Fabery de Jonge 0; 10.001 VAN ZEE's maalleding Altijd raak bij de Textiel Superzaak UW SPICIALE AANDACHT VOOR Panty nytens Restant Maillots Werkovorhomdon I - Dustoro-poignoire BAAYENS 'MÏÏ.'Sfe*’ Re Voor de heren... Pi H. H. Lafldboowen 149,00 f Textielhandel ums ante Ni Uw blik op de wereld wordt nimer Ri Voor de dames... J Deux pieces 2^ 30,00 I Dolle streek v.d. week Heren pyama Haiskoaddasters JlfOBBeB DRALON-ELEGANT ..DE BEVELANDER** Donderdag 22 februari 10M Onze openlngsreklame 5eooooooo»»oooooo»»eeooeoo»oooooooon i1 I H 5,00 GOB •F t 3 Adverts woansd Ml 4 Houdt BAAYENS woonhuis ME WONING J- Geljon Ooetsingel 78, Goes, 6832 b.g.g. 6247. met een goede bril U behóeft den niet meer te turen en te gissen, meer U ziet alles helder en scherp r IN OPTICA OPENING DE STOFFEN SPECIAAL ZAAK Rijschool GOEDHART Baromotors r. c. Hulzen Yerseke O Maamlaginlddag t f 2,9E 2,50 7,95 16,90 4 .4 Semite* hsrt2Stta*Lnk*tU11 WOOflhulS moei 27,50 Tandtechnicus J.P.A.RÖBMI zitdag dinsdag van 10 tot 3 uur Reparatie van KUNSTGEBITTEN t Ook gouden tand Waar U op kunt wachten DE LANDBOUW Grote Markt 38, Goes Ta hora of te baar bouwland ■ieeeeeoooaaeeeeaeaaeoaoeeeeoeeeaeeaae| Cottp. Ralff•iBBnbank ,Hoad«kan*kerka’ Bouwland Womoldlngo-Kapolle Nuls Yerseke JAC. MANGELAARS b - tamteg «■oeaRtetedBA Woonhuis Blezollngo B ■3' •n i !- •I1 f goed onderhouden vrlj- i *wa4 1 TC KOOP: Vrijblijvend ter inzage. 1 PHILIPS draaitop stofzuiger Goes. tel. 8232 Volledige eigen service. tel. M Te koop gevraagd t- 4 kaarten ter lange Hagen. Bdtah- Kau- i De sub beke- 1 ■.i; .- te. 8 l .- r Lange •I' Pera» t. «JT." eim- JHoofdweg M^BeUingwouda, b Tevens verhuur van geluids installaties, ook voor op auto igd voor 1 morgen F haute» Retabc (OHIO) Tours, and inmid is verkocht .Speedwash Delta". Wij dins- van ONZE GLOEDNIEUWE KOUEKTIE JÜMPMS EN VESTEN .j HEREN- EN JONOENBPOLO'S Provinclaleweg 21 's-GRAVENPOLDER. Telefoon 01103-434. - Vrijstaande middenstands^ toeter TB Ri Uitstal soon indellno grote kamer, keuken, 3 slaapkamers en grote vliering. Voor- en achtertuin. ZuWvüetstraat 73, Goes. Telefoon 8298. *- Te koop: wandelwagen tje.^Corn. Houtmanstraat 18, Uh0i Gom VWr Telef bg.fi Giro: 'ha bouwtand nat* de Suweg, vX in pech* Ml de heer M. Mierss. de Doem-teMt te *o-Sasr Al»Mirt» M. Brieven onderno. 8-5 b. v. d. blad. van Craeaeehreeek- de Jonge Weerenhoek, februari 1908. op gebruik.Hypotheek schikbaar, prijs aan: G< Stuur Koens JUHSUMS - MSSMSSSS HSOS 1S»T iMMiKsaasra.». ra. (MS-een Ongekend fraais sortering te; setraten en Dtotomtoft weert* u da rak kust camfenerin met dteerae medeNen tempera, voeten en Het nieuwe „Haute Couture" damesstoffen boek 1968. WOONHUIS KAFKLLB De tegen 38 februari 1888 aan- (4 van hot woonhuis met schuurtje aan de Oostweg 3 niet door BMRgosftou hot pond dato utt de hand I Aft Kram, notaris. Te keep: woonhuis Ven Randwbckrtraat 18 te Yerseke. Zeer geschikt voor zomerwoning. 100 m van. see. F. Dulnkerke. Moeeelstraat 10, Yerseke. telefoon 1080. n I I G8LAT A. L. Kampman L. Vorststraat 57-63 Goes, Tel. 01100-7251 (Aparte bruidsstoffen - gratis knippen - knipedvies) duurt oog tot ee mot 34 februari 1868. Middeiburgeeetraat 30, Geee. Tel. 8M1. - Een prachtig geschenk voor RELATIE of JUBILARIS De juiste weersverwach ting Direkt afleesbaar In vele houtsoorten en uitvoeringen *6et garantie fiOUDBEBROCHES Een overvloed can keuze: Mse- sisha modellen, vale «right »h wk-modevon an ook leuke tmtaeismodeSea me. met een MfmmiwMiiaeilsueWpHeL Prthen vanaf f 37.80 Coetuums naar maat Maatconfectie en confectie. DRALON - ELEGANT 140 breed, per meter 13,fio ulterUjk woensdag 38 febrp- ari aj. te worden tngeieverd tan kantore van genoemde notaris. bouwland, genaamd ..de HU", nabtj de Ooste- talweg te Wemeldinge. teweeet bij de heer J. A. Haalj, doch thens vrij te aanvaarden ne betaling. Notaris J. C. Kram te Kapel- Ie is voornemens op vrijdag I 1 maart a.a des namiddags 2 uur, in Hotel .,Nolet**’a.d. Le pelstraat, publiek te verkor p*n: A. tv.v. de erven Mevr. M. v. Oost-Mlnaard: hot woonhuis aan de Irene J straat 1. groot 1 M ca. Beh.ld toest. B. en W. op gebruik telT aanvaarden na betaling. Tel? bexlchtigen: zaterdag 24 fe-| bruart van 3-3 uur. B. tv.v. de erven B. V. Pols: L het woonhuis met sehuar- tje a.d. Breeweg 22, groot 1 a 48 ca, verhuurd aan Mevr. J. J. 3. Deurwaarder. Te be zichtigen: zaterdag 34 febr. van 3-4 uur 3. het woonhuis aset scheur tje a.d. Havenstraat 3, Mevr. P. M. Poldennan-van -► Wij repareren televisie én radio deskundig en snel. A. Boonman. Burgm. Andriea- senstraat 3, Ovezande, tel. 81198-388. Loacril japon met rovors, oon booMje 29,75 Divorao modellen met lange mouw kt leacril 29,75 Unieke aorta torteaka Japomoo. o kont ze niet van travka onderochelden. geweldig mooi 30,00 sn 35,00 4 te sunmo kaperiteaei. pracht daaatea XAAAAAAAA ate -»• Met maart gevraagd een nette huishoudster bij heer alleen (rustend landbouwer) wonende op een dorp in ->id den-Zeeland. Brieven >nder letter P 34, bureau van dit blad. ->- Doos inniil verkregen: diverse Solex-broinfletsen. reeds vanaf f 29,— bij de u bromfletaspeclaUst Jeremias- O®* -*• Welke flinke jongeman tussen 19 en 17 jaar wil een goed vak leren en een be hoorlijk loon verdienen. RrnnHetUnrinduitri» ,,nt- su oezscnugen: saterdag Ml"v“ Oostsingel 1, |M>r. en zaterdag 2 maart, leleteen 81100-7915, Goes. -► Zelfbouw centrale ver warming. Jae. Koppejan. Kamperfoellestraat 21. Gom Tel. 01100-8257 - 7979. erkend V.-installateur. Vraagt ->ntt uit gebreide doeumen- ‘atle. Gummiwaren zenden wij frgnko onder strikte hoüdlng. Drog. ..De VI. i Hoofdweg 96, Bellingwoude, i l (Gr.), tel. 06973-234. i i ->■ Thuiswerk gevraagd, o-a. i i plakken .vouwen e-d. Brie- ven onder no. 8-8, bur. van i dit blad. 1 -*» Moet U plotseling op reis! TVU maken al Uw bil- letten, voor vliegtuig, trein >f boot, klMr terwijl U wacht Wm. H. Müller A Co., Soul, de Ruyter 14, tel. 3332, Vlisaingen. Een ANVR-reis- sureau. - Effen avtea eohart mot leuke garnering 9,95 St. Adriaanatraat DE ZAAK MET „KLEERMAKERS-SERVICE** Ingang van onze winkel NAAST kunsthandel „Coloriet”. -► Eiken slaapkamer, Uts Jumeaux met spiralen, 2-p mahonie toogledikant met spiraal en' bed. Ooetsingel 106. Goes. Mouwtona duster in strijkvrije katoen Tricot-nyton duster met mouw in honderden doestas 6,95 f f vl -w 41 T- zijn geopend: maandag, dag, donderdag, vrijdag 1 uur v-m.- tot 9 uur n.m Woensdag en zaterdag van I uur v.m. tot 4 uur n.m. 1 74.4-. Het oude Hoovertje waar uw moeder mee wast is goed dat weet U. Daarom kunt U zaterdag 34 wUig een' Hoover Automaat kopen. Wij geven 100% tar tte- dienen voor een oude wasmachine. ll«r—’ t u niets in te rullen, dan koopt u toch nog goedkoper bij ons, het reparatlebedtijf voor Hoover en Erre« was- machlnM. toe. 3. Sendee, Radio Electra. Kapalle ueiraon ss reoruan toss aan- Werkster gevraai gstamdigde publieke verkoop tijdelijk 1 middag of per week. Voorstad 8. Goes i> i[ Houdt BAAIENS voor ogen J De opticien voor moderne opdok 0 met grote aangebouwde garage. Gunstige ligging Totaal 4 are 9 centiare Adres: Lange achterweg 2 awéa naasemTwedsrrijdse'fa-'s Heer-Arendskerke DB JONCK. FabnZri JèeJeh°,*‘ to Heer-Arendskerke y«er da vele blijken van be- staand langstelling, ontvangen bij ■^.Uda Btea* Ziekenhuis Bergxicht, Oom. Wij brengen u een grandtooe aanbod waar- PERFECT SOUND geluid»- en nng-lnstallatte» de voordeligste HI-FI-installatte. (Vraagt inlichtingen en demonstratie)/ - 4 das «ra Is Op vrijdag 23 februari a.s. om 2.30 uur opening van het Chevron Servicestation (Caltex). Mot aardige attrakties ter kennismaking. Tevens opoateg van modem ingoricht garagebedrijf mat show van elektronisch tostapporataur en van nieuwe aa gebruikte auto s. uit wij noemen, oen leacril japon mot ronde hale en fraaie garnering zonder mouw te* diverse kleuren 25,00 Een prachtige mouwtoao torienka Japon zeer Mooi m»d»Motje met lange mouw nu 38-44 35,00 Beleefd aanbevelend, groot 47 ca., verhuurd aaA.MOL, Oedelaade Evoringseweg 10, telefoon 01104-234. a 06 roeden te* do Calanje poteer ie Ovezande. terstond Wij kunnen U aanbieden tegen zeer bülijke prijzen: WBUln® POOTAARDAPPCLEN j Liefst met garage. In diverse rassen, maten en klassen m In of bi] Goes. PLANTUnJES 8TUTTOARTIR MEMN 8-22 NAK G. gekeurd voor de teelt van vroege uien RUNSBURGER ea 8TUTTGARTER RISSEN NAK G. gekeurd Levering direct, of tegen zaal- on planttijd Vraagt prijs. ->.^Teto^:jnoate en Lz.gM Wemeldingseweg la, Kapelle Hat Reetaar vea de maakt bekend, dat aan allo spaarders controlebüjetton zijn verzonden; zij dfe geen - controlabiljet hebben ontvangen gelieven zich te wenden tot de heer L. C HUMCGTM. i Goesestraatweg 19 tea-Gravenpoider. 1 vaas—a—sssbo—ó-b-dseej Nottate J. C. Kram te Kapelle te voornemens op maandag 38 februari 1008 .dm voonnlddags 11 uur, In bet - Dorpshtes Ie Wemeldinge. publiek te verkopen: A. Krachtens rechterlijk bevel, Uv.v. de erven 3. Dceai- nfcus:- Pers. L lAMOta lijke Kei In pacht van pech I LlTYe^bo bewwland a. h. JHou w UtasswagsHng (nabij de VaryaSya,\WhmrJ. Geelhoed voor f 3>y y ^jam- Nsdme l-MeMlngen ten kantors van de notaris (tel 91188- 0.7048 ba bouwland s. 4 Oude Bc i*. vA. te pacht b« do heer H. bouwland a. 4 Oostelljke Keueslwsg, vfe. te Wj de erven Mevr. IuJiwm randt. I ha bouwland nabij dè Be»/weg. vX 1- pacht ate- Notaris J. C Kram te K* pcile is voornemens tv.v. de erven A, CL de Munck, bij,1 inschrijving te verkopen: 1 ■et woeubute aaa de ven w ■tadwgetateM. MBiSÏMi.* wT W. Bah. toast. B. en W. óp ge bruik te aanvaarden na be taling. Te bezichtigen: l februari, van 3-4 uur. waar- Mm onder Mch hebben van tete verschuldigd zijn aan - fan wel tete te vorderen tebben van heer Bernardne Atefmii Ifeneieli. gewoond wbbende te Ovezande, Kerk pteta 4. on overleden op 23 januari 1968, wordt ver zocht daarvan ecbrifteUjk l te doen aaa notaris Hemolynck te Goes, MrdGtrBGf. 5^, of op 12 maart 1966. Daar bat cue ónmogelijk te oae teder peraoeaUljk onae dank te betuigen, wUlen wij. i -r 7 47. ndlie. op deze wijze onze har- taMfke dank betuigen voor de vete blijken van belangstel- Itag, bij ons huwelijk onder- Eén keur aan exetaeteve Franco modelletjes in prachtige voorjaarskleuran 11,90 - 19,75 ÏL*?? '00 dralon In louka ruiten, strepen en effen kleuren om bi] elkaar te passen on ao volgons Uw eigen Inzicht oen goeelllg on vlot modellot)o te erwbren. F AUTOMOBIELBEDRIJF I Antwerpoestraatweg 64 - Hoogerheido. Bij aankoop van de PHILISHAVE 3 20/— terug I.. voor Uw oude apparaat REMINGTON SELECTRIC - scheerapparaat, met 25<— terug voor Uw oude apparaat. BLAUPUNKT TV 59 cm beeld 698,00 STEREO-VERSTERKERS NU 79,50 ‘•Tv-1,.'. ‘L-A. - de Lu» bwj.'-83 <- V.—n- voornemen» op maandag I maart 1087 ,des voormid dag» 11 uur in Hotel JDe Zwaan", tv.v. mevrouw D. K. Bruinoogo- Fardinandu»- ■e. publiek te varicopen: h. Mirkfelite M, ^ors^a Bdtaipïï^egJ*** BUr Bah. toast B. en W. op ge bruik te aanvaarden eind a- PriL Te beetebtlgon: zaterdag 36 "«fr* N.V. telken» van 3-4 uur.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 16