W. 1981, koop je. Ambechtstraet 4, ’s-Gre- ZEISS BRILLEGLAZEN het beate voor uw ogen NIEUW masterpiece glazen change lire glazen BRIL ETUIS PRISMA KIJKERS THERMOMETERS CONTACT LENZEN WEOENB OVERWELDIGEND* HWMMIEUJM0 Tel. 72M GOES .ft-: Longe Vortttfrout 57-63 - Tel. 0 1100 -7251 kV»', ft-.:*-' V’ U KIEST IN ELKE PRIJSKLASSE trtt ttontallen mo- daMen. Passend b9 Uwtype. Een bril op maatObk wat de glazen betreft. Want ook daar to tegenwoordig een grote veracheMenhokl In. Bijvoorbeeld getinte glazen, wan neer U veel in kunstlicht werkt De. praktische, bi- en trifocaal glazen. En natuurlijk do zo fraaie ontspiegelde ZIEKENFONDSEN .gbzen. Komt Ueenslangs? LI bent woOtoml -t !-*»***-.! j i jb - Inzending V.E.Z.A. Voamaeritraat 8, Gom Zaterdag 9 maart a.s. 'o m.m.v v/h „The Sparks” uit Borgen op Zoom Aanvang 7.30 tfur. - I,,,. Gevraagd Zaterdags vfij. ipgencri»n he’ j' Onze Drslon stoffen: „Geknipt voor kinderen*. Soepel sterk. Vlug gowMson, zé weer droog. En blijvend mooi, want Dralon krimpt niet, vorvitt niet. Mot Dralon hebt u ter van mw wgrkl Hectro -► Jnrull bandrecorder, in- F A Stokmens. Magdalena reuze koopjes. J. A. Stokmens, Magdalena-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1