BRILLEN I i i 8 ft 50 JAAR i: p i I If I j Sporthnis PIETERSE I Kaisarstraat 7, Gaas. KRIJGER TOIIIS voor al Uw réizen L. rk Babyhris ,De Gnst’ Opril Grote Markt - Goes Vm der Graaf - Goes kaiitooriaataltatiea Speciale aanbiedingen schrijfkassa’s 198,met 25% korting ’t Is na nog de tgd Fa. J|R GRIST, GOES BEHANG Fa. ïleogel 'o-H. H kladareeotr. 33. toL7574. hiishoadelijk artikel Friss vm VreJegem J I r r k I -s I y i - .- l t- .■r L- Donderdag 29 februari 1968 ,_a &3I - - •w. I Gratia mows tar •MMMaMRNMMM wuim 4 4 -— I urt~ feU b 5 If f j De nieuwste monturen I Ontspiegelde glazen I Onzichtbaar geslepen I r—4 iseeeeeee— „DE BEVELANDER" ■- Corset - mi .Util ik 5 w I I fe Willy Engelfriet loos. Opril 5. tatsfoon 5703 GadipL Camp CnraariMre MaaIt 9 Opril Grote Markt, Gom b Kortemeestraat, Bergen op Zoom f Nieuwste modellen ktadensegem e« wee- F delweeoM voorjaar 1968 F Koelstra Combi vanaf 192,50, te gebrui- F ken als kinderwagen, wandelwagen en reiswieg Verder de bekende merken Musaerts, Rie- mersma. Lion, alles met volledige garan- b tie en in alle prijsklassen b Wandelwagens vanaf 69,50 Speciaalbedrijf sinds 1893 TelefoM 011004206 Elektrische telmachines, nieuw 398,—, NU 298,— Handtelmachines, nieuw, 298,- NU 248.— Nieuwe handtelmachines, dhr. merken nu met 10% korting Geldladen 155, Demonstratiemachine merk Triumph van 770,voor 550, □oor Inruil verkregen drv. tel-rekenmacMnee schrijfmachines elektrische schrijfmachines z Dicteerappersten M^daleaestreat 4. Goes, tol. 01100-7107 ShowreoMKeizersOraet 3a om Uw motormaaier of grasmachine na te laten zien Binnenkort;komt onze nieuwe collectie binnen Beestenmarkt 5, tel. 01100-7261 (6173) Foblon plakplastiek Nezon kwasten en -gereedschappen GROOTS ASSORTIMENT H yVERFWINKEL NOOR0’ ’s-Heer Hendrikskinderenstraat 37. Goes, teleioon 01100-6473 ♦- T» too»: um. twnlfog iMkiss «n gibslrjos 1 Trtertsofoktam*: x ‘«-a V Goea. Mevr. NHzInk Westwal 19 te Goes vraagt voor direct een ns rt dienstbod* voor dag en nacht Mooie eigen kamer en hoog loon Tel. 01100-5147 Voornan van Brabaurtia - Tornado - Phl^e Arcopal Sola enz. Zo’n prachtig opbouwservies, glas servies of een schitterende roestvrij stalen keukenset van Lagostina B.K. Karaat Sola - Kabe - Polaris enz. Is Uw voordeligste adres, omdat U vanaf vrijdag 1 «aart tm. zaterdag 9 maart DUBBEL ZM.VERZEGLS krijgt op alle artikelen. Turfkade 17, Goes, telefoon 6528 l^lmhï^d. BWljke pïfeT* Ce reestraat 2X KapeUe. J Voor Uw bril naar FOCUS aan de Opril 11 - Reparatte na uw rijwieL yto,jiupte goed, vlug en billijk Do Ragt, C -s-H. Hkindirmatr. 3X 6358. ■hHBV w I ,-► *www*wvwa.1 -wwfcwwwwvw ki i De Reft, Goes. S-H. Hkin- af 3 D.R.U., EJL Jaarsma, toaua in straat IS, Goes. wwww 0 '3 T - - Ss 1 aa WaOingtona Ta hangws bromfleU «a an tar verzorgen a billijk. Da fitter. Zuidweg, s-H. H_ onoo-oaoe. I» I I- 1' ••J® I. 's-H. Goes. Te koop: Hoover Matic wasmachine. elektrische VortMbcteoeuaa Quick. Adidas, Puma; TraMaa^akkaa in katoen, nylon an Halanca; VaotballMpaa. kaaaaa breekjaa aa aWte; T j - I a Wegei koop: Spi feel t US, I 325,- t 433, ketel. Statica Arendakerke. -+■ Door inruil op Mobylet- ■aastaaaMrfct 12. GOO. Ttfsfaaa P1100-72B3 netto 47*,— Be cal. netto 486,—. wij oen ultgébn i p «f Te koop: Flat OM D. (Mar* dinlèra m. roktak, 1MB Ml aitw. ms lasa. verk. tgrt. ook ruilen. BaakevUtraat 38 Goes. byfUahsSajirlMiilia worden U prijscourant. DBCttHlbC Slutt f 0.4a aan post zegels in v. portokosten Fa. JMMA" -> Door Inruil ta toog: 1 I Yamaha 100 cc. 1 Zundapp KS 100 met kuip. 1 Honda C cc, I Zundapp KS IS, koopje. De Regt, Goea, S-H. H.kinderenstr. te, teL HBS. 7--. -> De nieuwste modellen koelkasten gijn binnen. Za- nuaai, Martjnen, Bosch. Op alle koslksrtm bij kontante betaling Zllverzegels. Zuid weg, 'a-H. H. Klnderenstr. 2 Goes. TaL OllOO-OMM. -> Te koop: Berinl btta fiets l.pret. Te berraaa Ruisdaelstraat 4. Goes. Etna gaskachels 3400 caL netto 433,—Etna «300 cal. netto 4TO^-> Benraad 3800 Ook hebben aide sorte ring gaskarfels in seer apar te modellen. Eigen plaat sing en reparatie, keus uit 00 modellen. Bezoek onze showroom. Zuidweg H. Klndereoetraat 2, Telefoon 01100-8880. -► Te koop: z-g.aji. I biljart M a 148. Kan 'l1 IE Goes. Ladrtbakaaa on ptotoiaek Expanders, retecteaartaea: Primelon ritssluitingen alle kleuren en maten. R helmen in voorraad. De Regt machinehandel Bogaert, Op- - -- - - IMS. -> Gaat U nieuwe pannen kopen. Laat U zich dan eena deskundig voorlichten over aluminium. emaiHe, geglo- xeer, aluminium, roestvrtj- ■>taal. Tefal ent. Op alle nSnnen Züverzegeli. B.K., I a goat i na, Edy. Skultuna, f* hinee. Naai- trein beide ag.ajt Splegel- fogaert. Op- straat 13, Goes. X Goes, taL-- A. A A A. A I s-***rW***!%*ÉbSW i i: JBerniag" PX. fa seweg 38 tel jr BotMftMk. es. 220 'or«G. 50 roomboter 1,1* paf Ituk. 4 gfogroommooritoppae f 1,30. 5 snlckan SO cart. Kwalito. «brood: waakaMlbroad. thaa- M 8»b4iciwit. ouderwets aai (akker. ruimtegebrek te Grandaport Spart* sport 1384 Batavua Combi aport Sparta Grand aport 1865 f 425,-. De Regt, Goea, 'a-H. H.klndtrenatraat 20, teL 8358. v— Ta fe toeatellen met vetU. zeer billtjke prija. Ireneetr. 32, Kloetlnge. -► Beleefd bieden wfj o^- ze diensten aan voor het v verzorgen van Uw type- of K Wko enz. Zuidweg^'s-H.H «tencilwerk. L. J. v. d. Ber- ^S Kinderenstraat X Goes. Tel ge-Mtnnaar J k klim ataart M «aas. .1 y.i ■- -► Ta koop: Kleurica or. ree* taebatoertaL ken Inleneoswootae. nisaeweg 48. Goea. -► Tb koop! Stommer te prima staat na 8 uur An» ielientraat 5. Goea -► Tv koop geer.: kinder- 4 commode en 2-pere. tuimel- bed. Br. onder no. 8-1 bur. .’t v. blad. -w Te koop z g aJL kinder wagen. Mauritaateuat S. -► Wie ruilt miin eengezins woning in Abel Tasmanstr voor eeiiseifoawonig Tn ptaa EuM in Goea. Brieven onder no. 8-X bur. van dit Wad. eëe eesees s i’s ee s»e4 I I -»■ Te koop: Eetboek, ronds tafel en 4 atoelen L IS,— Perzikatraat X Goea. Te-ki selmotor staat O. 01180-813T. ->■ De nieuwste modellen gaskachels staan in onze showroom. Beaervaar au. om teleurstelling te voorko men. Erkend nfitter, eigen weg. 's-H. H. Klnderenstr. X Goes. Telefoon 01100-6804. -» Wij verkopen ook di be- kende Zweedse Husqvarna te's te koop: dlv. Solexen naaimachines. Naaimachine- vanaf f 30,-, 1 Mobylette EEG handel Bogaert. Opril Grote enkele damesaportrijwielen. Markt 3, Goes, tel. M8X Cromwel en Manxman val- -o- Tn gas gevelkacbel bren- Goes. 's-H. H.klnderenstr. 30 ril Grote Markt 8. Goes, tel. gen wij een grote sortering tel 6354 van D.R.U., E.M. Jaarama, - Siegler, Hoanaon enz. Bezoek Steeds rul onze showroom, erkend gas- goede gebtWM fitter. Zuidweg, 's-H. H. en handuaaima Kinderenstraat 2. Goes. TeL machineiMgdal ril Grote tek* 78«X ■n

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 9