t I HEMA n.v. Garage Centrum Zeeland r-’tfcomstraat 14 te l 011 DO - 5OQ7 Vlissingen Co.Busken tr.i.it 1z, h l witte weken zijn voordelige I1- 2 im H.J.Colün H. J. Coljjn Oreng nu meer MO V uxhall uur. HANI Voordeel przen! Fa. van Oriel fraai Hass meal expo: op or 2ee1 komt ook. gezel op vr F Dampo breekt da kracht van aan vsrkoudhsld voor do Grote Show van V in de Korenbeurs, Markt 17 Goes vrijdag 1 en zaterdag 2 automobielen on Mi 3.76 aza i 60a i 1." 5.75 I i iodic r Donde I te D ui tM et zij m vt PI u pi hl M 140 liter koelkasten vanaf 185,— Aut. wasmachines vanaf 495, 6.75 «te*vWGWlaaeaw voor guldens minder! VARA GOES JAARVERGADERING VARA OOES HIJ wast niet alleen, spoelt ntot alleen, maar osntri- fugeertuw was wrlngerdroog. De Philips Inclimatio te net resultaat van recht-tos, rscht-aan denken. WIJ «uilen u graag alles vertellen van die fantastische wasautomaat Do super-tachniek wn da Philips InoHmatic heeft geen geheimen voor ons. In vooru zQn er ook geen geheimen, ate Mn druk op de knop voldoende is om do was te doen. Overtuig u zelf bg BUHWNKANRJEt Ook M| dteessekstesksooe. J Hoor* WSMVtMMM MpMnMtltetlkQWiroof j wsWwmi aroaramms I Medaillon badhanddoekei Medaillon badlakens, hes Medaillon waahandjea Voor de grote beurt! (Kan uw zilver er weer maanden lang tegen): Hagerty Tamloh Fiwntiye „Da Klokkenwinkel” 1 .C. HAMNCK. Laag* Vorstetraat 35, Go**. Zeeuwse Verwarming* Unie N.V. C. V. ADVIES J romantisch sn luxueus. De HEMA xorgt voor bij zonder lage prijzen I Klee uw kleur (roso, blauw of geel) en verwen uzelf met: 1-persoona medaillon bedgamltuur ITf W (laken en doop) lfa> 2-pereoons medaillon HO Kfl bedgamituur (2-persoons 7 4 OU taken 2 dopen) £rVb Medaillon gordljnetof, 120 cm breed, pj*. f 3.76 m, grote maat j rvHxal \MddHon badkamerldeedjec, antHIlp Medaillon tafellakene,120xl60 cm Go**, Lang* Kerkstraat 35. telefoon 01100-5355. H* S. Dr(Jfhout Boqmkwekerij<aa'Jkandel Wijngaardstraat Goes ee**k*ee***»e*»*»» Caametfc* DE GAPER' Aeeeeeeeeeeeeeeeee Erkanwoor goplant worden Ugustrum- Taxus- Thuya- Berberis voor hagen Wilgen voor windschermen Heesters In soorten Struik- an klimrozen 9 p s 1 PH II t PS 01 V<1-2«tt. PHIUPS VOOR WASSEN VAMBMUYOTHNO. Du* win vuile we* tot weakleer. want Ph), lip* biedt u **n com plet* k*ux* *up*r- w***<itom*t*n. Ult- «•Wand* *pp*r»t*n Onze afd. belegd op 8 MAART A.8. de Jaarvergadering I* „De Landbouw" avond» uur. Kaant naar d«M vergedartM aa*t uw weaeen en Hackten, welk* d**r de «anwedae hoofd- of dte- trictebeituurdar auUan worden beantwoord. Tamperfoelleatraat SI, Goea Tel. onoo-aW - TOT», erkend C.V.-inatallat*ur. Vraagt onze ultgeblWde rtemnen ÈMTIM* PHILIPS INCUMATIC SM.. w ww w ww i a*h|dne*fri**t*t* we*- J testemal. b*t*n wa*be- t voeging eshoslaosooMdwh voor. i»>**»wi, w**»*n, *po*l*n 1 en oentrtfuger** BiateBtwdnrM|TMiteitlkiMm paar ...I I ---- r-vW'*rw-W’^'W''W’'W''W"W"W”VW’ Mr. F. H*ann*ww*8 f, T*rmwwo- T«l. 011504441*, OH«0-5871, 01155-503 VOOR EEN GEDRORN 4 Goad* flnancieringsmogelljkhedon aanwezig. i mNnnJIC iVjBOl - - GR Bezoekt onze kwekarl] aan d* Rijksweg onder ’s-Heer Hendrikskinderen G*makk*ll|k parkeren Ook bij gunstig plantweer op zaterdag van 9-12 uur geopend DA DrasietarQ Ve*r*t*4 T*. Geea gaftL-V E*n JEUGDIGE MANTEL in moderne lijn Nieuwe kleuren suède eh Nappa. Z25^— LEWESTRAAT 43 - KLOEHNGE - TELEF. 01100-5102/8149 DONDERDAGS KOOPAVOND UDtN ERKENDE SERVICE M PMRpe beent el- W het Weel* klimaat. Oek ai regent heepq- p set al an, uw wee wordt heerlijk trie dree*. 3 K* weegoarf kamer dra** i fRne dros* wee komt eenPkRteedroessram* mei v»n pa». SM.-.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 10