.1 I H» P II I E «1» ■I Altijd raak bij de Textiel Superzaak JAPONNEN *"O.?J?®OED ISA HiildlITJIMM— uit.de E axe "f haadige esgeta secretaire r K V IW PONTIAC 1 Kapsalos L v. d. Berg i^T3£J ^ïhJa BADLAKENS 98 royale maat, zeer (Mehikt veer aaoeeeeeeeeo I B An cs al noa ,rc CM wa pv« g del dl« •m E5 tur ani tall wsi j rara^BIW EISSB^H Ifc v- I I U net onweerstaanbare van de Society Koliek tie... 7 r 4 J;- n 12,90 14,90 L^ROKKEN r 1 5SÜ? OE JONGE f KINDERKLEWNGSPECIAI -A IrS, VESTEN - mjjJ fDO^OIlBD Jur mouw jwtje IM9. LM» ..DE BEVELANDER** a- i T T r r« 850.- I 1 SI i EE i B Panty nylons 2,50 ■R u. - 1 a j N T RUM VI ISSIN x -. - i. r Nr 18.00 uurtelefoon 8502 kdltef G W a 1M 5,00 6,95 9,95 11,90 - 7 - .t/ uitvoeriag f z 17,90 19,75 - I fc FB’ r< 1,50 16,90 2,98 1,00 1,00 a. TtXTIlLHANDEL LANCt K8KSTRAAT 28 THEF. 9937 - GOES «V?1 5 Vo< De Klokkenwlnkel” C. HAMNCK. TrteWtHee met meuw b’- j-' MBMOlimtM-WV 10/X> 15,00 5,00 JONGEDAME A. ven der Linden n.Ve ‘K k?:' j - r Donderdag 29 februari 1968 Voor dirokt gswaefd een aktlef meisje dat «pedaal balast wordt mot de verkoop van ORLANE-AR- TUCELEN, manicuren en opiloron on later opgeleid wil worden tot dameskapster Dacnookapaaloii-ecliooalioidaealoa Solon ELEGANCE Wijngaardstraat 9, Goes. tel. 6726 A.M. VERBEEM OVCRHEMDEN Pracht workovortwmd 7,95 BdOlMt kt wit to,00 HUISHOUDDUSTERS 5,00 30,00 sn 35,00 U J MauwtagedMx-pieces in heerlijke leecril30,00 f W, - - 19,75 sns. z Wslnft Wd •n toch gesd geknipt Maak aan afapraak Voorstad 9. Goas, tol. 8398 aaoooeeaeeeeeaoaeeeeeeeeeeaeeooae Dolle streek v. d. week -^.77^ IshMtbUU 1 I Ook al lente Bij DE JONGE wai. Nu raads kie l I zan veel modebewuste moeders I I de nieuwste en meest aparte din- I I gara Zij weten Immers, dat voor 1 teder modelletje per maat maar t édn klant nodig A. En er hangt 1 nu heel vaal mooie I ^3a-£ Een goede raadkoop nooit over haast, maar blijf mlnstene op de ^ooqt»! köm 0»n)8t eins éven MJ- ktn L.■Meen moeite waard I Sönunlge van uw htrmissen htbben oog voor een smaakvol interieur, andere misschien minder. Ze zullen echter Allemaal onder de indruk zyn van dit sublieme bankstel: modem met kreukleder bekleed en perfekt afgewerkt met palissander aan de voorrede van de leuningen. De losse zit- enngiausens zffri biexonder handig en dit stijlvolle bankstel staat stevig op ronde, verchroomde pootjes. Kies b^ ons onder andere dvt bankstel uit de, x iU fi.se. rs.so. i7.se 19,75 23,96 ,90, 26,90 buk. a j cS r-v M •j 6-i- 4 -3^-. a J <40 Society X ■A i .i* V. ill -■ 7 V a 1* f DUMEL ZILVCWMML8 8 tBaiw I 8k Rs a t£Vr?ï-'- Jumper^ met kert o’ t t. i i i p 1' /-■> ...- I V ’- enaissance (ret heh Ona CBD f •tel te d «en vrl. a. I b. 1 t* V<x Uta Ian in mi ts Hal tn dek To« feet «an tan r«l< rim •W rap Bw Dul Va B ten S blij ss De ttaj >7 ea aetraJoa Geheel nieuwe kolhktis in tartea*» trevir»enz. Q*«Bertëo40e| M teffenka L .Tmira seer n*M en «part -.2-^1 Jkt n i t Dit a. b. 1 c. d. i L 1 h. L Wa -wn tlk< Hei der ’bli< hut die koi toe Wi tie an kn «M era dtt tH XM B eell r »1 alu Vo< wo era nie ttl j), S ba* •ell yc ran a. I b i a. t 1 t i a I b. 1 P.' Vf 'I' t'. SgBI^W SWBA - l l ianoc eanlMUT s gok^J EHen geweven nylon A Prirta gladde eloop 2-pere. ^laot geborduurd Baddoeken Stork hifooBefltye keukendoeken SneHrogors, Maae deeeine NACHTKLEDING Nachthemden bruahed Dameapyama’a Hereepy ama'a Duetore k^e to ieapy am a e potlBI 7 ,v ..■2s. r Gevraagd vooPapoedige indtenattredlnt voor de Ifchtara kantoorwerkrawnherten Vereist: time dipkm» •oiBettatleo (bfl afspraak ook ’a avonds) aan: MACHINKFABBISK Fnrtrtais Gaea Tel MM 7 z j. U.VZ oJf I Trtcot-nylon kt atroopioe7,95 Weekenders seer «ooi 11,90 - Leacril japon met ronde hete en fraaie gar- iwdno v.< 25,00’ Pracht mouwloos Wrtenko Jlipoo aser apart 27.SO Laacril japon mst revars, een beeldje 29,75 Diverse modellen met lange mouw slechts 29,75 Unieke eerie tartenka japonnen u kunt ze Éollektïe van wnturtil ?r bijzondere kast

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 14