■elna s> BOJ2L5£RV,CE Er hooit toch idols bij zuiver scheerwol OPENING I QUICK SHOP M. Ml. Kreeke ALc op onze a Lw 1 A 3ICCES’ f 4 axel r K.eiy -t H Fa. A. C. v. d. Peql ea Zn. 'f Maison „BETTINA” In Hansweort te openen. fat... Is ie |«rfekt» ahawrsiilfiif ledikanten expositie W verdieping SSS r-W“ Polydor neem die verf NettNragkladrtea? VOMUN SEZ0NDHED8PLAAT NET HOBBYNHS NAAIMACHINES W Nlr i De slag om de IbcM JAN DE JONGES THÜnhaiM 'J 1 l - f I 8 'V 4 t 1W: Snel- en nlnuwreinlslng In 24 uren - i ..DE BEVELANDER Donderdag 28 februari 1888 w- BF i f 1 y< I 1 L'H f R3« D. vervat eM I 1 I na -Ir staties wij zeer V l -V SB' -.v: hiert tmpC of in Lf 1 e i Vorststraat 46. Goes, tel. 7067 T- i r B F ewiiiiiiemneiMiHnimeHm, 5 Fa A A A AA A A A A weseooeo—oeossseeseeessessssBsa Hotel Ockenburgh” Gom. tol. 01100-6303 of 7227 vraagt Voor hot oHdotikea, speHmi m moffelen ven uw auto en totale verzorging van do carrosserie Ook spuiten wij het beroemde Amerikaan- M VINYL op het dak van Uw wagen XlooCtagosumg 6. Goes. tel Ot 100-7383 Gevraagd meisje voor winkel en huishouding Eventueel reiskosten vergoeding FOTO Verschoor* Rijksweg 45, tel. 0113CM232 van Brabantstr. 2, ‘a-H. Hendriks- I on eventueel intem. Naip voor hst ecbseoMnakes van 4e ksadwevaa s morgeus 7.30-10.00 var. Geschikt voor gepensioneerde. ws—osoooeoooooooooooooooseeoooooMe HOOFDPIJN rotom KIESPIJN roerom 'CST HOEST roaocas sorites GRIEP roeoe» gwtMMrf K t Dynamo's Startars Oi •oos. Rayteriaaa BK e lef o on 7107. ZELF autorijden I -f 1 Deskundige rij-opleiding en ion unieke thoofie-cursus togen osn speciaal tarief Vrijblijvend inlichtingen Óp vrijdag 1 aMartaA hopM wQ oom daawokapealM Het adres voor oen goed en verzorgd kapeel MEJ. C. KLOOSTERMAN Lange Geer 23, HansweerL Tel. 1216 (aansluiting half maart) J Nu auterQles nemen, bin Uw vakantie N.V. Lange Kerkstraat 11-17, Goes, telefoon 01100-5855 b.g.g. 01105-674 Fa. Alumex - Goes Posön» HI. Goes, tel. 01100-5582, b.gg. 7382 Dealen door geheel Nederland eeoooMOse—MM—Meeeeee»*— UededoUag voer de Iwwooors van Noord- m ZaMUevoiauMl Heeft U een Hoover automaat? dan kunt U zich vanaf heden voor reparaties aan uw wasmachine richten tot AJLasrflag bsffstbsdlsndo jj! (mnl. ofvr.) B. UurtlHiikilliiir i c in - V hot hierbij afgeboelde gezellige witgelakte ledikant mot nog vele andere modellen kunt u bezichtigen op oszo grote slaapkamer-oxpodtio leverbaar mot bijpaooendo 1-M-4-6- m 6-dourokastoa, extra brode loaMtaateo of Htsjumoaux aast maat uw In gezellige vryetflds-kledlng en sportieve veerjsarskledlng staagt U beeflat Mar woao hQ GOES. Laag* Kerkstraat 36. ToMboa 011086386. P.S. Bezichtigt ook regejmatig ^Passage” aan het Kerkplein VRU PARKEREN 7! ’PEP (door H.H. Doktoren aanbevolen) in elke gewenste meet naar Lange Vorststraat 1-4. Goès. teL 61100-5827 b.g.g. 01100-7690 IMen en vesten van zuiver Mteerwol met het speciale f Wblmerk waarop staat: ’krimpwerend-vervilt nief, hebben een speciale behandeling ondergaan en zijn gegarandeerd gemakkelijk in onderhoud. BUjven dus passen ook na bet wassen. Dtt nieuwe Wolmerk zult u veel in onze collectie aantreffen, wast wij zijn erg gesteld op tevreden klanten. f is/. I r viadt U oak-andere merken pracht ZIG ZAG i voor het maken van knoopsgaten en het efwerken ven etoffen Lange Vorststraat 104, Goes, tol 6221 oMOoooeeeheoeeoSMoooooooMooooooeo I wordt geleverd door J met DE BACKERS compresooren in capaciteiten van 60 Lm. 2300 l./min. f Inruil oude installatie mogelijk. S f Verder i J 1 AT12cl1. compr. 600 l./min., ketel 250 I. j 1 verrijdbare verfspuit compressor geheel 1 compleet. f Bestel nu uw zonnescherm of jaloezie j U hebt er dan het hele jaar profijt r7'‘ter 11 - 1 1n t.v 'f P V T t V<„ 1 i i - JMOOM IWCNMMNMMMe v. l TC. r A D. «ut Sar aa&uyMWMM 8 r ■- j. - -V Welle» flinke j< tvaeen 1* en 17 jur 1 I 1 i ■f 7 .■•■- ■-■■■ - -•. pot i 1 WWV WW VVVWVV dll A 1 c Vw*rin J.B.C. Votay. aiwiMnonrtriM Gm.1 TKdMh. MmilbrcNk. U KarkrtrMt SB Y«mk«: TcstMh. Sno«w«i tnttOM. 4 t WiulMri: W. P. Wwtetnt*. WIlhdiiiliiMimt BS WWgjMrtWgfc: TWtMhuU C. Mlwnilrt, tinimri: TaxtMh. Bogurt, Um* Om 1-’ ■3. wwrk verxorgen <Ioor d« S^X^MSCrtI>ritaL M Wh J x.' Zv»j. 4>- I Duik krijn oorsp: Grote 1 XW diepr Gratl I 2 JMGGGWWW—GWG—WGG< Waaet uftO—Me IbMm -te Ta ksop: dhran, wandel but SB ktniterw—M. koog -te T* kaop< knop •ecerdeon S rt). UO bu UB.—S leren

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 12