i I PufoLhS^S i 1 4 pot axel toMooa QMMIMMIMI I X t j Ka j.f. hopmans ft 139 £ans '1 hl om meer ilil: -------1 0 250 gram 85 AMZ Ik ÏOOB TUI 200 gram 92 200 gram 99 »bb» i3SB® eet. zijn oRA-m ai'ï.,nSS,sr> bcterki Ambachtsschool - Goes papennuiittatlaes toffee mix gasort toffees f 62,59 voer 16 vele oreo i rüles lutopschodATLAS’ jMMewaaeSieM M Maaowooft. MEISJES GCVRAAOD HollesteNe n.v., Gom telefoskte Gebr.deJonxh 11 orams bï aankoop'ven ptBsie gebak aoakrtkMon fraaie klassieke meubel expositie op onze 2e etage komt u oek..,fjs gezellig 0; hsflWne betanoriDvxta r .S 4 4 i3 jëB» «I *06.-11 i! 5 f PIET HEINSTR.3- GOES Aanmelding van leerlingen 4 r TaxSiidiSf J. vau Sakhee SLEUTaïOMEaffiHETOaOMST MMRB minering voor het verdere onderwijs en a ->O-m-ia JOa^mmMÜm aaa aamaaaM Maca fSX ,^|,,nrW (ax U LO>»cbolan te wordt opeUtrM eo- t1 Donderdag 29 februari 1968 ..DE BEVELANDER" I I) If; O C- 1 Dealer voor VAM WCTGNEL pre SuolsR r> w I :- r- Dr. A. L -a PONY 68 PRINCE Ud J 1 den op verzoek toegezonden De aangifte sluit 15 maart a.s. Da uw Mdrljf 1 MAGNEET ’t 4 U Ju» OES 3 ■•«’«Igmr.’J 5 4 d ïsx- -1 -rif .De stalen Issdruisrte te Mnoombesk eoewMi «ML- W» - l«n en Meur, WWJSPri Wacht U rtat tot vhb védr ew midlt radaas/~f=Tw*l. Mm takt*—» i“* It hierbij tonen wij u een van da vele modellen 1C07 •71 ui1' dagelijks van 9-12 uur en van 3-5 jnondei,ing of scjinftelijk Aangiftebiljetten en praepecti WOC- j den nn verzoek toeaezonderr 4 comfortabel en charmant: PEUGEOT Fa. RaQaraa en Zn. Rijwielen en Bromfietsen P. MELSE Middelburgsestr. 16-22 Goes, telefoon 7283 oooooeoooooeeoeeo» L OES maaljond PhMpe draaitop moat widen. Mos* u proberen. Kom naar onae zaakl PNMMdnMNepas Imnbmi mm Maftnwer •n alMiwe aoslt meer kufcltee automoes. u Wt.- ^Ltt3-7ÜfinucABi0«:u GABRIÉLSC Voorstad 11» Goes. Tel 5460 «ifcJ (Se alle vuN uh haalt Die vaat* i maar o-zo-zacht elk stofje n enorm wendbaar la mat leitjes en een alano die hele- -draaien. Die u zelfs vertelt wanneer de atofzak vol la. Die wTr Z0N°m PALMEN vanaf voor 8 dagen VRAAG GRATIS PROGRAMMA Bergweg 14, telefoon 01100-5604 d dagolijks 4 van 9-12 uur en Ven 3-5 öurd mondsljng of schnftelijk 4 Inlichtingen bij de directeur Alia spoor-, vHog- on bootblljoiton WINTERVAKANTIU naar ZON en SNEEUW vanaf m— Frame dan IMIaadiilaan 7. Cna. In het Centrum voor VakoptoMMag van Volwaeoenon In Middelburg, In Tamouzon of in Bergen op Zoom, vtndt de man mot wilskracht en pit doweg neer wrtosrtdng van zijn poettie. Door ochoHnQ. omscho ling of byoohoHng bfjgt ktf oen vak onder do knto. Ean Nauw vak, eon ander, boter vak. Brnnon hot jnor kmt h6 de voel «o* vraagde, gewaardeerde vakman z^n, dta méér verdient dan "oen goede boterham", die aona wat extra's kan doen voor zich zelf en voor zijn gezin. Detatm d. oglwaeg n koafcrieao Het toelatii den op In het lyceum. gelijk te doen verlopen? Hét "moderne „L—,X_ J*3 geschiedt volle dig volgens do moderne directe methode Het ivcevm «wat m ettoMOM.- 1 Gvmnöiiwr A m V_ voor macMnowerk on eindcontrole HANMCHOMMMFAMBUC «IMtokMMnMd9 n. hechtingen dogeiHks aan het bedrijf Sloootraat 2, of toWoMocli 01106-467 MnMAAOWt y aJMNM» *'- -c r I c) aMntetrallwk kracM (wt> j voor OcWto kamoenibfkkoeMkadeeM’ j Wij btodm u 'prima beloning, prattlga wwMviwo. v> Jr Dovoadton oko dag oen ander vbotdooi Zie onze advertentiee in de dagbloden GEVRAAGD: WKMTt 1 - Rijksfyceum,Hot LyCBUWl’ van Duaseldorpstrwat 71, Goea, fMtfoon OllOt-ttn AANMELDING VAN LEERLINGEN voor het op 20 augustus 1968 beginnende bniniasr vla de hoofden dor lagere scho len of rechtstreeks bij do rector van het lyceum. - ilatingsonderzoak zal plaatst vin- dinsdag 2 april 1968 om 9.00 uur Het brugjaar is ingesteld om de deter minering voor het verdere onderwijs en de aanpassing dor loerllngon^zo 9o*d mo- vreemdetalenonderwijs inïöa-tt Voer ooa aoer apart en mooi bruidsboeket J. THIERY - GOES ■rkend KeeMakundig AOviaeur TA hulslioudelUke hulp jjfc- ®®5t to’MURBKnioiTprflhli Siem uitsluitond met ”4 B SW» MMMUraft 3 j 4 AM* ToWooa(O1Wtjm9J IES rezig. Met provlandrulmto on 3 NShMiMMMr (;<A ruarl <MM 1 '1' 'I ii n II no J JI ni r.i f 5 J*?, ;<-;x H 503 V i ■j./ 1 K V 3 v» »WiVeW sass a ivy! en 3 f l’ 1 •5. -]! J Zaagmolenstraat I. Tel. 01180 Ml», tsasM’ 2- I **4.^. Xii-. I el -.V .- 1 I O i r i Willem Zelleweg 33, Goes 1 Tel Mn. SU te SISO wij bladm U hM «siMl. jaar vaat en goed betaald werk op on» atelier al» naai ster al leerlingnaaister. Arn berg N.V.. Induatrieatraat 7. Omb. taMooe TOM. twen en of dla- Salsrii lang Isonwe («wu l«os). A.6.W. «oor 0SVST. toUkitaUst to rkhtan c SSnoomd TVWV^^WW^MAAAAAAAAARAAAAMAAArW - - X .-r-t -■■I... J -- I (tMt opwi voor tu^J' 1« 80 )mr aootal. voondaalngm fJSSJPJLbauw»al ■mSwScml mSm bij «mTZSCm* T Oom.MrMMxrg, ViWn- mn, Tamtam, Oirfilp. 8M vat Gav. HUM, Ziadtaw af Thotai. Atheneum A «U lat HMJ.) H.A.V.O. (MfW WWMM» trasrin tm—M.». At tattdife Met de opwbm MA V O, (ex Goes. Kruiningai ai K< bied nsuw samengwn aansIuitiaoanogWgidwO--- worden MtwiDr. A. Schaper, roeier bearBMfL Btba woensdag rnetklourondle'e Bel of tchrijf mar y met enige ervaring Leeftijd vanaf 18 jaar en niet ouder dan 23 jaar. - t Datum van indiensttreding 1 april aaristaan- M ll.L.0. dlptoma. type-dk>toma VerplieM aio Hchta voorkomende kantoor- werkxaamhoMn te verrichten. Goed leen ea poede todete voorzieningen. SoSMlltiea eskriftol|k. wake vertrouwelijk zullen wotOm behandeld. Poetbue no. 35. ’«-Hoor Hendrikskiaderendijk 117. GOES. Peugeot-de bronunef wn autoklaaoe. Mooi. Makkelijk. Modem. Kom ’m bekijken en proberen. Voor 419,50 rijdt ualPeugeotl F2/1/14P .iii j Bleeaasierkeaat 4 Op verzoek voorlichting aan bols Keizerstraat S S- Telefoon SllUMTro SPSOAAL VOOR PACHTZAKEN BM INCASSO VAN VORDERINGEN RBCHTSBAKBN AAAAAAAAAAAAA A, AAdk J9-’ e- VPA Haft ptaeta voor oen x® intern )'CV5OI>3S I-»"- v. 1 -ƒ Leeftijd minstens 10 Mf- W vekanP» fos- NMhe vmrdf wk- Y.-k-i s'f ioVeóG.' I OM ds DlreCtls bfl bélerv X-.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 11