EEN STAPJE DICHTER BIJ DE ZOMERZON 1 DE NIEUWE LENTE-COLLECTIES 1968 I FLORENCE T s - kJ™*" I rooiFsien fl DANSER f I I ,The Everly Stars’ b.irTfroF* r RIJLESSEN te nemen in de open manege van de ^ipPAAItiEBLOEM’’ NAAR WIN SONNEVELD .Eloctra’ Vorotstraat ae. Geoe J. J. VOGELAAR, DANSEN GEZELLIG BAR bfj kaarslicht Ho^el „Do Korenbeurs1 -• -?y' VAKANTIEREIZEN PERJOBRINGCAR F? NE* do nieuwe kleuren, de nieuwe «tuffen, de nieuwe dessins! M.M. Clanjs 7 autobanden f .MMt ISM J5t /BM- *000.- BMBr— ITM.— 1M- Sfc- B00r- 1 «BBBr- 1 «na- een Jongste bediende 11 r I 1 1066 i. i ill 3 \ftoctriê\ - ;4>.,d I - hl, F ZATERDAG 2 MAART ■- 1 j >- 4 n-j; VOOR ZUID- F N NOORD Ei E V E L A N D ADVERTENTIEBLAD 77A7VZ? I Radio vandenBroek I ^3 ^411 1 Befahurean ven T^KMwÜéta, teL (SlMD-m. Raiffeisenbank Goos' vraagt medewerker •m-vdr. advert. aanvaarden enkele verantwoorden r AutorQschssi ,vl^t «n veilig’ p« |NUirdekeper VOOR AL UW GESCHENKEN ijkhoftT*’ MEN KIJKTNAARU rN UW BRIL VIENN, «.ai SCHOUWENAAR 1 IN'TMADTJE VAN DP LVODSTSTQ. GOE S Jimmy Clay Style (Belg») Norman David Group (America)- jf the Mika Steward Span Schouwburg „JULIANA” Telefoon 7263 ii BAL - Do Burcht met ^^tgidalt van The Non Mask - A The fun of It Ju»tMarried 1 11 DANSSCHOOL JANVIER ieeooenonoaeeoeeoeeeepeooeooeeeeoeeeef ~Do Pdhe ven Orante”. Goae a k aNorlaatete voorstelling W wegens overweldigende beiengetoliing K Het M raeMecbe Zodendrarae fa 9 Il I si g a tiIBwAol seeeeeeeeeeoeoeeeeoeeeoeeeeeeeeeeenei (m./vr.) bij voorkeur M.UL.O.-dlploma. to Kortgono Zaterdag 2 maart DANSEN met medewerking van „The New Black and White” 1i S:: «B7.- 1 «BB.- Gaans enm IkadrfH Huis-aan-Huisblad Per». a c jr 5 44-TeWooa 5369 s 7—9 uur L «F> -- 5 b. 1 R i MVRAASS: 'f ij t .f i „OS BEVELANDER" voor Uw advertenties l i 7 0 ‘7 ■7 gal or win. W.lWMWMH FOTO FILM mdo f<t AUTOPARADE JÜ 26 maart (dinsdag) y- Ziil k h k V b Ktakatraat 17. Goes, telefoon 7030 O.S. Brie-' van w4■- t Wij lefm- li. v'j ZATERDAG ao. In CONCERTGEBOUW* VLISSINGEN Tel. 2297 -<d?' te Goos. ,V i op woensdag ca zaterdag. Overige dagen volgens afspraak te Kortgono. S-' OPTIEK Leeftijd plm. 29 jeer In bezit of etuderoad voor diploma bankcuraue. Aan de té benoemen iuncttonarfa wordt een goed '3 r «j &4i -Li Sfeer on gezelligheid 06» AJtZ- •7000. ZIERIKZaX: L_i 10, tal. Reisbureau Krijger- I op bU- treln Co, «22, reis- in de Prins van Oranje mot UBELLE Kaarten roods nu verkrijgbaar. Afa U wftt leren rijden In een auto met zgn. ..daehbeesd-peokachakaSng''. kan dat bij ene gemakkeiijk. omdat wij In het bezit zijn ven een Renault 4. 1 Ook .voor toekometige Citroen 2 CV- on Amirijdoro ie het belangrijk to weten dat de R 4 deaeMde soort schakeling heeft. Ook oase InctndtteuM rijn in hot beeft ven *-■ ■y 11. s is teL (OUOOj-MOl. ob» M L taL (Biiom-7000. ZD Oe rerun, watermolen (OlllOMm. STAVIMISSt aaeSOBBAV on TOVODf GCABBODBMV Reisbireai BreHe-Toan ■MMberg - Korte Delft 1 - Telefoon MlSS-mo Reisbare» Knjger-Toars Gooe - Boeotunasarkt U - Telefoon OUOO-7MS Stuur Ome brledknart aan oen van de bovenstaande -4- i-.se ar n IrrtlTt GRATIS de ndoglda 1MB loegsstuurd. TB ROTTBBDAM op SS «n M gmiOCW «O«O» Uitstekende plaatsen «ijn geserveerd. Prfjs per per soon IBM tacL plaatslftmrt. - Aanvang 19.48 uur Lange VsraMUftM4S- Gone ToMooft MKNLSMS 4UF jMmw» ZnMMHUEQLAWI Beter zien met bet beste brilleglas fwmii rar—a CONTACnJENZEN Yborverkoop: vrijdag SX van - l, aan da kassa. En voor da oudere tieners In da boerderij V* Faas Hoagsota»Br met Voorpagina dubbel tariof. kocht. ook aMM aNa nieuwe tteweaoodolloa voor een proefrk oenwMto. - Ml neon Goes. Wijngaardstr. 62, tel-5302 «■■nwn y^neidinge, Dorpepl. 6, td. 394 I GOES 4 4È0e Jaarge<« No4 - Opleeg v. d. M. 22.885 oaMp» ,1 VoorVw 'epsratie TV. Radio ÖAndFGCGfBsts tolefooa aOTO1 A d -ertentieblad" Lange Vorstitract 57-63 - Tel. 0 1100-7251 Advertentlee worden tot woensdagmiddag 12 u. aangenomen. -- fl Intorn, progranwna Aanveng 8.00 uvr. irr* vrijdag Uitgave en druk.: Fa. Drukkerij „De Goee Voorstad 2M. Postbus 5. Telefoon 01100-5015, b.g.g. 83W—6034 Giro: 3 26 37. KnippatroMo: Simplicity. Burda, Vogue en Herblllon (met de veilige, gratis knipvonekering) Natuurlijk: volledige kweUteitogarentlel genoMgbeM eneieor Ms BarDeLoods Kortgono BIJ open haardvuur en diacothoak Geopend van 8 tot 2 u. Zondag 3 maart sA GROOT 4OW-GOn Muziek:- 1 AHNOaMRKttaZN. Waeiaingel 7* of 34, i GOES Tatofoon 6393 of Mie. peeeoennoeoeeeoooeeooeooeeeeeeeeeeaea miMftf B-BBL ^MTERDAQ we. 2 MAANT Aanvansg 7.30 nor in de Prine ven Oranje I - I - Vrijdag 8 maart. 9 uur op veler verzoek 4 -r,- -HERHALING ■T met zang en dene door Het Amstordeme Volkstoneel met V Rwranoov in hoer sensationele creatie afa ROOIE SIEN W LM opl Aankondiging ptaatobeeproken enz eerdasgs in uw dagblad Bespreek tijdig ba>AAAAAAAAAAAAA, op 7 en 8 maart in het BAZAR Dorpshui. VoMbatoarMrigtag Aanvang vrijdags Wetfeartedijk 7.30 uur en 'a zaterdags 2 uur van de functie. MUcttaties schriftolijk te richten aan Vlaamarkt 8, ts GOES. i nv Mk wciann opgeno'H *n hef rMut -i sJUW 0 1M5-1MS v.s. f UB0,- BCeuaWABDÜaMte.ÏSSB Kr komen wegens Mwerae vmtkw van nieuwe Slmce's, In de loop van meert nog «verse suto'i TMABAXT Bovenstaands wwgiM welke deer tarwfl werden kregen, gesnerkt met seder garantie ver* ft '.^o t-SU’K 8 dagen BiMNilMBd tNtaBNdglNMdb laMNidOlB T4agm Ure - ML antca MS x, MrtBMBttilft. 8H(CA IBM GL3. 1M StMCA Btaile, 1M1 SIMCA Montelery, 1M1 SDfCA Aristae. NBB OFKL Rekord ISSS. ISO FORD IS M. rtlHiarir, IBM wegens casernevesfteep binnen, e s. Simea MM, 13W, VoUwwegen. BM W, Bovenstaande WMfeiwweike deer tareft werden ver- ■M ook al Ie Mj gestorven en een leder .yMMI on in Mij gelooft, zal in oeeaNMU liet sterven; gelooft gi dat1 JofiaiuiM 11:2K29

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1