TRCJDi 'I t <1 Hoe komt u erdoor zonder ’n PHILIPS DRAAITOP STOFZUIGER exclusieve croquelé slaapkamer IEL G C.J.TilroeenZa. Sc hoon maakkr iebels Firma J. de Kok «Zolen HEES STURT T- a anjer De Modelvolkulagerq wil zijn weer boot voorzien van f dubbel Zilverzegels op Jongens en horen overhemden. 1 Dr vd. Hoog 1 O FT ■NbMMNMBMaMI /J handvoetelleboogkniecrème CZAV I Wemeldinge i Ri Sc wa cer n-;«* U vol Ph Wat geeft do doorslag. Week réclame 1O AUTO RIJLESSEN ^50 Jansen Zn. Jowsliars natuurlijk bij pot Faasgyigojmorvlco Donde BO Donderdag 22 februari 1068 ..DE BEVELANDER J. Antraciet TV ^eeeoe Hol wooeeeeaooeoaeeeee eo»i •eeeoeeeooeeeeeeeeeeeeeeeeal II 1,1 WIJ ZOEKEN 1 van DE CENTRALE’ totwlhum «aaeeeeeageeeeeeeoaeooeeeeeeoeeeeeeeeeeeooeeeeeaeooaeaei i voorkomt De naam: Crème Iseux: De prijs: f4,25 p. grote pot Ga er een halen. Tel. winkel «Ml. bate 7373 on 7B22. QOCS Wij hebban trouwena nog vaal maar handige buishoudepparatan dia ook de schoonmaaktijd plazia- rigor nwken. U vindt ze allemaal in onze zaak. Kom duo rustig uw keue bepalen. Goes - Lange VeettaSraat 04-M TOL (TM MH MAANOAB geven wij een r MNBOAA oaao «pkeksado eENAKTBAR t,48 per 600 gr., do Be BM gr. f IJ» j dreartop do Luxe nu met do nieuwe nooit-meor-bukken zuigmond on een stofmetor voor de grote (5«/z liter) stoftank. 199.- St Adriaaastraat 11 GOES xafer 1. tv;-, 1L i f Alles voor do bekende lage prijzen. Vat spek f 1,48 Gehakt half om f 1,M 200 gram fijne vleeewaree f o,7S *n Prachtige crème die gaaf en zacht maakt wat ruw en rood is, kloven ea kloofjes verdrijft, eelt oe«aaaaaaag««aaaa—«M—geaaaaaaaaa Geen probleem, met een Phffipa draoftop ie bot snel en veder- hebt stofzuigen. Door de beweeglijke slang die met u meedraait '4 komt u overal gemakkehjk bij. Wij bobben deze fabolachtige P AANBOD GOES LANGE KERKSTRAAT 11-17 TEL 01100-5855 ’s avonds na 18.00 uur. tol- 01105-674 OKhnnrdfetrsli Tel. 01192-345 (3 lijnen) ;--7 - DEZE WEEK vea 23 februari 29 februari 1998 7 In d« v Bywtraelet OUmM do» c r openi bL. uimniiRHi r X f P«pe< Hendrikskinfte f best Amba I I ii QaaaepoertMraat 23, QOCB. .1 Voor centrale verwarming. Do goedkoopste brandstof. I h .ilk I lll< H>lsU \oi»r tk .lllcrliitMi t kg magere renderiapB»» 1 k| magere varkeaelappea I kg vet agak Laage Vorststraat 9. GOES Teigfoea 01100—6660 I k Wanneer U koiea stookt 4a brandstof mot zl> gohoei eigen bekoring, «Bo neg altijd bot msssts wordt gebruikt of waaaoor U olio stookt omdat don brandstof voordoüg ie oa geen verzorging vraagt Hot gaat U vooraf om warm» oa ganMgheid met brandstof waar U op aan kant. Brandstof nasus U Heb vaBg veelt - die er volop Is - altijd tot Uw beecMddag vea om goede tavaNtoit Ie oa waarmee U Mot koiea en/of eMo vaa de CZAV bereikt U dtt. in de huishouding, *s middags eventueel in de winkel. 5-da^gse werkweek. VéG4 Levensmlddelenbedrljf W. DB JONOB Piet Heinstr. 10, Gom. Telefoon 01100-018». »- ESf MeOMsa. M cent per 266 gr. blank met de aantrekkelijke voordelen van een Dmliihtle abnsnienwnt. vraagt inllchtlngei jciivu» „MirciB itiue- w Voor de kinderen speciale "prijsjes, mall- 1,06, alle maten, badstof nokken allerlei kleuren 3,06 «30 MO U» 4P -► „Speedwash Delta". De kens wassen f 1,73 gewassen of f 2J6 gedroogd, 's Mor gens brengen, 's avonds ha len. Bierkade 3, tel. 7338, Met en d -► Wie ruilt ruime oenge- wonlng omgeving Schel raat. Brieven onder no. voor twee buitenlandse gastmedewerkers on hun «ezinnon woonruimte, gemeubileerd of ongemoubileerd voor de perioden mei november 1966 on september IBM augustus 1960. Bij voorkeur in Goes of naaste omgeving. Brieven aan het Proefstation voer de Fruitteelt. Kerkstraat 46. Wilhelmlnadorp. -► Oostenrijk: 7- ot 14- daagse treinreizen naar o.a. Seefeld, compleet verzorgd 7 dgn. f 175,—, 14 dgn. f 115,Inlichtingen en bro chure bij reisbureau Intraned Kreukelmarkt 6, Goes. Tel. 51106-7427. .1. SATBBDAOBBKLAMK: Ssupscakee 11» cent. JSSSSSSTS!"*1 «WAUTBITSBBOOD: psteee rozijnenbrood. Zweeds eniskendbrood. thee- en anljs- heednilt, ouderwets en lek- «ess* «e banketbakker^ Firma Vlaugal WnvOUQ. UI LOSSt LtSSCN fass o rOHMEUOSUWt V.We* Geee. BL Adrlssastrsat 6 TelefeeeH» -> Verkoop en reparatie TV I Fa. van Driel, Kloetinge, Pa- I Ujnweg «4. taL 7S76. Itr.-- Geew evws jets lekkers k ken? Neem esa Philips Voor dksbevn bar een «(mixer, handmixer of hmeeuxcnst. Vanaf ■iw—ei i -■ dubbel 1 -*■ Te koop: kinderwagen, hoog model, geheel opvouw baar, tevens reiswieg. Pro voost, School»'raat S, Hans- - weert. Tel. 01130-1326. -► WIJ bieden U het gehele jaar vast en goed betaald werk op ons steller als naal- 'ter of leerllngnbaistcr. Ara- erg N.V„ tadustrieetesaS L •sa. telefoon TM» l Kk i lufi^le Philips tuimeltopstrijker geen stnjkproblemen meer. Hpt snoer zit nooit in de weg. Licht gewicht Voor elke stof de juiste temperatuur. 38,26 en 39,95. 3A Gone. tel. 7S74. r. Gevraagd: leerlingnaal- f 76,—, ollehaard, ingebouw- zïnswoning in Goea tei staag. Gehele Jaar vast werk de tank f 50.—, winterjas, m. dito woö- Agmberg K V.. Industries* 7, 52 f 50,—. Niekerckestr. 51. destraat does, tel. 7004.iKrabbendljke. Tel. 720. «M, bur, van dit bind. -► Nog enkele restanten behang f L-— per rol. De Goese Verfhal. Wijngaard straat 27, Goes. -► Alle dtiktr. installatie^-*. Te koop z g n. worden door óns deakundli hangwagentje - ««mrgd. A. Bomsman, Ore uae au». Hoerniaeewi smSA ml 61MB'M3 Waap Heerlik, kofle! Snel geaet sa toch de fijnste smaak. Philips kotteM- fcr met aisaw druppelfiltersj- Topkwaliteit - verfijnde afwerking AL Uw echeonroparetieo binnen 34 oor Maar. Korte Vorststraat 12, Goes. Telefoon 6709. j eoeeeeeoee»4e«eee4eoo«eo—«eeeaeeeeme W PldUpe draaHep met rooddraaiewde slang en nooi t-meer bekken zuigmond. ■Neb# ons j voor 149.- \i rl<n iiii4>rii HUI Juweel Koflle aaien? Ia soa wip asbwud awt de PMira waattsdhwslia. Mot acht maaiwask. 88.96 *- 15-daagsa vliegreis naar loegoalavie. Compleet ver- »rgd 41#,Inlichtingen D brochures bij reisbureau ntraned, Kreukatanarfct 6, teas, taL eiiee-7427. AA4-/14,78, AAS-ZIKM, AA5-/114» A4 - 11,78, A2 -/lk4e, A5 - «,M 11,60, eierkolen-WS 80 (alias per 73 kg) «e spoedig aaegaüjk - gevraagd: MMerhllkJil, IM ct per 250 NBTTB HULP Mee sortering kaakjes en ge- -*■ Te koop: Zundapp-brom- m«r dec IMS, i.z.gat Ara- bachtstraat >0. 's-Graven- aolder Tel. 01103-400 aan- voor aehtar raiaoeweg Ml x ‘■li o - Heren weekenders vanaf f 8,M Horan sporthemden vanaf f- B.M Jongens overhemdjes nylon vanaf f 4,M Jongens overhemdjes Bsl-O-Faat wit v.a. f 7Jtt Jongens blouses terienka vanaf 4,73 Heren overhemden tricot nylon f 4,38 In dhfetee Meuren B.M Horen-overhemden Bei-OJast. super wit 14.60 f tlJBO Zolfbindere terienka - travira 336 Grote sortering In jongenaetrikjoe Modehuis Gracia". Klóe- tinge. Voor de kinderen koer voordelige kleding te ken r hou 3. kn 4.B6. koop: grijze rfewiis, maat 46. nieuw. Gr. stijl aass^se—«w,—UgJWXM6««U, UlgFUVUW- SU» Gehele jaar vast werk de tank f 6#,—, winterjaa. m. dito

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 10