ylon vlechten aan iaat;<s Voer en panty nylons Mobylette 7O/& ƒ24,50 ’’ed. Soes *«*H. H.KtadmMlr.Mk eate f L-LecLincj. 'T clLacLe<sliGw nylon» Obeat passed bj de tijd Gms ïsssr-*es. jsk I ■M show komt la ZISRIKZKK Y ff .SJ'ÏÏSJ SPL’SSl L 5^* ,aan^od Donderdag 29 februari 1988 •art 1968 DE BEVELANDER J 5* J Bü Aan da show werken made: v- van Wastan Roozandaals behang B Rial *V Als reclame 4 kg muurverf 3,20 per emmer Adverteert in ..DE BEVELANDER” 5] I Ome. t. noes, teL 01100-740? ri V r ■Ül 5*3 Lr op 6 maart In Mondragon M TERMINUS UITZENDBEDRIJF 30-*- r •Geer Waarbij vakkundig advies door onze kapsalon gegarandeerd wordt, vindt 9 U in talloze kleuren (ook grijstinten) voor 3, 4. 5. 8 rol behang k 10 m per rol vanaf f 1.per rol voor slaapkamers. Roods nu otrtveagm wij bijsettdar mooie coHoctiei SuT- enter». -■ TERMINUS CAFE J. P. QEUSEN. Zilversmidstraat 24. SLUIS. Telefoon 01178-457. wordt een groot succes Kaarten b 1,50 bij da deelnemers en aan do zaal. JELLAiR Te GOES op 7 maart In do Prins van Oranje Aanvang telkens 7.30 uur Erkend elektrisch schooratennvnger VogMbiJnlle wnnrsomsteiaoUghndM G. C. de Jager Buys Ballotstraat 10, Kloetinge Telefoon 01100-5217 /EROSOL TERMINUS RESTAURANT S* en dut veel om op RFl AW aiouzMn UW korting. TERMINUS HOTEL -- I»1 - - A. TRAMPEH TERMINUS voor RECEPTIES «n DINERS In alles een klasse apart|peiie. t.o. Station GOES, Telefoon 01100-7501 Ta koop aangebodeoc een originele gitzwarte plattebuls- kachel is omgebouwd tot oliestook. die haast niet van echt haar te onderscheiden zijn Oostenrijk - Italic. 8- daagse busreizen, compleet versorgd f 3M.-. Traag gra- Kara- uit u UIYCKS product™ H.v vrssgt In geheel Zuld-Bsvelend ^augiirkM* teler* Testgegevens, prijzen en OpQSV* b(|. C. TRAAS, Dorpsstrsat 75 MtafoSB9tm«47 rtteau, tahuiltlsdm seber’ vast Vamf t M.—Wesitne- •«richting Fnuas Kwaden- damme. «Mfoteite service ik 1 evete» kunt eiken). Stroom N. Rerkstreet 11-17 Goes. Tel. 01100-5856 na zes uur 01105-074. Liberty Paraplu Ihuls Eversdijk-Schrijver °Un’_?<OlT?ZeL?0 |tri."703O? pröteJTTok ---- •<tae_«ae Upper Ten pijptabak. De beste die er 1st Reeds vanaf f IJS. Die gemakkelijk te verwerken zijn Dfo abeofout niet knopen of klitten r DVor tarafl bobben wij de vdgsnde koopjes soa f. tastallatta» Voninginric^ting 1 1L *°nl^n.rt<:yin0 PARFUMERIE .h. MAISON LJ t ft f X Lange Kerkstraat 40, Goes BERCO s JUBILEUM I i i t 9/ f T ■bit- A Goes. Telefoon 7916. 10 hem-! ‘as. -► Te koop: transporteurs. Viking -te Te I I ’s-Gra- tot t 10,00. teL 01190- 307 SO 334. -te *t Is ao *t wee van Our - O f 170,- Steunzolen naar meet, ook 52. Goes. en -► Fijne brood- en banket- de bette service kunt u te- tte schuurtjes, sa Pattjnarsg 04, teL TOTO ML tt W erte Ma- Ml ..-MosMT»- mml P. oud. Goes. vies a een w Goes, taL Ml u one bar V. Lange Wnsplaat - Wemeldtnge- Kapelle - Teroeke - Hans- «eer rde aoHertng. ki Èaffiü?' t 1 I* zo ft was van Gurp A__J-M.i... ia-g* WlQTl van een goede m snelle ser-|Gurp, Molenweg 30, Lessw- -te Huur atauwe tslsvisis Beet aBe programmal voor k ---► In- en verkoop gebruikte -te Financiering van uw per- automobielen, banden en ac- bet vakan rotamper rut IA» voor 290 gram. Si garenmagazijn van t West- elnde-Knopjes, SL Adrlaan- straat 9, Goes, teL 5545. -te De hoogste waarde voor uw overtoil i re huisraad «eet het vendiihuis. St. .Tacobstr 53. Goes. 50 m. van de markt kea met onze Technische Dienst geheel Noord- en Zuld-Beveland. Can goede nachtrust be- St met oen goed bed. Wij tebben voor V •uitman on Oiga, rubber, -te Philips dn eer nu voor f. N.V, Lange Kt Toes. TM. 0”< •ur 01100-074. *-Voorjaardan je eigen kleding kunnen maken, al onze meisjes doen bat. WU kunnen nog enkele meisjes dit mooie vak leren, tegen -te TV zwarte U geheel vrt Kijken, de oei lasUach en de U meevellen -► Te koop: haard, merk 11000 ILcal i bouwde venl voor meerkamerverwarm ng olievat Kastanjestraat 295. Goes. t Uw rollend speel de man die het ook a kan. Grote keus iato's. skelters, drir- an. elektr. echel, ,1 j. Te koop: gen. Bintjes, aitop stofzul- 140.Stroom Tketmat U-W /.onwenng scherpe prijzen 'l Venster Ganzepoortstraet ll1 Goee. teL 7010. Joltjnsplaat, U Specialiteiten, tong en r r' deerlik» sn moderne des- dne. Zuiver echeerwollen f tafelkleden «M venaf t 17.0S. Franse - Rekord I dl I Renault 4 /.onwerende gordijnen. 't Venster, Ganzepooiistr. Goes. Telefoon 7014. |v.h. van Unen. L Vorststr als II 28. Goes. U weet het toch al? Voor een goede gasaansteker mei ■1 0 uur v.m. tot 0 uur n.m Woensdag en zaterdag van 0 uur v.m tot 4 uur njn. Bierkade S. Tel. 7338. Goes -> Inruil wasmachines f 30,- Fa. van Driel, PeUjrII - Verkoop on reparatie alle l_. spp. r_ Pstijnweg 94, Kloetinge, tel. 7070. voorradig in ga, schuim- polyether en bin- ig. Op alle bedden garantie. Woning- - Itenae Valma-onderhoudsmid- delen voor flets, bromfiet* ea auto vindt U In v verscheidenheid bij Jeremi- -► Tbbak voor pijp en slga- aase. Goes. Eikenhouten ladenkastjes voer Uw kamer of hal, twee verschillende maten. Pracht soort hout Prijzen f XlSr— en f 142.S0. Woninginrichting Franse - Kwadedamme. Lugano - Paradiso - Zwit serland 12-daagse busreizen, compleet verzorgd 380,—. Vraag gratis prospectus aan reisbureau Intraned, Kreu- 30 Senoritas No. 9 f 2,—. kelmarkt 8, Goes, teL 01100- -► Te kc derdelen, 1 -- -► Wtj kopen konijne ven, wild enz. 3. v. Pr. Julianastrsat U> telefoon 7330. -► Tdaacse MMsaM Ar-. hem-ROdeshcim Complete prima verzorging. Prijs va. tfhr*v Vraag gratis bro- i aan reisbureau Intra- Kreukelmarkt A Goes, tel. 01100-7427. Te koop: schuurtjes, ga rages planken, bib sa. aetf- platen, etemietboard ena. P. Di^itaste. Margrietstraal- T0M0te M. W0M MM. -*• Te hoop: vregeos verhul- Goes. TeL 0004. de aHeenvertegenwoordiging 'n g,--- Prijzen vanaf t 0M.— hoge dagen. Maak daar gebruik nanciering. :__2van. Wat is gemakkelijker e Eerstelin- chine. Stroom te Goes - Co- dan even bellen? Bemldde- lingskantoor „Alfa" Lewe- n- 01<^-2Mkh*W“tr“t 141 tere, de Stroom zaken heb- tor. volledige bedrijfsfinan- korting. Autohandel Ver- -- Jj staan borg voor triest, Kloetinge. ’»-Grs- afwtkkeiing. Wij re- Gummiwaren zenden wtj franko onder striktegeheim- houdtng. Dreg. „De Vijzel". -► Voor 1 vegen der schoor stenen gelieve u zich te eren den tot Hopman'» schoor- steenvegersbedr. Goes, 's-H H.kinderenstr. 07, Tulpstr. 44, tel. 5257. -► Oostenrijk: 7- of 14- dsagse treinreizen naar ojl SeefeM, compleet varsorgd: - Hansweert 7 dgn. f ITS,—, 14 dgn. f Kreukelmarfct A Go««- T< 01180-7427. koen: Lpr-aL hoge kinderwagen, Mut- saerts, geh. uWneembear. Roggeveenstraat 41. Goee. -► Te koop wegens te grote maat: 2 moderne mantelpak- ies maat 40. als .ntgUw. Tel M190-4M. De befte h4g»Jp huj ialé^’-WU*~<intvaM«n nieuwe een Candy wsiznacnlne. Wij uiddeUen bamJutellen. Komt zaa bieden U 2» hoog hwuU be- - - drag voor Uw oudo srasaMK chine. Wtj beschikken over een door Candy erkende reis bij een AN VR-reisbureau, zoaüa Wm H. muller êt ylo., Boul. de Ruyter 14, VHssin- gen. Bel 01184-2322 voor pro gramma’s. -> Wij hebben koopjes voor U' in kastpapier, - tandpasta, meubelw schoensmeer, zeep, poo en het venduhuis St Ja- cobstr. 52, Goes. Sig. Mag. J. Krijger, Kréu- 7427 w keima. kt. Goes. 8^ddÉKn R^taurant nsplasLteL 01190-225. pattng. en mosselen, zo uit de - -► Te koop: BM W 1008 W4. B.M.W. TM LS. 'OB. Tauani IJ m >g4 Opel viee verzekerd. Wij bestrij- Coupé -00, *tat --no# w t ggo •80 f 300,—Renault 4 TT Innifl en flnancle- Tafelkleden Deeso in DOor tarufl hebben wij de volgende koopjes aan te bicdcni 1 Bedford diesel 0 ton motor 30.000 km ge lopen, prima banden en laadbak. 1 Olietank vmw 33M Htarv 1 Gebruikte Soethoutcabine v MF 35. 3 Prima KWH.nette opbouwrouite^ 1 StM nteuwe bandm U X W Hofta Labour. LANDBOUW MECHANISATTBBEDRUF -> Inrull radiotoestellen f 30,—' Fa. van Driel, Pa- Hjnweg 04, Kloetinge. TeL 7070. wy radio deskundig en sneL A schikbaar voos parttjezt Boonman. Bur«m Andrias- «enstraat 2, Ovezande, taL 51190-308. ’V. --W" -> Mercedes Benz onderde len 108-190. nieuw en geb meer dan 50 W» korting, oo’ veto andere assaceolrea, al les moet weg wegens plaats gebrek. Garage Burm, 's-F H. Kfnderenstraat 04, Goes gatali, «Rijd in 0 kleuren r----- j w «Is nieuw, 1 Mercedes Ben tel 1(07. 4 Mareedaa Ben 100 0 1107. 1 Mercedes Benz IM D 1958. 1 Mercedes Benz 1 ”uxu B*aett 19(0. ais nieuw. Bovag-sar. Garage Burm. •s-H. H Kln- r derenstraat 04, Goas. -.lF -► Te koop een Solo-rex nevelspult met motor inh. 250-llter, Lg.sL Te bevragen: F. Bolle, Vjjverstraat 34, Ka- ..Speedwash Delta" Wil rijn geopend: maandag, dins Wegens verhuizing te knop: 1 z.g.aJh. gariiaard, 3 N.V. Icolenkschels D. D. v. d. Houtstraat 14. Goes. 15-daagse jongerauraiaon per vliegtuig naar Tbrramo- llnos. Spanje, f 400.—» vol- 9 tot Isdlg verzorgd. Vraag gratis 18 jgar. J. D. van Mellastrast brochure aan reisbureau In- -► Te koop: bumpen sn gril len van Taunus 12M an 17M, Anglia, Cortina. Stmca less- Vraag 1500, Flat 000-1500. - Renault enz. enz. goed r**1 wielen en autopeds bij de fietsenspeclalist Jeremiasse $teQ9*0 ..-*•■ p: Haneth en on- kettingwtolen enz cirkelzaagmacnlne m. mo. tor en 3 zagen, 1 2-arte' aanhangwagen en 1 eirke: maaier, 500 Jonkheer van vergoeding. Demesregenkle- dhigisteller JritweD” N.V., Oostsingel 1. taL 01100-7015. Goes. trasied. Kreukel markt 0, Goes teL 01100-7427. -+■ Voor sfeer en u—- „De Ganzebar” Grote Markt IS, Goes. 00 blijvend sens ÜtocUe ia fan- prijzen zullen ---- -woalMiiMteb> nwag M Techniacha diepst wij kun- Jng Fr sa»» - Kwadendun- -'‘saa. Universe]» Philips T»._ visiet met Nedertead I J Nederland H - SU Belg» T*te- vooTiSta^ TM- s^£ viiaf 359r- voor siectit* x. tw,—stroom 1 Kerkstraat 11-1? B* 8** RL oslldf -► 15-daagse vliegreis naar Joegoslavië. Compleet ver zorgd 4».—Inlichtingen en brochures bij reisbureau Intraned, Kreukelmarkt 0. Goes. tel. 01100-7437. --z- .-+» AU* «Mktr. zaak in de Zak van Zuld- Beveland. Wij hatou sn bren gen U sender enigs ver plichting. Woninginrichting Franse - Kwsnuadannns TeL 01194-340. olie- l-Slr, met ipge- geschikt -► Gevraagd: leerlingnaai- Hoofdweg 96, Belllngwoude, ster*. Gehele jaar vast werk - -- Arnberg N.V„ Industriestr 7. Goes, taL 7000. -► De nleuare voocjaarscol- J nu **l11 Geborduur- le vallen, met terienka kant, met loodvc- zoman ta- noemen. Woninginrichting Franse - Kwadendamma. Zie de eta- Neckar 1963 urop Spezial mooie ruime wagen, Daf fodil 1902 en Daf 600 1900. fnnill en financieren E. J. de Laat, Bankertstraat 28 Goes, TeL 7404. <5 'zi:T -*■ Neem voor al‘Uw reizen per vliegtuig, trein, schip of bus een ANVR-reisbureau. Geen eutra Losten, «rel gra tis ezvuring. Wm H. MüUer k Ca N.V., Boul. de Ruyter 14, tatotoon 2322. Vlissingen en op de weekmarkt te Goes. erootstesortering in alle sscii. Siam.: ..Cen- •nrm” T- Kerkstr 0. Goes ••1 ffon ?*lverze»rels! -r---- -» Verkoop en reparatie ra -i Voor sen degelijke eet- tamerstoel in modem of Oud-Hollands, met skal of Itat, geheel hout, Uw adres: èhurs Mfeninglnrlchiing Franse - ned. I .vwadendamme. -> Zoekt U i van klasse? wasmachine waar eert «er- ichh^’wSri? U kleine tussen door wasjes kunt doen? En te mevrouw beeft de Candy wasmachine nos vele pluspunten. Uw oude wasmachine? Ook dat Is geen prdblsem hiervoor krijgt U nog een hoog in rull bedrag terug. Ztroem N.V. te - Qoes. Tel. O11Ü-80S5. Stroom Colijna- plaaL TeL 61199-204- Stjnom Haoswbest. Tel 0113O-W7 Stroom Yerseke. Tel. 01111- 1048. Stroom Kapelle. Tel. 01163-133*. Stivop Wansl- Frons* - dtnge. T«l. 0113*4*3. - -► Te knop: i iccumulerende van Geestotr. -► Prima kwaliteit hygiëni sche gummiwaren enz. Prijs- kourant en gratia proefmon ster worden op aanvraag l_ franko toegezondenil „Fats” PQrtbus 03, Middelburg t*e^ -► Te koop: 3 linnenkasten. 3 halve llnnenkastjes. SL Ja- cobstr. 10, Goes. ruimingen Oostsingel 33, Goes. -► Voor verjaardagen en ju- ^rtJtoïïk: “fflgm.: ^en^ ^donderdag, vrijdag var -► Nieuw verzekeringsplaat- je getnonteerd en polls ge schreven terwijl u wacht btj de bromfietsspectallst leremiasse Oo«« bakkerij C. F. Veroehoore recht bij de zaak met de Voorstad 19. Goes, tel. 0133. - - Weekend reclame: Pain nrffsklassen. -Vamsnde heerlik koekje FwMSnMAe lesdns VM f 1.50 nu 90 et. ner «8 "’Hfn. H*evH<k •4 voor f 1.60) nu f 1.39 4nc Doet U verstandig en ivenstroat 9 koop al Uw huishoudelijke ^oot tulndenglas. 8. ven electrische apparaten bd ds Gurp, Mnlznweg te, Lanm- Stroom zaken gevestigd te dorp. v Goes - Kapelle - Colljnsplaat televisie en zee. Voorts ook zalen be- - Hansweert - Terseke - Wemeldlnge. Dan bent 1 van een goede en snelle ser- (Gr.), teL 55073-036. steunzolen naar meet, ook HnteaMM*^ bankstellen, clubjes enz. Broodkasten, geheel nieu we oAMtte waisdiaieubsds en bergmeubels, aanbouwsets. Te koop: dubbelbed* Srelmeehln* m«r» Svrtss- versoop en reparaur ra- •<a«ie. Wilhn’nin-str. 57, dio. Fa. vsn Driel. Kloetinge K-’bbehdljke. Tel. 011M- Patünweg 0L teL TOTO 307- -►Te koop: tafels, stoelen, fauteuils, clubjes «na. St Ja- cobstr. 10, Goes. ■te Varkeop e* reparatie TV F*, van Driel. Kloetinge, Pa- ttjnweg 94. teL 7070. boenmachine. J. P. Geijsee Zilversmidstraat 34, Sluis, telefoon 01170-407 gele Eerstel Meerlanden en gele Eigenheim'ra, klasse A maat 30-35. C. Geluk, Oost- weert, itrbai 18. Kapelle. nest. aflMsen tn ’1 N maanden. Opsturen naar «ssurenMsIrontoer A Huyzan gr. vruchtkoekje* slecht* 90 •et t?w warme bakker. -► Te koop: broei ramen S. T.V.-kastje* e.d. Woning- nen, dul-- d. Bliek toette vitrage* hebbw wij 1 Goee, helemaal binnen. Gebordu. l onvrerende gordijnen alouziën 10 V» korting. "hte WH<tehr«? KHnoel VanGoshstraat 40 If 't Venster, Ganzepoortstr. 19 1 Venster, Ganzepoortstr. 19. rJ~r.i uiimsw Goe* Telefoon 7910. Goes. Telefoon 7916. Ipopoea met extra lang don- Goes. TeL 01100-0086. -te Uw vakantie Is kostbaar! Bespreek Uw ”1x^1. Wm H. MüUer po. LrUCa, LmBMABl swZV» -- -te Te koop: »-pers. spiraal en xea 3-dUig pluimbed en 1-pers. Eng. ledikant. Rem- brandtlaan 19, Goes. - -te Te koop: een i sterk netsji/ leeftif, reparatie en onderhoud. Vandaag besteld. morsen rijken. Inlichtingen (ook 's avonds) 8uyver ft Roosen H.V„ MtddeBnira: 01190-3073 Q Does 4U0BW7. k00?ï bro*1r»mg«-_ 8 trum”. L Kerkstraat S. Goes wedorp Tel. 01198-308 kundige Schoenreparatiébedr 10, Goes. rarens. Brouwt rsgang 1, Goes vertraging*- en reduktor- venpolder. TeL 01103-300. ker haar en t 11J0 en Y snoer ten. btoetfcoreles» f «JS Kloetinge, taL -te De Candy vraemachine ia een revolutie op «rasma- -- chinegebted, er te geen be- sonenauto, bedrijfsauto, trac- eu',. Nieuwe banden 30 V. -te Te koop: 1 dubbetochljf- ben voor Z.- en N.-Beveland ctering. Wij da alleenvertegenwoordigins'n sneUe af»-r --- T_. De service is dan ook 100’/. kenen liever in uren dan in 5104-01103-475. Inrull en fi- inrull voor uw oude vrastna- poppen aast extra lang don- _f^fiS?t,®v«rte Sarom voetsteunen f 8,7511 Gratis ZI1 versegels I Korte Noord- straat 15, MTurg. teL 3733 -te Om in de baft te za» hebben «dj voorradig, sror- telen. sla .radijs, spinazie enz. Ook leve en «rij U com- 'sham- °08t Pot0rond enz- Fa Ser- i. Z--- motoren. J. de Viansr,’teGra- -► Gebruikte bromfietsen koopt U nu extra voordelig tegen winterprijzen bij de -► Vei brosnfietsspecialist Jeremies- elektr. se Goes na deekundll Kwadendannne. Teak- «n notenhouten Tets, Óostweg 5, Kapelle. ilaspk—iro, pracht uitvoe- Mn». Geheel compleet vanaf ■te Zoekt V nieuwe vloer- kedskktag? Wij hebben voor V: Jabo, Parade tapijt, Heu- MS, Allee wordt vakkundig selagd. Laat U geheel vrij- Mrönd eens inlichten. Tel. ii 194-340. Woninginrichting frenee - Kvradendamme -te Doet U verstandig en koop al Uw hutahoudriljke electrisdie apparaten bH de Stroom zaken gevestigd te Goes - Kapelle - CoHJnsotoai - Yerseke - Wemeldtnge. Don bent V voor tulnden«las. vice verzekerd Wf1 beet rif- dorp, ken met onze Technische Dienst geheel Noord- en •’UiftL-Bevelsnd.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 5