Mantel f3,50 '4- 3 Twee heldere, lachende kijkers il I ,rn DANSEN 1 groot Carnavalsfeest Chanel no. 5 Uit een klein étui Janvierbal 2 naart Chemisch reinigen l-he GEZELLIG BANSEN bij kaarslicht jaaj=aaaaaa ui II kunt bij de eersten behoren, die volgens de laatste mode gekleed gaan van Biemen ^leZos’ rtr - rr Goee, Nd. 91WÓ-7210 2 wosiagstoffeerders D. VAN DEN BENG &ZN. .i Waiit I I 1 I I I JJII GOES 1 OPTICIEN i ij 4 Ut J. Jermiasse 190V V m 20» Jaargang No. 8 m Hotel de Korenbeurs to Kortgene .3 ZATERDAG 24 FEBRUARI RF' bril uit zo'n klein étui |r I ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORD-BE VELAND 3 •I T-n.’ Peter and hls Rising Four uit Rotterdam m Ie Advertentie* worden tot woensdagmiddag 12 u. aangenomen. MEN KW KT NAAR U ENUWBRIL Bent a do pvgs vorgston? (carnavalsbal Lipsnrr Gebrs. van 't Westeinde tl 41 til De eerste bril. De dokter heeft het voorgeschreven. Een beetje sneu? Dat leek het wél in het begin. Tot hij zijn eerste bril mocht uitzóeken. En in de spiegel keek. En daar een stoere kerel zag. Weg tranen. Lachende ogen, heldere kijkers. Hij ziet het voortaan veel beter. En vrolijken Met zijn allereerste I CARNAVALSBAL Lange rokken, micro rokken, flower-power, forsyts saga, borniis en dyde, alle nieuwe mode-richtingen van dit voorjaar kunt U hot snelst volgen, wanneer U zelf Uw mode maakt ERKEND LEVERANCIER VOOR ALLE ,P KNIPPATRONEN Sarde, Vogue, HerMllon on .Simplicity •even SCHUTTERSHOF-GOES Zaterdag 24 februari a^. Muziek UNIVERSAL -DELIGHT (Carlos Group e8>^^ MOOCH Aanvang 7.30 uur 00^7^ -> num n «eg vms ctep Prachtigo etoffen van fameuze oyNoakunstMiaars BIANCHINl BUN BT BUN TISLA A.GA DORMÏUV1L MILON COLLECTION CECILE Schouwburg JULIANA” 22 fobr. 1968 Oplaag v. d. bl. 22.885 exemplaren. RALEIGH’ Uitgav« en druk.: Fa. Drukkerij ,J>e Phoenix”. Goes. Voorstad 24, Postbus S. Telefoon 01100-6915, b.g.g. 839»—6034. alro: 3 26 37. ErkanweeW geplant wordeti H.S.brUfhout eooooeeeeeoeeeoeeo Huls-aan-Hulsblad P*fB. Advertentieprijs 20 ct. per mm. Voorpagina dubbel tarief, Contracttarievee op aanvraag. Voor fouten in lel. opgei I advert, aenvaarden wij H enkele verantwoordelijkhei Als ds zon gaat schijnen gaat ook de tuin u lokken I 26 mamrtSTOFFENSHOW Carnavalsvereniging ,De Koenkelpot’ organiseert op 24 en 25 februari a.s. TE'S HEERENHOEK Zaterdag 3.00 uur kiüderoptocht Zaterdag 3.30 uur overhandiging van de sleutel van het „Paeregat" Zaterdag 4.30 uur kinderbal met tractatie gecostumeerden 's-Avonds: Discobal in alle gelegenheden op het dorp Zondag 2.30 uur grote carnavalsoptocht met na afloop prijsuitreiking en dweilen Zondag 7.30 uur gecostumeerd bal in versierde Jeugdhoeve tot 12 uur 7.00 uur Discobal in alle gelegenheden op hét dorp tot 2uur „The Moonlight Stars” gszelllglMld M alBér h BarDeLssds Kortgmw Bij open haardvuur en discotheek Geopend van 8 tot 2 u. »»<A»»e»»ee»ee»»e»e*»»e»»»»»e»»»e-»ee»ei i DANSEN^ 4 4 iü i LANGE KERKSTRAAT 44 -TEL. MB Exclusief bij: i! 1 onder leiding van UIT. GOED VOOR U. Ganzepoertstraat X - Gom t Brig dealer op BevelW I Zeeuwsch Ad rtentieblad v* icri i hand. geeft geen carnavalsbal, maar wel na het succesvolle optreden van 10 februari j.l. i» t. t ■I j- n Inzending V.EXA. Vosmaerstraat 6. Goes. t at BW eefc, mei 4e» basinderb» W»Ja ook MeoM» Ah» mSm vee pedaal aa aririha, Caedae roseBere intonatie, ■M^Wa'eé vtbfMa. Verder aap trato «xtreX «Md» natuurgetrouw. Bmripltrt aMt bank). Zaterdagavond a.s. met muziek van „THE CYCLONS" in cafe ,,'t Olietunnetje" aanvang half acht POEDER TALK laat* i ia 1M rar TELEFOON SH00-K214 «ANZBPOONTBTIIAAT S, NORS Wij hebben nu nog een mooie sortering bleem ee bladbeeaServ. stndkrwMa, klim roxaa. Mhaplaatmi aa ceaWoraei Ook zaterdags gelegenheid om af te halen. Kwekerij „WEBTHOT*. s-Henr Areadekerka Telefoon 01104-M1 (b.g.g. 2IS). f i cen- i nog van zetllg- andee. ZATERDAG 24 FEBRUARI PARFUM LOTION EAU DE TOILETTE EAU DE COLOGNE v - xuiesr rtyds - couture mantelstoffen - wollen crepe’s - ezcluatevs nouvéauté - Wollen contureetoffen terlenka imprim4*e - terlenta imprtmV’i - progressieve rtoffeti - colon satin met de nieuwe mode-nccenten. lente *M met de veilige gratu knipver- PARFUMERIE Klokstraat 4 - Goes. wordasU^M^^M JMtdt^ ewiisajgy». -K Enkele koopjes wasmachines. 8tro Lange KerMsaa* Goes. Teletooa S11SS-M56, na uur S118S-VN en .-‘a* WONINGINRICHXHfG 's-HEER ARENDSKERKE Tokfoon 01104—314, Mj geen gehoor 425 Miskleur sigaren. Rultne keusl Ritmeester. SO st. v. flXM. Rltm. Flat M st. v M.S», Schlmmelp. Duet SO st. 111,-, Hofnar senoritas SO st. voor 14- anz. Slgtn.: ..Centrum**, Lange Kerfcstr A Goes, tel 7CT stuum deux? S. teL Ourp, Mdusu SI, Lr»», dot» SUPER RONEVA WU HELPEN U GRAAG een peed» tan» Makan. went wfj habbM tlsMWia touka, stevige WndormcxM- lee. En wf watte he» bafangrijk dto ahesassato bril voor Uw com of doehtsr tam zHn. Otn waer hatanaal mee te ZIEKENFONDSEN kmeMdoMepaaiwaiof H MwtM>djas. T»ief»M 72S3. GOES. serland. 12-daagse busreizen, compleet verzorgd M».r T’-xa_ - - reisbureau Intraned. Kreu-krieg',' zêh’’bekiöêd”H Wijs teelmarkt A Goee. taL 141 »•- a-H H r-nif eaikjh M. J» g»nad« God» i» Mrschwwn. h»ilbr»no»rf voor all» m«n»on. om om op t» voeden, zodat wij. do goddeloos hoM M w»ceWM be geerten verzakende, be zadigd. rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld levM. Paulus brief aan Titue taeb aeg evM Mwmi v* VMS i •- c’.nI Lmm Kerkstraat «1 TeMaoe (»U* De fiets van klasse en stan- ding. r»«ds vanaf 230,—, geheel compleet met ver lichting, jasbeschermers »n slót, alle modellen en kleu ren in voorraad bij. de fiet- senspecialist: i Ligustrum- Taxus- Thuya- r Berberis voor hagen Wilgen voor windschermen o Heesters in soorten J J Struik- en klimrezen Bezoekt onze kwekerij aan de Rijksweg onder 's-Heer Hendrikskinderen Gemakkelijk parkeren Ook bij gunstig plantwMr op zaterdag van 9-]2 uur geopend t Soomkwekeri j-zaadhandel Wijngaardstraat 35, Goes Werk met meer plezier In Uw tuk», door er wat nieuw» en jong» planten in te-.v»r- .werfcM. Philip* radio gramsao- tomeomblnatlee vast f WA—' nu vwor f van f nu voor t 4»S,—Stroom N.V., Lange Kerkstraat U- IA Goes, Tri. UW MW. aa M hands tandrecorders. «.per »l>05-«74, H«M> techn. -► Lugano - Paradiso - Zwit- ’treat 11-1T, Goes. Tri. »ll»0- -> Upiwr Ten pijptabak Ds --mib beste aller tabakken.' Vrie -oorten' Normale Zie onze enorme pijpenkol- lektie, zllveraaeeU. ..Centrum" Lange Kerkstr Modleswe tea prekMeshW sMIea UN1-TMUMIKA 10 modetinten 140 cm breed DRALON S0 Unitlnten, ruiten en etsepan MO cm breed - UJH TRXVIKA tOM alle modetinten en vele Jaquarddeerins 1M <m breed l»J»-2»40 2.30 7.00 en 0.00 uur, 1 Ubslle-shows, met da nieuwe lente- en zomerstoffen. Kaarten reeds verkrijgbaar. prijzen! -> Nieuw iai«eksilagwilaat >enkol- je gemonteerd en pdb Ut- Sigm. schreven, terwijl U waeM Ml Een avond voor jong en oud. ZATERDAG 24 FEBRUARI Is BLOT OSTENDE met de NIW BLACK ANO WHRE Aanvang 7.30 uor. Originele bar- an kaaravertichting ieee»e»»ee»»»»e»eee»e»4»eeeeeeeeo»m jpgenomen het Stroom NV., Lange Kerk- 5M5. ns uur 011MM74. rigen technische dienst. Vraag gratis prospectus aan-*. Te koop smeedijzeren -- I»,»-*- - ik rsdM «s sm RH» hapM. Er g«« ar veri Meer. De eegeaven- Mm RH» IJwM iw<ale»rde IMakeaglsi, beiers saesiêeiMMirMMSMia <Mrspsiars) vo4sdi»s vohisas 'um BMMGm «MeMsslMaeaiea. We zuilen do prils

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1