a BOLA i j.f. hopmans Centrifuges méér keus bij JAMIN MO Phildar sokken t Wasmachines AMZ pitmoppen theesprltsjes janhagel 250 gram 79 koffie- cognacbonbons gevulde mokkaboontjes advocaatbonbons 150 gram 85 knotsen tulpenlolly's droplolly's lOstuks 49 HET TIMMERHUIS De moest gesorteerde DOE-HET-ZELFZAAK ÏNKA HUUR Mlf UWE jamt met alle programma'e voor een gering bedrag sar maand. Altijd raoht ven koop, geen vooraMrataing. Altijd gratis raperatio en onderhoud. Vandeag bssbM. morgen kijken. Mèchtingen (ook 'B avonds): t QsiekShop’;reklame-aktietst9mart r PIET HE INSTR. 3-GOES Ikier bellen jS JX ax 5 voor V MnnomersDedrijf -4/ Evon uw aandacht mevrouw z I AALTJESVRIJ ZAAD Alle spoor-, vlieg- en bootblljetten Hotel ,de Korenbeurs* Loterij Middelkamp GOES Ganxepoortotraat 6 Telefoon 6714 ,DE GAPER* Verzekeringen Standaard Kanteldeuren V -‘l' E ~~*Joh.Steket»e-DMj Handwerken en Ktatweek WOmaaBdBMaM as. Bees F - l—ite vrnfwrnm Fa. J. F. CASTELEYN Lange Voratraat M Goea Tatotam (01100) 7823. Zeeuwse Verwarmlngs Unie N.V. GRATIS dikke kwargfeeremp boterkoek 129 uttsluNsnd SMt roomboter gobakkon GRATIS eUkke k^rergeee^ep Ml ■emkoap van pensée gebak 139 met spijs en abrikozen SCHOORSTEENPLATEN «m aUur sseuamd. MU MWB- m**a S*aa tarn ap esMwa s« ashswsa. U <aM «a's sstiaor- Ussa «sar jarsa. W*sa sr Uu Mksr waMHrengMlB MIssWMkMViaWxw»- geeft zeer hoge opbrengsten ia iMddveot on geeeMd voor machinate bewerking BOLA aan eoUde dflk aaleMto Een frappante wwbetaring dank zfl WINTERVAKANTIES Ruilverkaveling De Poel - Holnkenszand huishoudelijke hulp EEN MEISJE voor alle voorkomende werkzaamheden. Goed, loon on verders hulp aanwezig. In- 'of extern. Prettige werkkring. 3 brengen en 2 betalen te 1 gratis X endekeao H. H. duivenhouders Fa. GeljonenZn. AUTOM. BEDR. v. FRA ASBEN KV. Dondsrdag 22 februari 1968 VAN DER KLOOSTER NQG UTT VOOGRAAD LMBAAI I I 1 1 ▼ffw J Gom, telefoon 6860 I Vraag t X’ F v 4 Ir Aak c •on amfor voordooi j In do dagbtodon oju MELI - ERRE8 - ZANKER HOOVER BAUKNICHTeax Onze administratie bataat zich Daama het het doorgeven van advartanttaa «en andere bieden J I j KOKTGKNE SMI MM MM 47M U» MU 5585 tm MM MM 074 Ml» «07 UM MM MIJ >717 81M TOM SM? «NT MM 1977 7BM Prijsen atbalon vóór 1 Juni 1MB bij J. Ponse, Rijksweg h, KruintagM. naar MNSesSaMtstneiUea Mj: Zusterstraat 2, Goes. tol. 01100-8362 botroowbaar onverwoestbaar binnen oen uur te monteren Compleet mot cylindersk>t verkrijgbaar In 4 standaardmaten Levering uitsluitend vla Uw aannemer Firma J. Boer Zn. IJZERHANDEL t Is me te grijs Ia een paar minuten borstelt U alle grtjas haren weg als U Crème Marehal gebruikt Grote tube voor fi maanden f J.75. Ook verkrijgbaar in diepzwart. Oretta folder btj telefoon 01100-5665-5471 middolburgsostroot IQ, goot TF r r Cosmetic* D.A. OroQtatertj Voorstad 7a. Goea Onas agentschappen tot Gees: Maulbroek, U Kerkstraat M KapeMs: J. H. C. Pole,. Bteaellnweetraat M - Xenetea: Testtettiaadai SUaop-vea WlDigau, Noordaandstaaat Watak M uKvearMp wet Mjp Hm de eek tijd-» kst e»eaw Witak iirtite»; Teattaihuia C. tflssiird. Kerkstraat 48 ■aaeweart: Textielhandel Bopaert .Tanga Geer - **-Baer Mreotekasket Drigiitwti IX vaa der Maale en Zn.. Kerkkring Abnotant krimpvrtj Lange Kerkstraat 12 Goes Telefoon 8164 HiarMI Setae M ara gsastaa oOSuMta aN ease mi omstreken mede, det wg som «aak op zaterdag M februari ba buBm boótedloea. •’—’"v"- - Veer het as seta jaran gaastea «ertesuaraa dat wi| van U mochten ondervteéau, butateae «rif M aags oprechte denk. »oooooooooooooeoooooooooooooooooW Hoogtepunten van Uw leven I Voor de moots uren waar kat op Muknaat - een reeeptia, een uHpangeU*. aan party - meate snee MARCHAt RlMMtUXmaaCTOR korte matten met rimpels en Ujnenf Acht uur lang een jauadlg- gave huid dank zij dit wonderpreparaat In de nieuwe xerbeterde anaaeaateUiag. Prtta per flacon AT» Vrangt foMar am Mj: D A.'DROGISTERIJ ..DE GAPER Voorstad 7a. Gaas - FIRMA VERBOOM. Kortstraat. WoMhaartodUk ERKEND REISBUREAU Telefoon (01100)7800 Wostoingol 1, Goes Voer direct eevraeod. M0SM voor winkel en hutahoeding <4 Speciaalzaak in babyartikelen Mr. F. J. Haarmanweg S, Ttmeunen. Tei. 0HSGJ441*. 011804871, 011IM03 VOO« EEN GEDEGEN b C. V. ADVIES T .7 Goeda finendoringemogolljtahedan aenweuip. jx }x h: BOLA Is bolrond en vroagriP BOLA is duurzamer BOLA hwft eon foraero groei BOLA BOLA wsasgaastmt aaaaa«|k mBU). MssasoMln 1-hB HMMtMMHs naar ZON en SNEEUW vanaf 206.— voor 7 dagen of naar ZON en PALMEN vanaf f 290,— voor 8 dagervy^ VRAAG GRATIG PROGRAMMA Om *«n lader in da galacmheid te stellan zich te laten voorlichten af adviseren ov«r saken, dte da - ruil verkaveling betrattan, zal vanaf M februari 1SM iédere dinsdagmiddag tussen 1S.M ee IBM uur ■preekuur worden gehouden. Deze gelegenheid wordt geboden in het Oureau van Uitvoering, Landbouwcentrum, Ooaa, kemar SU. Do ptaateelijke eeasMtaete Dl 3. Deen ooentMer 3. F. de Schipper, secretaris. te,. SU WUR S ROOSBN I8.V. ...GQCD GEKOZENII smMWMM - MHdoibwg: OllSO-Sm eea« «tigo-9Mr DE BEVELANDER” 1(11 para. ra.—. Het Bestuur ven de Stichting Be|aarde«werg In Krabteendljke roept Bollicitanten op naar de functie ven in het bejaardentehult „Nleulande" te Krabbendijke. Sollicitatie* te richten pan de directrice ven het bejaardentehui» „Nieulande"-te Krabben dijke binnen 10 degen na het ver*chi|non van dit blad. vraagt Telefoon 01108—342. Moeilijkheden, problemen, zongen Huishoudelijk geluk kan QUICK SHOP U bezorgen 7 F Bij elke 2 kledingstukken of overhemden wordt een 3e GRATIS GEREINIGD 20% KORTING ep overgordHeee, gteefordljaen. tapijten Koopt nu weduwschap,- manden: 3-dellg 19.50 t-delig H.— 5-dellg f 33,— B-dellg ƒ3»,- •-dellg f U.— 10-delig 1 57M U-delif «7.30 Verder 1- en Meligs manden van 40 ijn. M cm. Duivenbroedschalen in vijf soorten, drink- en voeder bakken In vele maten. Nesteieren, dringen, tabak? •telen. duivenvoeden en boeken. Ook Uw zaak voor dieren benodigdheden: -•■' Lanpe Vorststraat 92, Go*t. Telefoon M23, b 0.0. «247 Voorstad 79 GOES

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 7