a WASSEN ANKER m BRILLEN Zeemleer 11 r r Vaar Goes uidweg 7O/éP VOLAUTOMATISCH ZUIDWEG 3,95 4,45 4,95 9.59 Zïndapp 19SS DE REGT - GOES WH1Y ERGELFRET STIITVERKOOP MBHT B KRUGER-TOIRS ALS HET MAKKELUK KAR MAAK HET DAR RIET MOEIUJK Vander Graaf-Goes nylees Zonnebrillen Pmma-kijkere (Polaroid 2-5--»«• <oordehg. panty nylons Verfwinkel Koord behaag.... 6 A ..DE BEVELANDER Donderdaf 22 februari 1968 I -z li 0 0 uw aardappelen met OPRIL GROTE MAHKT Sinds 1893 i Grote Kacfè 36. Filialen in Zeeland en Weet Brabant Zanussi 929.- - 200.- brail Zanussi 1029, - 200.- inraH 200,- inrail Zanussi 1099, VOOR DR SCHOONMAAK Zanussi 1199,- - 200,- inrail c I 's-H. H. Kinderenstraat 2, Goes, behang voor al Uw reizen FIRMA O. TH. MEUERtNQ. OPRIL 12 ea 11, QOEB eeeooooeoooi UW 4 - BELLAIR jalouzlén 15% korting. BELLAIR Dit zijn slechts eea paar pluspunten van do ANKER 489 Er is roods oen zlg-zag voor 285,— Vraag demonstratie bij maar dan met een automaat van wordt wellicht de mooiste aankoop van Uw leven Dealer voor Noord- on Zuid Bevelend 's-H. H. Kinderenstraat 20. tel. 6358 OOK VOOR ONDERDELEN tot de moest gevraagde machine c.-/ n in om «ttn- Monturen in zeer grote keuze lllvglUww a Ontspiegeld en licht getint Echte natuurzemen voor prijzen lager dan synthetisch Profiteer van dezo extra lage prijzen ca. 40 x 45, nu VEROBOL NAAIMACHINEHANDEL Goes. teL 7962 - Oestburg. teL W12-MlddeRurg. tel. 2127, Tenwwzen, teL 2908 leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeei - k^™,‘zs^rk- prerf^g. dete 1— AJ; y- .f P" kn°oP9at zonder draaien van de stof, E*n- Miopbodiening, geen apparaten opschroeven, alles ingebouwd in de machine. Dat gaat pas makkelijk, in enkele seconden een keurig knoopsgat, het kan niet fout gaan. Maar niet alleen dit, ook de rekbare rechte naad voor de atretchsteek, het ver werken van trevira en alle rekbare stoffen maken de D« zaaitijd Is aangabrokan Wij hebben een zeer uitgebreid assortiment TUIN- EN BLOEMZADEN dï?L ft. TmremhM^tii wQ MIELE ERRE8 Eigen plaatsing en reparatie en onze be kende service Vraag geheel .vrijblijvend inlichtingen bij iliatuwirtrt 13, 0088. TeiafoM 01100-7383 -je mi ---- Mts, bstaalt Sfcb aaif 4m te- -w FMMps radte wmmw- fnnnrnmiitnaUaa van f ON,— aai veer f ON,— vm f 848,— nu voor f 4g»,—Stroom cz. 45 x 45 Ml ••••••-•••«« Bca. 50 x 55, nu EXTRA VERRASSING Bij aankoop van een zeem een PANTARELLA SPONS van 0.95 voor de HALVE PRUS Poeder nu nog kiemremmiddel vanaf 1,45 'per koker Laat nu nog uw grasmachine even door ons glQpgn ea nazien Wij hebben een zeer mooie collectie houten en stenen bloempotten en bakken, zeer apart Snoeischaren vanaf 5,55 en verder messen, zagen, slijpstenen, vijlen enz.,. - Asef tuin- en gazonmest vanaf 1,10 per kg, Asef compost. Asef potgrond 0.60, Asef kamerplantenmest vanaf 0.45 Onze collectie is weer zeer uitgebreid, Zanussi 849,- - 200,- inrall 649,- 729,- 829r 899,- 999,- l:. 1 ca. *45 x 50, nu U vindt deze bij Gebrs. de Jongh TUINBOUWHUIS ,HET HERT’ Grote Kacle 36. tel. 01100-6340 .Goes Modern en vakkundige aanpassing i VEROBOL zonwerende gordijnen, t Venster, Gansapoortetr. 19. Gom Telefoon 7S18. Goes, telefoon 6205 - 4 M Nadruk verboden J 1 I» i' Ooa». A eons btfaMf.. t 37. tdafaaa 447X -te Ta koop: kinderwagen Het b eeceMe wtakotoa Ie Geee Noord 19 ta Ta koop: bumper* an gril- Goea, 1500, Flat «00-1500. Peugeot, jaqueta tal. 81199- 287 ‘en 124. teL er w 'z U N O XX P> P» DE VLIJT peril *1» zonwering scherpe Venator Gancepooi Goes. tel. ma. w. 1 ialouxMn 15% korting. 19 1 Venster, Ganzepoortstr. 11. Goee. Telefoon ISIS ta Te koop: Solex igin Stelleweg 1, Heinkerïazand. l' 1’1 IS s heren sport- iemen. P. Jasper- - u ta- prima kwaliteit Kerkstraat 11- 01MS-80H. aa -- -•- - --- - vraag traste f SOS,—/TT Our».: Vort K*p*n*’ W net 11-17, SIS 00». ta Te koop: Zundapp-brom- met toebehoren f STS.— bij de brom fietsepeeial 1st Jere- met prijsopgave onder no. Door inrull te koop* Ba-- ta Te koop: Ven Werven kinderwagen? blauw. Beckers ntet M sw *3 1 i TV. teL WC aniuxwtedWr bur» ta- Poot «Saai Jte Ganadba IX OOM tavus motercarrier, laadver mogen 400 kg geschikt voor alle transport, In ataat van nieuw De Ragt a°“> -te Autoverhuur «onder chauffeur AB-rtsk. radio, ectiuifdak Klevttiaan 11. tel. «uw-msi Oeeo - Opril 1 TeWeen 1996 NRNNMBBNteteMMNMBBMNBbte-- ta Vraag gratil toezending aan het vslaatieprogramma voor retoM par autobus, trein M Rijnreizen aaa reisbureau latreasd, Krsuksjwirtrt X suss-rarr ta. Voor een prachtig op- bouwxervie, van sulver por selein waarvan leder on derdeel los verkrijgbaar ia. slaagt U keer zeker voorde liger en prettiger btj ons en Zllverzegels. Frans van Vre de tem. Turfkade 1T. telefoon 6SX, Goes. gslagMh art «blurting in kol- Soate m paatalnne Ook in Geh. kompl. mat out kul in De Magneet Lange Verstetraat 0041. Gom *t Venster, Ganzepoortetr. ie. t Gom Telefoon 7S1A aonwerwtde gprdljnen. - 1 Vesetar. Gasiaepoortetr. Oom TMefoon «M« -te Te koop: bumpers en gril- Wt) hebben tojuist ont- len van Taunus 12M én 17M, vangen een prachtige partij kunnen nog enkele metejes Anglia, Cortina. Slmca 1000- «talen huishoudt rappen met m..-- --••M V.-. -plateau en enunerhaak. 4 tre- den IS,75, 5 treden 21.7S, treden 24,73 en Zilver- i regels. Frans, van Vrsde- gem, Turfkade 17, telefoon M2», Gom -te Door inrull te koop: 1 dameesportrtjwiel m. remnaaf en 2 jongens rijwielen, leef tijd S jaar, als nieuw. De Begt - Gom, 's-H. H. Kin- Candy waamachinee. Stroom derenstraat 20, tal. «3M. N.V., Lange Kerkstraat 11- 17, Goes. TeL OllOO-OgSS, na dienst. te- Camavalsprkf roor ipw* m klein voor voordeligs -te Te koag- vlotte, ktoder- kmwik M tl» la lusublteh Daanaa «Mate AriateM m aasW <M gMetekt veer M*v. Wa Qmm AM Empire of oud- gfrgtts-s. -te Door inrull te Mobyiette BZG. 1 Cady als nieuw, diverse So lexen vanaf f 3#,«~, 1 Spar ta Grand Sport 1884, als nieuw, I Batavus Comby Sport als nieuw f 42S,1 Sparta Sport f 216,—. De Regt - Gom, 's-H. H. Kinde renstraat 20, teL «S3». paling, «tas vitrage in voorraad. Al- - uit dejles wordt naar wens ge - 'r' SW1, II flja ujKMisn, rtooro- straat ll, 's-HOerenhoek Tel mlaase. Gpes. kindertuigjeo in l-te Te koop: kinderwagen wit SM Faase I gst. f Dahlialaan M. igheid dit mooie vak lergn. tegen Markt een goed loon sin reiskosten- Renault enz. enz. 1982-1887 vergoeding. Damesregenkle- vanaf 12.50. Garage P. Th. - dingatelfer .XttwelT W.V., van der Weele, ColUnsplgat. Oostsingel 1, tel »1M»-7M3. teL M188- 2g7 en 124. Gom. -sr-,-- -te Te koop: z.g.a.n. wandel wagen. Na 8 uuri Zuldvltet- streat 144, Goes. rte Motorrijders. WH hebbM ingeruild 1 BMW R 80, 1 Yamaha 100 cc. 1000 km gei. 1 Zundapp KS 100, 1 Honda 05 cc, 1 Sparta 280 cc, knop je, 1 Zundapp KS 78, koop je - De Regt - Goes, 's-H. KinderenstrMt 30, teL 8BB. -te De nieuwste modeÜM gaskachels staan In onse showroom. Reserveer M, om teleurstelling te ritete men. Erkend gasfitter, eigM plaatsing en reparatie. ZuM- weg '»-H. H. Kinderenctr. X Goes. Telefoon M188 8W» -te Etna gaakachels SON 'e«K netto 413,—, Etna 83N caL netto 478,—, Benraad MN eal. netto «N^-. Ook hebbM wfl om uitgebeelde sorte ring gaskachels in zeer agen te modellen. Eigen r'he* stag en reparatie, keus uM - N snedeUsn. Beseek onze showroom. Zuidweg. H. Ktadereustraet X i Telefoon M10S-N80. echej|uihmIweten ene. -te Motorrijden. Wij hebben voor U ta voorraad de echte goedgekeurde Manxman- an Cromwell-valbelBteSL De Regt - Goes, ‘s-H. H. Kta- --- gjj,. -te Ook voor V hebben wij zo'n prachtige Sola cassette in Sola massief en Sola Elite, met levenslange garan tie vanaf 54.80, aa ZUéene- L -~L' Turfkade 17, telefoon gSjB, Gom Speciale aanbiedingen: schrljfksssa's 198,— met 25 korting Etoktrlsche telmachinM, nieuw 398^-, NU 298,— Handtelmachines, niéuw, 298,- NU 248,— Nieuwe handfolmschlnM dlv. merkar NU met 10 korting. geldladen 155, Demonstratiemachine mark Triumph van 770/voor 550, Door inrull verkregen: dlv. tel-rekenmachlnn» schrijfmachines elektrische schrijfmachines Dicteerapparaten Magdalenastraat 4, ,GeM, tel. 01100-7107. Sh^wrosm: Keixerstreat 3e. -te De nieuwste modellen koelkasten zijn binnen. Za nussi, Marijnen, Booch. Op alle koelkasten bij kontante betaling Ztlversegela. Zuid- weg. s-H. H. Kinderenstr. X Goes. TeL 81180-8888. -te Gaat U ntouwa p kopen. Laat U zich da deskundig vesrtichtM over alumtahtm, ^VmaUle, ^gHUo- staaL Tefal enx. Op alle «z—---aiL -te-Pesa. geldlening MOT aanschat auto, caravan enz v. 4L PW. MartJkeetraat 11, Gom Telefoon MN. Leuke blauw an ww k kzmj schoenaervice. Korte Vorst- Yersake. TeL 1832. osm atiMt IX Ooea. - I uur 81108-474, etgM teehn. -*■ Verkoop en reparatie ya- p au- -- - Patijnweg 94, tel. 7078 eoaden II -teVoorjaar dan je eigen Middel- kleding kunnen maken, al on*e meisjes doen 'het. Wij schuurtje. - JbMrii «MB.UP. ‘nubw'artT na Mitoiletetrart 3K Toseoke SmbIbm «in-im -te In gas gevelkachel brM gen wij een grote sortertag vm DJLU., KM. Jaarsma, Megler, Boenscn enz. ■■osk - - -- onze showroom, erkend ga»- gels. Frans van Vredegem. fitter. Zuldweg, 's-H. ft. --Kinderenstraat X Gom TA 01108-4888. -te Te keep (gramm.) wr- sterker event met luidspre ker, billijke prijs. J. D. vm Mellestraat 63, Goes. rte Te keep: broeinunen. van Gurp, Molenweg 30. L»- wedorp. TOL 01188-906. -te Te koop: stalen kantoor meubelen, best, uit bureau en kast Brieven onder no. 3-3, bureau van dit blad. -te Te koop: Erres „Plubo" wasmachine met verwarming en wringer i.g.st. Te bevr.i Naaeaulaan 57, Goes. -te Te keep: bruidsjapon m. 98, te bevr.: Marietestraat X •s-Heerenhoek, tel. 01105-001. -te Te koop: broei ramen. 8. van Gurp, Molenweg-», Le- wedorp. Tel. «1188-988. -► Te_koop wegens rterf- imw, v—«iwibw 27500 km gereden. Sluis Pla teau 94, Wemeldinge. -te t Is zo ‘t was van Gurp .voor tulndersglas S. van - 8 kiagukl 4L W. 81168- Gurp. Motauwa* 38. L»WV MiauMgWctor, vogelhok 3- ‘mm. dare»." VMK ■aMtattswaeOtaM -te Speciale aanMedl Candy waunachtoM N.V., Lange C_2_t. 17. Om Tel C““ 8 uur 61186-87X «4gM teehn dienst -te wg kopen konijnen, dui ven, wild enz. J. v. d. Bliek IPr. Jullanastraat IX Goes, telefoon 73». *nx', Te koop wegens sterf- Klnderenstraat X Gom Tel. geval: FlatlMO, 1984, slechts ta- T ■l*. ctaa* aan Jonge-v,, iiios-m Speciale aanbieding ta N.V., r, C— -- --- uur 81196-874, eigen teehn bfj rug. Jac. J. Sendee, Badto hem-ROdeattota. Coaaptate ta Te koop: snelbrommer laan 11, Kloettage. scbflEbaar voor paitïjeu. ta- Om siiniUauk la gelijkf” erakwortc Laat Uw stencil- werk verBorgen door de Hand's Copieerinricht Gom, ta Jezus geneest na nog. Gaarne gesprek. Brieven postbus 7X Middelburg in prima staat.. compL ---- -te Te koop gevraagd: -net- box of 9 hoek box Brie ven 8-1. bureeu van dit blad. - -► Te koop- bromfiets, meric Beriru Wilbelaataastraat 22, NtaM

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 8