UERWARMIHGSDEKENS 10 pct korting I s BENA-HUIS, L V*nt 14 Meubelhuis .Renaissance’ N.V* UENTILATORKAC 1. Saède herei jas 2. Antics jas. Radio van den Broek :F PHOENIX DRUKWERK.... beter takmrk i Em vn mzo vehsiMm mfcUea TASSEN met de chic en snit - LOIISSE - GOES H.V. GRIJPT DEZE KANS IX PARAPWHUfS Lange Vorststraat 43 Gtv. ITS,- -S 3. Soepel MfH VERKOOPSTERS NAAISTERS TENTOONSTELLING <1 Waar? Wnaeer? ADMINISTRATIEVE KRACHT HULPKRACHT h Een zachte vloerbedekkigg H. Fa. C. Oraije, Goes 17», 1 :x- - 'X t 4 1 halfwas loodgieter J.de Jonge n.v. U bent op zoek naar een gebruikte auto Klokstraat 17 - Goes -A Deze slaapkamer kost slechts f 577. 4 ËKMAN Us. ELOET1NGE. - «1 19M 7 „DE BEVELANDER •ug I t i k«kja 224,— SPECIAAL ZAAK BEDDEN EN DEKENS 1 v X ra' /.v/.’i mj^iin^en 1 ■tg i I A i x. 4 BE 1965 1964 1963 1961 1964 1962 1965 1965 1963 1965 1959 1965 1964 1964 i In tar vanaf J 18^5 D ■Hi t I 24 Wij ruimen onza wintervoorraad I en ■J.M'- M zMr gewild detain mat a NU zijn ze voordelig. proMeort ar due vm In 1 t »br. -tfr - m t in do 2 persoon» uitvoering - Komt u vrijblijvend sene kijken naar onze vele nieuwe modellen voor onza gordijnetoffen an vitrage afdeling a SINKE-DE GRAAG a voor ons gordijnateker LANBB VOBSTBIRAAT .31*33 - GORS TEL. 011004334 Wij bieden u een prettige werkkring mot goede beloning. Schriftalijke soWcitetiee ta richten aan: afd. Personoelezaken Dralen Me*. 333 broed 14343 per meter. LBUKE «TAND* BR GTE MOOIIHO» OOM I ■- 1 f Weer vindt U die? bij J yeeaeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeooaaeeae1 /ll GEVRAAGD: zo spoedig mogeNJk Rijbewijs verslat i -i doel 2 Koe maderas csmsdte, prijs gebonden 1440 UK voorraad leverbaar Lange Kerkstraat 33, Goes Telefoon 01100 5900 F Met zomaar oen natuurlijk I Mee, oen wagon waar U van op oom kimt. vraagt voor haar binnenkort te openen filiaal aan de LANQE V0R8TBTRAAT TE GOES nog enkele personeelsleden nml. te bot Bdrotterabof te Boos. *»oooooeoeeoeeeoeaaeerei 5 on 0 maart ven 24 int. 7-10 our. Leuke bijpassende handschoenen wn - Ion srs u on cM- Uw leeo- •ta De >otdge dracht voor Iedereen. Momenteel brengen «rij rocordAotrae: as geit met gersntte 3 kleuren bruin en grijs, slechte met ULO-dlploma, kunnende typen (vrl.) voor onderhoud zaak voor 4 morgens per week, meerdere hulp aanwezig. Boys Bakotstraat met garantieIBS,- met gratia busje voor ontvlekken of waterdicht maken! Of zuiver wollen tapijt altijd mooi. Voer uw slaapkamer b.v. J Donderdag 29 februari 1968 .>•3900000900000000000000000000000000000000000000003000 TIAAFBi 1 Een van deze bijvoorbeeld: Opel Rekord 6 cil-, radio schutfdak Opel Rekord 1700, 2-deurs Opel Rekord 1700, 4-deurs, luxe Opel Rekord 1700, 2-deurs Opel Caravan 3-deurs Qpol Caravan 3-doors Opel Kadett caravan, mot ruk Ford 12 M stationcar Ford 12 M atationcar Morcodes 200 D automatic Mercedes 190 D radio, schulfdak D.K.W. F 11 a Hat 1800 Vauxhall Viva mot radio i.-': 9e»9-099J»9POAAJiJteU»AAJIJUIAAA«U>9000J>000000»»00»»0*0»»94» vraagt vntaig ecderbeed. ie wam ee goMMi Voor uw woonkamer lEv. Mn ven onze nylon of ocritea tapQtoe, zoor etMk on piet duur. Universele Philips Tele- vtsie's met Nederland I Nederland II - en Bel*!# voor slechte 710.—. Stroom N.V. Lance Kerkstraat 11-17 Goes. TeL 01100-5SS» na zes uur 01105474. “J 1 eiken roeiboot OW m t 250^ 1 at stormboot VI, m. t 3000,—. Dtv. benz. en dieselmotoren. Gar. Som metjes, Ovoeande, TsL 011N- za. Megos^eseen! Als 6e vorst over iê. wordt bot weer ttj'* ervoor! Korte en lange mo dellen, dfveiso Meuren ter lenka en wol gabardine t 50.- tot IM- 1 Bevahuis. L VoHtetrant OL Heden verscheen De Forsyte lag9999999999999999999999999999999969< - - een bood* tapijt, specials prijs f 13.per m2. njleesM- tepQt 10,— per ei2 ook zeer geschikt voor trap, gang en hal. MEUBELHUIS „RENAISSANCE Beilamypark 43 t Vlteaingan. J X’ rottige dracht Bezoekt de tentoonstelling van da Chr. Nijverheidsschool voor meisjes te Goes. die U verlengt ter completering van uw garderobe Vanaf ...•••—••.••m............. f 8,95 rrtsee geruite workteam den vanaf 5,80 tot 10,80, re clame-aanbiedinz terlenka as item 5s re 11.80. De groot «te fcoeoe la eöe amtaw Vt- 1 Bevahul», t- Vont M. Heup-apijkerbroeken ook in nieuwe viagraatdesauu 11,80 en 15,80. Leuk vlot modell t Bevahula, Lange Vont 04. Te koop: houten roeiboot l.gjt. Inl. P. Nonnekes, Westalngel M, Goes. TeL 6518. .teep n. Wtawal 25» OPB.r Telefoon 0119^-42ia INRUS GARANTIE XJ FIANCIERING Maak nu roede uw keue bij: VOORSTAD 34 TELEFOON 3733 •’W - ToSet met apiegel bijpassende handschoenen 2,95 In leer vanaf 14,95 -99oe»eoo<oeooeooooooooo»9»eooeoo»eoeoooeeeoe9e»oaoeo - --- -+- Modehuis „Gracia” Kloe- tlnge, Op heel Uw babyult- M 10 te korting. e< een hele verzorgingsaet, zoals olie, zeep, lotion en al wat er bil hoort, ook verkopen wij dit loa, watUpa, poeder, baby- shampoo, babytrOme. alles uit natuurlijke krulden be reid. De boete hulp in bula ia bieden U te hoog inniil be drag voer Uw oude wasma chine. Wtj beschikken ove> oen door Candy erkssMte Technische dienst wij kun nen u een geven. (Ook li avwdo kunt u ons boraikenk Stroom N U-l? Goes. OOR Candy wawnaohlae Wij bieden U te hoog inniil be drag voer Uw oude wasma chine. .Wtj beschikken ove> oen door Candy erkende dlenot wij tam- bereiken! Stroom N age Kerkstraat Tel. 011I0-MM na zes uur 01105-474. -W Te keop wegens aanscha, auto: z-gsun. brommer DKte Appelstraat 177, Ooee. ■w Voer hot brntan van pakjes, truien ons. naar 8 Bengun Oroenandtjk tl.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 7