I So«X T BUM MB I FLORENCE E L c? ©e ft f I ARTI S KARNAVAL GEZELUG DANSER I CARNAVAL DANSEN NET MEISJE M. de Schipper Zn. INKE-DE GRAM r r V i; Jl” lördijn Stoffen Hl .Vitrage tf' Jem zegt: P. van de Linde NLÏerstelle j Kloedege -Te» 0013. --tt— VIENNALINE* M I i:. Wl| tanen u Graag -en «l-onze ruime gordijnstoffen vitrage en zonweringen Moderne en klassieks dessins Solex -Ote’s YU J. Jerentiasse goes I t F (ZILVERZEQELS) Denkt Uaan I I 2 4 ma am MMM De KoeUer, Yereeke P P P Kloetlnge - DE ALLERNIEUWSTE MODELLEN IN ONZE GROTE COLLECTIE ZEISS BR1LLEQLAZEN Beter zien met het beste brilleglas CONTACTLENZEN Modehuis v. Ysseldijk-Snoep Telefoon 1539 Voor fouten In tel. advert, aanvaarden o TEVENS OPENING VAN ONZE K KUNSTHANDEL 1966 f 3260.— 1966 3850.— 1964 3900,— 1966 f 0400,— 1965 f 4750,— 1966 f 3750,— Job kool ,The New Black and White’ bij kaarslicht Hotf I .Da Korenbeurs’ te Kortgene The Everly Stars GOES Uw adres ook voor foto on film .OOOBOBBdeeOOOOBOOBB—aaaaaaaaaaiaaaaas VOOR AL UW GESCHENKEN Lange Vorstatr ast 48 Goes ToMoow 01100-8398 (ZILVERZEQELS) 1< A. van der Linden N.V. sheuwburgJuliana’ “jR Telefoon 7253, Goes JONGEDAME voor kantoorwerkzaamheden. "'^rein— Auto— Vliegtuig— R^®T va sa«n*j2.®®P" DVERTENTIFBLAD VOOR ZUID- EN NOORD-bt V E l A N I) taopefcarkstraat 44-tal. NSB IMiljRhlOM Hof zlja voor oNubh- M aMa tiü»Hobo Noo^pjoo zijo ia blaiBtpjti 19M uit hot stoffoapoM* SoRteMBo,NovoiBMte 1964 WP Aangosloton bij do Nederland* Huia-aan-Huiabiad Pers. Mg S Advertentieprijs 29 cL per Voorpagina dubbel tarief. - Contracttariovon op aanvraag. opgogevon 9e<n onkele vwontwoordelljkheid. 15 febr. 1968 Advertenties worden tot 1 woensdagmiddag 12 u. aangenomen. toooooooooooooooooooeoeeoeooeoeoeeo» opening UNIEK VOOR ZU» BEVELAND 20e Jaargang No. 7 Opleag v. d. M. 22.888 exompiaren. Uitgave en druk.: Fa. Drukkerij „De Phoenix”. Goes. Voorstad 24. Postbus 6. Telefoon 01100-5915, b.g.g. 8399—0034. Giro: 3 28 37. ook altgd ado nieuwe StmcoMotfoRoa voor oen proefrit aanwedo. SCHOUWENAAR Door tarrtltohpsp: P. MELSE ,oee»»eee»»eeeoooo»»ogoo»oeo4»»»oo4» Vouw-en gezlnsfletsen 129,50geheolcompleet A «fame fiact» mtt gntgjhcon img FOTO /W; i HMeMMMMBBMMORaenoonaiNinMwnonnioifliM r r J /i Ö.A - Malson ,chlc Yerseke 19M fOOI 1061 '®«2 b 1968 ’O 1 i TJ. A J f 4. E 17FWMMM Sfeer an gezelligheid I' lOebrtraat 4 Goes ,t j- A B 2 b •i c:i Advertentieblad" AUTOPARADE Voor ai Uw zakelijk drukwerk FA MUKXnU JNt PHOGNDT Paardemarfct S - TeL 1ML BONDAG U FUBUAU AS. 11 At DUB ..nUNB VAN OBANJK” Grote sortering exetaBeee Bar- am pibrWksveorw Allee op ta aeaaMB la enmogrtjlr. W| ateaa aMB Mmt veer V. Tot *a avonds tee. Bel on’t komt voor alkander P op 26 ea 30 tabraari la *t Sctadtsrabef to Gees. Beneekt zaterdea s.e. 4 VOCTBALWWMT1NJD n« an de Nt roert lines i B- ■oom i-n. Zatordae 17 febnmrt 1 DANSEN Uk ri ste Hi p ste KDK. AAN'NXUS OP EN ALLXMAAL OP Dl BOK 1 Enorme aorterinc lakken, vernissen, kwasten, behaag enz. eaaeeaeeeeeaaaaeeaeeeeeeaeeaaaaeweaee Moderne brilmontoren ■j mi van het-. iden nie- ,erd zich im- en takt het- cht, ren. niet eten ref- ad- :ten ler- ilet wie iten dat ijn, da eis rk- dat ken dat dat ren ien ik- OCHUTTKROHOF -GOOO Zaterdag 17 februari Muziek: TheGo-Ge’s Aanvang 7.30 uur m.m.v. met medewerking van WR zeekoe wegens huwekjk voor hulp in de huishouding en winkgl. Dorpsstraat 13 - ‘s-Hssr Arendskerke Laags V matraat 6-0 Otoaa Beaat drtUaMawdw op hB Mee kwaak OM nieuwe ML dit Ie tab to eans ontdekt U, hoe sb- damUinadMbi. NoBltogeonvwtaaMBB er waadt ook uwe aadwe opM aaar a gekeken. Maar waBdedng? Meer aiMpo- dOet Om bon eoaapO- ■NM|b7bb b ÖMMMOMV mdbImmmML Of^rtdSN OPTIEK FOTO FltM ,0/itüxiQ^/i Kampman IN T UAD7JE VAN DC L.VODSTSTD Lange Vorititraat 57-63 - Tel. 0 1100-7251 tatoêX^ t -kt ratio iden, itten rtra- swB zou ben. zeer noet kale lijke sei on zijn kin- mil- 11 ts- elijk van ren- ver- ilets ■den man isen laar loen dets - - - 7r;.v>r e-, ding, type-diploma. Sollicitaties (bij efepraak ook ’s avonds) aan MACHINEFABRIEK FruMaan 20 - Goes Tof. Ot 100-6938 Gevraagd voor spoedige totdlonettreding: Vsrsistoa; U.L.O. of gelijkwaardige oplei- rA’4*>’ ^2 J van onze nieuwe zaak Niemand, dia da hand aas de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hom Wgt ie geschikt voor hot Konink rijk Gods. Lavas 02 toaeadtoo VXZX. Voamaarstraat A SIMCA 1000 L 16.800 km. 19M STOOr— SIMCA 1000 L. automatte. SIMCA 1000 GLS SIMCA 1500 GL SIMCA 1600 GL SIMCA 1500 GLS, stationcar FORD 12 M, stationcar J FIAT 1500 L CITROEN AMl 6 VavOar neo: iSNIU^MMSUNMf^gNNDl.'rt^ trabant' RENAULT 4 L SIMCA ARONDE SIMCA ARIADNE SKODA OKTAV1A SIMCA Gom. WJjngoardstr. 62, tol. 5302. Wemefdfnge, Dorpspl. 6, tol. 394. Diverse Prijs va. /26.— Ub ZM0.-W ARm kt prbne etact Middslburgsegtrast Gggl Leuke modellen, fraaie kleuren, handig in ‘t j J verkeer, prettig om te berijden, gemakkelijk mee te nemen. Reede vanaf U8A* koopt U bij ons een leuke vouwfiets met alles „der op en der en”, ia. U leest bet coed Ook voor de kinderen een leuke vouwfiets M Jvoor 117.M bij de fleteenspedalist I Gansepeortetraat IS, totafeOB SMS. I ar n ?pcenomen ■ff* «t O> WA 7.00 Goes - Hoek Lange Vorststraat - Pepegaaistr. 15-17 Telefoon 6763. Ag.g. 8027. Daarom nodigen wij u uit tot een bezoek aan onze nieuwe zaak, bent vanaf vrijdagmld- dag uur barteUjk welkom. K 0001 Aanvang 4 uur. Deer torsi te keep: 1 ZOndapp, zeer goed. 1 Solex Ot». goéd. 2 kinder moiajosftoteen. MwTW® ■NBwIIIoMb» 1 Berini, 2 versn. (Itoepjs wgmr VGor oirgRt kapster - Tel. 01131 1896. Lepelstraat 4. 3e -- Bke PStord^pvoBd psielMgheld se staar la - 4 i' Dar De Loods| Komana Bij apen haardvuur oadiacetheok Geopend v* 0 tot 2

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1