TROD fW /M» ft# u tobedrijf GARAGE „NOORD /Ml /Ml CANDY is de droomt... I ƒ2,98 ƒ130 ƒ3,00 aw beste keas. Als Um vrije wasdagea IzLecLincj, KWAUTEITS SLAGERIJ RUISAARD biedt daag week axtra kwaliteit rudeato ,,cJLente—ülCacL&^li nb 't Tal. 5S15 harstal 24 1 GEBRUIKTE AUTO’S KWAtlTEITSSLAGEAU llltAARD ƒ1,13 k Zn I Tob niet langer. Ruil uw oude naaimachine in. Schaf u de moderne Pfaff aan. i Donderdag 22 februari 1968 «t „DE BEVELANDER" I 1968 I li t- wordt een groot succes maSas x mmhn v* Liberty 500 gram STOOTLAPPEN *00 gram GEKRUID GEHAKT eeeeeel 500 gram POOCUREUMlUK 500 gram iets doorregen RUNDERLAPPEN 100 gram RAUWE HAM- •til d saoo.— f ano.~ t aoo.— aeao.— /öil- D« show komt In ZIERIKZEE op 6 meert In Mondragon SINKE DE GRAAG pa tan dr ataew wart ven Westen Rial - I t VLEES-KROKKTTEN per «tuk Fri-kl MAADKUKINS vanaf Kafkrapowiet - tadkeapoetjm etc VRMDAO ZATKRDAO MNSDAQ 2 TAMAAR -mr; Hotel ,Ockenburgh’ Goes Philips koelkasten speciale wlnteraanbledlng o 199,00 3 269,00 299,00 oodopoooooo+n<ooooo<oopooooo«o*oop<I IM i 'f 1 Paraplulhuls Ta GOES op 7 maart In da Prins van Oranja Aanvang telkens 7.30 uur Ook'e zaterdage de gehele dag geopend. 100 gram ROLLADE KorteKortatra«tAGoo^«ol9foM01SBDGEf7 J. A. STOKMANS wasautomaten v.a. 498, centrifuges o radio, televisie verlichting TV toestellen v.a. 98,50 leerllng-stoff eerder Ambachtsschoelopleiding strekt tot sanbevoling. f - Rijschool GOEDHART Fa. Geluk Wllhelmlneetr. I, Wemekflnge. Tol. 0119MSJ Fa. vaa Wllllgen-vaa Strlsa Kerkplein 87, Kapelle. Telefoon 01100-1885. Pokformaa N. V. 500 gram VARKKNSLAPPIN VERKEERS THEORIE Rgschool GOEDHART Gesft Uw TIJDIG v •au suis op v Dit voorkomt tolourstollliig I TT f BERCO s JUBILEUM •f :A V kg) 4 f I f 8 vraagt u L 1 U' teeeeet f 4060.— M te WONINGINRICHTING Kioketreat T, GOES. fabel* betaald al* nap ier. Arn- atamt L rw.gen. opvouw- eg. Pro- 8. Hana- v. d. Broek. Kloè' Telefoon 01100-6303 of. 7227 vraagt A. leerling buffetbediende (and. of vr.) kam*rw*rkm*l»j* Belde Jaarbetrékking.- 140 Mor 1M Mar 1M liter TH. P. v. d. Weeta. Rhawitrist *MG ea IMI, GOM. Teiafeoa 79B1-77B1. Elke Candy west en centrifugeert vulleOg automatisch en beeft de unieke ZovemCaady-Plvspun- ten*, In de CandydetorWcon, Europe’s modernste on grootste, komen elk» dag 44X» Candy vofautometon ven de lopende band. Steekproeven maken van elke Candy oen User endear gecontroleerd produkt» STROOM heeft bovendien een Kaarten i 1,50 bij de deelnemers en aan do zaal. Evsrsdtyk - Schrijver hé eazo speette afdeling ON8 ZTCZAG-PROGflAMMA LOOPT VAN ELEKTRISCH. COMPLEET MET KOFFER C PFAFF NAAIMACHINEBEDRUP A C. Baetiaanae, Papegaaistraat 4.' Goes. Telefoon 01100-—7476. Si’ kunt U geheel vrijblijvend elk uur van do deg binnen lopen. W|| vertellen U gaarne meer over onze inruilauto's, het conditie rapport dat bit elke wagon ie on het echrtftelljk ANWB0OVAO- GARANTIEBEWIJS dat w|j U vetrokken. FORD 12 M CoupO, zeer mooi, alechta 4000 km. t FIAT 1300 1600. diy, uitv.. alle In prima staat vanaf CITROEN S AMI 0. keuze uit 2. zeer mooi, vanaf NAU. PRINS 4. Iets mooie en zuinig FIAT 000 D. diverse uitv. open en geeloten dak, vanaf B.M.W. 700 LS met nieuwe motor etc. KOOPJES VAN M WOK: FIAT 600 0. 1963. met open dak. Hechte FIAT .1100 Export. 1960, techniach prima staat - MAGNEET BROMMER, zoor goed, slechte Uit voorraad leverbaar j J J Levering door geheel Zeeland. PHILIPS-GARANTIE J In de kleinste winkel met de grootste sortering J J J EJectro-Teciraiech Bureau MagdaloMatraat 12, GOES - ToMoea 0077 o JI Ook het adres voor o -- Steeds voordelige aanbiedingen o INRUIL - FINANCIERING o la voorraad enkele inruil Met heel veel dank voor de vele bloemstukken en de ondervonden belangstelling tijdens de opening van ons nieuw leslokaal aan do Middel- 6 burgsestraat 30 te GOES. Lange Kerkstraat 11-17, Goes. Telefoon 0110MB65» ng uur 0110M74. Kenealstreet 18, Hensweert. Telefoon 01130474. ZEVEN CANDY PLUSPUNTEN: 1. Grate keas ah prijzen en typen 2. Waterdichte eervioo 8. Onvarweeatbarg kwaliteit 4. Ovale batoentremmel vaar veSg watatwhraaa 5. Zuinig met stream en weter 4. Velautematlache i 7. Deur dia tijdens wesson epen kan Hoge Inrullwaarde voor uw G. h Damaae - Wlaseni. T*l. SllOt-* T» koop Opal Rakord 1M 4 dec. INS. M000 tan- Peugwt «n iM* oeaoe ta Opel Kadtt B 4M km, VW laai m*t ttda Ford 17 II caravan SM. Opel Itekesd itM. -► Te koop: twee smr goede ma. Radto v. d. Bn»k. KMU> •tiaat 1T, Oom. m 'Wj; -► T* koop: div. plck-Up* v, aansluiting op radio. Vanet-, 1 Wr- Batae v. d. Break, KMwtraet iï, Gom. -► Da nieuweta OranSg j bandrecorders sporac t WO.— voor f m.— ran van f 4M voor f Radio vi «Bivak. KlekutA 17. Gom. -■ -- wm voze rSaboei in hot vervolg uitsluitend ta om UMN LESLOKAAL Mtadataurgsaetraat 3», Geee.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 11