VO CERTINA Motor dwars. Geen tunnel Dus veel meer ruimte voor DE KLEDINGBOKSER H. H. Landbouwers ’t Gouddoppertje VROOM DREESMANN MDOCLBUM YUSMMEN De Nederfasdsche Cred iet bank N.V. Firma J. de Kok eulonen GEHAKTDAG De Modehrolksslagerj A. MOL, Ondelaiide VROOM DREESMAMN een handige jongen Werkzaamheden zijn: Garage Schouwenaar VLEES STOKT een jongste medewerkereer) C. J. TILROE eu Zn. HR’S GARAGEBEDRIJF 2 woningstoffeerders Philips koelkasten 1269 gulden J.A.STOKMANS SERVICE EK SFEER datvtodtUin SLOT OSTERDE i voor Uw bruiloft, personeeteavond (met toneel) of vergadering ERMERIHS h jw.' PEUGEOT 200 SK£2w5«S?- ;- <4 Tschn. Bureau Vsrburg Wt J. ]eremiasse - §oes D« nieuwe T*C(waterdlchü DE BEVELANDER" met vele waardevolle z «5; IM liter 349.— NU Z rufrnte 4 Korte Kertetraat 13 Oeee- Tbtatoeu MM. A, i 4 4 i Dond #5* GEEF UW ADVERTENTIE TUDIG AAN ONS OP. DIT VOORKOMT TELEURSTELLING. P. van de Vlsee wem Mtomg 88, 0058. Tetafoea 61190—4001. GOES Wijngaardstraat 5 HULST Blerkaaletraat 30 APHRODITE Katoaradljk M. Sees, telefoon mr Alles wat goed Is hoeft succes, daarom... Persoonffjk bezoek na 7 uur *e erende. Fa. Geluk TeL «takel SM 1. hete 7272 en 7622, QOC2 Beloofd aanbevelend. Middelburg VNssingen 1 I eeeeeeeeoeeeeeeeeeoeeeeeoeoeeeooeeoee aeoeoooooooeoeeooeoeoooooeeooeooooe Trouwdag-fotodag Fat» P.v.d. Made i Z M8 FAMILIEBERICHTEN „DE DEVELARDER” ktartegoMraerdiger. de beer Vemaira. tatateea 81 tOGSTM. ->».•*> <- eoeo40oowoooooooooo»»»ooooeo»oooooo40006040»40oeoeo< specialist In betere dames an herenkanfektle TKRNKUZEN F-4 Magwgbwat 94 Dg CorttM T+C CTown end Country) ta ont worpen voor «annen ebe sportief wtllon z(jn op «on eiomnte manier. 100% Waterdtaht eon* denovrg. Ir edelstaal of edelplaqud f Ir 4uM8k ut*, f 289a GRATIS aanbiedingen M' RIHY VISSER caravanbouwpakket WU VRAGEN: voor spoedige Indiensttreding waarvan één volledig deskundig en vakkundig en Mn die reeds enige Sollicitaties «*n do Afdeling Personeelszaken Lange Delft, Middelburg A-AAAAAAAAAJkAuA ta A a 4ta4d; ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼WWW- KUtnBMon ep arumuuniR wm WW UWMN ALIAS VOOS UW CANAVAN Gemeente Goes Vsrstet te oen dteteme typen, terwijl het bezit van eon Ulo-dlploma of oen daarmede, gelijk te stoNoa opleiding tot aanbeveling Hst Is haast nlst te geloven maar toch Is het zo 70 tot 130 guides goedkoper leveren wij U de nieuwste 140 liter 299.—NU 199 gulden 185 liter 429, NU 299 grid» Levering zonder kosten door geheel Schriftelijke Philips garantie. Uit voorraad leverbaar Ook wee r speciale aanbieding van wasautomaten vanaf 448,— Platenspelers in koffer met versterker, iets moois 115,— GRUNDIG Stereo radio grammofoon combinatie 595,— >Erres auto radio’s 125, Moderne en klassieke verlichting en honderd kleine artikelen - In de kleinste winkel met de grootste sortering Electro Techeiech Bgtom Magdalenastraat 12. Goes, tel. 6977 Weer In voorraad JaniU TV toGsttllM m bMdFBeottters u—e—eseeeeeeeeeoeoeeeeeeeeeeeeee» iseseseeesseeoeseeeenseeeeeeeesesseeoe Ala. AssOTSRttekairtoor t 'X Teesewereaews<rr»«ir«WTwrwewte I iolnkanuzsnd MabaaSsIJkGerL Bij overlijden schuldvrij Telefoon 01106-626 gazon grasmaaiers V Donderdag 29 februari IM* V- .Bi 1 I «MmMM 1 1* o I .-I i Keuteer OOKt. Wijngaardstraat 41. TeiefeeeOIIM «Ml. MAKS, gekeurd Levering direct of tegen zaal- en planttijd Vraagt prijs. 1 Sollicitaties: achrifteDjk, of mondeling na telefonisch overleg. Gevraagd veer Seeas agentfagtete)^ voor dagblad voor de morgenuren. Te bevragen: Jec. Klaaysenstraat 31. Gees. telefoon 3346. Wtthaim maatraat 21-23. WEMELDINGE. Telefoon 01482-333. DM8DAG oeee anteekende 1,48 per OM «r-, de 2e 600 gr. 148 WR zijn weer best voorzien vee boet reed-, verirana ee prima joeg panrstovtaes. Adat voor do bekende lage prijzen. Vet spek 1.46 1 148 6.T» Everingeeweg 10. telefoon 01104-234. Damoeslip Damesbroekje Wij hebben plaats voor MfOtonflr IWetorkpteafs,* magazijn en gebr. Wijngaardstraat 62, Gees. SIMCA-deater Telefoon 6302. Laat don mooi door om verzorgen. 8p ci dp a ease binnen 5 mtaubOR. GOES. Hoek Lange Vor.utr.st-Papogaaistr o 15-17. Tetetaon «783. b.g.g. 8027. 5 r ƒ848 k f U80 MAANDAG gavee «0 oen 1 kg uragero nmdertappee 1 kg engere vartoeeetapgee 1 hg vet apek vraagt voor spoedige Indiensttreding met H.B.S.- of M.U.L.O.-opleiding. aesmioMBe Mvuneoc Voorstraat 22. COLUNSPLAAT. Telefoon 01188-294. b.g.g. 01109 343-395. w W« de goedkeepeie breasfleta (sleebte f Stor-i doek laag niet de asiaate, Intagaadaal. Betrouwbaar als geen ander, zuinig en simpel in bediening, iedereen kan er op rijden. Ruil Uw oude Solex in én koop een nieuwe. U suit er veel genoegen aan beleven, voer watnip geld. BU DK SOLXX-DRAUQt Ganzepoortstraat M. telefoon «ML •- TEXTIELHUI8 Ganzepoortstraat 23. GOES M. A. do Ruytorlaao 33, Goes, telefoon 011004388 11 Voor eUAATBVERZORGlNG 0.A speciale ACNSBEHANDEUNQ MANICUREN PEDICUREN Gediplomeerde echoonheldsspeclaKsto Monde 88vm opleiding. Verkoop van koemetika. ^♦«♦«♦♦«♦♦♦O «♦♦»d<8»»«0»« NU W ZULAND VKMRUGNAAR HKTVULSC8PROKKN Met het bouwpakket bouwt U eon volledige 4-peraoom caravan, alleen mot behulp van j J echroevedraeiefsoedsf de minste veldcennle, U bespaart mimtoM 3000 guidon. N I Het bouwpakket kan ook gefinancierd worden. J In verband met de leveringstijd, verzoeken wij U, J nu roede te schrijven onder no. 9-4. bureau van dit blad. o vw^ieMemen«ffilhi^^ yd^umlnluml) motor -—mot dfrecte aandrijving ven de voorwielen. Duo i tunnel in de auto. Daardoor vlakke bodem en WH* 4/5 pettonenIn eon euto ven nog geen =1 en slaepbanken I Met de voordelen ven do enorme wondboeikeid en 1 gêmëkkel» pmkoran. Ondenks Hebt ge- r berainovBrbnMk, minder wooentieleefing) door tam xwMrtMMrtonteedowtateMrotsve^^ yt ter - Abusievelijk waren onderstaande 2 sdreeeen vorgetse In de advertontlo van STROOM van 22 februari 1868 W9 kunnen U aanbieden tegen zoor MUM prijaen: POOTAgWBLMI S r* ET- in diverse rassen, maten en klpeeett PLANTUITJE8 8WTTGARTOt RKMN 842 NAK G. gekeurd voor de teelt van vroege uien Onderstelten compleet ramen - dakvensters - plastiek gootstenen - bUtagasstoUen en verlichting - neuawieten oereunsteunon trekhaken - luchtrooeters kast- on deursloten - koelkasten op accu on butagas - kussens gestoffeerd en ongestof feerd ieders gewenste maat ook mot Uw steen stofverder nog moer dan 300 nesse soiree veer Uw caravan, togen zeer scherpe pril*»- Voorlopig alleen 's avonds na 8.00 uur. f "2 i Ter gemeente-aecretarie, afdeling bevolking c.a.. ia gelegenheid tot plaatsing van eon vreawelïke kree|t 4 te do rang vea typists. v strekt. Hot salaris, afhankelijk van leeftijd on er- vering, bedraagt f 240.— (tT laar) en maximaal SMr— por maand. Vakantie toelage 6 W vm het jaareatarie. Do AO.W./AW.W.-premie komt voor rekening vaa de gemeente. Indiensttreding zo me ge lijk mot ingang van 1 april 1888. Sollicitatie» binned acht dagen na het verschijnen van dit blad to zonden aan de burgemeester; -i *1 Het nieuwe broekje van de tetevtele. Ademend Certiform van ten Cate J Elastische katoen die blijft rekken, blijft eluiten die zacht en heerlijk draagt na waasen en waaaen I waaeen. - - - A WaN wxxurv. anraiyi. vlotte mo- Tetawee 011000882 w. V. U. wen. (Jollen. U ontvangt bij aan- I Irzwvn aokM KA 1 n •aeft Ow itvwtiaMi W«s rae ene Voor da verkoop van onze zoeken wij aen net persoon die voor ons ala contact man wil optraden. Goede verdienste Liefst In bezit van auto Gaarne brieven onder nr. 9-3 aan het bureau van- dlt blad -► Modehui» „Gracia”, Kloe- tinge. Geweldig is onze kol- lektie jumpers In astralon. texturé, astrasyl. vlotte mo- koop van f 50.— 1 paar ny- 'nni gratis: hif »-"Unop van f. 100.— ée- knuffel of bad doek gratia.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 6